Nehemia 9:1-38

  • Bantu me funguna masumu na bo (1-38)

    • Yehowa, Nzambi ya ke lolulaka (17)

9  Na kilumbu ya 24 ya ngonda yai, bantu ya Izraele vukanaka; bo vandaka kubuya madia, bo lwataka basaki mpi kuditulaka putulu.+  Ebuna bantu ya dibuta ya Izraele kabwanaka ti banzenza yonso,+ bo telamaka mpi fungunaka masumu na bo mosi ti bifu ya batata na bo.+  Na nima, bo telamaka kisika bo vandaka mpi bo tangaka na ndinga ya ngolo mukanda ya Nsiku+ ya Yehowa Nzambi na bo bangunga tatu na mwini; mpi bangunga tatu ya nkaka bo vandaka kufunguna masumu na bo mpi kufukimina Yehowa Nzambi na bo.  Yeshua, Bani, Kadmiele, Shebania, Buni, Sherebia,+ Bani, ti Kenani telamaka na estrade+ ya Balevi yina bo tedimisaka, mpi bo bokaka na Yehowa Nzambi na bo.  Ebuna Balevi yai Yeshua, Kadmiele, Bani, Ashabneya, Sherebia, Odia, Shebania, ti Petaya tubaka nde: “Beno telama mpi beno kumisa Yehowa Nzambi na beno mvula na mvula.*+ Bika nde bo kumisa zina na nge ya nkembo, yina kele ya kunanguka kuluta lusakumunu yonso ti nkembo.  “Nge mpamba kele Yehowa;+ nge salaka zulu, ee, zulu ya zulu ti makesa na yo yonso, ntoto ti bima yonso yina kele na zulu na yo, banzadi-mungwa ti bima yonso yina kele na kati na yo. Nge ke taninaka yo yonso na luzingu, mpi makesa ya zulu ke fukimina nge.  Nge kele Yehowa Nzambi ya kieleka, yina solaka Abrami+ mpi basisaka yandi na Ure+ ya bantu ya Kaldea mpi pesaka yandi zina Abrahami.+  Nge monaka nde ntima na yandi vandaka ya kwikama na ntwala na nge,+ yo yina nge salaka kuwakana ti yandi sambu na kupesa yandi insi ya bantu ya Kanana, ya bantu ya Heti, ya bantu ya Amore, ya bantu ya Perizi, ya bantu ya Yebusi, ti ya bantu ya Girgashi, sambu na kupesa yo na bana* na yandi;+ ebuna nge zitisaka balusilu na nge, sambu nge kele muntu ya lunungu.  “Yo yina nge monaka mpasi ya ba-nkaka na beto na Ezipte,+ mpi nge waka kudila na bo na Nzadi-Mungwa ya Mbwaki. 10  Ebuna nge salaka bidimbu ti bimangu sambu na kunwanisa Farao ti bansadi na yandi yonso ti bantu yonso ya insi na yandi,+ sambu nge zabaka nde bo sadilaka bantu na nge mambu na lulendo yonso.+ Nge kudisadilaka zina yina kele kaka tii bubu yai.+ 11  Nge kabulaka nzadi-mungwa na bitini zole na ntwala na bo, mpidina bo sabukaka nzadi-mungwa na ntoto ya kuyuma,+ ebuna nge losaka bantu yina vandaka kulanda bo na mudindu kibeni bonso ditadi mosi ya bo me losa na masa ya ke nikana ngolo.+ 12  Na mwini nge twadisaka bo ti dikunzi mosi ya dituti, mpi na mpimpa ti dikunzi mosi ya tiya, sambu na kupesa nsemo na nzila yina bo fwete kwenda.+ 13  Ebuna nge kwisaka kukulumuka na Ngumba ya Sinai+ mpi tubilaka bo katuka na zulu+ mpi nge pesaka bo bankanu ya lunungu, bansiku ya kieleka,* balutwadisu ya mbote ti bantuma.+ 14  Nge salaka nde bo zaba Kisabatu na nge ya santu,+ mpi nge pesaka bo bantuma, bansiku, ti nsiku na nzila ya nsadi na nge Moize. 