Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Yeremia

Bakapu

Mambu Yina Ke na Kati

 • 1

  • Nzambi me tula Yeremia mbikudi (1-10)

  • Mbona-meso ya nti ya amande (11, 12)

  • Mbona-meso ya nzungu ya kulambila (13-16)

  • Yeremia me baka kikesa sambu na kisalu na yandi (17-19)

 • 2

  • Izraele me yambula Yehowa sambu na banzambi ya nkaka (1-37)

   • Izraele bonso nti ya vinu ya nzenza (21)

   • Bilele na yandi kele ti matono ya menga (34)

 • 3

  • Izraele me kudipesa kibeni na kukolama(1-5)

  • Izraele ti Yuda me sala bizumba (6-11)

  • Nzambi ke lomba bantu na kubalula ntima (12-25)

 • 4

  • Kubalula ntima ke nataka balusakumunu (1-4)

  • Mpasi ta katuka na ndambu ya nordi (5-18)

  • Yeremia ke wa mpasi sambu na bampasi yina ta kwisa (19-31)

 • 5

  • Bantu me buya ndola ya Yehowa (1-13)

  • Bo ta fwa bantu kansi bo ta manisa bo ve kibeni (14-19)

  • Yehowa ke sambisa bantu (20-31)

 • 6

  • Kubika fioti bambeni ta ziunga Yeruzalemi (1-9)

  • Yehowa me wila Yeruzalemi makasi (10-21)

   • Bo ke tuba nde “Ngemba!” kansi ngemba kele ve (14)

  • Bambeni ta katuka na ndambu ya nordi mpi ta kota na ngolo na nku (22-26)

  • Yeremia ta vanda bonso kima ya kumekila kibende (27-30)

 • 7

  • Kutula kivuvu ya luvunu na tempelo ya Yehowa (1-11)

  • Tempelo ta kuma bonso Shilo (12-15)

  • Nzambi me buya lusambu ya zulu-zulu (16-34)

   • Bo me sambila “Ntotila-Nkento ya Zulu” (18)

   • Bo ke tambika bana na Inomi (31)

 • 8

  • Bantu me sola kuzinga bonso bantu ya makanda (1-7)

  • Inki mayele kele kana muntu kubuya ndinga ya Yehowa? (8-17)

  • Yeremia ke dila sambu na lufwa ya Yuda (18-22)

   • “Keti balsami kele ve na Gileadi?” (22)

 •  9

  • Mawa ya ngolo ya Yeremia (1-3a)

  • Yehowa ke sambisa Yuda (3b-16)

  • Bo ke dila sambu na Yuda (17-22)

  • Muntu kudikumisa sambu yandi me zaba Yehowa (23-26)

 • 10

  • Banzambi ya makanda me swaswana ti Nzambi ya moyo (1-16)

  • Lufwa yina me finama mpi kimpika (17, 18)

  • Yeremia me wa mawa (19-22)

  • Kisambu ya mbikudi (23-25)

   • Muntu lenda twadisa ve kitambi na yandi mosi (23)

 • 11

  • Yuda me fwa kuwakana ti Nzambi (1-17)

   • Banzambi me kuma mingi bonso bambanza (13)

  • Bo me fwanisa Yeremia ti mwana-dimeme yina bo fwete fwa (18-20)

  • Kimbeni ya me katuka na bantu ya bwala yina Yeremia butukaka (21-23)

 • 12

  • Yeremia ke bokuta (1-4)

  • Mvutu ya Yehowa (5-17)

 • 13

  • Mukaba ya lino ya kubeba (1-11)

  • Mabungu ya vinu ta pasuka (12-14)

  • Yuda yina kele ntu-ngolo ta kwenda na kimpika (15-27)

   • “Keti muntu ya Kushi lenda soba mpusu ya nitu na yandi” (23)

 • 14

  • Nsungi ya kuyuma, nzala, mpi mbele ya bitumba (1-12)

  •  Nzambi me pesa bambikudi ya luvunu ndola (13-18)

  • Yeremia me ndima nde bantu me sala masumu (19-22)

 • 15

  • Yehowa ta soba ve lusambisu na yandi (1-9)

