Yeremia 49:1-39

  • Mbikudulu sambu na Amoni (1-6)

  • Mbikudulu sambu na Edomi (7-22)

    • Edomi ta vanda diaka ve dikanda (17, 18)

  • Mbikudulu sambu na Damasi (23-27)

  • Mbikudulu sambu na Kedare mpi Asore (28-33)

  • Mbikudulu sambu na Elami (34-39)

49  Sambu na bantu ya Amoni,+ Yehowa ke tuba nde: “Keti Izraele kele ve na bana? Keti yandi kele ve ti muntu yina ta baka kimvwama na yandi? Sambu na nki Malkami+ me baka Gadi?+ Mpi sambu na nki bantu na yandi ke zinga na bambanza ya Izraele?”   “‘Yo yina beno tala! bilumbu ke kwisa,’ Yehowa muntu me tuba,‘Ntangu mono ta sala nde makelele ya kubinga bantu na bitumba* kuwakana sambu na Raba+ ya bantu ya Amoni.+ Yandi ta kuma ngumba yina me bikala mpamba,Mpi bo ta tula babwala yina kele na nziunga na yo tiya.’ ‘Mpi Izraele ta baka insi ya bantu yina bakaka insi na yandi,’+ Yehowa muntu me tuba.   ‘Dila, O Eshboni, sambu bo me fwa Ai! Beno tula milolo, O babwala yina kele na nziunga ya Raba. Beno lwata basaki. Beno dila mpi beno tambula-tambula na kati ya balupangu ya matadi,*Sambu bo ta nata Malkami na insi ya nzenza,Kumosi ti banganga-nzambi na yandi mpi bamfumu na yandi.+   Sambu na nki nge ke kudisikisa sambu na miwanda,*Sambu na ntoto na nge ya kukonda ngumba yina masa ke kulumukaka, O mwana-nkento ya kukonda kwikama,Yina ke tulaka ntima na bimvwama na yandiMpi yina ke tuba nde: “Nani ta kwisa kunwanisa mono?”’”   “‘Mono ke natila nge kima mosi ya ke pesa boma ya ngolo,’ Mfumu ya Kuluta Nene, Yehowa ya makesa muntu me tuba,‘Yo ta katuka na bantu yonso yina kele na nziunga na nge. Bo ta panza beno na bandambu yonso,Mpi muntu mosi ve ta vukisa bantu yina ke tina.’”   “‘Kansi na nima, mono ta vukisa bantu ya Amoni yina bo nataka na kimpika,’ Yehowa muntu me tuba.”   Sambu na Edomi, Yehowa ya makesa ke tuba nde: “Keti mayele kele diaka ve na Temani?+ Keti bandongisila ya mbote me vila na bantu yina kele ti mayele ya kubakisa mambu? Keti mayele na bo me pola?   Beno tina, beno vutuka nima! Beno kwenda mpi beno zinga na bisika ya mudindu, O bantu ya Dedani!+ Sambu mono ta natila Ezau mpasiNtangu ntangu yina mono ta tudila yandi dikebi ta lunga.   Kana bantu ya ke katulaka bambuma ya vinu bantu kwisaka na nge,Keti bo zolaka ve kubikisa bambuma ya nkaka sambu bantu kulokuta? Kana miyibi kwisaka na mpimpa,Bo zolaka kaka kubebisa bima mingi yina bo vandaka na yo mfunu.+ 10  Kansi mono ta bikisa Ezau kinkonga. Mono ta bikisa bisika na yandi ya kubumbana pululu,Sambu yandi mona ve mpila ya kubumbana. Bo ta fwa bana na yandi, bampangi na yandi, mpi bantu ya ke zingaka pene-pene na yandi,+Mpi yandi ta vanda diaka ve.+ 11  Bikisa bana na nge ya me konda tata,Mpi mono ta bikisa bo na luzingu,Ebuna bankento na nge ya mifwidi ta tudila mono ntima.” 