15  Nge pesaka bo mampa katuka na zulu ntangu bo vandaka na nzala,+ nge basisaka masa na ditadi ntangu bo vandaka na nzala ya masa,+ ebuna nge songaka bo na kukota mpi na kubaka insi yina nge silaka* na kupesa bo. 16  “Kansi bo, ba-nkaka na beto, bo salaka mambu na lulendo yonso+ mpi kumaka ntu-ngolo,*+ ebuna bo vandaka kuwa ve bantuma na nge. 17  Bo buyaka kuwa,+ bo yibukaka ve bisalu ya kuyituka yina nge salaka na kati na bo, kansi bo kumaka ntu-ngolo* mpi tulaka mfumu mosi sambu na kuvutuka na kimpika na bo na Ezipte.+ Kansi nge kele Nzambi yina ke vandaka ya kuyilama na kulolula,* yina ke fwilaka bantu nkenda* mpi ke wilaka bo mawa, yina ke waka makasi nswalu ve mpi yina kele ya kufuluka na zola ya kwikama,*+ mpi nge yambulaka bo ve.+ 18  Ata ntangu bo kudisadilaka kiteki ya kibende* ya mwana-ngombe ya bakala mpi vandaka kutuba nde, ‘Yai kele Nzambi na nge yina basisaka nge na Ezipte,’+ mpi bo salaka mambu ya nene ya kukonda luzitu, 19  ata na ntangu yina, nge, na mawa na nge ya nene, nge yambulaka bo ve na ntoto-makanga.+ Dikunzi ya dituti katukaka ve na zulu na bo na mwini sambu na kutwadisa bo na nzila, to dikunzi ya tiya na mpimpa sambu na kupesa nsemo na nzila yina bo fwete kwenda.+ 20  Nge pesaka bo mpeve na nge ya mbote sambu na kupesa bo mayele ya kubakisa mambu mbote-mbote,+ nge yiminaka bo ve mana na nge,+ mpi nge pesaka bo masa ntangu bo vandaka na nzala ya masa.+ 21  Nge pesaka bo madia na ntoto-makanga bamvula 40.+ Bo kondaka kima ve. Bilele na bo bebaka ve,+ mpi makulu na bo vimbaka ve. 22  “Nge pesaka bo bimfumu ti bantu, nge kabisaka yo kitini-kitini,+ yo yina bo bakaka insi ya Sihoni,+ disongidila insi ya ntotila ya Eshboni,+ mpi insi ya Ogi+ ntotila ya Bashani. 23  Nge kumisaka bana na bo mingi kibeni bonso bambwetete ya zulu.+ Ebuna nge nataka bo na insi yina nge silaka na ba-nkaka na bo nde bo fwete kota mpi kubaka.+ 24  Yo yina bana na bo kotaka mpi bakaka insi yina,+ ebuna nge bedisaka na ntwala na bo bantu ya Kanana,+ bayina vandaka kuzinga na insi yina, mpi nge pesaka bo na maboko na bo, yo vanda bantotila na bo to bantu ya insi yina, sambu na kusala bo mutindu bo me zola. 25  Bo botulaka bambanza ya ngolo+ mpi ntoto ya ke butaka mingi,*+ mpi bo bakaka banzo ya kufuluka ti bima ya mbote ya mutindu na mutindu, mabulu ya masa ya bo me timunaka dezia, bilanga ya vinu,+ banti ya olive, ti banti ya bambuma mingi. Yo yina bo diaka, bo fulukaka, bo kumaka mafuta-mafuta, mpi bo waka kiese na bumbote na nge ya nene. 26  “Kansi bo kondaka bulemfu, bo kolamaka na ntwala na nge+ mpi bo pesaka Nsiku na nge mukongo.* Bo fwaka bambikudi na nge yina vandaka kukebisa bo sambu na kuvutula bo na nge, mpi bo salaka mambu ya kukonda luzitu kibeni.+ 27  Sambu na diambu yai, nge pesaka bo na maboko ya bambeni na bo,+ yina landaka kupesa bo mpasi.+ Kansi na ntangu yina bo vandaka na mpasi, bo vandaka kudidila nge, ebuna nge vandaka kuwa tuka na zulu; mpi sambu na mawa na nge ya nene, nge vandaka kupesa bo bangulusi sambu na kugulusa bo na maboko ya bambeni na bo.+ 28  “Kansi kaka na ntangu yina bo vandaka kupema, bo vandaka kusala diaka mambu yina kele mbi na ntwala na nge,+ mpi nge vandaka kuyambula bo na maboko ya bambeni na bo, bayina vandaka kuyala bo.