  • Yeremia ke bokuta (10)

  • Mvutu ya Yehowa (11-14)

  • Kisambu ya Yeremia (15-18)

   • Kiese na kudia mambu y Nzambi ke tubaka (16)

  • Yehowa me pesa Yeremia kikesa (19-21)

 • 16

  • Yeremia fwete kwela ve, kudila ve, mpi kusala ve nkinsi (1-9)

  • Ndola, mpi na nima kuvutuka na insi na bo (10-21)

 • 17

  • Disumu ya Yuda me kangama ngolo (1-4)

  • Balusakumunu ya ke katukaka na kutudila Yehowa ntima (5-8)

  • Ntima ya luvunu (9-11)

  • Yehowa, kivuvu ya Izraele (12, 13)

  • Kisambu ya Yeremia (14-18)

  • Kusantisa Kisabatu (19-27)

 • 18

  • Ntoto ya tuma na maboko ya muwumbi (1-12)

  • Yehowa me pesa Izraele mukongo (13-17)

  • Bo me sadila Yeremia komplo; yandi me samba (18-23)

 • 19

  • Nzambi me songa Yeremia na kupasula dibungu ya ntoto (1-15)

   • Bo ke tambika bana na Baale (5)

 • 20

  • Pashure me bula Yeremia (1-6)

  • Yeremia lenda yambula ve kusamuna (7-13)

   • Nsangu ya Nzambi bonso tiya ya ke pela (9)

   • Yehowa bonso soda ya ke pesa boma (11)

  • Yeremia ke bokuta (14-18)

 • 21

  • Yehowa me buya mambu yina Sidikiya me lomba (1-7)

  • Bantu fwete sola luzingu to lufwa (8-14)

 • 22

  • Bansangu ya ndola sambu na bantotila ya mbi (1-30)

   • Sambu na Shalumi (10-12)

   • Sambu na Yehoyakimi (13-23)

   • Sambu na Konia (24-30)

 • 23

  • Bangungudi ya mbote mpi ya mbi (1-4)

  • Lutaninu na nsi ya “lutangu ya lunungu” (5-8)

  • Nzambi me pesa bambikudi ya luvunu ndola (9-32)

  • “Kizitu” ya Yehowa (33-40)

 • 24

  • Bafige ya mbote mpi ya mbi (1-10)

 • 25

  • Yehowa me sambisa makanda (1-38)

   • Makanda ta sadila Babilone bamvula 70 (11)

   • Dikopa ya vinu ya makasi ya Nzambi (15)

   • Mpasi me katuka na dikanda mosi mpi ya nkaka (32)

   • Bantu yina Yehowa ta fwa (33)

 • 26

  • Bo me pesa Yeremia boma nde bo ta fwa yandi (1-15)

  • Yeremia me guluka (16-19)

   • Bo me vutukila mbikudulu ya Mika (18)

  • Mbikudi Uriya (20-24)

 • 27

  • Vangu ya Babilone (1-11)

  • Bo me songa Sidikiya na kulemfuka na Babilone (12-22)

 • 28

  • Yeremia me swaswana ti Hanania mbikudi ya luvunu (1-17)

 • 29

  • Mukanda yina Yeremia tindilaka bantu yina vandaka na kimpika na Babilone (1-23)

   • Izraele ta vutuka na nima ya bamvula 70 (10)

  • Nsangu sambu na Shemaya (24-32)

 • 30

  • Nzambi me sila nde bantu ta vutuka na insi na bo mpi ta beluka (1-24)

 • 31

  • Bantu ya Izraele yina ta bikala ta vutuka na insi na bo (1-30)

   • Rashele ke dila bana na yandi (15)

  • Kuwakana ya mpa (31-40)

 • 32

  • Yeremia me sumba kilanga (1-15)

  • Kisambu ya Yeremia (16-25)

  • Mvutu ya Yehowa (26-44)

 • 33

  • Nzambi me sila nde bantu ta vutuka na insi na bo (1-13)

  • Lutaninu na nsi ya “lutangu ya lunungu” (14-16)

  •  Kuwakana ti Davidi mpi banganga-nzambi (17-26)

