Yoane 6:1-71

  • Yezu me disa bantu 5 000 (1-15)

  • Yezu me tambula na zulu ya masa (16-21)

  • Yezu, “dimpa ya luzingu” (22-59)

  • Bangogo ya Yezu me budisa bantu mingi sakuba (60-71)

6  Na nima ya mambu yai, Yezu kwendaka na simu ya nkaka ya Nzadi-Mungwa ya Galilea, to Tiberiade.+  Mpi kimvuka mosi ya nene ya bantu vandaka kulanda yandi,+ sambu bo vandaka kumona bidimbu ya nkumbwa yina yandi vandaka kusala ntangu yandi vandaka kubelula bantu ya maladi.+  Ebuna Yezu tombukaka na ngumba, mpi yandi vandaka kuna ti balongoki na yandi.  Kansi, nkinsi ya Paki+ ya Bayuda kumaka pene-pene.  Ntangu Yezu tombulaka meso mpi yandi monaka nde kimvuka mosi ya nene ya bantu ke kwisa na yandi, yandi tubilaka Filipo nde: “Na wapi beto ta sumba mampa sambu bantu yai kudia?”+  Kansi, yandi vandaka kutuba mambu yai sambu na kumeka yandi, sambu yandi zabaka mambu yina yandi zolaka kusala.  Filipo vutudilaka yandi nde: “Mampa ya badenari* 200 me fwana ve sambu konso muntu kubaka ata kitini mosi.”  Longoki na yandi mosi, Andre mpangi ya Simoni Piere, tubilaka yandi nde:  “Mwana-bakala mosi awa kele ti mampa tanu ya orze mpi bambisi ya masa zole ya fioti. Kansi, keti yo ta fwana sambu na bantu mingi mutindu yai?”+ 10  Yezu tubaka nde: “Beno songa bantu bo vanda.” Sambu matiti vandaka mingi na kisika yina, babakala vandaka pana; bo vandaka kiteso ya 5 000.+ 11  Yezu bakaka mampa, mpi na nima ya kupesa matondo, yandi kabulaka yo na bantu yina vandaka pana; yandi salaka mutindu mosi ti bambisi ya masa ya fioti, mpi bo bakaka na kiteso yina bo zolaka. 12  Kansi ntangu bo diaka mpi bo fulukaka, yandi tubilaka balongoki na yandi nde: “Beno vukisa bitini yina me bikala, sambu ata kima mosi ve kubeba.” 13  Bo vukisaka yo mpi bo fulusaka bitunga 12 ti bitini yina bikalaka na mampa tanu ya orze yina bo diaka. 14  Ntangu bantu monaka bidimbu yina yandi salaka, bo yantikaka kutuba nde: “Ya kieleka yai Mbikudi yina zolaka kukwisa na nsi-ntoto.”+ 15  Ebuna sambu Yezu zabaka nde bo zolaka kukwisa kukanga yandi sambu na kutula yandi ntotila, yandi katukaka mpi kwendaka+ diaka na ngumba yandi mosi.+ 16  Ntangu nkokila bwaka, balongoki na yandi kwendaka na nzadi-mungwa,+ 17  bo kotaka na maswa, mpi bo yantikaka kusabuka nzadi-mungwa sambu na kukwenda na Kapernaumi. Na ntangu yina mpimpa vandaka me bwa, kansi Yezu kwisaka ntete ve kisika bo vandaka.+ 18  Diaka, nzadi-mungwa vandaka kunikana ngolo sambu mupepe ya ngolo vandaka kubula.+ 19  Kansi ntangu bo sabulaka kiteso ya bakilometre tanu to sambanu,* bo monaka Yezu ke tambula na zulu ya nzadi-mungwa mpi ke pusana pene-pene ya maswa, ebuna boma simbaka bo. 20  Kansi yandi tubilaka bo nde: “Yo kele mono; beno wa boma ve!”+ 21  Bo zolaka kubaka yandi na maswa, kansi kaka na ntangu yina maswa kumaka na mukidi kisika bo vandaka kukwenda.+ 22  Kilumbu yina landaka, kimvuka ya bantu yina bikalaka na simu ya nkaka ya nzadi-mungwa monaka nde maswa ya nkaka vandaka ve kuna kaka maswa mosi ya fioti, mpi nde Yezu kotaka ve na maswa ti balongoki na yandi, kansi balongoki na yandi kwendaka bo mosi. 23  Ata mpidina bamaswa yina katukaka na Tiberiade kumaka pene-pene ya kisika yina bo diaka mampa ntangu Mfumu pesaka ntete matondo. 