Yoane 4:1-54

  • Yezu ti nkento ya Samaria (1-38)

    • Kusambila Nzambi “na mpeve mpi na kieleka” (23, 24)

  • Bantu mingi ya Samaria me kwikila na Yezu (39-42)

  • Yezu me belula mwana ya kapita mosi (43-54)

4  Ntangu Mfumu zabaka nde Bafarize waka nde Yezu vandaka kukumisa bantu mingi balongoki mpi kubotika+ balongoki mingi kuluta Yoane—  ata Yezu yandi mosi vandaka kubotika ve bantu kansi balongoki na yandi bantu vandaka kubotika bo—  yandi katukaka na Yudea mpi vutukaka na Galilea.  Kansi yo lombaka nde yandi luta na kati ya Samaria.  Yandi kumaka na mbanza mosi ya Samaria, zina na yo Sikare, pene-pene ya kilanga yina Yakobi pesaka mwana na yandi Yozefi.+  Dibulu ya masa ya Yakobi vandaka kuna.+ Ntangu yai, Yezu lembaka ngolo sambu na nzietelo mpi yandi vandaka pene-pene ya dibulu yina.* Yo vandaka pene-pene ya ngunga ya sambanu.*  Nkento mosi ya Samaria kwisaka kubaka masa. Yezu tubilaka yandi nde: “Pesa mono masa ya kunwa.”  (Sambu balongoki na yandi kwendaka na mbanza sambu na kusumba madia.)  Nkento yina ya Samaria tubilaka yandi nde: “Inki mutindu nge, ata nge kele Muyuda, nge ke lomba mono masa ya kunwa, ata mono kele nkento ya Samaria?” (Sambu Bayuda ke wakanaka ve ti bantu ya Samaria.)+ 10  Yezu vutudilaka yandi nde: “Kana nge zabaka dikabu ya ofele ya Nzambi+ mpi nani yina ke songa nge nde, ‘Pesa mono masa ya kunwa,’ nge muntu zolaka kulomba yandi, ebuna yandi zolaka kupesa nge masa ya luzingu.”+ 11  Yandi tubilaka Yezu nde: “Mfumu, nge kele ve ata ti kantini ya kubakila masa, mpi dibulu kele nda. Ebuna, na wapi nge me baka masa yai ya luzingu? 12  Nge me luta ve nkaka na beto Yakobi, yina pesaka beto dibulu yai mpi yina yandi mosi ti bana na yandi mpi bambisi na yandi nwaka masa na dibulu yai, mpidina ve?” 13  Yezu vutudilaka yandi nde: “Konso muntu yina ke nwa masa yai, yandi ta wa diaka nzala ya masa. 14  Konso muntu yina ke nwa masa yina mono ta pesa yandi, yandi ta waka diaka ve nzala ya masa ata fioti,+ kansi masa yina mono ta pesa yandi ta kuma na kati na yandi nto ya masa yina ke basika sambu na kupesa luzingu ya mvula ya mvula.”+ 15  Nkento yina tubilaka yandi nde: “Mfumu, pesa mono masa yina, sambu mono wa diaka ve nzala ya masa mpi mono kwisa diaka ve mbala na mbala na kisika yai sambu na kubaka masa.” 16  Yezu tubilaka yandi nde: “Kwenda kubinga bakala na nge mpi kwisa na kisika yai.” 17  Nkento yina vutulaka nde: “Mono kele na bakala ve.” Yezu tubilaka yandi nde: “Nge me tuba masonga nde, ‘Mono kele na bakala ve.’ 18  Sambu nge me vandaka ti babakala tanu, mpi bakala yina nge kele ti yandi ntangu yai kele ve bakala na nge. Mambu ya nge me tuba kele ya kieleka.” 19  Nkento yina tubilaka yandi nde: “Mfumu, mono ke mona nde nge kele mbikudi.+ 20  Ba-nkaka na beto sambilaka Nzambi na ngumba yai, kansi beno, beno ke tubaka nde Yeruzalemi kele kisika yina bantu fwete sambila Nzambi.”+ 21  Yezu tubilaka yandi nde: “Nkento, kwikila mono, ntangu ke kwisa ntangu beno ta sambila Tata na ngumba yai ve, na Yeruzalemi mpi ve. 22  Beno ke sambilaka yina beno me zaba ve;+ beto ke sambilaka yina beto me zaba, sambu luguluku ke yantika na Bayuda.+ 23  Kansi, ntangu ke kwisa, mpi yo kele sesepi yai, ntangu bansambidi ya kieleka ta sambila Tata na mpeve mpi na kieleka, sambu ya kieleka, Tata ke sosa bantu ya mutindu yai sambu bo sambila yandi.+ 24  Nzambi kele Mpeve,+ mpi bantu yina ke sambila yandi fwete sambila yandi na mpeve mpi na kieleka.”+ 25  Nkento yina tubilaka yandi nde: “Mono me zaba nde Mesia ke kwisa, yina bo ke bingaka Kristu. Ntangu yandi ta kwisa, yandi ta zabisa beto mambu yonso pwelele.” 26  Yezu tubilaka yandi nde: “Mono yai ya ke solula ti nge, mono kele yandi.”