Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Yezaya

Bakapu

Mambu Yina Ke na Kati

 • 1

  • Tata mosi ti bana na yandi yina me kolama (1-9)

  • Yehowa ke mengaka lusambu ya zulu-zulu (10-17)

  • “Beto tula mambu na ndonga” (18-20)

  • Sioni ta vutuka diaka bonso mbanza ya kwikama (21-31)

 • 2

  • Bo me tombula ngumba ya Yehowa (1-5)

   • Bambele ya bitumba me kuma bima ya kubundudila ntoto (4)

  • Kilumbu ya Yehowa ta kulumusa muntu ya lulendo (6-22)

 • 3

  • Bantwadisi ya Yuda me vidisa bantu nzila (1-15)

  • Bo me sambisa bana-bankento ya Sioni yina ke ladisa meso (16-26)

 • 4

  • Bankento nsambwadi sambu na bakala mosi (1)

  • Kima yina Yehowa ta sala nde yo mena ta vanda ya nkembo (2-6)

 • 5

  • Nkunga sambu na kilanga ya vinu ya Yehowa (1-7)

  • Mawa sambu na kilanga ya vinu ya Yehowa (8-24)

  • Nzambi me wila bantu na yandi makasi (25-30)

 • 6

  • Mbona-meso ya Yehowa na tempelo na yandi (1-4)

   • ‘Yehowa kele santu, santu, santu’ (3)

  • Bo me santisa bikobo ya Yezaya (5-7)

  • Bo me pesa Yezaya kisalu (8-10)

   • “Mono yandi yai! Tinda mono!” (8)

  • “O Yehowa, tii nki ntangu?” (11-13)

 • 7

  • Nsangu na ntotila Ahazi (1-9)

   • Sheare-yashubi (3)

  • Kidimbu ya Emanuele (10-17)

  • Malanda ya kukonda kwikama (18-25)

 • 8

  • Bantu ya Asiria ta kota na ngolo (1-8)

   • Mahere-shalale-ashi-bazi (1-4)

  • Beno wa ve boma—“Nzambi kele ti beto!” (9-17)

  • Yezaya ti bana na yandi bonso bidimbu (18)

  • Sosa nsiku, kansi bademo ve (19-22)

 • 9

  • Nsemo ya nene sambu na insi ya Galilea (1-7)

   • Lubutuku ya “Mfumu ya Ngemba” (6-7)

  • Diboko ya Nzambi me kwisila Izraele (8-21)

 • 10

  • Diboko ya Nzambi me kwisila Izraele (1-4)

  • Asiria—nti ya makasi ya Nzambi (5-11)

  • Ndola sambu na Asiria (12-19)

  • Bantu ya Yakobi yina me bikala ta vutuka (20-27)

  • Nzambi ta sambisa Asiria (28-34)

 • 11

  • Luyalu ya lunungu ya ka-lutangu ya Yese (1-10)

   • Kibulu ta zinga kumosi ti mwana-dimeme (6)

   • Nzayilu ya Yehowa ta fuluka na ntoto (9)

  • Bantu yina bikalaka me vutuka diaka (11-16)

 • 12

  • Nkunga ya kupesa matondo (1-6)

   • “Yah Yehowa kele kikesa na mono” (2)

 • 13

  • Nsangu sambu na Babilone (1-22)

   • Kilumbu ya Yehowa me kuma pene-pene! (6)

   • Bantu ya Media ta bwisa Babilone (17)

   • Bantu ta zingaka diaka ve na Babilone (20)

 • 14

  • Izraele ta zinga na insi na yo mosi (1, 2)

  • Bo me sosila ntotila ya Babilone (3-23)

   • Muntu ya ke pesaka nsemo ta katuka na zulu mpi ta bwa (12)

  • Diboko ya Yehowa ta bedisa muntu ya Asiria (24-27)

  • Nsangu sambu na Filistia (28-32)

 • 15

  • Nsangu sambu na Moabi (1-9)

 • 16

  • Nsangu sambu na Moabi ke landa (1-14)

 • 17

  • Nsangu sambu na Damasi (1-11)

  • Yehowa ta nganina makanda (12-14)

 • 18

  • Nsangu sambu na Etiopia (1-7)

 • 19

  • Nsangu sambu na Ezipte (1-15)

  • Ezipte ta zaba Yehowa (16-25)