24  Yo yina ntangu kimvuka ya bantu yina monaka nde Yezu ti balongoki na yandi vandaka ve pana, bo kotaka na bamaswa na bo mpi bo kwisaka na Kapernaumi sambu na kusosa Yezu. 25  Ntangu bo monaka yandi na simu ya nzadi-mungwa, bo tubilaka yandi nde: “Rabi,+ nki ntangu nge kumaka awa?” 26  Yezu vutudilaka bo nde: “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, beno ke sosa mono ve sambu beno monaka bidimbu, kansi sambu beno diaka mampa mpi beno fulukaka.+ 27  Beno sala ve sambu na madia yina ke bebaka, kansi beno sala sambu na madia yina ke bikalaka sambu na luzingu ya mvula na mvula,+ madia yina Mwana ya muntu ta pesa beno; sambu Tata, Nzambi yandi mosi, me tulaka na zulu ya muntu yai kidimbu yina ke songa nde yandi me ndimaka yandi.”+ 28  Ebuna bo songaka yandi nde: “Inki beto fwete sala sambu na kusala bisalu ya Nzambi?” 29  Yezu vutudilaka bo nde: “Kisalu ya Nzambi kele nde beno kwikila na muntu yina yandi tindaka.”+ 30  Bo tubilaka yandi nde: “Inki kidimbu+ nge ke sala, sambu beto mona yo mpi beto kwikila nge? Inki kisalu nge ke sala? 31  Ba-nkaka na beto diaka mana na ntoto ya zelo na zelo,+ mutindu bo me sonikaka: ‘Yandi pesaka bo dimpa yina katukaka na zulu sambu bo dia.’”+ 32  Ebuna Yezu tubilaka bo nde: “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, Moize pesaka beno ve dimpa yina katukaka na zulu, kansi Tata na mono muntu ke pesa beno dimpa ya kieleka yina ke katuka na zulu. 33  Sambu dimpa ya Nzambi kele muntu yina ke kwisa kukulumuka katuka na zulu mpi ke pesa luzingu na nsi-ntoto.” 34  Yo yina bo tubilaka yandi nde: “Mfumu, pesa beto ntangu yonso dimpa yai.” 35  Yezu tubilaka bo nde: “Mono kele dimpa ya luzingu. Muntu yina ke kwisa na mono ta wa ve nzala ata fioti, mpi muntu yina ke kwikila na mono ta wa ve nzala ya masa ata fioti.+ 36  Kansi mutindu mono tubilaka beno, beno me mona mono kansi beno ke kwikila ve.+ 37  Bantu yonso yina Tata ke pesa mono ta kwisa na mono, mpi mono ta kula ve ata fioti muntu yina ke kwisa na mono;+ 38  sambu mono katukaka na zulu+ sambu na kukwisa kusala luzolo na mono ve, kansi luzolo ya muntu yina tindaka mono.+ 39  Yai luzolo ya muntu yina tindaka mono, nde mono fwete vidisa ve ata muntu mosi na kati ya bantu yonso yina yandi me pesaka mono, kansi nde mono fwete futumuna+ bo na kilumbu ya nsuka. 40  Sambu yai luzolo ya Tata na mono, nde konso muntu yina ke zaba Mwana mpi ke kwikila na yandi kubaka luzingu ya mvula na mvula,+ mpi mono ta futumuna+ yandi na kilumbu ya nsuka.” 41  Bayuda yantikaka kubokutila yandi sambu yandi tubaka nde: “Mono kele dimpa yina katukaka na zulu.”+ 42  Mpi bo yantikaka kutuba nde: “Keti yai Yezu ve, mwana ya Yozefi, yina beto me zaba tata ti mama na yandi?+ Inki mutindu yandi ke tuba ntangu yai nde, ‘Mono katukaka na zulu’?” 43  Yezu vutudilaka bo nde: “Beno bika kubokuta beno na beno. 44  Ata muntu mosi ve lenda kwisa na mono kana Tata, yina tindaka mono, kubenda yandi ve,+ mpi mono ta futumuna yandi na kilumbu ya nsuka.+ 45  Bo me sonikaka na masonama ya Bambikudi nde: ‘Yehowa*+ ta longa bo yonso.’ Konso muntu yina me wa Tata mpi me longuka, yandi ke kwisaka na mono. 46  Ata muntu mosi ve me monaka Tata,+ katula kaka muntu yina me katukaka na Nzambi; muntu yina me monaka Tata.