+ 27  Balongoki na yandi kumaka kaka na ntangu yina, mpi bo yitukaka sambu yandi vandaka kusolula ti nkento mosi. Kansi, ata muntu mosi ve tubaka nde: “Nge ke sosa inki?” to “Sambu na nki nge ke solula ti nkento yai?” 28  Nkento yina bikisaka dibungu na yandi ya masa, yandi kwendaka na mbanza mpi yandi songaka bantu nde: 29  “Beno kwisa kutala muntu mosi yina me songa mono mambu yonso ya mono me salaka. Keti mbala ya nkaka yandi lenda vanda ve Kristu?” 30  Bo katukaka na mbanza mpi bo yantikaka kukwisa kisika yandi vandaka. 31  Na ntangu yina, balongoki vandaka kubondila yandi nde: “Rabi,+ dia.” 32  Kansi yandi tubilaka bo nde: “Mono kele ti madia yina beno me zaba ve.” 33  Yo yina balongoki tubaka bo na bo nde: “Keti muntu mosi me natila yandi kima ya kudia?” 34  Yezu tubilaka bo nde: “Madia na mono kele kusala luzolo ya muntu yina tindaka mono+ mpi kumanisa kisalu na yandi.+ 35  Keti beno ke tubaka ve nde yo me bikala bangonda iya na ntwala nde kisalu ya kukatula bima na bilanga kuyantika? Tala! Mono ke tubila beno nde: Beno tombula meso mpi beno tala bilanga, nde yo me yela mpi ntangu ya kukatula yo me lunga.+ Tuka ntama 36  muntu yina ke katulaka bima na bilanga ke bakaka lufutu mpi yandi ke vukisaka mbuma sambu na luzingu ya mvula na mvula, mpidina muntu yina ke kunaka ti muntu yina ke katulaka bima na bilanga kuwa kiese kumosi.+ 37  Na yina me tala mambu yai, kingana yai kele kieleka: Muntu mosi ke kunaka mpi ya nkaka ke katulaka bima. 38  Mono tindaka beno na kukatula bima yina beno monaka ve mpasi sambu na yo. Bantu ya nkaka monaka mpasi, mpi beno, beno me baka mambote ya kisalu na bo ya ngolo.” 39  Bantu mingi ya Samaria yina katukaka na mbanza yina kwikilaka na yandi sambu na mambu ya nkento yina taka kimbangi nde: “Yandi me songa mono mambu yonso ya mono me salaka.”+ 40  Yo yina, ntangu bantu ya Samaria kwisaka kisika yandi vandaka, bo lombaka yandi na kubikala ti bo, mpi yandi bikalaka kuna bilumbu zole. 41  Ebuna, bantu mingi diaka kwikilaka sambu na mambu yina yandi tubaka, 42  mpi bo tubilaka nkento yina nde: “Beto ke kwikila diaka ve kaka sambu na mambu yina nge tubaka; sambu beto me wa beto mosi, mpi beto me zaba nde muntu yai kele kibeni ngulusi ya nsi-ntoto.”+ 43  Na nima ya bilumbu yina zole, yandi kwendaka na Galilea. 44  Kansi, Yezu yandi mosi taka kimbangi nde mbikudi ke vandaka ve na lukumu na bwala na yandi mosi.+ 45  Yo yina ntangu yandi kumaka na Galilea, bantu ya Galilea yambaka yandi, sambu bo monaka mambu yonso yina yandi salaka na Yeruzalemi na nkinsi,+ sambu bo mpi bo kwendaka na nkinsi yina.+ 46  Ebuna yandi kwisaka diaka na Kana ya Galilea, kisika yandi kitulaka masa vinu.+ Kuvandaka ti kapita mosi ya ntotila kuna; mwana na yandi vandaka kubela na Kapernaumi. 47  Ntangu muntu yai waka nde Yezu katukaka na Yudea mpi kwisaka na Galilea, yandi kwendaka na Yezu mpi lombaka yandi na kukulumuka mpi kubelula mwana na yandi, sambu yo bikalaka fioti nde yandi fwa. 48  Kansi Yezu tubilaka yandi nde: “Kana beno mona ve bidimbu mpi mambu ya kuyituka, beno ta kwikila ve ata fioti.”+ 49  Kapita yina tubilaka yandi nde: “Mfumu, kwisa na ntwala nde mwana na mono ya fioti kufwa.” 50  Yezu tubilaka yandi nde: “Kwenda; mwana na nge kele na luzingu.”+ Yandi kwikilaka mambu yina Yezu songaka yandi ebuna yandi kwendaka. 51  Kansi ntangu yandi vandaka kukulumuka, bampika na yandi kwisaka kukutana ti yandi sambu na kusonga yandi nde mwana na yandi kele na luzingu.* 52  Yandi yulaka bo na nki ntangu yandi kumaka mbote. Bo songaka yandi nde: “Fievre manaka mazono na ngunga ya nsambwadi.”* 53  Ebuna tata yina zabaka nde yo vandaka kaka na ntangu yina ya Yezu songaka yandi nde: “Mwana na nge kele na luzingu.”+ Yo yina yandi ti bantu yonso ya nzo na yandi kwikilaka. 54  Yo vandaka kidimbu ya zole yina+ Yezu salaka ntangu yandi katukaka na Yudea mpi kwisaka na Galilea.

Banoti na nsi ya lutiti

To “nto ya masa.”
Disongidila, pene-pene ya midi.
To “me beluka.”
Disongidila, pene-pene ya 13:00.