Yoane 8:12-59

  • Tata ke ta kimbangi sambu na Yezu (12-30)

    • Yezu, “nsemo ya nsi-ntoto” (12)

  • Bana ya Abrahami (31-41)

    • “Kieleka ta katula beno na kimpika” (32)

  • Bana ya Diabulu (42-47)

  • Yezu ti Abrahami (48-59)

8  12  Ebuna Yezu tubilaka bo diaka nde: “Mono kele nsemo ya nsi-ntoto.+ Muntu yina ke landa mono ta tambula ve na mpimpa ata fioti, kansi yandi ta vanda ti nsemo+ ya luzingu.” 13  Bafarize tubilaka yandi nde: “Nge ke ta kimbangi sambu na nge mosi; kimbangi na nge kele ya kieleka ve.” 14  Yezu vutudilaka bo nde: “Ata mono ke ta kimbangi sambu na mono mosi, kimbangi na mono kele ya kieleka, sambu mono me zaba kisika mono me katukaka mpi kisika mono ke kwenda.+ Kansi beno, beno me zaba ve kisika mono me katukaka mpi kisika mono ke kwenda. 15  Beno ke sambisaka na kutadila bansiku ya bantu;*+ mono ke sambisaka ve ata muntu mosi. 16  Kansi kana mono sambisa, kusambisa na mono kele ya kieleka, sambu mono kele ve mono mosi, kansi Tata yina tindaka mono kele ti mono.+ 17  Bo me sonikaka mpi na Nsiku na beno mosi nde: ‘Kimbangi ya bantu zole kele ya kieleka.’+ 18  Mono ke ta kimbangi sambu na mono mosi, mpi Tata yina tindaka mono ke ta kimbangi sambu na mono.”+ 19  Ebuna bo tubilaka yandi nde: “Tata na nge kele na wapi?” Yezu vutulaka nde: “Beno me zaba mono ve, beno me zaba mpi ve Tata na mono.+ Kana beno zabaka mono, beno zolaka kuzaba mpi Tata na mono.”+ 20  Yandi tubaka mambu yai ntangu yandi vandaka kulonga na tempelo na kisika ya bo ke bumbaka bima ya ntalu.+ Kansi, ata muntu mosi ve kangaka yandi, sambu ngunga na yandi lungaka ntete ve.+ 21  Ebuna yandi tubilaka bo diaka nde: “Mono ke kwenda, mpi beno ta sosa mono, kansi beno ta fwa na disumu na beno.+ Beno lenda kwisa ve kisika mono ke kwenda.”+ 22  Bayuda yantikaka kutuba nde: “Keti yandi ta kudifwa? Sambu yandi ke tuba nde, ‘Beno lenda kwisa ve kisika mono ke kwenda.’” 23  Yandi tubilaka bo diaka nde: “Beno kele bantu ya nsi; mono kele muntu ya zulu.+ Beno kele bantu ya nsi-ntoto yai; mono kele muntu ya nsi-ntoto yai ve. 24  Yo yina mono tubilaka beno nde: Beno ta fwa na masumu na beno. Sambu kana beno kwikila ve nde mono kele yandi, beno ta fwa na masumu na beno.” 25  Ebuna bo yantikaka kutubila yandi nde: “Nge kele nani?” Yezu songaka bo nde: “Nkutu sambu na nki mono ke tuba na beno? 26  Mono kele ti mambu mingi ya kutuba sambu na beno mpi ya kusambisa. Ya kieleka, Muntu yina tindaka mono ke tubaka kieleka, mpi mambu yina mono me waka na yandi mono ke tuba yo na nsi-ntoto.”+ 27  Bo bakisaka ve nde yandi vandaka kutubila bo sambu na Tata. 28  Ebuna Yezu tubaka nde: “Ntangu beno ta nangula Mwana ya muntu,+ beno ta zaba nde mono kele yandi,+ mpi nde mono ke salaka ata kima mosi ve na mabanza na mono mosi;+ kansi mono ke tuba mambu yai mutindu Tata longaka mono. 29  Mpi Muntu yina tindaka mono kele ti mono; yandi bikisaka mono ve mono mosi, sambu mono ke salaka ntangu yonso mambu yina ke pesaka yandi kiese.”+ 30  Ntangu yandi vandaka kutuba mambu yai, bantu mingi kwikilaka na yandi. 31  Yezu tubilaka diaka Bayuda yina kwikilaka na yandi nde: “Kana beno bikala na ndinga na mono, beno kele kibeni balongoki na mono, 32  mpi beno ta zaba kieleka,+ ebuna kieleka ta katula beno na kimpika.”+ 33  Bo vutudilaka yandi nde: “Beto kele bana ya Abrahami mpi beto me vandaka ntete ve bampika ya muntu mosi. Inki mutindu nge ke tuba nde, ‘Beno ta katuka na kimpika’?” 34  Yezu vutudilaka bo nde: “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, konso muntu yina ke salaka masumu kele mpika ya masumu.+ 35  Diaka, mpika ke bikalaka ve na nzo kimakulu, kansi mwana ke bikalaka kimakulu. 