Yoane 5:1-47

  • Mbefo me beluka na Betzata (1-18)

  • Tata me pesaka Yezu kiyeka (19-24)

  • Bafwa ta wa ndinga ya Yezu (25-30)

  • Bimbangi ya ke tadila Yezu (31-47)

5  Na nima ya mambu yai, kuvandaka ti nkinsi+ mosi ya Bayuda, ebuna Yezu kwendaka na Yeruzalemi.  Na Yeruzalemi, na Kielo ya Mameme,+ kuvandaka ti kiziba yina bo ke bingaka na Kiebreo nde Betzata; bo ziungaka yo ti bandonga tanu ya makunzi.  Bantu mingi ya maladi, bifwa-meso, bantu ya makulu-kifu mpi bantu yina vandaka ti maboko mpi makulu ya ke nikanaka ve,* vandaka ya kulala na bandonga ya makunzi yina.  *——  Kansi muntu mosi vandaka pana yina vandaka kubela tuka bamvula 38.  Sambu yandi monaka muntu yina me lala pana, mpi sambu yandi zabaka nde yandi vandaka kubela tuka ntama, Yezu tubilaka yandi nde: “Keti nge ke zola kubeluka?”+  Yandi vutudilaka Yezu nde: “Mfumu, mono kele ve ti muntu ya kutula mono na kiziba ntangu masa ke nikana, kansi na ntangu mono kele na nzila, muntu ya nkaka ke kulumuka na ntwala na mono.”  Yezu tubilaka yandi nde: “Telama! Baka mbeto na nge mpi tambula.”+  Ebuna na mbala mosi yandi belukaka, yandi bakaka mbeto na yandi, mpi yandi yantikaka kutambula. Kilumbu yina vandaka Kisabatu. 10  Yo yina Bayuda yantikaka kutubila muntu yina belukaka nde: “Yo kele Kisabatu, mpi nsiku ke pesa nge ve nswa ya kunata mbeto.”+ 11  Kansi yandi vutudilaka bo nde: “Muntu yina belulaka mono songaka mono nde, ‘Baka mbeto na nge mpi tambula.’” 12  Bo yulaka yandi nde: “Nani songaka nge nde, ‘Baka yo mpi tambula’?” 13  Kansi muntu yina belukaka zabaka ve kana yandi vandaka nani, sambu Yezu kotaka na kati ya kimvuka ya bantu yina vandaka pana. 14  Na nima, Yezu monaka yandi na tempelo mpi tubilaka yandi nde: “Tala, nge me beluka. Kusala diaka ve masumu, sambu diambu ya mbi kibeni kubwila nge ve.” 15  Yandi kwendaka kusonga Bayuda nde Yezu muntu belulaka yandi. 16  Yo yina, Bayuda vandaka kumonisa Yezu mpasi, sambu yandi vandaka kusala mambu yai na Kisabatu. 17  Kansi yandi vutudilaka bo nde: “Tata na mono ke landa kusala tii ntangu yai, mpi mono ke landa kusala.”+ 18  Yo yina Bayuda yantikaka kusosa diaka mingi na kufwa yandi, kaka ve sambu yandi vandaka kuzitisa ve Kisabatu kansi mpi sambu yandi vandaka kubinga Nzambi Tata+ na yandi, na mutindu yina yandi vandaka kudikumisa kiteso mosi ti Nzambi.+ 19  Yezu vutudilaka bo diaka nde: “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, Mwana lenda sala ve ata kima mosi na mabanza na yandi mosi,* kansi kaka mambu yina yandi ke monaka Tata ke sala.+ Sambu mambu yonso yina Tata ke salaka, Mwana mpi ke salaka yo mutindu mosi. 20  Sambu Tata ke zolaka Mwana+ mpi ke songaka yandi mambu yonso yina yandi mosi ke salaka, mpi yandi ta songa yandi bisalu ya nene kuluta yai, sambu beno yituka.+ 21  Sambu, mutindu Tata ke tedimisaka bafwa mpi ke pesaka bo luzingu,+ Mwana mpi ke pesaka luzingu na konso muntu yina yandi me zola.+ 22  Sambu Tata ke sambisaka ve ata muntu mosi, kansi yandi me pesaka lusambisu yonso na Mwana,+ 23  sambu bantu yonso kupesa Mwana lukumu mutindu bo ke pesaka Tata lukumu. Muntu yina ke pesa ve Mwana lukumu ke pesa mpi ve lukumu na Tata yina tindaka yandi.+ 24  Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, muntu yina ke wa ndinga na mono mpi ke kwikila na Muntu yina tindaka mono, yandi kele na luzingu ya mvula na mvula,+ mpi bo ta sambisa yandi ve kansi yandi me katuka na lufwa mpi me kuma na luzingu.