   • Mesa-kimenga sambu na Yehowa na Ezipte (19)

 • 20

  • Kidimbu sambu na Ezipte mpi Etiopia (1-6)

 • 21

  • Nsangu sambu na ntoto-makanga ya nzadi-mungwa (1-10)

   • Kulanda kukengila katuka na nzo-zulu ya nkengi (8)

   • “Babilone me bwa!” (9)

  • Nsangu sambu na Duma mpi ntoto ya zelo na zelo (11-17)

   • “Nkengidi, mpimpa ta mana nki ntangu?” (11)

 • 22

  • Nsangu sambu na Muwanda ya Mbona-Meso (1-14)

  • Eliakimi me yinga kapita Shebna (15-25)

   • Pike ya kifwani (23-25)

 • 23

  • Nsangu sambu na Tire (1-18)

 • 24

  • Yehowa ta katula bantu yonso na insi na bo (1-23)

   • Yehowa Ntotila na Sioni (23)

 • 25

  • Balusakumunu ya mingi sambu na bantu ya Nzambi (1-12)

   • Nkinsi ya vinu ya mbote ya Yehowa (6)

   • Lufwa ta vanda diaka ve (8)

 • 26

  • Nkunga na yina me tala kutula ntima mpi luguluku (1-21)

   • Yah Yehowa kele Ditadi ya mvula na mvula (4)

   • Bantu ya nsi-ntoto fwete longuka lunungu (9)

   • “Bafwa na nge ta zinga” (19)

   • Beno kota na basuku ya kati mpi beno bumbana (20)

 • 27

  • Yehowa me fwa Leviatani (1)

  • Nkunga sambu na Izraele yina kele bonso kilanga ya vinu (2-13)

 • 28

  • Mawa na bantu ya Efrayimi yina ke lawukaka malafu! (1-6)

  • Banganga-nzambi ti bambikudi ya Yuda ke tambula na lunziungu (7-13)

  • “Kuwakana ti Lufwa” (14-22)

   • Ditadi ya mfunu ya kinkonko na Sioni (16)

   • Kisalu ya kuyituka ya Yehowa (21)

  • Mbandu ya ke monisa malongi ya mayele ya Yehowa (23-29)

 • 29

  • Mawa na Ariele! (1-16)

   • Nzambi me buya kisalu ya bikobo mpamba (13)

  • Bifwa-makutu ta wa; mpi bifwa-meso ta mona (17-24)

 • 30

  • Lusadisu ya Ezipte kele na mfunu ve kibeni (1-7)

  • Bantu me buya nsangu ya mbikudulu (8-14)

  • Bo ta vanda ngolo kana bo tula ntima (15-17)

  • Yehowa ke monisilaka bantu na yandi ntima ya mbote (18-26)

   • Yehowa, Longi ya Nene (20)

   • “Nzila yo yai” (21)

  • Yehowa fwete pesa Asiria ndola (27-33)

 • 31

  • Lusadisu ya kieleka ke katukaka na Yehowa, kansi na bantu ve (1-9)

   • Bampunda ya Ezipte kele nsuni (3)

 • 32

  • Ntotila ti bamfumu ta yala sambu na lunungu ya kieleka (1-8)

  • Bo me kebisa bankento yina ke yindulaka nde bo me lungaka (9-14)

  • Balusakumunu ntangu mpeve ke tiamukaka (15-20)

 • 33

  • Lusambisu mpi kivuvu sambu na bantu ya lunungu (1-24)

   • Yehowa kele Zuzi, Muntu ya Ke Pesaka Nsiku, mpi Ntotila (22)

   • Ata muntu mosi ve ta tuba nde: “Mono ke bela” (24)

 • 34

  • Yehowa ta vutula mbi na makanda (1-8)

  • Edomi ta bikala mpamba (9-17)

 • 35

  • Paladisu ta vutulama (1-7)

   • Bifwa-meso ta mona; bifwa-makutu ta wa (5)

  • Nzila ya Busantu sambu na bantu yina Nzambi me sumbaka diaka (8-10)

 • 36

  • Senakeribi me kota na ngolo na Yuda (1-3)

  • Rabshake me sosila Yehowa (4-22)

 • 37

  • Ezekiasi me sosa lusadisu ya Nzambi na nzila ya Yezaya (1-7)