   • Kuwakana ya me tala mwini ti mpimpa (20)

 • 34

  • Nsangu ya ndola sambu na Sidikiya (1-7)

  • Bo me fwa kuwakana ya ke pesa bampika kimpwanza (8-22)

 • 35

  • Bantu ya dikanda ya Rekabi me monisa mbandu ya bulemfu ya mbote (1-19)

 • 36

  • Yeremia me songa na kusonika rulo (1-7)

  • Baruki me tanga rulo na ndinga ya ngolo (8-19)

  • Yehoyakimi me yoka rulo tiya (20-26)

  • Bo me sonika diaka nsangu na rulo ya mpa (27-32)

 • 37

  • Bantu ya Kaldea me bikisa Yeruzalemi sambu na ntangu fioti (1-10)

  • Bo me tula Yeremia na boloko (11-16)

  • Sidikiya me kutana ti Yeremia (17-21)

   • Bo me pesa Yeremia mampa (21)

 • 38

  • Bo me losa Yeremia na dibulu ya masa (1-6)

  • Ebedi-meleki me gulusa Yeremia (7-13)

  • Yeremia me bondila Sidikiya na kudipesa na bambeni (14-28)

 • 39

  • Kubwa ya Yeruzalemi (1-10)

   • Sidikiya me tina mpi bo me kanga yandi (4-7)

  • Bo fwete tanina Yeremia (11-14)

  • Ebedi-meleki ta fwa ve (15-18)

 • 40

  • Nebuzaradani me yambula Yeremia (1-6)

  • Bo me pesa Gedalia kisalu ya kutala insi (7-12)

  • Bo me sadila Gedalia komplo (13-16)

 • 41

  • Ismaele me fwa Gedalia (1-10)

  • Ismaele me tina Yohanani (11-18)

 • 42

  • Bantu me lomba Yeremia na kusamba sambu na kulomba lutwadisu ya Yehowa (1-6)

  • Mvutu ya Yehowa: “Beno kwenda ve na Ezipte” (7-22)

 • 43

  • Bantu me lemfuka ve mpi me kwenda na Ezipte (1-7)

  • Ndinga ya Yehowa me kwisila Yeremia na Ezipte (8-13)

 • 44

  • Bo me tubila bampasi yina ta bwila Bayuda na Ezipte (1-14)

  • Bantu me buya lukebisu ya Nzambi (15-30)

   • Bantu me sambila “Ntotila-Nkento ya Zulu” (17-19)

 • 45

  • Nsangu ya Yehowa na Baruki (1-5)

 • 46

  • Mbikudulu sambu na Ezipte (1-26)

   • Nebukadenezare fwete nunga Ezipte (13, 26)

  • Balusilu sambu na Izraele (27, 28)

 • 47

  • Mbikudulu sambu na bantu ya Filistia (1-7)

 • 48

  • Mbikudulu sambu na Moabi (1-47)

 • 49

  • Mbikudulu sambu na Amoni (1-6)

  • Mbikudulu sambu na Edomi (7-22)

   • Edomi ta vanda diaka ve dikanda (17, 18)

  • Mbikudulu sambu na Damasi (23-27)

  • Mbikudulu sambu na Kedare mpi Asore (28-33)

  • Mbikudulu sambu na Elami (34-39)

 • 50

  • Mbikudulu sambu na Babilone (1-46)

   • Beno tina Babilone (8)

   • Izraele ta vutuka diaka na insi na yandi (17-19)

   • Masa ya Babilone ta yuma (38)

   • Bantu ta zingaka diaka ve na Babilone (39, 40)

 • 51

  • Mbikudulu sambu na Babilone (1-64)

   • Bantu ya Media ta bwisa Babilone na kintulumukina (8-12)

   • Bo me losa mukanda na Efrate (59-64)

 • 52

  • Sidikiya me kolamina Babilone (1-3)

  • Nebukadenezare me ziunga Yeruzalemi (4-11)

  • Bo me fwa mbanza mpi tempelo (12-23)

  • Bo me nata bantu na kimpika na Babilone (24-30)

  • Bo me basisa Yehoyakini na boloko (31-34)