Yoane 7:1-52

  • Yezu na Nkinsi ya Bisasa (1-13)

  • Yezu ke longa na nkinsi (14-24)

  • Bangindu ya kuswaswana sambu na Kristu (25-52)

7  Na nima ya mambu yai, Yezu landaka kukwenda* na Galilea. Yandi zolaka ve kukwenda na Yudea sambu Bayuda vandaka kusosa kufwa yandi.+  Kansi, Nkinsi ya Banzo-Ntenta*+ ya Bayuda kumaka pene-pene.  Yo yina, bampangi na yandi+ tubilaka yandi nde: “Katuka awa mpi kwenda na Yudea, sambu balongoki na nge mpi kumona bisalu ya nge ke sala.  Sambu ata muntu mosi ve yina ke sosaka kuzabana na meso ya bantu ke salaka mambu na kinsweki. Kana nge ke sala mambu yai, kudimonisa na nsi-ntoto.”  Ya kieleka, bampangi na yandi vandaka kutula ve lukwikilu na yandi.+  Yo yina Yezu songaka bo nde: “Ntangu na mono me lunga ntete ve,+ kansi ntangu na beno kele awa ntangu yonso.  Nsi-ntoto kele ti kikuma ve ya kumenga beno, kansi yo ke menga mono, sambu mono ke ta kimbangi nde bisalu na yo kele ya mbi.+  Beno tombuka na nkinsi; mono ke tombuka ntete ve na nkinsi yai, sambu ntangu na mono me lunga ntete ve mbote-mbote.”+  Na nima ya kusonga bo mambu yai, yandi bikalaka na Galilea. 10  Kansi ntangu bampangi na yandi kwendaka na nkinsi, yandi mosi mpi kwendaka, na meso ya bantu ve kansi na kinsweki. 11  Ebuna Bayuda yantikaka kusosa yandi na nkinsi mpi kutuba nde: “Muntu yina kele na wapi?” 12  Mpi bimvuka yina ya bantu vandaka kutuba mambu mingi na nsi-nsi sambu na yandi. Bankaka vandaka kutuba nde: “Yandi kele muntu ya mbote.” Bankaka nde: “Kele ve. Yandi ke kusa kimvuka ya bantu.”+ 13  Ata muntu mosi ve vandaka kutuba mambu na yandi na meso ya bantu sambu na boma ya Bayuda.+ 14  Ntangu nkinsi kumaka na kati-kati, Yezu kotaka na tempelo mpi yantikaka kulonga. 15  Ebuna Bayuda yitukaka nde: “Inki mutindu muntu yai me zaba Masonuku,*+ ata yandi me longukaka ve na banzo-nkanda?”*+ 16  Kansi, Yezu vutudilaka bo nde: “Mambu ya mono ke longa kele ve ya mono, kansi yo kele ya muntu yina tindaka mono.+ 17  Kana muntu ke zola kusala luzolo na yandi, yandi ta zaba kana malongi ke katuka na Nzambi+ to kana mono ke tuba na mabanza na mono mosi. 18  Muntu yina ke tuba na mabanza na yandi mosi ke sosa nkembo na yandi mosi; kansi muntu yina ke sosa nkembo ya muntu yina tindaka yandi,+ muntu yai ke tubaka kieleka mpi kukonda lunungu kele ve na yandi. 19  Moize pesaka beno Nsiku,+ mpidina ve? Kansi ata muntu mosi ve na kati na beno ke lemfukilaka Nsiku yina. Sambu na nki beno ke sosa kufwa mono?”+ 20  Kimvuka ya bantu vutulaka nde: “Nge kele ti demo. Nani ke sosa kufwa nge?” 21  Yezu vutudilaka bo nde: “Mono salaka kaka diambu mosi, ebuna beno yonso yitukaka. 22  Yo yina Moize pesaka beno luyotisu+—yo kele ve nde yo katukaka na Moize, kansi yo katukaka na ba-nkaka+—mpi beno ke yotisaka bakala na kisabatu. 23  Kana bo ke yotisaka bakala mosi na kisabatu sambu na kufwa ve Nsiku ya Moize, keti beno ke wila mono makasi mingi sambu mono me belula muntu na kisabatu?+ 24  Beno bika kusambisa na kutadila mambu yina ke monana na meso, kansi beno sambisa ti lusambisu ya lunungu.”+ 25  Ebuna bantu ya nkaka ya Yeruzalemi yantikaka kutuba nde: “Keti yandi yai ve muntu ya bo ke sosa kufwa?+ 26  Kansi, tala! yandi ke tuba na meso ya bantu, mpi bo ke tubila yandi ata kima ve. Keti ya kieleka, bamfumu me zaba ve nde muntu yai kele Kristu? 27  Kansi beto me zaba kisika muntu yai me katuka;+ ntangu Kristu ta kwisa, ata muntu mosi ve ta zaba kisika yandi me katuka.” 