*+ Ebuna bo vandaka kuvutuka mpi kubinga nge sambu na kulomba lusadisu,+ mpi nge vandaka kuwa tuka na zulu mpi kugulusa bo mbala na mbala sambu na mawa na nge ya nene.+ 29  Ata nge vandaka kukebisa bo sambu na kuvutula bo na Nsiku na nge, bo vandaka kusala mambu na lulendo yonso mpi kubuya kuwa bantuma na nge;+ mpi bo salaka masumu na bansiku na nge, yina muntu ke zingilaka kana yandi zitisa yo.+ Kansi na ntu-ngolo yonso bo pesaka mukongo mpi kumisaka nkingu na bo ngolo, mpi bo buyaka kuwa. 30  Nge monisilaka bo kikalulu ya kukanga-ntima+ na nsungi ya bamvula mingi mpi nge vandaka kaka kukebisa bo na nsadisa ya mpeve na nge na nzila ya bambikudi na nge, kansi bo buyaka kuwa. Nsuka-nsuka nge pesaka bo na maboko ya bantu ya bansi.+ 31  Kansi na mawa na nge ya nene, nge manisaka bo ve+ mpi nge yambulaka bo ve, sambu nge kele Nzambi mosi ya ke fwilaka bantu nkenda* mpi ke wilaka bo mawa.+ 32  “Ntangu yai, O Nzambi na beto, Nzambi ya nene, ya ngolo, mpi ya ke pesaka boma, yina me zitisaka kuwakana na yandi mpi me monisaka zola ya kwikama,+ kumona ve mpamba mpasi yonso yina me bwila beto, bantotila na beto, bamfumu na beto,+ banganga-nzambi na beto,+ bambikudi na beto,+ ba-nkaka na beto, ti bantu na nge yonso katuka bilumbu ya bantotila ya Asiria+ tii bubu yai. 33  Nge me monisaka lunungu na mambu yonso yina me kuminaka beto, sambu nge me salaka mambu na kwikama yonso; kansi beto bantu me salaka mambu na nku.+ 34  Na yina me tala bantotila na beto, bamfumu na beto, banganga-nzambi na beto, mpi ba-nkaka na beto, bo zitisaka ve Nsiku na nge, bo tulaka mpi ve dikebi na bantuma na nge mpi na bangibusa* na nge ya nge sadilaka sambu na kukebisa bo. 35  Ata ntangu bo vandaka na kimfumu na bo mpi vandaka kusepela na mambote mingi yina nge pesaka bo mpi bo vandaka na ntoto ya nene mpi ya ke butaka mingi* ya nge pesaka bo, bo sadilaka nge ve+ mpi yambulaka ve bikalulu na bo ya mbi. 36  Tala! Beto kele bampika+ bubu yai, ee, bampika na insi yina nge pesaka ba-nkaka na beto sambu na kudia mbuma na yo mpi bima na yo ya mbote. 37  Bima ya mingi yina yo ke basisa kele sambu na bantotila yina nge me tula na zulu na beto sambu na masumu na beto.+ Bo ke yala nitu na beto ti bitwisi na beto mutindu bo me zola, mpi beto kele na mpasi ya nene. 38  “Yo yina na kutadila mambu yai yonso, beto ke sala kuwakana mosi ya ngolo+ ya kusonika, mpi kashe ya bamfumu na beto, Balevi na beto, ti banganga-nzambi na beto ke ndimisa yo.”+

Banoti na nsi ya lutiti

To “katuka mvula na mvula tii mvula na mvula.”
Na kisina, “nkuna.”
To “bansiku ya kutudila ntima.”
Na kisina, “nge tombulaka diboko na nge.”
Na kisina, “kumisaka nkingu na bo ngolo.”
Na kisina, “kumisaka nkingu na bo ngolo.”
To “Nzambi ya ke lolulaka.”
To “ke sadilaka bantu mambu na luzitu yonso.”
To “ntima-mbote.”
To “kiteki ya kibende ya bo me lamba na tiya.”
To “ntoto ya mbote.”
Na kisina, “mpi bo losaka Nsiku na nge na mukongo na bo.”
To “kututa bo.”
To “ke sadilaka bantu mambu na luzitu yonso.”
To “balukebisu.”
To “mpi ya mbote.”