Nehemia 12:1-47

  • Banganga-nzambi mpi Balevi (1-26)

  • Bo me yantika kusadila kibaka (27-43)

  • Makabu sambu na kisalu ya tempelo (44-47)

12  Bantu yai vandaka banganga-nzambi ti Balevi yina tombukaka ti Zorobabele+ mwana ya Shealtiele,+ ti Yeshua:+ Seraya, Yeremia, Esdrasi,  Amaria, Maluke, Atushi,  Shekania, Rehumi, Meremoti,  Ido, Ginetoi, Abiya,  Miyamini, Maadia, Bilga,  Shemaya, Yoyaribi, Yedaya,  Salu, Amoki, Hilkia, ti Yedaya. Bantu yai vandaka bamfumu ya banganga-nzambi ti ya bampangi na bo na bilumbu ya Yeshua.  Balevi vandaka Yeshua, Binwi, Kadmiele,+ Sherebia, Yuda, ti Matania,+ bayina vandaka kuyimbisa bankunga ya kupesa Nzambi matondo kumosi ti bampangi na yandi ya babakala.  Bakbukia ti Uni bampangi na bo vandaka ya kutelama mpi ke talana ti bo sambu na bisalu ya kukengila.* 10  Yeshua butaka Yoyakimi, Yoyakimi butaka Eliashibi,+ mpi Eliashibi butaka Yoyada.+ 11  Yoyada butaka Yonatani, mpi Yonatani butaka Yadua. 12  Na bilumbu ya Yoyakimi, yai vandaka banganga-nzambi, bamfumu ya banzo ya batata: sambu na Seraya,+ Meraya; sambu na Yeremia, Hanania; 13  sambu na Esdrasi,+ Meshulami; sambu na Amaria, Yehohanani; 14  sambu na Maluki, Yonatani; sambu na Shebania, Yozefi; 15  sambu na Arimi,+ Adna; sambu na Merayoti, Elkai; 16  sambu na Ido, Zekaria; sambu na Ginetoni, Meshulami; 17  sambu na Abiya,+ Zikri; sambu na Miniamini, . . . ;* sambu na Moadia, Piltai; 18  sambu na Bilga,+ Shamua; sambu na Shemaya, Yehonatani; 19  sambu na Yoyaribi, Matenai; sambu na Yedaya,+ Uzi; 20  sambu na Salai, Kalai; sambu na Amoki, Ebere; 21  sambu na Hilkia, Ashabia; sambu na Yedaya, Netanele. 22  Bo sonikaka bazina ya bamfumu ya banzo ya batata ya Balevi na bilumbu ya Eliashibi, Yoyada, Yohanani, ti Yadua,+ mpi ya banganga-nzambi, tii na luyalu ya Dariusi muntu ya Persia. 23  Balevi yina vandaka bamfumu ya banzo ya batata, bo sonikaka bazina na bo na mukanda ya bansangu, tii na bilumbu ya Yohanani mwana ya Eliashibi. 24  Bamfumu ya Balevi vandaka Ashabia, Sherebia, ti Yeshua+ mwana ya Kadmiele,+ mpi bampangi na bo ya babakala vandaka ya kutelama mpi ke talana ti bo sambu na kupesa lukumu mpi matondo na kuwakana ti bantuma ya Davidi+ muntu ya Nzambi ya kieleka, kimvuka mosi ya bankengidi ke talana ti kimvuka ya nkaka ya bankengidi. 25  Matania,+ Bakbukia, Obadia, Meshulami, Talmoni, mpi Akubu+ vandaka kukengila bonso bankengidi ya bakielo,+ bo vandaka kukengila basuku ya kubumbila bima pene-pene na bakielo. 26  Bantu yai salaka na bilumbu ya Yoyakimi mwana ya Yeshua+ mwana ya Yosadaki mpi na bilumbu ya Nehemia mfumu ya mbanza ti Esdrasi+ nganga-nzambi mpi kalaki ya mikanda.* 27  Ntangu bo yantikaka kusadila bibaka ya Yeruzalemi, bo sosaka Balevi na bisika yonso yina bo vandaka kuzinga mpi bo nataka bo na Yeruzalemi sambu na kusala nkinsi yina ya kuyantika kusadila bibaka sambu na mbala ya ntete ti kuyangalala, ti bankunga ya kupesa Nzambi matondo,+ ti basembale, ti bima ya kubudila miziki ya kele ti bansinga, mpi ti bakidare. 28  Bana ya miyimbi-bankunga* vukanaka katuka na distrike,* na nziunga ya Yeruzalemi, na babwala ya bantu ya Netofa,+ 29  na Bete-gilgale,+ mpi na banseke ya Geba+ ti ya Azmaveti,+ sambu miyimbi-bankunga tungaka babwala sambu na bo mosi na nziunga ya Yeruzalemi. 30  Banganga-nzambi ti Balevi kudikumisaka bunkete, mpi bo kumisaka bantu,+ bakielo,+ ti kibaka+ bunkete. 