Yeremia 50:1-46

  • Mbikudulu sambu na Babilone (1-46)

    • Beno tina Babilone (8)

    • Izraele ta vutuka diaka na insi na yandi (17-19)

    • Masa ya Babilone ta yuma (38)

    • Bantu ta zingaka diaka ve na Babilone (39, 40)

50  Mambu yina Yehowa tubaka sambu na Babilone,+ sambu na insi ya bantu ya Kaldea, na nzila ya mbikudi Yeremia:   “Beno zabisa yo na kati ya makanda mpi beno samuna yo. Beno tedimisa kidimbu* mpi beno samuna yo. Beno bumba kima ve! Beno tuba nde, ‘Bo me botula Babilone.+ Bo me pesa Bele nsoni.+ Merodaki me wa boma ya ngolo. Bo me pesa bifwanisu na yandi nsoni. Biteki na yandi ya nzanzi* me wa boma ya ngolo.’   Sambu dikanda mosi me katuka na nordi mpi me kwisa kunwanisa yandi.+ Yo ke kumisa insi na yandi kima ya ke pesa boma;Muntu mosi ve ke zinga kuna. Muntu mpi mbisi me tina;Bo me kwenda.”  “Na bilumbu yina mpi na ntangu yina,” Yehowa muntu ke tuba, “bantu ya Izraele ti bantu ya Yuda ta kwisa kumosi.+ Bo ta dila ntangu bo ke tambula,+ mpi bo ta sosa kumosi Yehowa Nzambi na bo.+  Bo ta yula nzila ya Sioni, baluse na bo ya ke tala na ndambu yina,+ mpi bo ta tuba nde, ‘Beno kwisa mpi beto vukana ti Yehowa na kuwakana ya mvula na mvula yina bo ta vilaka ve.’+  Bantu na mono me kuma kimvuka ya mameme yina me vila.+ Bangungudi na bo pusaka bo na kuvila nzila.+ Bo me nata bo na bangumba, bo me yungana-yangana na bangumba ya nene mpi ya fioti. Bo me vila kisika na bo ya kupema.  Bantu yonso yina ke mona bo, ke dia bo,+ mpi bambeni na bo me tuba nde, ‘Beto me sala mbi ve, sambu bo salaka masumu na ntwala ya Yehowa, na ntwala ya kisika ya kuzinga ya lunungu mpi ya kivuvu ya ba-nkaka na bo, Yehowa.’”   “Beno tina mpi beno katuka na kati-kati ya Babilone,Beno basika na insi ya bantu ya Kaldea,+Mpi beno vanda bonso bambisi yina ke songa bitwisi nzila.   Sambu mono ke basisa mpi ke nataKimvuka ya makanda ya nene yina ke katuka na insi ya nordi+ sambu na kunwanisa Babilone. Bo ta kwisa kunwanisa yandi na ndonga ya bitumba;Bo ta kanga yandi kuna. Batolo-tolo na bo kele bonso batolo-tolo ya sodaYina ke salaka nde bibuti kukonda bana;+Yo ke vutukaka ve kukonda kusala kima. 10  Kaldea ta kuma kima ya bo me botula na bitumba.+ Bantu yonso yina ta baka bima na yandi ta fuluka kibeni,”+ Yehowa muntu me tuba. 11  “Sambu beno landaka kuwa kiese,+ beno landaka kuyangalalaNtangu beno vandaka kuyiba dikabu na mono.+ Sambu beno vandaka kubula makulu na ntoto bonso mwana-ngombe ya nkento na kati ya matiti,Mpi beno landaka kutula makelele bonso bampunda. 12  Bo me pesa mama na beno nsoni.+ Nkento yina butaka beno me lemba nitu. Tala! Yandi kele dikanda ya kuluta fioti na kati ya makanda,Ntoto-makanga ya kukonda masa mpi ntoto ya zelo na zelo.+ 13  Sambu na makasi ya Yehowa, bantu ta zinga ve na kati na yandi;+Yandi ta bikala mpamba kibeni.+ Konso muntu yina ke luta pene-pene ya Babilone ta yituka na bomaMpi ta bula mwita sambu na bampasi na yandi yonso.+ 14  Beno kwisa kunwanisa Babilone na ndonga ya bitumba na konso ndambu,Beno yonso yina ke konikaka* munduki ya tolo-tolo.+ Beno losa yandi tolo-tolo, beno bikisa ve ata tolo-tolo mosi,Sambu yandi me sala masumu na ntwala ya Yehowa.+ 15  Beto tula mulolo ya bitumba sambu na yandi na konso ndambu. Yandi me kudipesa.* Makunzi na yandi me bwa, bo me bwisa bibaka na yandi,+Sambu Yehowa muntu ke vutula mbi.