Yeremia 48:1-47

  • Mbikudulu sambu na Moabi (1-47)

48  Sambu na Moabi,+ Yehowa ya makesa, Nzambi ya Izraele, ke tuba nde: “Mawa na Nebo,+ sambu bo me fwa yandi! Bo me pesa Kiriatayimi+ nsoni mpi bo me botula yandi. Kisika ya mbote ya kubumbana,* bo me pesa yo nsoni mpi bo me panza yo.+   Bo ke kumisa diaka ve Moabi. Na Eshboni,+ bo me sala komplo sambu na kubwisa yandi: ‘Beno kwisa, beto sukisa yandi sambu yandi vanda diaka ve dikanda.’ Nge mpi, O Madmeni, nge fwete vanda pima,Sambu mbele ya bitumba ke landa nge.   Makelele ya bidilu ke wakana na Oronayimi,+Makelele ya kufwa mpi ya kubwa ya nene.   Moabi me bwa. Bana na yandi ya fioti ke dila.   Na ngumba ya Luhiti, bo ke landa kudila ntangu bo ke tombuka. Mpi na nzila ya ke kulumuka katuka na Oronayimi, bo ke wa bidilu ya mawa sambu na mpasi yina.+   Beno tina, beno tina sambu na luzingu* na beno! Beno fwete kuma bonso nti ya yenevriye na ntoto-makanga.   Sambu nge ke tula ntima na bisalu na nge mpi na bimvwama na nge,Bo ta kanga nge mpi. Mpi bo ta nata Kemoshi+ na insi ya nzenza,Kumosi ti banganga-nzambi na yandi mpi bamfumu na yandi.   Muntu ya ke bebisaka ta kota na bambanza yonso,Mpi mbanza mosi ve ta guluka.+ Muwanda* ta fwa,Mpi bo ta fwa ntoto ya kukonda ngumba,* kaka mutindu Yehowa me tuba.   Beno tula kidimbu sambu na Moabi,Sambu yandi ta tina ntangu yandi ke fwa,Mpi bambanza na yandi ta kuma kima ya ke pesa boma,Kukonda bantu yina ke zinga kuna.+ 10  Bika bo singa muntu yina ke sala kisalu ya Yehowa na bumolo! Bika bo singa muntu yina ke kanga mbele na yandi ya bitumba sambu yo tiamuna ve menga! 11  Bantu ya Moabi kele na nge- mba katuka kileke na bo,Bonso vinu yina me vanda na zulu ya mvindu yina ke bikalaka na nsi. Bo me katulaka bo ve na dibungu mosi sambu na kutula bo na dibungu ya nkaka,Mpi bo me nataka bo ntete ve na insi ya nzenza. Yo yina ntomo na bo kele kaka mutindu mosi,Mpi nsudi na bo me sobaka ve. 12  “‘Yo yina tala! bilumbu ke kwisa,’ Yehowa muntu me tuba, ‘ntangu mono ta tinda bantu sambu na kubwisa bo. Bantu yina ta bwisa bo mpi ta bikisa mabungu na bo mpamba, mpi bo ta pasula mabungu na bo ya nene bitini-bitini. 13  Mpi bantu ya Moabi ta wa nsoni sambu na Kemoshi, kaka mutindu nzo ya Izraele ke waka nsoni sambu na Betele, yina bo vandaka kutudila ntima.+ 14  Inki mutindu beno ke meka kutuba nde: “Beto kele basoda ya ngolo, beto kele ya kuyilama sambu na bitumba”?’+ 15  ‘Bo me fwa Moabi,Bo me kota na ngolo na bambanza na yandi,+Mpi bo me fwa baleke na yandi ya babakala ya kitoko,’+ Ntotila muntu me tuba, yina zina na yandi kele Yehowa ya makesa.+ 16  Mpasi ke kwisila bantu ya Moabi ntama mingi ve,Mpi kubwa na bo me finama nswalu.