Nehemia 7:1-73

  • Bakielo ya mbanza mpi bankengidi ya bakielo (1-4)

  • Lisiti ya bampika yina vutukaka (5-69)

    • Bansadi ya tempelo (46-56)

    • Bana ya bansadi ya Salomo (57-60)

  • Makabu sambu na kisalu (70-73)

7  Kaka na ntangu bo manisaka kutunga diaka+ kibaka, mono tedimisaka bakielo,+ ebuna, mono tulaka bankengidi ya bakielo,+ miyimbi-bankunga,+ ti Balevi.+  Na nima, mono tulaka mpangi na mono Hanani+ na kuyala Yeruzalemi, kumosi ti Hanania mfumu ya Kisika ya Ngolo,+ sambu yandi vandaka kibeni muntu ya me fwana na kutudila ntima mpi yandi vandaka kuwa Nzambi ya kieleka+ boma kuluta bantu mingi ya nkaka.  Yo yina mono tubilaka bo nde: “Bo fwete kangula ve bakielo ya Yeruzalemi tii kuna ntangu ta kuma ngolo, mpi na ntangu bo ke telama sambu na kukengila, bo fwete kanga bakielo mpi kutula yo bikangilu. Ebuna tula bantu ya Yeruzalemi bo vanda bankengidi, konso muntu na kisika ya bo me pesa yandi na kukengila mpi konso muntu na ntwala ya nzo na yandi.”  Mbanza vandaka nene mpi nda, bantu vandaka mingi ve na kati,+ mpi bo tungaka ntete ve banzo mingi.  Kansi Nzambi na mono tulaka na ntima na mono ngindu ya kuvukisa bantu ya lukumu, bilandi ya bamfumu, ti bantu sambu bo sonikisa bazina na kulanda ndonga ya ba-nkaka.+ Ebuna mono monaka mukanda ya bazina ya bantu yina kwisaka ntete yina bo sonikisaka bazina na kulanda ndonga ya ba-nkaka, mpi mono monaka bo me sonika na kati nde:  Bantu yai vandaka bantu ya provense* yina vandaka na kati ya bantu yina katukaka na kimpika, bayina Nebukadenezare+ ntotila ya Babilone nataka na kimpika+ mpi bayina vutukaka na Yeruzalemi ti na Yuda na nima, konso muntu na mbanza na yandi,+  bayina kwisaka ti Zorobabele,+ Yeshua,+ Nehemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordekai, Bilshani, Mispereti, Bigwai, Nehumi, ti Baanah. Yai ntalu ya babakala ya Izraele:+  bana ya Paroshi 2 172;  bana ya Shefatia 372; 10  bana ya Arah+ 652; 11  bana ya Pahati-moabi,+ na bana ya Yeshua ti ya Yoabi,+ 2 818; 12  bana ya Elami+ 1 254; 13  bana ya Zatu 845; 14  bana ya Zakai 760; 15  bana ya Binwi 648; 16  bana ya Bebai 628; 17  bana ya Azgadi 2 322; 18  bana ya Adonikami 667; 19  bana ya Bigwai 2 067; 20  bana ya Adini 655; 21  bana ya Atere, ya Ezekiasi, 98; 22  bana ya Ashumi 328; 23  bana ya Besai 324; 24  bana ya Arifi 112; 25  bana ya Gibeoni+ 95; 26  babakala ya Betelemi ti Netofa 188; 27  babakala ya Anatoti+ 128; 28  babakala ya Bete-azmaveti 42; 29  babakala ya Kiriati-yearimi,+ Kefira, ti Beeroti+ 743; 30  babakala ya Rama ti Geba+ 621; 31  babakala ya Mikmasi+ 122; 32  babakala ya Betele+ ti Ai+ 123; 33  babakala ya Nebo ya nkaka 52; 34  bana ya Elami ya nkaka 1 254; 35  bana ya Arimi 320; 36  bana ya Yeriko 345; 37  bana ya Lodi, Adidi, ti Ono+ 721; 38  bana ya Senaa 3 930. 39  Banganga-nzambi:+ bana ya Yedaya ya nzo ya Yeshua 973; 40  bana ya Imere 1 052; 41  bana ya Pashure+ 1 247; 42  bana ya Arimi+ 1 017. 43  Balevi:+ bana ya Yeshua, ya Kadmiele,+ na bana ya Odeva 74. 44  Miyimbi-bankunga:+ bana ya Asafi,+ 148. 45  Bankengidi ya bakielo:+ bana ya Shalumi, bana ya Atere, bana ya Talmoni, bana ya Akubu,+ bana ya Atita, bana ya Shobai, 138. 