+ Beno vutudila yandi mbi. Beno sadila yandi mambu kaka mutindu yandi salaka.+ 16  Beno fwa muntu ya ke kunaka na BabiloneMpi muntu yina ke sadilaka mbele na nsungi ya kukatula bima na bilanga.+ Sambu na mbele ya bitumba ya nku, konso muntu ta vutuka na bantu na yandi,Konso muntu ta tina na insi na yandi.+ 17  “Bantu ya Izraele kele mameme yina bo me panza.+ Ntambu me panza bo.+ Ntete ntotila ya Asiria diaka bo;+ na nima Nebukadenezare* ntotila ya Babilone tolulaka mikwa na bo.+ 18  Yo yina, Yehowa ya makesa, Nzambi ya Izraele, ke tuba nde: ‘Mono ke sadila ntotila ya Babilone mpi insi na yandi mambu mutindu mono sadilaka ntotila ya Asiria+ mambu. 19  Mono ta vutula Izraele na nseke na yandi,+ mpi yandi ta dia matiti na Karmele ti na Bashani,+ mpi yandi* ta fuluka na bangumba ya Efrayimi+ ti ya Gileadi.’”+ 20  “Na bilumbu yina mpi na ntangu yina,” Yehowa muntu me tuba,“Bo ta sosa mbi ya Izraele,Kansi yo ta vanda ve,Mpi bo ta mona ve masumu ya Yuda,Sambu mono ta lolula bantu yina mono bikisaka na luzingu.”+ 21  “Kwenda kunwanisa insi ya Meratayimi mpi bantu ya Pekodi.+ Bika bo fwa bo mpi bo manisa bo kimakulu,” Yehowa muntu me tuba. “Sala mambu yonso ya mono me songa nge. 22  Makelele ya bitumba kele na insi,Mpasi ya ngolo. 23  Marto ya ntoto ya mvimba me zengana mpi me bukana kibeni!+ Babilone me kuma kibeni kima ya ke pesa boma na kati ya makanda!+ 24  Mono tudilaka nge mutambu, mpi nge kangamaka, O Babilone,Mpi nge zabaka yo ve. Bo monaka nge mpi nge kangamaka,+Sambu nge nwanisaka Yehowa. 25  Yehowa me kangula nzo na yandi ya kubumbila bima,Mpi yandi me basisa binwaninu ya makasi na yandi.+ Sambu Mfumu ya Kuluta Nene, Yehowa ya makesa, kele ti kisaluNa insi ya bantu ya Kaldea. 26  Beno kwisa kunwanisa yandi katuka na bisika ya ntama.+ Beno kangula bisika na yandi ya kubumbila bambuma.+ Beno tula yandi kisika mosi bonso bita ya bambuma. Beno fwa yandi kimakulu.*+ Muntu na yandi mosi ve kubikala. 27  Beno fwa-fwa bana- bangombe na yandi yonso ya babakala;+Bika bo kulumuka na kisika ya kufwa bambisi. Mawa na bo, sambu kilumbu na bo me lunga,Ntangu ya kupesa bo ndola! 28  Kele ti makelele ya bantu yina ke tina,Bantu yina ke tina insi ya Babilone,Sambu na kuzabisa na Sioni mutindu Yehowa Nzambi na beto me vutula mbi,Mutindu yandi me vutula mbi sambu na tempelo na yandi.+ 29  Beno binga bantu ya ke sadilaka munduki ya tolo-tolo sambu bo nwanisa Babilone,Bantu yonso yina ke konikaka* munduki ya tolo-tolo.+ Beno sala bacamp na nziunga na yandi; beno bika ve nde ata muntu mosi kutina. Beno futa yandi na kutadila kisalu na yandi.+ Beno sala yandi kaka mutindu yandi salaka.+ Sambu yandi me sala mambu na lulendo yonso na ntwala ya Yehowa,Na ntwala ya Santu ya Izraele.+ 30  Yo yina, baleke na yandi ya babakala ta bwa na babala-bala na yandi ya nene,+Mpi basoda na yandi yonso ta fwa* na kilumbu yina,” Yehowa muntu me tuba. 31  “Tala! Mono ke nwanisa nge,+ O nkolami,”+ Mfumu ya Kuluta Nene, Yehowa ya makesa muntu me tuba,“Sambu kilumbu na nge fwete kwisa, ntangu yina mono ta sambisa nge. 32  Nge, O nkolami, nge ta bula sakuba mpi nge ta bwa,Muntu ya kutedimisa nge ta vanda ve.+ Mpi mono ta tula bambanza na nge tiya,Mpi yo ta yoka bima yonso ya kele na nziunga na nge.” 33  Yehowa ya makesa ke tuba nde: “Bo ke niokula bantu ya Izraele mpi ya Yuda,Mpi bantu yonso yina nata- ka bo na kimpika me kanga bo.