31  Ebuna mono nataka bamfumu ya Yuda na nsongi ya kibaka. Diaka, mono tulaka bimvuka zole ya nene ya miyimbi-bankunga yina ke pesaka matondo mpi bimvuka sambu na kulanda bo, kimvuka mosi vandaka kutambula na diboko ya kitata na zulu ya kibaka na ndambu ya Kielo ya Bita ya Putulu ya Tiya.+ 32  Oshaya ti ndambu ya bamfumu ya Yuda vandaka kulanda bo na nima, 33  kumosi ti Azaria, Esdrasi, Meshulami, 34  Yuda, Benyamini, Shemaya, mpi Yeremia. 35  Bo vandaka ti bantu ya nkaka na kati ya bana ya banganga-nzambi yina vandaka ti bampungi:+ Zekaria mwana ya Yonatani mwana ya Shemaya mwana ya Matania mwana ya Mikaya mwana ya Zakure mwana ya Asafi,+ 36  ti bampangi na yandi Shemaya, Azarele, Milalai, Gilalai, Maai, Netanele, Yuda, mpi Hanani, bayina vandaka ti bima ya kubudila miziki ya Davidi+ muntu ya Nzambi ya kieleka; Esdrasi+ kalaki ya mikanda* vandaka kukwenda na ntwala na bo. 37  Na Kielo ya Nto ya Masa,+ bo mataka mpi landaka kaka nzila yina na Kimatilu+ ya Mbanza ya Davidi+ na mwa-ngumba ya kibaka na zulu ya Nzo ya Davidi mpi na zulu ya Kielo ya Masa+ na ndambu ya esti. 38  Kimvuka ya nkaka ya miyimbi-bankunga yina ke pesaka matondo vandaka kutambula na ndambu yina ya nkaka,* mpi mono vandaka kulanda yo ti ndambu ya bantu, na zulu ya kibaka na zulu ya Nzo-Zulu ya Bafulu ya Kuyokila Mampa+ mpi na zulu ya Kibaka ya Nene+ 39  mpi na zulu ya Kielo ya Efrayimi+ tii na Kielo ya Mbanza ya Ntama+ mpi tii na Kielo ya Bambisi ya Masa,+ na Nzo-Zulu ya Ananele,+ Nzo-Zulu ya Mea, mpi tii na Kielo ya Mameme;+ ebuna bo telamaka na Kielo ya Bankengidi. 40  Nsuka-nsuka, bimvuka yonso zole ya miyimbi-bankunga yina ke pesaka matondo telamaka na ntwala ya nzo ya Nzambi ya kieleka; mono mpi telamaka ti ndambu ya bilandi ya bamfumu yina vandaka ti mono, 41  ti banganga-nzambi Eliakimi, Maaseya, Miniamini, Mikaya, Elioenai, Zekaria, Hanania, bayina vandaka ti bampungi, 42  ti Maaseya, Shemaya, Eleazare, Uzi, Yehohanani, Malkiya, Elami, mpi Azere. Ebuna miyimbi-bankunga yimbaka na ndinga ya ngolo na lutwadisu ya Yizraya. 43  Na kilumbu yina, bo pesaka bimenga mingi mpi yangalalaka,+ sambu Nzambi ya kieleka salaka nde bo yangalala ti kiese mingi.+ Bankento ti bana mpi yangalalaka, na mpila nde bantu waka makelele ya kuyangalala yina na ntama.+ 44  Na kilumbu yina, bo tulaka babakala na kutwadisa banzo ya kubumbila+ makabu,+ bambuma ya ntete,+ mpi bandambu ya kumi.*+ Na kati na yo, yo lombaka nde bo vukisa bima ya bilanga ya bambanza mutindu Nsiku vandaka kulomba+ yo sambu na banganga-nzambi ti Balevi,+ sambu kuyangalala vandaka na Yuda sambu na banganga-nzambi ti Balevi yina vandaka kusala kisalu. 45  Ebuna bo yantikaka kusala bisalu yina Nzambi na bo pesaka bo mpi mukumba ya kudikumisa bunkete, mutindu miyimbi-bankunga ti bankengidi ya bakielo mpi salaka, na kuwakana ti bantuma ya Davidi ti ya mwana na yandi Salomo. 46  Sambu banda ntama na bilumbu ya Davidi ti Asafi, kuvandaka ti bantwadisi* ya miyimbi-bankunga mpi ya bankunga ya lukumu ti ya kupesa Nzambi matondo.+ 47  Na bilumbu ya Zorobabele+ mpi na bilumbu ya Nehemia, bantu yonso ya Izraele vandaka kupesa makabu na miyimbi-bankunga+ ti na bankengidi ya bakielo,+ na kutadila banzala na bo ya konso kilumbu. Bo vandaka kutula mpi na kingenga makabu sambu na Balevi,+ ebuna Balevi vandaka kutula na lweka makabu sambu na bana ya Aroni.

Banoti na nsi ya lutiti

To mbala ya nkaka, “na ntangu ya kisalu.”
Yo ke monana nde masonama ya Kiebreo me katulaka zina mosi awa.
To “nsekudi.”
To “Miyimbi-bankunga yina bo me longaka.”
Disongidila, distrike yina me ziunga Yordani.
To “nsekudi.”
To “na ntwala.”
To “ba dikumi.”
Na kisina, “ba-ntu.”