12  Sambu Yehowa ke tuba nde: “Tala! Kana bantu yina bo zengilaka ve nkanu ya kunwa dikopa fwete nwa yo, keti nge ta konda kibeni kubaka ndola? Nge fwete baka kibeni ndola, sambu nge fwete nwa yo.”+ 13  “Sambu mono me zenga kieleka na zina na mono mosi,” Yehowa muntu me tuba, “nde Bosra ta kuma kima ya ke pesa boma,+ kima ya nsoni, kima ya kubeba, mpi kima ya kusinga; mpi bambanza na yandi yonso ta kuma mayumbu ya kimakulu.”+ 14  Mono me wa nsangu ya me katuka na Yehowa,Bo me tinda kinati-nsangu na kati ya makanda, sambu yandi tuba nde: “Beno vukana mpi beno kwisa kunwanisa yandi;Beno yilama sambu na kunwana bitumba.”+ 15  “Tala! Mono me kumisa nge kima ya kukonda mfunu na kati ya makanda,Ya bo ke vweza na kati ya bantu.+ 16  Boma yina nge pesaka bantu ya nkakaMpi lulendo ya ntima na nge me kusa nge,O nge muntu yina ke zingaka na mabulu ya matadi,Yina ke vandaka na ngumba ya nda kibeni. Ata nge ke tungaka buyamba na nge na zulu bonso ngo-zulu,Mono ta kulumusa nge kuna,” Yehowa muntu me tuba. 17  “Mpi Edomi fwete kuma kima ya ke pesa boma.+ Konso muntu yina ke luta pene-pene na yandi ta yituka na boma mpi ta bula mwita sambu na bampasi na yandi yonso. 18  Kaka mutindu bo bwisaka Sodome ti Gomore mpi babwala yina vandaka na nziunga na yo,”+ Yehowa muntu me tuba, “muntu mosi ve ta zinga kuna, mpi muntu mosi ve ta vanda kuna.+ 19  “Beno tala! Muntu mosi ta kwisa kunwanisa banseke ya kele na lutaninu bonso ntambu+ yina ke basika na tu-bamfinda ya me kangama-kangamaka ya kele na lweka ya Yordani, kansi mono ta sala nde yandi tina yandi na mbala mosi. Mpi mono ta tula muntu yina mono me solaka na kuyala yandi. Sambu nani kele bonso mono, mpi nani lenda tudila mono ntembe? Inki ngungudi lenda telama na ntwala na mono?+ 20  Yo yina, beno wa, O beno bantu, lukanu* yina Yehowa me baka sambu na Edomi mpi mambu yina yandi me yindula sambu na bantu ya Temani:+ Ya kieleka, bo ta benda-benda bana-mameme ya kimvuka ya mameme. Sambu na bo,+ yandi ta sala nde kisika yina bo ke zingaka kubikala mpamba. 21  Ntoto me nikana na makelele ya kubwa na bo. Bantu ke dila! Makelele me wakana tii na Nzadi-Mungwa ya Mbwaki.+ 22  Beno tala! Kaka bonso ngo-zulu, yandi ta tombuka mpi ta kulumuka nswalu,+Mpi yandi ta yalumuna mapapu na yandi na zulu ya Bosra.+ Na kilumbu yina ntima ya basoda ya EdomiTa kuma bonso ntima ya nkento yina ke buta.” 23  Sambu na Damasi:+ “Bo me pesa Amati+ mpi Arpadi nsoni,Sambu bo me wa nsangu ya mbi. Bo ke tekita na boma. Nzadi-mungwa kele na mavwanga mpi bo lenda lembika yo ve. 24  Damasi kele diaka ve na kikesa. Yandi me baluka sambu na kutina, kansi boma ya ngolo me simba yandi. Mawa mpi mpasi me simba yandi,Bonso nkento yina ke buta. 25  Inki mutindu bo me yambula ve mbanza ya lukumu,Bwala ya kiese? 