Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Yobi

Bakapu

Mambu Yina Ke na Kati

 • 1

  • Kwikama mpi kimvwama ya Yobi (1-5)

  • Satana me tula ntembe na bikuma ya kwikama ya Yobi (6-12)

  • Yobi me vidisa bima na yandi mpi bana na yandi (13-19)

  • Yobi me pesa ve Nzambi foti (20-22)

 • 2

  • Satana me tula diaka ntembe na bikuma ya kwikama ya Yobi (1-5)

  • Nzambi me pesa Satana nswa ya kubebisa nitu ya Yobi (6-8)

  • Nkento ya Yobi me tuba nde: “Singa Nzambi mpi fwa!” (9, 10)

  • Banduku tatu ya Yobi me kwisa (11-13)

 • 3

  • Yobi me bokuta sambu na kilumbu yina yandi butukaka (1-26)

   • Yobi ke yula sambu na nki yandi ke mona mpasi (20, 21)

 • 4

  • Kutuba ya ntete ya Elifazi (1-21)

   • Yandi me vweza kwikama ya Yobi (7, 8)

   • Yandi me tubila nsangu ya mpeve mosi (12-17)

   • ‘Nzambi ke kwikilaka ve na bansadi na yandi’ (18)

 • 5

  • Kutuba ya ntete ya Elifazi ke anda (1-27)

   • ‘Nzambi ke kangaka bantu ya mayele na mayele na bo mosi ya mbi’ (13)

   • ‘Yobi fwete buya ve ndola yina Nzambi ke pesa’ (17)

 • 6

  • Mvutu ya Yobi (1-30)

   • Yobi ke tuba nde yandi kele ti bikuma ya mbote ya kudila (2-6)

   • Bantu yina ke lembika yandi ke kusa (15-18)

   • “Bangogo ya masonga ke pesaka ve mpasi!” (25)

 • 7

  • Yobi ke landa kupesa mvutu (1-21)

   • Luzingu bonso kisalu ya ngolo (1, 2)

   • “Sambu na nki nge me kumisa mono kima yina nge ke kana kuta?” (20)

 • 8

  • Kutuba ya ntete ya Bildadi (1-22)

   • Yandi me monisa nde bana ya Yobi salaka disumu (4)

   • ‘Kana nge vandaka muntu ya bunkete, Nzambi zolaka kutanina nge’ (6)

   • Yandi me monisa nde Yobi ke kwikilaka ve na Nzambi (13)

 • 9

  • Mvutu ya Yobi (1-35)

   • Muntu lenda nwanisa ve Nzambi (2-4)

   • ‘Nzambi ke salaka mambu yina bo lenda bakisa ve’ (10)

   • Muntu lenda tula ve ntembe ti Nzambi (32)

 • 10

  • Yobi ke landa kupesa mvutu (1-22)

   • ‘Sambu na nki Nzambi ke nwanisa mono?’ (2)

   • Nzambi me swaswana ti Yobi (4-12)

   • “Sambu mono pema mwa fioti” (20)

 • 11

  • Kutuba ya ntete ya Sofare (1-20)

   • Yandi me tuba nde Yobi ke tuba mambu ya mpamba-mpamba (2, 3)

   • Yandi me songa Yobi na kutula mbi ntama (14)

 • 12

  • Mvutu ya Yobi (1-25)

   • “Beno me luta mono ve” (3)

   • Bantu “me kuma kuseka-seka mono” (4)

   • ‘Mayele kele ti Nzambi’ (13)

   • Nzambi me luta bazuzi mpi bantotila (17, 18)

 • 13

  • Yobi ke landa kupesa mvutu (1-28)

   • ‘Mono ta tuba na Nzambi’ (3)

   • “Beno kele minganga ya kukonda mfunu” (4)

   • “Mono me zaba nde mono me sala kima ve” (18)

   • Yandi ke kudiyula sambu na nki Nzambi ke tadila yandi bonso mbeni (24)

 • 14

  • Yobi ke landa kupesa mvutu (1-22)

   • Muntu ke zingaka ntangu fioti mpi na bampasi (1)

   • “Kivuvu ke vandaka ata sambu na nti” (7)

   • “A kana nge bumba mono na Maziamu!” (13)

   • “Kana muntu kufwa, keti yandi lenda zinga diaka?” (14)

   • Nzambi ta vanda ti mpusa ya ngolo ya kumona kisalu ya maboko na yandi (15)

 • 15

  • Kutuba ya zole ya Elifazi (1-35)

   • Yandi ke tuba nde Yobi ke waka ve Nzambi boma (4)

