Yoane 19:1-42

  • Bo me bula Yezu fimbu mpi me seka yandi (1-7)

  • Pilate ke yula diaka Yezu (8-16a)

  • Bo me tula Yezu na nti na Golgota (16b-24)

  • Yezu me baka bangidika sambu na mama na yandi (25-27)

  • Lufwa ya Yezu (28-37)

  • Bo me zika Yezu (38-42)

19  Ebuna, Pilate bakaka Yezu mpi bulaka yandi fimbu.+  Mpi basoda tungaka mpu ya kimfumu ya bansende, bo lwatisaka yandi yo na ntu, mpi bo lwatisaka yandi mvwela mosi ya mbwaki-ble,+  bo vandaka kukwisa kisika yandi vandaka mpi kutuba nde: “Mbote, Ntotila ya Bayuda!” Bo vandaka mpi kubula yandi bambata na luse.+  Pilate basikaka diaka na nganda mpi tubilaka bo nde: “Tala! Mono me natila beno yandi na nganda sambu beno zaba nde mono me mona ve ata diambu mosi ya mbi na yandi.”+  Yo yina Yezu basikaka na nganda, yandi me lwata mpu ya kimfumu ya bansende mpi mvwela ya mbwaki-ble. Ebuna Pilate tubilaka bo nde: “Beno tala! Muntu!”  Kansi, ntangu bamfumu ya banganga-nzambi mpi bapolisi monaka yandi, bo tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Na zulu ya nti! Na zulu ya nti!”*+ Pilate tubilaka bo nde: “Beno baka yandi beno mosi mpi beno fwa yandi,* sambu mono me mona ve ata diambu mosi ya mbi na yandi.”+  Bayuda vutudilaka yandi nde: “Beto kele na nsiku mosi, mpi na kutadila nsiku yina yandi fwete fwa,+ sambu yandi me kudikumisa mwana ya Nzambi.”+  Ntangu Pilate waka mambu yina bo vandaka kutuba, yandi waka diaka boma mingi,  ebuna yandi kotaka diaka na nzo ya guvernere mpi yulaka Yezu nde: “Nge kele muntu ya wapi?” Kansi Yezu pesaka yandi ve mvutu.+ 10  Yo yina Pilate tubilaka yandi nde: “Keti nge ke buya kutubila mono? Keti nge me zaba ve nde mono kele ti kiyeka ya kubikisa nge mpi mono kele ti kiyeka ya kufwa nge?”* 11  Yezu vutudilaka yandi nde: “Nge zolaka kuvanda ve ti kiyeka ata fioti na zulu na mono kana bo pesaka nge yo ve na zulu. Yo yina muntu yina pesaka mono na maboko na nge me sala disumu ya nene kuluta.” 12  Sambu na kikuma yai, Pilate vandaka kusosa mpila ya kubikisa yandi, kansi Bayuda vandaka kutuba na ndinga ya ngolo nde: “Kana nge bikisa muntu yai, nge kele ve nduku ya Kaisali. Konso muntu yina ke kudikumisaka ntotila kele mbeni ya* Kaisali.”+ 13  Ntangu Pilate waka mambu yai, yandi nataka Yezu na nganda, mpi yandi vandaka na kisika ya kusambisa ya bo ke bingaka Kibansala ya Matadi, kansi na Kiebreo, Gabata. 14  Ntangu yai, yo vandaka kilumbu ya Kuyilama sambu na Paki;+ yo vandaka pene-pene ya ngunga ya sambanu.* Mpi yandi tubilaka Bayuda nde: “Beno tala! Ntotila na beno!” 15  Kansi, bo tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Katula yandi! Katula yandi! Na zulu ya nti!” Pilate tubilaka bo nde: “Keti mono fwete fwa ntotila na beno?” Bamfumu ya banganga-nzambi vutulaka nde: “Beto kele ve ti ntotila ya nkaka katula Kaisali.” 16  Ebuna yandi pesaka Yezu na maboko na bo sambu bo fwa yandi na zulu ya nti.+ Yo yina bo bakaka Yezu. 17  Yandi nataka nti na yandi ya mpasi,* yandi kwendaka na kisika ya bo ke bingaka Kisika ya Mukwa ya Ntu,+ yina bo ke bingaka Golgota na Kiebreo.+ 18  Kuna bo tulaka yandi na zulu ya nti+ ti bantu zole ya nkaka na lweka na yandi, muntu mosi na konso ndambu, kansi Yezu na kati-kati.+ 19  Pilate sonikaka mpi bisono ebuna yandi tulaka yo na zulu ya nti ya mpasi.* Bo sonikaka nde: “Yezu muntu ya Nazareti, Ntotila ya Bayuda.”+ 20  Bayuda mingi tangaka bisono yai, sambu kisika yina bo tulaka Yezu na zulu ya nti vandaka pene-pene ya mbanza, mpi bo sonikaka yo na Kiebreo, na Kilatini, mpi na Kigreki. 21  Kansi, bamfumu ya banganga-nzambi ya Bayuda tubilaka Pilate nde: “Kusonika ve nde, ‘Ntotila ya Bayuda,’ kansi yandi tubaka nde, ‘Mono kele Ntotila ya Bayuda.’” 22  Pilate vutulaka nde: “Yina mono me sonika, mono me sonika.” 