  • Senakeribi me pesa Yeruzalemi boma (8-13)

  • Kisambu ya Ezekiasi (14-20)

  • Yezaya me pesa mvutu ya Nzambi (21-35)

  • Wanzio mosi me fwa bantu ya Asiria 185 000 (36-38)

 • 38

  • Ezekiasi me bela mpi me beluka (1-22)

   • Nkunga ya kumonisa ntonda (10-20)

 • 39

  • Binati-nsangu ya me katuka na Babilone (1-8)

 • 40

  • Bo me lembika bantu ya Nzambi (1-11)

   • Ndinga na ntoto-makanga (3-5)

  • Bunene ya Nzambi (12-31)

   • Makanda bonso ditonsi ya masa na kantini (15)

   • Nzambi ke zingaka na zulu ya “nkongolo ya ntoto” (22)

   • Yandi ke bingaka bambwetete yonso na zina na yo (26)

   • Nzambi ke lembaka ve ata fioti (28)

   • Kutula kivuvu na Yehowa ke pesaka diaka ngolo (29-31)

 • 41

  • Muntu ya me nunga ya me katuka na ndambu yina ntangu ke basikaka (1-7)

  • Nzambi me sola Izraele na kuvanda nsadi na yandi (8-20)

   • “Abrahami nduku na mono” (8)

  • Nzambi me tula ntembe ti banzambi ya nkaka (21-29)

 • 42

  • Nsadi ya Nzambi mpi kisalu na yandi (1-9)

   • ‘Zina na mono kele Yehowa’ (8)

  • Nkunga ya mpa sambu na kupesa Yehowa lukumu (10-17)

  • Izraele kele kifwa-meso mpi kifwa-makutu (18-25)

 • 43

  • Yehowa me vukisa diaka bantu na yandi (1-7)

  • Bo ke sambisa banzambi (8-13)

   • “Beno kele bambangi na mono” (10, 12)

  • Kubasika na kimpika na Babilone (14-21)

  • “Bika beto fundana” (22-28)

 • 44

  • Balusakumunu sambu na bantu yina Nzambi me solaka (1-5)

  • Nzambi ya nkaka kele ve, kaka Yehowa (6-8)

  • Buzoba ya biteki yina bantu me salaka (9-20)

  • Yehowa, Muntu ya ke sumba diaka Izraele (21-23)

  • Kuvutulama na nzila ya Sirusi (24-28)

 • 45

  • Nzambi me tula Sirusi mafuta sambu na kubotula Babilone (1-8)

  • Ntoto ya tuma lenda tula ve ntembe ti Muwumbi (9-13)

  • Makanda ya nkaka me ndima Izraele (14-17)

  • Lugangu ya Nzambi mpi bambona-meso na yandi kele ya kutudila ntima (18-25)

   • Nzambi gangaka ntoto sambu bantu kuzinga (18)

 • 46

  • Biteki ya bantu ya Babilone me swaswana ti Nzambi ya Izraele (1-13)

   • Yehowa me tubila bilumbu ke kwisa (10)

   • Ndeke yina ke diaka misuni me katuka na ndambu yina ntangu ke basikaka (11)

 • 47

  • Kubwa ya Babilone (1-15)

   • Bo me monisa mambu ya bantu yina ke zabisaka makwisa na nsadisa ya bambwetete (13-15)

 • 48

  • Nzambi me nganina Izraele mpi me kumisa yo bunkete (1-11)

  • Yehowa ta nwanisa Babilone (12-16a)

  • Malongi ya Nzambi kele mfunu (16b-19)

  • “Beno basika na Babilone!” (20-22)

 • 49

  • Kisalu ya nsadi ya Yehowa (1-12)

   • Nsemo ya makanda (6)

  • Nzambi me lembika Izraele (13-26)

 • 50

  • Masumu ya Israel ke pesa mpasi (1-3)

  • Nsadi ya bulemfu ya Yehowa (4-11)

   • Ludimi mpi makutu ya bantu yina bo me longaka (4)

 • 51

  • Sioni me kuma diaka bonso kilanga ya Edeni (1-8)

  • Muntu ya ngolo yina salaka Sioni me lembika bantu (9-16)

  • Dikopa ya makasi ya Yehowa (17-23)

 • 52

  • Telama na mpongi, O Sioni! (1-12)