+ 47  Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, muntu yina ke kwikila kele na luzingu ya mvula na mvula.+ 48  “Mono kele dimpa ya luzingu.+ 49  Ba-nkaka na beno diaka mana na ntoto ya zelo na zelo kansi bo fwaka.+ 50  Yai dimpa yina ke katuka na zulu, sambu konso muntu kudia yo mpi kufwa ve. 51  Mono kele dimpa ya luzingu yina katukaka na zulu. Kana muntu kudia dimpa yai yandi ta zinga kimakulu; mpi na kutuba ya mbote, dimpa yina mono ta pesa kele nsuni na mono sambu na luzingu ya nsi-ntoto.”+ 52  Ebuna Bayuda yantikaka kutula ntembe bo na bo nde: “Inki mutindu muntu yai lenda pesa beto nsuni na yandi sambu beto dia yo?” 53  Yezu tubilaka bo nde: “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, kana beno dia ve nsuni ya Mwana ya muntu mpi beno nwa ve menga na yandi, beno kele ve ti luzingu na kati na beno mosi.+ 54  Muntu yina ke dia nsuni na mono mpi ke nwa menga na mono kele na luzingu ya mvula na mvula, mpi mono ta futumuna+ yandi na kilumbu ya nsuka; 55  sambu nsuni na mono kele madia ya kieleka, mpi menga na mono kele kima ya kunwa ya kieleka. 56  Muntu yina ke dia nsuni na mono mpi ke nwa menga na mono ke bikala na bumosi ti mono, mpi mono ke bikala na bumosi ti yandi.+ 57  Mutindu Tata ya moyo tindaka mono mpi mono ke zinga sambu na Tata, mutindu mosi mpi, muntu yina ke dia mono, yandi ta zinga sambu na mono.+ 58  Yai dimpa yina katukaka na zulu. Yo kele ve bonso ntangu ba-nkaka na beno diaka ata mpidina bo fwaka. Muntu yina ke dia dimpa yai ta zinga mvula na mvula.”+ 59  Yandi tubaka mambu yai ntangu yandi vandaka kulonga na sinagoga* na Kapernaumi. 60  Ntangu bo waka mambu yai, balongoki na yandi mingi tubaka nde: “Mambu yai kele mpasi na kundima; nani lenda wa yo?” 61  Kansi, sambu Yezu yandi mosi zabaka nde balongoki na yandi vandaka kubokuta sambu na diambu yai, yandi tubilaka bo nde: “Keti diambu yai ke budisa beno sakuba? 62  Ebuna, beno ta sala inki kana beno mona Mwana ya muntu ke tombuka kisika yina yandi vandaka ntete?+ 63  Kima ke pesaka luzingu kele mpeve;+ nsuni kele ti mfunu ve ata fioti. Mambu yina mono me tubila beno kele mpeve mpi kele luzingu.+ 64  Kansi bantu ya nkaka na kati na beno ke kwikila ve.” Sambu katuka na luyantiku Yezu zabaka banani vandaka kukwikila ve mpi nani muntu zolaka kuteka yandi.+ 65  Yandi tubaka diaka nde: “Yo yina mono me tubila beno nde, muntu mosi ve lenda kwisa na mono kana Tata me pesa yandi ve nzila.”+ 66  Sambu na diambu yai, balongoki na yandi mingi kwendaka na bima yina vandaka na nima+ mpi vandaka kutambula diaka ve ti yandi. 67  Ebuna Yezu tubilaka bantumwa 12 nde: “Keti beno mpi ke zola kukwenda?” 68  Simoni Piere vutudilaka yandi nde: “Mfumu, na nani beto ta kwenda?+ Nge kele ti bangogo ya luzingu ya mvula na mvula.+ 69  Beto me kwikilaka mpi beto me zabaka nde nge kele Santu ya Nzambi.”+ 70  Yezu vutudilaka bo nde: “Mono solaka beno 12, mpidina ve?+ Kansi muntu mosi na kati na beno kele muntu ya ke kusilaka bantu makambu.”*+ 71  Yandi vandaka kutubila Yudasi mwana ya Simoni Iskariote, sambu yandi muntu zolaka kuteka yandi, ata yandi vandaka mosi na kati ya bantumwa 12.+

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “kiteso ya ba stade 25 to 30.” Tala Bangindu ya Ngika B14.
To “na ntwala ya bantu yina me vukana.”
To “diabulu.”