23  Ntangu basoda tulaka Yezu na zulu ya nti, bo bakaka bilele na yandi ya zulu mpi kabulaka yo na bitini iya, kitini mosi sambu na konso soda, bo bakaka mpi lele ya kati. Kansi, lele yina ya kati vandaka ve ya kutunga, yo vandaka kaka lele mosi katuka na zulu tii na nsi. 24  Yo yina bo tubaka bo na bo nde: “Beto pasula yo ve, kansi beto budila yo zeke sambu na kuzaba kana yo ta vanda ya nani.”+ Yo salamaka sambu masonama ya santu kulungana: “Bo kabulaka bilele na mono bo na bo, mpi bo ke budila bilele na mono zeke.”+ Basoda salaka kibeni mambu yai. 25  Kansi mama na yandi,+ mpangi-nkento ya mama na yandi, Maria nkento ya Klopasi, mpi Maria ya Magdala telamaka pana,+ pene-pene ya nti ya mpasi ya Yezu. 26  Ebuna, ntangu Yezu monaka mama na yandi mpi longoki yina yandi vandaka kuzola+ me telama pana, yandi tubilaka mama na yandi nde: “Nkento, tala! Mwana na nge!” 27  Na nima, yandi tubilaka longoki yina nde: “Tala! Mama na nge!” Ebuna yantika ntangu yina, longoki yina bakaka yandi na nzo na yandi. 28  Na nima ya mambu yai, ntangu Yezu zabaka nde ntangu yai mambu yonso me lungana, sambu na kulungisa masonama ya santu, yandi tubaka nde: “Mono ke wa nzala ya masa.”+ 29  Dibungu mosi ya kufuluka ti vinu ya ngani vandaka pana. Ebuna bo tulaka kinuka* mosi ya kufuluka ti vinu ya ngani na lutangu ya mwa-nti ya izope mpi bo tombulaka yo tii na munoko na yandi.+ 30  Ntangu yandi bakaka vinu yina ya ngani, Yezu tubaka nde: “Yo me lungana!”+ ebuna yandi niekisaka ntu na nsi, yandi fwaka.*+ 31  Sambu yo vandaka kilumbu ya Kuyilama,*+ na mpila nde bamvumbi kubikala ve na zulu ya banti ya mpasi+ na Kisabatu, (sambu kilumbu ya Kisabatu yina vandaka kilumbu mosi ya nene),+ Bayuda lombaka Pilate nde bo buka makulu na bo mpi bo katula bamvumbi yina. 32  Yo yina basoda kwisaka mpi bo bukaka makulu ya muntu ya ntete mpi ya muntu ya nkaka yina bo tulaka na zulu ya nti na lweka na yandi. 33  Kansi ntangu bo kumaka na Yezu, bo monaka nde yandi fwaka dezia, yo yina bo bukaka ve makulu na yandi. 34  Kansi soda mosi tobulaka yandi mpanzi ti dikonga,+ mpi na mbala mosi menga ti masa basikaka. 35  Mpi muntu yina monaka yo taka kimbangi yai, mpi kimbangi na yandi kele ya kieleka, mpi yandi me zaba nde mambu ya yandi ke tuba kele ya kieleka, sambu beno mpi beno kwikila.+ 36  Ya kieleka, mambu yai salamaka sambu masonama ya santu kulungana: “Bo ta buka* ve ata mukwa na yandi mosi.”+ 37  Diaka, masonama ya nkaka ya santu ke tuba nde: “Bo ta tala muntu yina bo tobulaka.”+ 38  Na nima ya mambu yai, Yozefi ya Arimatea, yina vandaka longoki ya Yezu kansi na kinsweki sambu yandi vandaka kuwa Bayuda boma,+ lombaka Pilate kana yandi lenda katula mvumbi ya Yezu, mpi Pilate pesaka yandi nswa. Yo yina yandi kwisaka mpi katulaka mvumbi na yandi.+ 39  Nikodemo,+ muntu yina kwisaka na yandi na mpimpa na mbala ya ntete, kwisaka mpi, yandi nataka mire ya bo me vukisa ti aloesi, kilo na yo vandaka kiteso ya bakilo* 30.+ 40  Ebuna, bo bakaka mvumbi ya Yezu mpi bo ziungaka yo na bilele ya lino ti bima ya nsudi ya kitoko,+ na kulanda mutindu Bayuda vandaka kuyidika bamvumbi sambu na kuzika yo. 41  Kilanga mosi vandaka kisika yina bo fwaka yandi,* mpi maziamu*+ mosi ya mpa vandaka na kati ya kilanga yina; bo me zikaka ntete ve ata muntu mosi na kati. 42  Sambu yo vandaka kilumbu ya Kuyilama*+ ya Bayuda mpi maziamu vandaka pene-pene, bo tulaka Yezu kuna.

Banoti na nsi ya lutiti

To “Fwa yandi na zulu ya nti! Fwa yandi na zulu ya nti!”
To “beno fwa yandi na zulu ya nti.”
To “ya kufwa nge na zulu ya nti?”
To “ke nwanisa.”
Disongidila, pene-pene ya midi.
To “eponze.”
Na kisina, “yandi basisaka mpeve na yandi.”
Disongidila,‏ Kitanu.‏
To “tuta.”
Disongidila, balitra ya Roma. Tala Bangindu ya Ngika B14.
To “bo fwaka yandi na zulu ya nti.”
To “maziamu ya kuyibuka.”
Disongidila,‏ Kitanu.‏