+ 17  Bantu yonso yina kele na nziunga na bo fwete kuditula na kisika na bo,Bantu yonso yina me zaba zina na bo. Beno songa bo nde: ‘O bo me zenga kibeni nti ya ngolo, muhangu ya kitoko!’ 18  Kulumuka, yambula nkembo na nge,Mpi vanda na nzala ya masa,* O mwana-nkento yina ke zingaka na Diboni,+Sambu muntu yina ke bebisa Moabi me kwisila nge,Mpi yandi ta fwa bisika na nge ya ngolo.+ 19  Nge muntu ya ke zingaka na Aroere,+ telama pene-pene ya nzila mpi tala. Yula bakala yina ke tina mpi nkento yina ke tina nde, ‘Inki me bwa?’ 20  Bo me pesa Moabi nsoni mpi yandi ke tekita na boma. Beno dila mpi beno tula milolo. Beno zabisa na Arnoni+ nde bo me fwa Moabi. 21  “Ndola me kwisa na ntoto ya kukonda ngumba,*+ sambu na Oloni, Yahasi,+ mpi Mefaati;+ 22  sambu na Diboni,+ Nebo,+ mpi Bete-diblatayimi; 23  sambu na Kiriatayimi,+ Bete-gamule, mpi Bete-meoni;+ 24  sambu na Kerioti+ ti Bosra; mpi sambu na bambanza yonso ya insi ya Moabi, yina kele ntama mpi yina kele pene-pene. 25  ‘Bo me zenga ngolo* ya Moabi;Diboko na yandi me bukana,’ Yehowa muntu me tuba. 26  ‘Beno lawusa yandi,+ sambu yandi me kudinangula na ntwala ya Yehowa.+ Moabi ke baluka na biluki na yandi,Mpi yandi kele kima ya kuvweza. 27  Keti Izraele vandaka ve kima ya kuvweza sambu na nge?+ Keti yandi vandaka na kati ya miyibi,Sambu nge nikisa ntu mpi nge tuba mambu ya mbi sambu na yandi? 28  O bantu ya Moabi, beno bikisa bambanza mpi beno kwenda kuzinga na ditadi,Mpi beno kuma bonso pizio yina ke salaka buyamba na yo na balweka ya dibengi.’” 29  “Beto me wa nsangu ya lulendo ya Moabi—yandi ke kudikumisa kibeni—Beto me wa nsangu ya kudisonga na yandi, ya lulendo na yandi, ya kudikumisa na yandi, mpi ya lulendo ya ntima na yandi.”+ 30  “‘Mono me zaba makasi na yandi,’ Yehowa muntu me tuba,‘Kansi kutuba na yandi ya mpamba-mpamba ta sala kima ve. Bo ta sala kima ve. 31  Yo yina mono ta dila Moabi,Mono ta tula milolo sambu na Moabi ya mvimbaMpi mono ta dila sambu na bantu ya Kire-eresi.+ 32  O vinu ya Sibma,+ mono ta dila nge,Ti kudila yina me luta kudila ya mono dilaka Yazere.+ Balutangu na nge ya ke basisa bintuntu me sabuka nzadi-mungwa. Yo me kuma tii na nzadi-mungwa, tii na Yazere. Muntu yina ke bebisaka+ me kulumukaNa zulu ya bambuma na nge ya nsungi ya mvula mpi bambuma na nge ya vinu ya nge me katula na bilanga. 33  Bo me katula kiese mpi kuyangalala na kisika ya bo me kunaka banti yina ke butaka bambumaMpi na insi ya Moabi.+ Mono me sala nde vinu kukulumuka diaka ve na kikamuninu ya vinu. Ata muntu mosi ve ta niata-niata bambuma ti milolo ya kiese. Milolo ta vanda milolo ya mutindu ya nkaka.’”+ 34  “‘Bidilu ke wakana katuka na Eshboni+ tii na Eleale.