   • Makulu ya kitoko ya bantu yina ke nata nsangu ya mbote (7)

   • Bankengidi ya Sioni ke tula milolo kumosi (8)

   • Bantu yina ke nata bisadilu ya Yehowa fwete vanda bunkete (11)

  • Bo ta tombula nsadi ya Yehowa (13-15)

   • Luse ya kubeba (14)

 • 53

  • Mpasi ya nsadi ya Nzambi, lufwa na yandi mpi mutindu bo ta zika yandi (1-12)

   • Bo me vweza yandi mpi me buya yandi (3)

   • Yandi me nata maladi mpi bampasi (4)

   • “Bonso dimeme ya bo ke kwenda kufwa” (7)

   • Yandi me nata disumu ya bantu mingi (12)

 • 54

  • Sioni yina vandaka mukobo ta buta bana mingi (1-17)

   • Yehowa, bakala ya Sioni (5)

   • Yehowa ta longa bana ya Sioni (13)

   • Binwaninu sambu na kunwanisa Sioni ta nunga ve (17)

 • 55

  • Bo me binga bantu na kudia mpi na kunwa ya ofele (1-5)

  • Kusosa Yehowa mpi ndinga na yandi ya bo lenda tudila ntima (6-13)

   • Banzila ya Nzambi kele ya kunanguka kuluta banzila ya bantu (8, 9)

   • Mambu ya Nzambi ke tubaka ta lunganaka kaka (10, 11)

 • 56

  • Balusakumunu sambu na banzenza mpi sambu na batongu (1-8)

   • Nzo ya bisambu sambu na bantu yonso (7)

  • Bankengidi yina kele bifwa-meso, bambwa yina ke nganaka ve (9-12)

 • 57

  • Muntu ya lunungu mpi bantu ya kwikama ke fwaka (1, 2)

  • Bo me monisa kindumba ya kimpeve ya Izraele (3-13)

  • Bo me lembika bantu ya kudikulumusa (14-21)

   • Bantu ya mbi kele bonso nzadi-mungwa ya ke nikana-nikanaka (20)

   • Ngemba kele ve sambu na bantu ya mbi (21)

 • 58

  • Mutindu ya mbote mpi ya mbi ya kubuya madia (1-12)

  • Kuwa kiese na kuzitisa Kisabatu (13, 14)

 • 59

  • Masumu ya Izraele me kabula yandi ti Nzambi (1-8)

  • Kufunguna masumu (9-15a)

  • Yehowa me sala mambu sambu na bantu yina me balula ntima (15b-21)

 • 60

  • Nkembo ya Yehowa me sema na Sioni (1-22)

   • Bonso bapizio ya ke vutuka na banzo na bo (8)

   • Wolo na kisika ya kwivre (17)

   • Bantu fioti ta kuma difunda (22)

 • 61

  • Nzambi me tula yandi mafuta sambu na kuzabisa nsangu ya mbote (1-11)

   • “Mvula ya luzolo ya mbote ya Yehowa” (2)

   • “Banti ya nene ya lunungu” (3)

   • Banzenza ta sadisa (5)

   • “Banganga-nzambi ya Yehowa” (6)

 • 62

  • Zina ya mpa ya Sioni (1-12)

 • 63

  • Yehowa ta vutula mbi na makanda (1-6)

  • Zola ya kwikama ya Yehowa na ntangu ya ntama (7-14)

  • Kisambu ya kubalula ntima (15-19)

 • 64

  • Kisambu ya kubalula ntima ke landa (1-12)

   • Yehowa, “Muwumbi na beto” (8)

 • 65

  • Yehowa ke sambisa bantu ya ke sambilaka biteki (1-16)

   • Nzambi ya Menga ya Mbote mpi Nzambi ya Mambu Yina Me Kanamaka (11)

   • “Bansadi na mono ta dia” (13)

  • Zulu ya mpa mpi ntoto ya mpa (17-25)

   • Kutunga banzo mpi kukuna bilanga ya vinu (21)

   • Muntu mosi ve ta sala kisalu ya ngolo sambu na mpamba (23)

 • 66

  • Lusambu ya kieleka mpi ya luvunu (1-6)

  • Mama Sioni mpi bana na yandi (7-17)

  • Bantu me vukana sambu na kusambila na Yeruzalemi (18-24)