+ 25  “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, ntangu ke kwisa, mpi yo kele sesepi yai, ntangu bafwa ta wa ndinga ya Mwana ya Nzambi, mpi bantu yina tulaka dikebi ta zinga. 26  Sambu, kaka mutindu Tata kele na luzingu na kati na yandi mosi,*+ mutindu mosi yandi me pesaka mpi Mwana na kuvanda na luzingu na kati na yandi mosi.+ 27  Mpi yandi me pesaka yandi kiyeka ya kusambisa,+ sambu yandi kele Mwana ya muntu.+ 28  Beno yituka ve na diambu yai, sambu ntangu ke kwisa ntangu bantu yonso yina kele na maziamu ya kuyibuka ta wa ndinga na yandi+ 29  mpi bo ta basika, bayina salaka mambu ya mbote sambu na lufutumuku ya luzingu, mpi bayina salaka mambu ya mbi sambu na lufutumuku ya kusambisa.+ 30  Mono lenda sala ve ata kima mosi na mabanza* na mono mosi. Mutindu mono ke waka, mono ke sambisaka, mpi kusambisa na mono kele ya lunungu,+ sambu mono ke sosaka ve luzolo na mono mosi, kansi luzolo ya muntu yina tindaka mono.+ 31  “Kana mono ke ta kimbangi sambu na mono mosi, kimbangi na mono kele ve ya kieleka.+ 32  Kele ti muntu ya nkaka yina ke ta kimbangi sambu na mono, mpi mono me zaba nde kimbangi yina yandi ke ta sambu na mono kele ya kieleka.+ 33  Beno tindaka bantu na Yoane, mpi yandi taka kimbangi sambu na kieleka.+ 34  Mono ke ndimaka ve kimbangi ya bantu, kansi mono ke tuba mambu yai sambu beno guluka. 35  Muntu yina vandaka mwinda yina ke pela mpi ke sema, mpi sambu na ntangu fioti beno vandaka ya kuyilama na kumona kiese mingi na nsemo na yandi.+ 36  Kansi mono kele ti kimbangi ya nene kuluta kimbangi ya Yoane, sambu bisalu yina Tata na mono pesaka mono na kusala, bisalu yina mono ke sala, yo ke ta kimbangi nde Tata tindaka mono.+ 37  Mpi Tata yina tindaka mono, yandi mosi taka kimbangi sambu na mono.+ Beno me waka ntete ve ndinga na yandi ata mbala mosi mpi beno me monaka ntete ve mutindu yandi kele,+ 38  mpi ndinga na yandi kele ve na kati na beno, sambu beno ke ndima ve muntu yina yandi tindaka. 39  “Beno ke fimpa Masonuku+ sambu beno ke yindula nde beno ta baka luzingu ya mvula na mvula na nzila na yo; mpi yo yina kibeni* ke taka kimbangi sambu na mono.+ 40  Ata mpidina, beno ke zola ve kukwisa na mono+ sambu beno baka luzingu. 41  Mono ke ndimaka ve nkembo yina ke katukaka na bantu, 42  kansi mono me zaba mbote nde beno kele ve na zola ya Nzambi na kati na beno. 43  Mono kwisaka na zina ya Tata na mono, kansi beno me yamba mono ve. Kana muntu ya nkaka kwisaka na zina na yandi mosi, beno zolaka kuyamba yandi. 44  Inki mutindu beno lenda kwikila, kana beno ke ndima nkembo yina ke katuka na kati na beno mosi mpi beno ke sosa ve nkembo yina ke katuka na Nzambi mosi kaka?+ 45  Beno yindula ve nde mono ta funda beno na Tata; kele ti muntu mosi yina ke funda beno, Moize,+ muntu yina beno me tudila kivuvu. 46  Ya kieleka, kana beno kwikilaka Moize beno zolaka kukwikila mono, sambu yandi sonikaka mambu ya me tala mono.+ 47  Kansi kana beno ke kwikila ve mambu yina yandi sonikaka, inki mutindu beno ta kwikila mambu yina mono ke tuba?”

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “ya kuyuma.”
To “mambu yina me katuka na yandi mosi.”
To “kele ti dikabu ya luzingu na kati na yandi mosi.”
Tala verse 19, noti.
Disongidila, Masonuku.