+ Bo ke tombula ndinga na bo tii na Yahasi,+Katuka na Soare tii na Oronayimi,+ tii na Eglati-shelishiya. Ata bamasa ya Nimrimi ta bikala mpamba.+ 35  Mono ta katula na Moabi,’ Yehowa muntu me tuba,‘Muntu yina ke nata dikabu na kisika ya kunangukaMpi muntu yina ke pesa nzambi na yandi bimenga. 36  Yo yina ntima na mono ta dila* Moabi bonso musembu,*+Mpi ntima na mono ta dila* bantu ya Kire-eresi bonso musembu.* Sambu bimvwama ya yandi bakaka ta vila. 37  Sambu ba-ntu yonso kele ti mabandi,+Bo me zenga mandefo yonso. Bamputa kele na maboko yonso,+Mpi basaki kele na baluketu na bo!’”+ 38  “‘Na baludi yonso ya MoabiMpi na babala-bala na yandi yonso ya nene,Kima ya nkaka kele ve kaka kudila. Sambu mono me pasula MoabiBonso dibungu yina bo me losa,’ Yehowa muntu me tuba. 39  ‘Yandi kele na boma ya ngolo kibeni! Beno dila! Moabi me balula mukongo na nsoni kibeni! Moabi me kuma kima ya kuvweza,Kima ya ke pesa boma na bantu yonso yina kele na nziunga na yandi.’” 40  “Sambu Yehowa ke tuba nde: ‘Beno tala! Kaka bonso ngo-zulu yina ke kulumuka ntinu,+Yandi ta tandula mapapu na yandi na zulu ya Moabi.+ 41  Bo ta botula bambanza,Mpi bo ta kanga bisika na yandi ya ngolo ya lutaninu. Na kilumbu yina ntima ya basoda ya MoabiTa vanda bonso ntima ya nkento yina ke buta.’” 42  “‘Mpi bo ta fwa Moabi sambu yo vanda diaka ve dikanda,+Sambu yo me kudinangula na ntwala ya Yehowa.+ 43  Boma, dibulu, mpi mutambu kele na ntwala na nge,O muntu ya Moabi,’ Yehowa muntu me tuba. 44  ‘Konso muntu yina ke tina sambu na boma ya ngolo ta bwa na dibulu,Mpi konso muntu yina ke basika na dibulu ta kangama na mutambu.’ ‘Sambu mono ta natila Moabi mvula ya kupesa bo ndola,’ Yehowa muntu me tuba. 45  ‘Na kivudi ya Eshboni, bantu yina ke tina me telama kukonda ngolo. Sambu tiya ta basika na EshboniMpi ludimi ya tiya ta basika na kati ya Sihoni.+ Yo ta yoka mbunzu ya MoabiMpi mukwa ya ntu ya bana ya mavwanga.’+ 46  ‘Mawa na nge, O Moabi! Bantu ya Kemoshi+ me fwa. Sambu bo me nata bana na nge ya babakala na kimpika,Mpi bo me nata bana na nge ya bankento na insi ya nzenza.+ 47  Kansi bantu ya Moabi yina bo nataka na kimpika, mono ta vukisa bo na kitini ya nsuka ya bilumbu,’ Yehowa muntu me tuba. ‘Nsangu ya ndola ya Moabi+ me suka awa.’”

Banoti na nsi ya lutiti

To “Kisika ya kutinina ya kunanguka.”
To “mioyo.”
To “Ntoto ya kukonda ngumba.”
To “mwa ngumba ya lelensi.”
To mbala ya nkaka, “na ntoto ya kuyuma.”
To “mwa ngumba ya lelensi.”
Na kisina, “kibongo.”
To “ta kuma kisaka-saka.”
Disongidila, musembu ya bo ke bulaka sambu na kudila na mafwa.
To “ta kuma kisaka-saka.”
Disongidila, musembu ya bo ke bulaka sambu na kudila na mafwa.