Yoane 1:1-51

  • Ndinga kumaka nsuni (1-18)

  • Kimbangi ya Yoane Mbotiki (19-28)

  • Yezu, Mwana-Dimeme ya Nzambi (29-34)

  • Balongoki ya ntete ya Yezu (35-42)

  • Filipo ti Natanaele (43-51)

1  Na luyantiku Ndinga vandaka, mpi Ndinga+ vandaka ti Nzambi,+ mpi Ndinga vandaka nzambi.+  Yandi vandaka na luyantiku ti Nzambi.  Bima yonso salamaka na nzila na yandi,+ mpi ata kima mosi ve salamaka kukonda yandi. Yina salamaka  na nzila na yandi vandaka luzingu, mpi luzingu vandaka nsemo ya bantu.+  Nsemo ke sema na mpimpa,+ kansi mpimpa me nunga yo ve.  Muntu mosi yina bo tindaka na kuvanda mumonisi ya Nzambi kwisaka; zina na yandi Yoane.+  Yandi kwisaka bonso mbangi, sambu na kuta kimbangi yina ke tadila nsemo,+ sambu bantu ya mitindu yonso kukwikila na nzila na yandi.  Yandi vandaka ve nsemo yina,+ kansi yandi kwisaka sambu na kuta kimbangi ya ke tadila nsemo yina.  Nsemo ya kieleka yina ke pesaka bantu ya mitindu yonso nsemo zolaka kukwisa na nsi-ntoto.+ 10  Yandi vandaka na nsi-ntoto,+ mpi nsi-ntoto salamaka na nzila na yandi,+ kansi nsi-ntoto zabaka yandi ve. 11  Yandi kwisaka na insi na yandi mosi, kansi bantu ya insi na yandi ndimaka yandi ve. 12  Kansi, yandi pesaka bantu yonso yina yambaka yandi kiyeka ya kukuma bana ya Nzambi,+ sambu bo vandaka kumonisa lukwikilu na zina na yandi.+ 13  Mpi bo butukaka ve na menga, na luzolo ya kinsuni, to na luzolo ya muntu, kansi bo butukaka na Nzambi.+ 14  Ebuna Ndinga kumaka nsuni+ mpi zingaka na kati na beto, mpi beto monaka nkembo na yandi, nkembo bonso ya mwana mosi kaka ya kubutuka+ yina katukaka na tata; mpi yandi vandaka ya kufuluka ti mambote* ya Nzambi mpi kieleka. 15  (Yoane taka kimbangi sambu na yandi, ya kieleka yandi tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Yai muntu yina mono tubaka sambu na yandi nde, ‘Muntu yina ke kwisa na nima na mono me lutaka na ntwala na mono, sambu yandi vandaka na luzingu na ntwala na mono.’”)+ 16  Sambu beto yonso bakaka na bima mingi yina yandi kele na yo, ata ntima ya mbote ya nene na zulu ya ntima ya mbote ya nene. 17  Sambu bo pesaka Nsiku na nzila ya Moize,+ ntima ya mbote ya nene+ mpi kieleka kwisaka na nzila ya Yezu Kristu.+ 18  Ata muntu mosi ve me monaka Nzambi;+ nzambi+ mosi kaka ya kubutuka yina kele na lweka ya Tata*+ muntu tendulaka yandi.+ 19  Yai kimbangi yina Yoane taka ntangu Bayuda tindaka banganga-nzambi ti Balevi katuka na Yeruzalemi sambu na kuyula yandi nde: “Nge kele nani?”+ 20  Yandi ndimaka yo mpi buyaka yo ve; yandi tubaka nde: “Mono kele Kristu ve.” 21  Bo yulaka yandi nde: “Ebuna, nge kele nani? Keti nge kele Eliya?”+ Yandi vutulaka nde: “Mono kele Eliya ve.” “Keti nge kele Mbikudi?”+ Yandi vutulaka nde: “Ve!” 22  Yo yina bo tubilaka yandi nde: “Nge kele nani? Songa beto sambu beto pesa mvutu na bantu yina tindaka beto. Inki nge ke tuba sambu na nge mosi?” 23  Yandi tubaka nde: “Mono kele ndinga ya muntu mosi yina ke tuba na ndinga ya ngolo na ntoto-makanda nde: ‘Beno sala nde nzila ya Yehowa kuvanda ya kusungama,’*+ kaka mutindu mbikudi Yezaya tubaka.”+ 24  Bafarize bantu tindaka bantu yina. 25  Yo yina bo yulaka yandi nde: “Ebuna, kana nge kele ve Kristu to Eliya to Mbikudi, sambu na nki nge ke botika bantu?” 26  Yoane vutudilaka bo nde: “Mono ke botika na masa. Na kati na beno kele ti muntu mosi yina beno me zaba ve, 27  muntu yina ke kwisa na nima na mono, muntu yina mono me fwana ve na kukangula bansinga ya sandale na yandi.”+ 28  Mambu yai salamaka na Betania na simu ya Yordani, kisika Yoane vandaka kubotika bantu.