46  Bansadi ya tempelo:*+ bana ya Siha, bana ya Asufa, bana ya Tabaoti, 47  bana ya Kerosi, bana ya Sia, bana ya Padoni, 48  bana ya Lebana, bana ya Agaba, bana ya Salmai, 49  bana ya Hanane, bana ya Gidele, bana ya Gahare, 50  bana ya Reaya, bana ya Resini, bana ya Nekoda, 51  bana ya Gazami, bana ya Uza, bana ya Pasea, 52  bana ya Besai, bana ya Meunimi, bana ya Nefushesimi, 53  bana ya Bakbuku, bana ya Akufa, bana ya Arure, 54  bana ya Basliti, bana ya Mehida, bana ya Arsha, 55  bana ya Barkosi, bana ya Sisera, bana ya Tema, 56  bana ya Nesia, bana ya Atifa. 57  Bana ya bansadi ya Salomo:+ bana ya Sotai, bana ya Sofereti, bana ya Perida, 58  bana ya Yaala, bana ya Darkoni, bana ya Gidele, 59  bana ya Shefatia, bana ya Atili, bana ya Pokereti-hazebayimi, bana ya Amone. 60  Bansadi yonso ya tempelo*+ ti bana ya bansadi ya Salomo vandaka 392. 61  Bantu yai tombukaka katuka na Tele-mela, Tele-arsha, Kerubi, Adoni, mpi Imere, kansi mpila ya kuzaba nzo ya batata na bo ti kisina na bo vandaka ve, kana bo vandaka bantu ya Izraele to ve:+ 62  bana ya Delaya, bana ya Tobia, bana ya Nekoda, 642. 63  Na banganga-nzambi: bana ya Abaya, bana ya Akosi,+ bana ya Barzilai, yina bakaka nkento na kati ya bana-bankento ya Barzilai+ muntu ya Gileadi mpi yina bo kumaka kubinga na zina na bo. 64  Bantu yai sosaka bazina ya mabuta na bo na balisiti sambu na kuzaba ndonga ya ba-nkaka na bo, kansi yo monanaka ve, yo yina bo katulaka bo na kisalu ya kinganga-nzambi.*+ 65  Mfumu ya mbanza*+ songaka bo nde bo fwete dia ve bima ya kuluta santu+ tii kuna nganga-nzambi mosi yina lenda yula Urimi ti Tumimi ta basika.+ 66  Ntalu yonso ya dibundu ya mvimba vandaka 42 l360,+ 67  katula bampika na bo ya babakala ti ya bankento,+ yina vandaka 7 337; bo vandaka mpi ti miyimbi-bankunga ya babakala ti ya bankento 245.+ 68  Bampunda na bo ya bitumba vandaka 736, bampunda na bo ya nkaka 245, 69  bashamo na bo 435, bampunda na bo 6 720. 70  Bamfumu ya nkaka ya banzo ya batata pesaka makabu sambu na kisalu.+ Mfumu ya mbanza* tulaka na kisika ya kubumba bimvwama badrakime* 1 000 ya wolo, babolo 50, ti bamvwela 530 ya banganga-nzambi.+ 71  Bamfumu ya nkaka ya banzo ya batata pesaka na sanduku ya makabu sambu na kisalu badrakime 20 000 ya wolo ti bamine* 2 200 ya arza. 72  Mpi bantu ya nkaka pesaka badrakime 20 000 ya wolo, bamine 2 000 ya arza, ti bamvwela 67 ya banganga-nzambi. 73  Ebuna banganga-nzambi, Balevi, bankengidi ya bakielo, miyimbi-bankunga,+ bantu ya nkaka, bansadi ya tempelo,* mpi bantu ya Izraele yonso ya nkaka* zingaka na bambanza na bo.+ Ntangu ngonda ya nsambwadi lungaka,+ bantu ya Izraele vandaka kuzinga na bambanza na bo.+

Banoti na nsi ya lutiti

To “distrike yina kele na nsi ya luyalu mosi.”
To “Banetinimi.” Na kisina, “Bantu ya bo me pesaka.”
To “Banetinimi.” Na kisina, “Bantu yonso ya bo me pesaka.”
To “bo kulaka bo na kisalu ya kinganga-nzambi sambu bo vandaka mvindu.”
To “Tirshata,” titre ya bantu ya Persia sambu na kubinga mfumu ya provense.
To “Tirshata,” titre ya bantu ya Persia sambu na kubinga mfumu ya provense.
Mbala mingi yo vandaka kiteso mosi ti dariki ya wolo ya bantu ya Persia yina kilo na yo vandaka bagrame 8,4. Yo kele ve drakime ya Masonuku ya Kigreki. Tala Bangindu ya Ngika B14.
Mine mosi na Masonuku ya Kiebreo kele bagrame 570. Tala Bangindu ya Ngika B14.
To “Banetinimi.” Na kisina, “bantu ya bo me pesaka.”
Na kisina, “Izraele ya mvimba.”