28  Ebuna ntangu Yezu vandaka kulonga na tempelo, yandi tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Beno me zaba mono mpi beno me zaba kisika mono me katuka. Mono kwisaka ve na luzolo na mono mosi,+ kansi Muntu yina tindaka mono kele muntu ya kieleka, mpi beno me zaba yandi ve.+ 29  Mono me zaba yandi,+ sambu mono kele mumonisi ya me katuka na yandi, mpi yandi Muntu tindaka mono.” 30  Yo yina bo yantikaka kusosa kukanga yandi,+ kansi ata muntu mosi ve simbaka yandi, sambu ngunga na yandi lungaka ntete ve.+ 31  Ata mpidina, bantu mingi na kati ya kimvuka yina ya bantu kwikilaka na yandi+ mpi bo vandaka kutuba nde: “Ntangu Kristu ta kwisa, keti yandi ta sala ve bidimbu mingi kuluta yina muntu yai me sala?” 32  Bafarize waka kimvuka ya bantu ke tuba mambu yai na ndinga ya nsi sambu na yandi, mpi bamfumu ya banganga-nzambi ti Bafarize tindaka bapolisi sambu na kukanga yandi. 33  Ebuna Yezu tubaka nde: “Mono ta vanda ti beno sambu na mwa ntangu fioti diaka na ntwala nde mono kwenda na Muntu yina tindaka mono.+ 34  Beno ta sosa mono, kansi beno ta mona mono ve, mpi beno lenda kwisa ve kisika yina mono kele.”+ 35  Ebuna Bayuda tubaka bo na bo nde: “Muntu yai ke zola kukwenda na wapi, sambu beto mona yandi ve? Keti yandi ke zola kukwenda na Bayuda yina me panzanaka na kati ya Bagreki mpi kulonga Bagreki? 36  Yandi ke zola kutuba nki ntangu yandi ke tuba nde, ‘Beno ta sosa mono, kansi beno ta mona mono ve, mpi beno lenda kwisa ve kisika yina mono kele’?” 37  Na kilumbu ya nsuka, kilumbu ya nene ya nkinsi,+ Yezu telamaka mpi tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Kana muntu kele na nzala ya masa, yandi kwisa na mono mpi yandi nwa.+ 38  Muntu yina ke kwikila na mono, mutindu masonama ya santu tubaka: ‘Na kati na yandi banzadi ya masa ya luzingu ta basika.’”+ 39  Kansi, yandi tubaka mambu yai sambu na mpeve, yina bantu yina kwikilaka na yandi zolaka kubaka; sambu mpeve vandaka ntete ve na ntangu yina,+ sambu Yezu bakaka ntete ve nkembo.+ 40  Bantu ya nkaka na kati ya kimvuka ya bantu yina waka mambu yina yantikaka kutuba nde: “Muntu yai kele kibeni Mbikudi.”+ 41  Bankaka vandaka kutuba nde: “Muntu yai kele Kristu.”+ Kansi bankaka vandaka kutuba nde: “Kristu fwete katuka ve na Galilea, mpidina ve?+ 42  Keti masonama ya santu ke tuba ve nde Kristu ta katuka na bana ya Davidi+ mpi na Betelemi+ bwala yina Davidi vandaka kuzinga?”+ 43  Ebuna kimvuka ya bantu kabwanaka sambu na yandi. 44  Bantu ya nkaka na kati na bo vandaka kuzola kukanga yandi, kansi ata muntu mosi ve simbaka yandi. 45  Ntangu bapolisi kwisaka kuvutuka, bamfumu ya banganga-nzambi mpi Bafarize yulaka bo nde: “Sambu na nki beno me kwisa kunata yandi ve?” 46  Bapolisi vutulaka nde: “Ata mbala mosi ve muntu me tubaka mutindu yai.”+ 47  Ebuna Bafarize vutulaka nde: “Keti yandi me kusa beno mpi? 48  Na kati ya bamfumu mpi ya Bafarize, ata muntu mosi ve me kwikila na yandi, mpidina ve?+ 49  Kansi kimvuka ya bantu yai ya me zaba ve Nsiku kele bantu ya bo me singaka.” 50  Nikodemo, yina kwisaka ntete na yandi mpi yina vandaka mosi na kati na bo, tubilaka bo nde: 51  “Nsiku na beto ke sambisaka ve muntu kana yo me wa yandi ntete ve mpi me zaba ve nki yandi me sala, mpidina ve?”+ 52  Bo vutudilaka yandi nde: “Nge mpi kele ve muntu ya Galilea, mpidina ve? Sosa ebuna nge ta mona nde ata mbikudi mosi ve fwete basika na Galilea.”*

Banoti na nsi ya lutiti

To “kutambula.”
To “ya Bisasa.”
Na kisina, “mikanda.”
Disongidila, banzo-nkanda ya barabi.
Bamaniskri mingi ya ntama mpi yina bantu ke tudilaka ntima ke katulaka verse 53 tii na kapu 8, verse 11.