   • Yandi ke binga Yobi muntu ya lulendo (7-9)

   • ‘Nzambi ke kwikilaka ve na basantu na yandi’ (15)

   • ‘Muntu yina ke mona mpasi kele muntu ya mbi’ (20-24)

 • 16

  • Mvutu ya Yobi (1-22)

   • ‘Na kisika ya kulembika, beno ke pesa mpasi mingi kuluta!’ (2)

   • Yandi me tuba nde Nzambi ke tedimisa yandi bonso kima yina yandi ke kana kuta (12)

 • 17

  • Yobi ke landa kupesa mvutu (1-16)

   • “Bantu ya ke sekaka bantu ya nkaka ke ziunga mono” (2)

   • “Yandi me kumisa mono kima yina bantu ke vweza” (6)

   • “Maziamu ta kuma nzo na mono” (13)

 • 18

  • Kutuba ya zole ya Bildadi (1-21)

   • Yandi ke tubila mambu yina ke kuminaka bansumuki (5-20)

   • Yandi me monisa nde Yobi me zaba ve Nzambi (21)

 • 19

  • Mvutu ya Yobi (1-29)

   • Yandi me ndima ve kunganina yina “banduku” na yandi me nganina yandi (1-6)

   • Yandi me tuba nde bo me yambula yandi (13-19)

   • “Muntu yina ke sumbulula mono kele na luzingu” (25)

 • 20

  • Kutuba ya zole ya Sofare (1-29)

   • Yandi me mona nde Yobi me finga yandi (2, 3)

   • Yandi me monisa nde Yobi kele muntu ya mbi (5)

   • Yandi me tuba nde Yobi ke sepelaka ti masumu (12, 13)

 • 21

  • Mvutu ya Yobi (1-34)

   • ‘Sambu na nki bantu ya mbi ke tomaka?’ (7-13)

   • Yandi me tungulula mbi ya “bantu yina kwisaka kulembika” yandi (27-34)

 • 22

  • Kutuba ya tatu ya Elifazi (1-30)

   • ‘Keti muntu lenda vanda mfunu na meso ya Nzambi’ (2, 3)

   • Yandi ke tuba nde Yobi kele bwimi mpi me konda lunungu (9)

   • ‘Vutukila Nzambi mpi nge ta vanda diaka na kiese’ (23)

 • 23

  • Mvutu ya Yobi (1-17)

   • Yandi ke zola kunata diambu na yandi na ntwala ya Nzambi (1-7)

   • Yandi me tuba nde yandi ke mona Nzambi ve (8, 9)

   • “Mono me kangama na nzila na yandi kukonda kusoba nzila” (11)

 • 24

  • Yobi ke landa kupesa mvutu (1-25)

   • ‘Sambu na nki Nzambi ke tula ve ntangu?’ (1)

   • Yandi me tuba nde Nzambi ke pesaka nzila na mambi (12)

   • Bansumuki ke zolaka mudidi (13-17)

 • 25

  • Kutuba ya tatu ya Bildadi (1-6)

   • ‘Inki mutindu muntu lenda vanda muntu yina me sala mbi ve na ntwala ya Nzambi?’ (4)

   • Yandi me tuba nde kwikama ya muntu kele mpamba (5, 6)

 • 26

  • Mvutu ya Yobi (1-14)

   • ‘Keti yai mutindu nge ke sadisa muntu ya me konda ngolo?’ (1-4)

   • ‘Nzambi me tulaka ntoto na zulu ya kima ve’ (7)

   • ‘Kaka mwa ndambu ya bisalu ya Nzambi’ (14)

 • 27

  • Yobi kele ti lukanu ya kubikala ya kwikama (1-23)

   • “Mono ta yambula ve kwikama na mono” (5)

   • Muntu yina ke kwikilaka ve na Nzambi kele ve ti kivuvu (8)

   • “Sambu na nki kutuba na beno kele kibeni ya kukonda mfunu?” (12)

   • Muntu ya mbi ta suka kukonda kima (13-23)

 • 28

  • Yobi me swaswanisa bimvwama ya ntoto ti mayele (1-28)

   • Bikesa ya muntu ke salaka sambu na kubasisa bimvwama na ntoto (1-11)

   • Mayele kele ntalu kuluta mayaka (18)

   • Boma ya Yehowa kele mayele ya kieleka (28)

 • 29

  • Yobi me yibuka bilumbu ya kiese na ntwala ya kukuma na mpasi (1-25)

   • Bo vandaka kuzitisa yandi na kielo ya mbanza (7-10)

   • Mambu ya lunungu yina yandi salaka (11-17)