+ Bo me buya kubikisa bo sambu bo kwenda.+ 34  Kansi Muntu ya ke sumba bo diaka kele ngolo.+ Zina na yandi Yehowa ya makesa.+ Yandi ta nwanina kibeni diambu na bo,+Sambu na kupemisa insi yai+Mpi kunatila bantu ya Babilone mpasi.”+ 35  “Mbele ya bitumba kele sambu na kunwanisa bantu ya Kaldea,” Yehowa muntu me tuba,“Sambu na kunwanisa bantu ya Babilone ti bamfumu na yandi mpi bantu na yandi ya mayele.+ 36  Mbele ya bitumba kele sambu na kunwanisa bantu ya bituba-tuba,* mpi bo ta sala mambu na buzoba. Mbele ya bitumba kele sambu na kunwanisa basoda na yandi, mpi boma ya ngolo ta simba bo.+ 37  Mbele ya bitumba kele sambu na kunwanisa bampunda na bo mpi bapusu-pusu na bo ya bitumba,Mpi sambu na kunwanisa banzenza yonso yina kele na kati na yandi,Mpi bo ta kuma bonso bankento.+ Mbele ya bitumba kele sambu na kunwanisa bimvwama na yandi, mpi bo ta yiba yo.+ 38  Bamasa na yandi me beba, mpi yo ta yuma.+ Sambu yo kele insi yina kele ti biteki,+Mpi sambu na bambona-meso na bo ya ke pesa boma, bo ke landa kusala mambu na kilawu. 39  Yo yina, bigangwa ya ntoto ya zelo na zelo ta zinga ti bambisi yina ke nganaka,Mpi ba-otrishi ta zinga na kati na yandi.+ Bantu ta zingaka diaka ve na kati na yandi,Mpi yandi ta vanda diaka ve kisika ya kuzinga na bandonga yonso ya bantu.”+ 40  “Kaka mutindu Nzambi bwisaka Sodome ti Gomore+ mpi babwala yina vandaka na nziunga na yo,”+ Yehowa muntu me tuba, “muntu mosi ve ta zinga kuna, mpi muntu mosi ve ta vanda kuna.+ 41  Tala! Bantu me katuka na nordi mpi ke kwisa;Dikanda ya nene mpi bantotila ya nene+ ta basikaKatuka na bisika ya kuluta ntama ya ntoto.+ 42  Bo ke sadilaka munduki ya tolo-tolo mpi dikonga.+ Bo kele nku mpi bo ta wila ve bantu mawa.+ Makelele na bo kele bonso nzadi-mungwa yina ke tula makelele,+Ntangu bo ke tambusa bampunda na bo. Bonso muntu mosi, bo me telama na ndonga ya bitumba sambu na kunwanisa nge, O mwana-nkento ya Babilone.+ 43  Ntotila ya Babilone me wa nsangu na bo,+Mpi maboko na yandi me lemba.+ Boma me simba yandi,Mpasi bonso ya nkento yina ke buta. 44  “Beno tala! Muntu mosi ta kwisa kunwanisa banseke ya kele na lutaninu bonso ntambu yina ke basika na tu-bamfinda ya me kangama-kangamaka ya kele na lweka ya Yordani, kansi mono ta sala nde bo tina yandi na mbala mosi. Mpi mono ta tula muntu yina mono me solaka+ na kuyala yandi. Sambu nani kele bonso mono, mpi nani lenda tudila mono ntembe? Inki ngungudi lenda telama na ntwala na mono?+ 45  Yo yina, beno wa, O beno bantu, lukanu* yina Yehowa me baka sambu na Babilone+ mpi mambu yina yandi me yindula sambu na insi ya bantu ya Kaldea. Ya kieleka, bo ta benda-benda bana-mameme ya kimvuka ya mameme. Sambu na bo, yandi ta sala nde kisika yina bo ke zingaka kubikala mpamba.+ 46  Ntoto ta nikana ntangu makelele ya kubwa ya Babilone ta wakana,Mpi bidilu ta wakana na kati ya makanda.”+

Banoti na nsi ya lutiti

To “nti yina kele kidimbu.”
Ngogo ya Kiebreo ya bo me sadila awa lenda vanda na kuwakana ti ngogo “tufi” mpi bo me sadila yo sambu na kuvweza.
Na kisina, “ke niataka.”
Na kisina, “me pesa diboko na yandi.”
Na kisina, “Nebukadrezare,” mutindu ya nkaka ya kusonika yo.
To “moyo na yandi.”
To “Beno fwete fwa yandi.”
Na kisina, “ke niataka.”
Na kisina, “bo ta kumisa bo pima.”
To “bambikudi ya luvunu.”
To “ndongisila.”