+ 29  Na kilumbu yina landaka, yandi monaka Yezu ke kwisa na yandi, mpi yandi tubaka nde: “Tala, Mwana-Dimeme+ ya Nzambi yina ke katula disumu+ ya nsi-ntoto!+ 30  Yai muntu yina mono tubaka sambu na yandi nde: ‘Muntu mosi ke kwisa na nima na mono, yandi me lutaka na ntwala na mono, sambu yandi vandaka na luzingu na ntwala na mono.’+ 31  Ata mono, mono zabaka yandi ve, kansi mono kwisaka kubotika bantu na masa sambu yandi monana na Izraele.”+ 32  Yoane mpi taka kimbangi nde: “Mono monaka mpeve ke kulumuka bonso pizio katuka na zulu, mpi yo telamaka na zulu na yandi.+ 33  Ata mono, mono zabaka yandi ve, kansi Muntu yina tindaka mono na kubotika bantu na masa songaka mono nde: ‘Konso muntu yina nge ta mona mpeve ke kwisa kukulumuka mpi ke telama na zulu na yandi,+ yandi yina muntu ke botikaka na mpeve santu.’+ 34  Mono monaka yo, mpi mono taka kimbangi nde muntu yai kele Mwana ya Nzambi.”+ 35  Diaka, na kilumbu yina landaka, Yoane telamaka ti balongoki na yandi zole, 36  mpi ntangu yandi vandaka kutala Yezu ke tambula, yandi tubaka nde: “Tala, Mwana-Dimeme+ ya Nzambi!” 37  Ntangu balongoki yina zole waka mambu yina yandi tubaka, bo landaka Yezu. 38  Ebuna Yezu balukaka, mpi ntangu yandi monaka bo ke landa yandi, yandi tubilaka bo nde: “Beno ke sosa inki?” Bo tubilaka yandi nde: “Rabi (yina kana bo balula yo, yo ke tendula, “Longi”), nge ke zingaka na wapi?” 39  Yandi tubilaka bo nde: “Beno kwisa, mpi beno ta mona.” Ebuna bo kwendaka mpi bo monaka kisika yandi vandaka kuzinga, mpi bo bikalaka ti yandi kilumbu yina; yo vandaka kiteso ya ngunga ya kumi.* 40  Andre+ mpangi ya Simoni Piere, vandaka na kati ya balongoki zole yina waka mambu yina Yoane tubaka mpi landaka Yezu. 41  Yandi kutanaka ntete ti mpangi na yandi Simoni mpi yandi tubilaka yandi nde: “Beto me mona Mesia”+ (yina kana bo balula yo, yo ke tendula, “Kristu”), 42  mpi yandi nataka yandi na Yezu. Ntangu Yezu talaka yandi, yandi tubaka nde: “Nge kele Simoni+ mwana ya Yoane; bo ta bingaka nge Sefasi” (yina bo ke balulaka “Piere”).+ 43  Na kilumbu yina landaka, Yezu zolaka kukwenda na Galilea. Ebuna yandi kutanaka ti Filipo+ mpi tubilaka yandi nde: “Landa mono.” 44  Filipo vandaka muntu ya Betsaida, mbanza mosi ti Andre mpi Piere. 45  Filipo kutanaka ti Natanaele+ mpi songaka yandi nde: “Beto me mona muntu yina Moize, na Nsiku, mpi Bambikudi sonikaka sambu na yandi nde: Yezu, mwana ya Yozefi,+ muntu ya Nazareti.” 46  Kansi Natanaele tubilaka yandi nde: “Keti kima mosi ya mbote lenda basika na Nazareti?” Filipo tubilaka yandi nde: “Kwisa mpi tala.” 47  Yezu monaka Natanaele ke kwisa na yandi mpi Yezu tubaka sambu na yandi nde: “Tala, muntu ya Izraele ya kieleka yina kele ve ti luvunu ata fioti.”+ 48  Natanaele yulaka yandi nde: “Inki mutindu nge me zaba mono?” Yezu vutudilaka yandi nde: “Na ntwala nde Filipo kubinga nge, ntangu nge vandaka na nsi ya nti ya bafige, mono monaka nge.” 49  Natanaele tubaka nde: “Rabi, nge kele Mwana ya Nzambi, nge kele Ntotila ya Izraele.”+ 50  Yezu tubilaka yandi nde: “Keti nge me kwikila sambu mono me songa nge nde mono monaka nge na nsi ya nti ya bafige? Nge ta mona mambu ya nene kuluta yai.” 51  Yezu tubilaka yandi diaka nde: “Ya kieleka kibeni, mono ke tubila beno nde, beno ta mona zulu me kanguka mpi bawanzio ya Nzambi ke tombuka mpi ke kulumuka na Mwana ya muntu.”+

Banoti na nsi ya lutiti

To “ti ntima ya mbote ya nene.”
To “na ntulu ya Tata.” Yo ke tubila kisika ya mfunu mingi yina yandi kele na yo.
Disongidila, pene-pene ya 16:00.