26  Sambu baleke na yandi ya babakala ta bwa na babala-bala na yandi ya nene,Mpi basoda yonso ta fwa na kilumbu yina,” Yehowa ya makesa muntu me tuba. 27  “Mono ta tula kibaka ya Damasi tiya,Mpi yo ta yoka banzo-zulu ya Bene-adadi+ yina kele ti bibaka ya ngolo.” 28  Sambu na Kedare+ mpi bimfumu ya Asore, yina Nebukadenezare* ntotila ya Babilone fwaka, Yehowa ke tuba nde: “Beno telama, beno tombuka na Kedare, Mpi beno fwa bana ya Esti. 29  Bo ta baka batenta na bo mpi bitwisi na bo,Bilele ya batenta na bo mpi bima na bo yonso. Bo ta nata bashamo na bo,Mpi bo ta binga bo na ndinga ya ngolo nde, ‘Boma ya ngolo kele bisika yonso!’” 30  “Beno tina, beno kwenda ntama! Beno kwenda mpi beno zinga na bisika ya mudindu, O bantu ya Asore,” Yehowa muntu me tuba. “Sambu Nebukadenezare* ntotila ya Babilone me kana diambu mosi ya mbi sambu na beno,Mpi yandi me yindula diambu mosi ya mpasi sambu na beno.” 31  “Beno telama, beno kwenda kunwanisa dikanda yina kele na ngemba,Yina ke zinga na lutaninu!” Yehowa muntu me tuba. “Yo kele ve ti bakielo to banti ya kukangila bakielo; bo ke zingaka na kingenga. 32  Bashamo na bo ta kuma bima ya bo me yiba,Mpi bitwisi na bo ya mingi ta kuma bima ya bo me botula na bitumba. Mono ta panza bo na konso ndambu,*Bantu yina ke zengaka nsuki na bo yina kele na lweka ya ntu, pene-pene ya dikutu,+Mpi mono ta natila bo mpasi na konso ndambu,” Yehowa muntu me tuba. 33  “Mpi Asore ta kuma kisika yina bambwa ya nseke ke lalaka,Mayumbu ya kimakulu. Muntu mosi ve ta zinga kuna,Mpi muntu mosi ve ta vanda na kati na yandi.” 34  Yai ndinga ya Yehowa yina kwisilaka mbikudi Yeremia sambu na Elami+ na luyantiku ya luyalu ya Sidikiya+ ntotila ya Yuda: 35  “Yehowa ya makesa ke tuba nde, ‘Mono ke buka munduki ya tolo-tolo ya Elami,+ nto* ya ngolo na bo. 36  Mono ta natila Elami mipepe iya katuka na bansuka iya ya zulu, mpi mono ta panza bo na mipepe yina yonso. Yo ta vanda ve ti dikanda yina bantu ya Elami yina mono ta panza ta kwenda ve.’” 37  “Mono ta zenga-zenga bantu ya Elami na ntwala ya bambeni na bo mpi na ntwala ya bantu yina ke sosa kufwa bo;* mpi mono ta natila bo mpasi, makasi na mono ya ngolo,” Yehowa muntu me tuba. “Mono ta tinda mbele ya bitumba na nima na bo tii kuna mono ta manisa bo.” 38  “Mpi mono ta tula kiti na mono ya kimfumu na Elami,+ mpi mono ta fwa ntotila mpi bamfumu kuna,” Yehowa muntu me tuba. 39  “Kansi na kitini ya nsuka ya bilumbu, mono ta vukisa bantu ya Elami yina bo nataka na kimpika,” Yehowa muntu me tuba.

Banoti na nsi ya lutiti

To mbala ya nkaka, “milolo ya bitumba.”
To “ya balupangu ya mameme.”
To “bantoto ya kukonda ngumba.”
To “ndongisila.”
Na kisina, “Nebukadrezare,” mutindu ya nkaka ya kusonika yo.
Na kisina, “Nebukadrezare,” mutindu ya nkaka ya kusonika yo.
Na kisina, “na konso mupepe.”
Na kisina, “luyantiku.”
To “ke sosa mioyo na bo.”