Kuyantika 46:1-34

  • Yakobi ti bantu ya nzo na yandi me kwenda na Ezipte (1-7)

  • Bazina ya bantu yina kwendaka na Ezipte (8-27)

  • Yozefi me kutana ti Yakobi na Goshene (28-34)

46  Yo yina, Izraele bakaka bima na yandi yonso* mpi kwendaka. Ntangu yandi kumaka na Bere-sheba,+ yandi pesaka Nzambi ya tata na yandi Izaki+ bimenga.  Ebuna Nzambi tubilaka Izraele na mbona-meso na mpimpa nde: “Yakobi, Yakobi!” mpi yandi tubaka nde: “Mono yandi yai!”  Yandi tubaka nde: “Mono kele Nzambi ya kieleka, Nzambi ya tata na nge.+ Kuwa boma ve na kukwenda na Ezipte, sambu kuna mono ta kumisa nge dikanda ya nene.+  Mono mosi ta kulumuka ti nge na Ezipte, mono mosi mpi ta katula nge kuna mpi ta kwisa kuvutula nge,+ mpi Yozefi ta tula diboko na yandi na meso na nge.”*+  Na nima, Yakobi katukaka na Bere-sheba, mpi bana ya Izraele nataka tata na bo Yakobi, bana na bo, mpi bankento na bo na bapusu-pusu yina Farao tindaka sambu na kunata yandi.  Bo nataka bitwisi na bo ti bima na bo yina bo bakaka na insi ya Kanana. Ebuna bo kumaka na Ezipte, Yakobi ti bana na yandi yonso kumosi ti yandi.  Yandi kwendaka na Ezipte kumosi ti bana na yandi ya babakala mpi bantekolo na yandi ya babakala, bana na yandi ya bankento mpi bantekolo na yandi ya bankento—bana na yandi yonso.  Yai bazina ya bana ya Izraele yina kotaka na Ezipte,+ Yakobi ti bana na yandi: mwana ya ntete ya Yakobi vandaka Rubeni.+  Bana ya Rubeni bo yai: Anoki, Palu, Esroni, mpi Karmi.+ 10  Bana ya Simeoni+ bo yai: Yemuele, Yamini, Ohadi, Yakini, Sohare, mpi Shaule+ mwana ya nkento mosi ya Kanana 11  Bana ya Levi+ bo yai: Gershoni, Kohati, mpi Merari.+ 12  Bana ya Yuda+ bo yai: Ere, Onani, Shela,+ Peresi,+ mpi Zera.+ Kansi, Ere ti Onani fwaka na insi ya Kanana.+ Bana ya Peresi bo yai: Esroni mpi Amule.+ 13  Bana ya Isakare bo yai: Tola, Puva, Yobe, mpi Shimroni.+ 14  Bana ya Zebuloni+ bo yai: Seredi, Eloni, mpi Yaleele.+ 15  Bayai bana ya Lea, yina yandi butilaka Yakobi na Padani-arami, kumosi ti mwana na yandi ya nkento Dina.+ Bana na yandi yonso ya babakala mpi ya bankento* vandaka 33. 16  Bana ya Gadi+ bo yai: Sifioni, Agi, Shuni, Esboni, Eri, Arodi, mpi Areli.+ 17  Bana ya Asere+ bo yai: Yimna, Yishva, Yishvi, ti Beria, mpi mpangi na bo ya nkento vandaka Sera. Bana ya Beria bo yai: Hebere mpi Malkiele.+ 18  Bayai bana ya Zilpa,+ yina Labani pesaka mwana na yandi Lea. Yandi butilaka Yakobi bana yina: bantu* 16 na kimvuka. 19  Bana ya Rashele, nkento ya Yakobi, bo yai: Yozefi+ mpi Benyamini.+ 20  Yozefi butaka Manase +mpi Efrayimi+ na insi ya Ezipte, bana yina Asenati+ mwana ya Potifera nganga-nzambi ya Oni* butilaka yandi. 21  Bana ya Benyamini+ bo yai: Bela, Bekere, Ashbele, Gera,+ Namani, Ehi, Roshi, Mupimi, Upimi,+ mpi Ardi.+ 22  Bayai bana ya Rashele yina Yakobi butaka: bantu* 14 na kimvuka. 23  Mwana* ya Dani+ vandaka Ushimi.+ 24  Bana ya Naftali+ bo yai: Yaseele, Guni, Yesere, mpi Shilemi.+ 25  Bayai bana ya Bila, yina Labani pesaka mwana na yandi Rashele. Yandi butilaka Yakobi bana yina: bantu* nsambwadi na kimvuka. 26  Bana* yonso ya Yakobi yina kotaka na Ezipte ti yandi, katula bankento ya bana na yandi, vandaka 66.+ 27  Bana-babakala ya Yozefi yina yandi butaka na Ezipte vandaka zole.* Bantu* yonso ya nzo ya Yakobi yina kotaka na Ezipte vandaka 70.+ 28  Yakobi tindaka Yuda+ na ntwala sambu na kuzabisa Yozefi nde yandi vandaka kukwisa na Goshene. Ntangu bo kotaka na insi ya Goshene,+ 29  Yozefi lombaka bantu na kuyidika pusu-pusu na yandi ebuna yandi tombukaka sambu na kukutana ti tata na yandi Izraele na Goshene. Ntangu yandi kudimonisaka na yandi, yandi yambaka yandi* na mbala mosi mpi dilaka mwa ntangu.* 30  Ebuna Izraele tubilaka Yozefi nde: “Ntangu yai mono lenda fwa; mono me mona luse na nge mpi mono me zaba nde nge kele kaka na luzingu.” 31  Ebuna Yozefi tubilaka bampangi na yandi mpi bantu ya nzo ya tata na yandi nde: “Bika mono tombuka sambu na kupesa Farao+ nsangu, mpi kusonga yandi nde, ‘Bampangi na mono mpi bantu ya nzo ya tata na mono yina vandaka na insi ya Kanana me kwisa awa na mono.+ 32  Bo kele bangungudi,+ bo ke sansaka bitwisi,+ mpi bo me nata mameme na bo, bangombe na bo, mpi bima na bo yonso.’+ 33  Ntangu Farao ta binga beno mpi ta yula beno nde, ‘Inki kisalu beno ke salaka?’ 34  Beno fwete tuba nde, ‘Bansadi na nge ke sansaka bitwisi yantika kileke na beto tii bubu, beto ti ba-nkaka na beto,’+ sambu beno zinga na insi ya Goshene,+ sambu konso nkengidi ya mameme kele nzanzi na meso ya bantu ya Ezipte.”+

Banoti na nsi ya lutiti

To “yonso yina vandaka ya yandi.”
Disongidila, kukanga yo ntangu Yakobi ta fwa.
To “Mioyo yonso ya bana na yandi ya babakala ti ya bankento.”
To “mioyo.”
Disongidila, Eliopolisi.
To “mioyo.”
Na kisina, “Bana.”
To “mioyo.”
To “Mioyo.”
To “mioyo zole.”
To “Mioyo.”
Na kisina, “bwaka na nkingu na yandi.”
To “dilaka mbala mingi na nkingu na yandi.”