Nehemia 11:1-36

  • Bantu me kuma kuzinga diaka na Yeruzalemi (1-36)

11  Ntangu yai, bamfumu ya bantu vandaka kuzinga na Yeruzalemi;+ kansi bantu yina ya nkaka bulaka zeke+ sambu na kunata muntu mosi na kati ya bantu kumi na kuzinga na Yeruzalemi, mbanza ya santu, kansi bantu uvwa yina ya nkaka bikalaka na bambanza ya nkaka.  Diaka, bantu sakumunaka babakala yonso yina kudipesaka na luzolo yonso sambu na kuzinga na Yeruzalemi.  Yai bamfumu ya provense* yina zingaka na Yeruzalemi. (Bantu ya nkaka ya Izraele, banganga-nzambi, Balevi, bansadi ya tempelo,*+ ti bana ya bansadi ya Salomo,+ zingaka na bambanza ya nkaka ya Yuda, konso muntu na ntoto na yandi na mbanza na yandi.+  Diaka, bantu ya nkaka ya Yuda ti ya Benyamini zingaka na Yeruzalemi.) Na bantu ya Yuda, kuvandaka ti Ataya mwana ya Uziya mwana ya Zekaria mwana ya Amaria mwana ya Shefatia mwana ya Mahalalele na bana ya Peresi,+  ti Maaseya mwana ya Baruki mwana ya Koloze mwana ya Azaya mwana ya Adaya mwana ya Yoyaribi mwana ya Zekaria mwana ya muntu ya Shela.  Bana yonso ya Peresi yina vandaka kuzinga na Yeruzalemi vandaka babakala 468 yina me fwana.  Yai bantu ya Benyamini: Salu+ mwana ya Meshulami mwana ya Yoedi mwana ya Pedaya mwana ya Kolaya mwana ya Maaseya mwana ya Itiele mwana ya Yeshaya,  mpi na nima na yandi Gabai ti Salai, 928;  Yoele mwana ya Zikri vandaka nkengi na bo, mpi Yuda mwana ya Asenua vandaka kilandi ya mfumu ya mbanza. 10  Na banganga-nzambi: Yedaya mwana ya Yoyaribi, Yakini,+ 11  Seraya mwana ya Hilkia mwana ya Meshulami mwana ya Zadoki mwana ya Merayoti mwana ya Ahitubi,+ ntwadisi mosi ya nzo* ya Nzambi ya kieleka, 12  mpi bampangi na bo yina salaka kisalu ya nzo, 822; mpi Adaya mwana ya Yerohami mwana ya Pelalia mwana ya Amsi mwana ya Zekaria mwana ya Pashure+ mwana ya Malkiya, 13  ti bampangi na yandi, bamfumu ya banzo ya batata, 242; mpi Amashesai mwana ya Azarele mwana ya Azai mwana ya Meshilemoti mwana ya Imere, 14  ti bampangi na bo yina vandaka babakala ya ngolo mpi ya kikesa, 128; mpi nkengidi na bo vandaka Zabdiele, muntu ya dibuta mosi ya lukumu. 15  Na Balevi: Shemaya+ mwana ya Ashubi mwana ya Azrikami mwana ya Ashabia mwana ya Buni, 16  mpi Shabetai+ ti Yozabadi,+ bamfumu ya Balevi, yina vandaka kutwadisa bisalu na nganda ya nzo ya Nzambi ya kieleka; 17  Matania,+ mwana ya Mika mwana ya Zabdi mwana ya Asafi,+ ntwadisi ya bankunga, yina vandaka kuyimbisa bankunga ya lukumu na ntangu ya kisambu,+ mpi Bakbukia, kilandi ya bampangi na yandi, mpi Abda mwana ya Shamua mwana ya Galale mwana ya Yedutuni.+ 18  Balevi yonso na mbanza ya santu vandaka 284. 19  Bankengidi ya bakielo vandaka Akubu, Talmoni,+ ti bampangi na bo yina vandaka kukengila bakielo, 172. 20  Bantu ya nkaka ya Izraele, banganga-nzambi, ti Balevi vandaka na bambanza yonso ya nkaka ya Yuda, konso muntu na kisika na yandi mosi yina yandi bakaka bonso dikabu.* 21  Bansadi ya tempelo*+ vandaka kuzinga na Ofeli,+ mpi Siha ti Gishpa vandaka kutwadisa bansadi ya tempelo.* 22  Nkengi ya Balevi na Yeruzalemi vandaka Uzi mwana ya Bani mwana ya Ashabia mwana ya Matania+ mwana ya Mika, na bana ya Asafi, miyimbi-bankunga; yandi vandaka kutwadisa kisalu ya nzo ya Nzambi ya kieleka. 23  Sambu ntotila pesaka nsiku mosi sambu na bo,+ mpi kuvandaka ti ngidika mosi ya bo salaka sambu na miyimbi-bankunga sambu na kulungisa banzala na bo ya konso kilumbu. 24  Petaya mwana ya Meshezabele na bana ya Zera mwana ya Yuda vandaka ndongisi ya ntotila* sambu na mambu yonso ya bantu. 25  Na yina me tala babwala ti bilanga na yo, bantu ya nkaka ya Yuda zingaka na Kiriati-arba+ mpi babwala yina kele na nziunga na yo, na Diboni mpi babwala yina kele na nziunga na yo, na Yekabsele+ ti babwala na yo, 26  na Yeshua, na Molada,+ na Bete-paleti,+ 27  na Azare-shuale,+ na Bere-sheba mpi na babwala yina kele na nziunga na yo, 28  na Siklagi,+ na Mekona mpi na babwala yina kele na nziunga na yo, 29  na Ene-rimoni,+ na Sora,+ ti na Yarmuti, 30  na Zanoa,+ na Adulami ti babwala na yo, na Lakishi+ ti bilanga na yo, mpi na Azeka+ mpi babwala yina kele na nziunga na yo. Bo zingaka* katuka na Bere-sheba tii na Muwanda ya Inomi.+ 31  Bana ya Benyamini vandaka na Geba,+ Mikmashi, Aiya, Betele+ mpi babwala yina kele na nziunga na yo, 32  Anatoti,+ Nobi,+ Anania, 33  Asore, Rama,+ Gitayimi, 34  Adidi, Seboyimi, Nebalati, 35  Lodi, mpi Ono,+ muwanda ya bantu yina ke salaka bisalu ya maboko. 36  Bo tindaka bimvuka ya nkaka ya Balevi ya Yuda na Benyamini.

Banoti na nsi ya lutiti

To “distrike yina kele na nsi ya luyalu.”
To “Banetinimi.” Na kisina, “bantu ya bo me pesaka.”
To “tempelo.”
To “na dikabu na yandi mosi.”
To “Banetinimi.” Na kisina, “Bantu ya bo me pesaka.”
To “Banetinimi.” Na kisina, “bantu ya bo me pesaka.”
Na kisina, “vandaka na diboko ya ntotila.”
To “salaka camp.”