   • Bantu yonso vandaka kuwa bandongisila na yandi (21-23)

 • 30

  • Yobi me tubila mambu yina me soba na luzingu na yandi (1-31)

   • Bantu ya kukonda mfunu ke seka yandi (1-15)

   • Ata muntu mosi ve ke sadisa yandi (20, 21)

   • “Mpusu ya nitu na mono me kuma ndombe” (30)

 • 31

  • Yobi ke nwanina kwikama na yandi (1-40)

   • “Kuwakana ti meso na mono” (1)

   • Yandi ke lomba nde Nzambi kutesa yandi (6)

   • Yandi kele ve muntu ya bizumba (9-12)

   • Yandi kele ve muntu ya ke zolaka mbongo (24, 25)

   • Yandi ke sambilaka ve biteki (26-28)

 • 32

  • Leke Elihu me kota na disolo (1-22)

   • Yandi me wila Yobi ti banduku na yandi makasi (2, 3)

   • Yandi vingilaka na luzitu yonso na ntwala ya kutuba (6, 7)

   • Kimbuta yo mosi ke kumisaka ve muntu mayele (9)

   • Elihu me wa nzala ya ngolo ya kutuba (18-20)

 • 33

  • Elihu me nganina Yobi sambu yandi ke kudimona muntu ya lunungu (1-33)

   • Nkudulu me monana (24)

   • Kuvutuka na bilumbu ya ngolo ya kileke (25)

 • 34

  • Elihu me nwanina lunungu mpi banzila ya Nzambi (1-37)

   • Yobi me tuba nde Nzambi me pimisa yandi lunungu (5)

   • Nzambi ya kieleka ke salaka ve ata fioti mambu na nku yonso (10)

   • Yobi me konda nzayilu (35)

 • 35

  • Elihu me monisa Yobi nde mutindu na yandi ya kuyindula kele mbi (1-16)

   • Yobi tubaka nde yandi kele muntu ya lunungu kuluta Nzambi (2)

   • Nzambi kele na zulu kibeni, masumu ke vandaka ve na bupusi na yandi (5, 6)

   • Yobi fwete vingila Nzambi (14)

 • 36

  • Elihu ke kumisa bunene ya Nzambi yina muntu lenda bakisa ve (1-33)

   • Bantu ya bulemfu ta toma; bo ta buya bantu yina ke kwikilaka ve na Nzambi (11-13)

   • ‘Inki longi kele bonso Nzambi?’ (22)

   • Yobi fwete kumisa Nzambi (24)

   • “Nzambi kele nene mingi kuluta yina beto lenda zaba” (26)

   • Nzambi ke twadisaka mvula mpi nsemo (27-33)

 • 37

  • Bangolo ya lugangu ke monisaka bunene ya Nzambi (1-24)

   • Nzambi lenda tula nsuka na bisalu ya muntu (7)

   • “Yindula mbote-mbote bisalu ya kuyituka ya Nzambi” (14)

   • Bantu lenda bakisa ve Nzambi (23)

   • Muntu mosi ve fwete yindula nde yandi kele mayele (24)

 • 38

  • Yehowa ke pesa dilongi sambu na kumonisa nde muntu kele mpamba (1-41)

   • ‘Nge vandaka wapi ntangu mono gangaka ntoto?’ (4-6)

   • Bana ya Nzambi tulaka milolo ya kiese (7)

   • Bangiufula na yina me tala mambu ya kuyituka ya lugangu (8-32)

   • “Bansiku ya ke yalaka zulu” (33)

 • 39

  • Bambisi ke monisaka nde muntu me zaba kima ve (1-30)

   • Bankombo ya ngumba mpi bakabuluku (1-4)

   • Mpunda ya mfinda (5-8)

   • Mpakasa (9-12)

   • Otrishi (13-18)

   • Mpunda (19-25)

   • Kumbi-kumbi mpi ngo-zulu (26-30)

 • 40

  • Bangiufula ya nkaka yina Yehowa yulaka (1-24)

   • Yobi me ndima nde yandi kele ve ti kima ya kutuba (3-5)

   • “Keti nge ta tudila lunungu na mono ntembe?” (8)

   • Nzambi ke tubila ngolo ya Behemoti (15-24)

 • 41

  • Nzambi ke monisa nde Leviatani kele kigangwa ya kuyituka (1-34)

 • 42

  • Mvutu ya Yobi na Yehowa (1-6)

  • Nzambi me bedisa banduku tatu ya Yobi (7-9)

  • Yehowa me vutula kimvwama ya Yobi (10-17)

   • Bana ya Yobi ya babakala ti ya bankento (13-15)