36  Yo yina, kana Mwana kukatula beno na kimpika, beno ta katuka kibeni na kimpika. 37  Mono me zaba nde beno kele bana ya Abrahami. Kansi beno ke sosa kufwa mono, sambu ndinga na mono ke yela ve na kati na beno. 38  Mono ke tuba mambu yina mono monaka ntangu mono vandaka ti Tata na mono,+ kansi beno, beno ke sala mambu yina beno me waka na tata na beno.” 39  Bo vutudilaka yandi nde: “Tata na beto kele Abrahami.” Yezu tubilaka bo nde: “Kana beno vandaka bana ya Abrahami,+ beno zolaka kusala mambu yina Abrahami salaka. 40  Kansi ntangu yai beno ke sosa kufwa mono, muntu yina me zabisa beno kieleka yina mono waka na Nzambi.+ Abrahami salaka ve mambu yai. 41  Beno ke sala mambu yina tata na beno ke salaka.” Bo tubilaka yandi nde: “Beto kele ve bana ya pite;* beto kele ti Tata mosi, Nzambi.” 42  Yezu tubilaka bo nde: “Kana Nzambi vandaka Tata na beno, beno zolaka kuzola mono,+ sambu mono katukaka na Nzambi mpi mono kele awa. Mono kwisaka ve na luzolo na mono mosi, kansi yandi muntu tindaka mono.+ 43  Sambu na nki beno ke bakisa ve mambu yina mono ke tuba? Sambu beno lenda wa ve ndinga na mono. 44  Beno me katukaka na tata na beno Diabulu, mpi beno ke zola kulungisa banzala ya tata na beno.+ Yandi vandaka muntu ya ke fwaka bantu ntangu yandi yantikaka,*+ mpi yandi kangamaka ve ngolo na kieleka, sambu kieleka kele ve na yandi. Ntangu yandi ke tubaka luvunu, yandi ke tubaka na kulanda bangindu na yandi mosi, sambu yandi kele muntu ya luvunu mpi tata ya luvunu.+ 45  Kansi mono, mono ke tubila beno kieleka, beno ke kwikila mono ve. 46  Nani na kati na beno lenda pesa nzikisa nde mono me sala disumu? Kana mono ke tuba kieleka, sambu na nki beno ke kwikila mono ve? 47  Muntu yina me katuka na Nzambi ke waka mambu yina Nzambi ke tubaka.+ Yo yina beno, beno ke wa ve, sambu beno me katuka ve na Nzambi.”+ 48  Bayuda vutudilaka yandi nde: “Keti beto ke tuba ve mbote nde, ‘Nge kele muntu ya Samaria+ mpi nge kele ti demo’?”+ 49  Yezu vutulaka nde: “Mono kele ve ti demo, kansi mono ke pesa Tata na mono lukumu, mpi beno ke pesa mono ve lukumu. 50  Kansi mono ke sosaka ve nkembo sambu na mono mosi;+ kele ti Muntu yina ke sosaka mpi ke sambisaka. 51  Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, kana muntu ke zitisa ndinga na mono, yandi ta mona ve lufwa ata fioti.”+ 52  Bayuda tubilaka yandi nde: “Ntangu yai beto me zaba nde nge kele ti demo. Abrahami me fwaka, bambikudi mpi me fwaka, kansi nge ke tuba nde, ‘Kana muntu ke zitisa ndinga na mono, yandi ta meka ve lufwa ata fioti.’ 53  Nge me luta ve tata na beto Abrahami, yina me fwaka, mpidina ve? Bambikudi mpi me fwaka. Nge ke yindula nde nge kele nani?” 54  Yezu vutulaka nde: “Kana mono ke kudipesa nkembo, nkembo na mono kele mpamba. Tata na mono muntu ke pesaka mono nkembo,+ muntu yina beno ke tuba nde yandi kele Nzambi na beno. 55  Beno me zaba yandi ve,+ kansi mono me zaba yandi.+ Mpi kana mono tubaka nde mono me zaba yandi ve, mono zolaka kuvanda muntu ya luvunu bonso beno. Kansi mono me zaba yandi mpi mono ke zitisaka ndinga na yandi. 56  Tata na beno Abrahami vandaka na kiese mingi na kivuvu ya kumona kilumbu na mono; yandi monaka yo mpi waka kiese.”+ 57  Ebuna Bayuda tubilaka yandi nde: “Nge me lungisa ntete ve bamvula 50, kansi nge me monaka Abrahami?” 58  Yezu tubilaka bo nde: “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, na ntwala nde Abrahami kubutuka, mono vandaka.”+ 59  Yo yina bo lokutaka matadi sambu na kulosila yandi, kansi Yezu bumbanaka mpi basikaka na tempelo.

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “na kutadila nsuni.”
To “mansoni.” Na Kigreki, por·neiʹa. Tala Bantendula ya Bangogo.
To “katuka na luyantiku.”