Kuyantika 44:1-34

  • Dikopa ya arza ya Yozefi na saki ya Benyamini (1-17)

  • Yuda me bondila sambu bo yambula Benyamini (18-34)

44  Na nima, yandi songaka muntu yina vandaka kutwadisa nzo na yandi nde: “Fulusa basaki ya bantu yina ti madia na kiteso yina bo lenda nata, mpi tula mbongo ya konso muntu na munoko ya saki na yandi.+  Kansi nge fwete tula dikopa na mono, dikopa ya arza, na munoko ya saki ya mwana ya nsuka, kumosi ti mbongo ya bambuma na yandi.” Ebuna yandi salaka mutindu Yozefi songaka yandi.  Na suka ntangu nsemo basikaka, bo songaka bantu yina na kukwenda ti bampunda na bo.  Bo kwendaka ntama mingi ve ti mbanza ebuna Yozefi tubilaka muntu yina vandaka kutwadisa nzo na yandi nde: “Telama! Landa bantu yina! Ntangu nge ta kanga bo, tubila bo nde, ‘Sambu na nki beno me vutula mbi sambu na mambote?  Keti yai kele ve kima yina mfumu na mono ke nwilaka mpi ke sadilaka sambu na kutanga na sikisiki bidimbu ya mambu yina ke kwisa? Diambu ya beno me sala kele diambu ya mbi.’”  Ebuna yandi kutaka bo mpi tubilaka bo mambu yai.  Kansi bo tubilaka yandi nde: “Sambu na nki mfumu na mono ke tuba diambu ya mutindu yai? Ngindu ya kusala diambu ya mutindu yai lenda kwisila ve bansadi na nge ata fioti.  Mbongo yina beto monaka na munoko ya basaki na beto na insi ya Kanana,+ beto vutudilaka nge yo. Ebuna, inki mutindu beto lenda yiba arza to wolo na nzo ya mfumu na nge?  Kana yo monana na mpika na nge mosi, bika nde yandi fwa, ebuna bantu yina ta bikala na kati na beto ta kuma mpi bampika ya mfumu na mono.” 10  Ebuna yandi tubaka nde: “Bika yo vanda mutindu beno me tuba: Muntu yina yo ta monana na yandi ta kuma mpika na mono, kansi beno bankaka, beno ta vanda bantu yina me sala mbi ve.” 11  Ebuna konso muntu tululaka nswalu saki na yandi na ntoto mpi kangulaka yo. 12  Yandi sosaka mbote-mbote, yantika na mwana ya ntete tii na mwana ya nsuka. Nsuka-nsuka, dikopa monanaka na saki ya Benyamini.+ 13  Ebuna bo pasulaka bilele na bo, mpi konso muntu matisaka kizitu na yandi na zulu ya mpunda na yandi mpi bo vutukaka na mbanza. 14  Ntangu Yuda+ ti bampangi na yandi kotaka na nzo ya Yozefi, yandi vandaka kaka pana; mpi bo fukamaka luse na ntoto na ntwala na yandi.+ 15  Yozefi tubilaka bo nde: “Inki diambu yai ya beno me sala? Keti beno zabaka ve nde muntu bonso mono lenda tanga na sikisiki bidimbu ya mambu yina ke kwisa?”+ 16  Ebuna Yuda vutulaka nde: “Inki beto lenda tubila mfumu na mono? Inki beto lenda tuba? Inki mutindu beto lenda kudimonisa bantu ya lunungu? Nzambi ya kieleka me mona kifu ya bampika na nge.+ Ntangu yai beto kele bampika ya mfumu na mono, beto ti muntu yina dikopa me monana na maboko na yandi!” 17  Kansi, yandi tubaka nde: “Ngindu ya kusala diambu yai lenda kwisila mono ve ata fioti! Muntu yina dikopa me monana na maboko na yandi, yandi muntu ta kuma mpika na mono.+ Kansi beno bankaka, beno tombuka na ngemba na tata na beno.” 18  Ebuna Yuda pusanaka pene-pene na yandi mpi tubaka nde: “Mono ke bondila nge, mfumu na mono, pardo bika nde mpika na nge kutuba ngogo mosi na makutu ya mfumu na mono, mpi kuwila mpika na nge makasi ve, sambu nge kele bonso Farao yandi mosi.+ 19  Mfumu na mono yulaka bampika na yandi nde, ‘Keti beno kele ti tata to mpangi ya bakala?’ 20  Ebuna beto tubilaka mfumu na mono nde, ‘Beto kele ti tata ya mununu mpi mwana yina yandi butaka na kimununu na yandi, mwana ya nsuka.+ Kansi mpangi na yandi me fwaka,+ yo yina yandi kele mwana mosi mpamba yina me bikalaka ya mama na yandi,+ mpi tata na yandi ke zolaka yandi.’ 21  Na nima, nge tubilaka bampika na nge nde, ‘Beno natila mono yandi sambu mono mona yandi.’+ 22  Kansi beto tubilaka mfumu na mono nde, ‘Mwana-bakala yina ta kuka ve kuyambula tata na yandi. Kana yandi yambula tata na yandi, tata na yandi ta fwa kibeni.’+ 23  Ebuna nge tubilaka bampika na nge nde, ‘Kana mpangi na beno kukulumuka ve ti beno, beno ta mona diaka ve luse na mono.’+ 24  “Yo yina beto tombukaka na mpika na nge tata na mono mpi songaka yandi mambu yina mfumu na mono tubaka. 25  Na nima, tata na beto tubaka nde, ‘Beno vutuka, mpi beno sumbila beto ndambu ya madia.’+ 26  Kansi beto tubaka nde, ‘Beto lenda kulumuka ve. Kana leke na beto kele ti beto, beto ta kulumuka, sambu beto lenda mona ve luse ya muntu yina kana leke na beto kele ve ti beto.’+ 27  Ebuna mpika na nge tata na mono tubilaka beto nde, ‘Beno me zaba mbote nde nkento na mono butilaka mono kaka bana-babakala zole.+ 28  Kansi mwana mosi yambulaka mono mpi mono tubaka nde: “Yo fwete vanda nde bo me pasula yandi bitini-bitini!”+ mpi mono me monaka yandi diaka ve tii bubu yai. 29  Kana beno katula mpi mwana yai na meso na mono mpi kisumbula ya lufwa kubwila yandi, beno ta kulumusa kibeni nsuki na mono ya mpembe na Maziamu*+ na mpasi.’+ 30  “Ebuna ntangu yai, kana mono vutuka na mpika na nge tata na mono mpi mwana yai kele ve ti beto, sambu luzingu* na yandi kele ya kukangama ti luzingu* ya mwana yai, 31  ntangu yandi ta mona nde mwana yai kele ve, yandi ta fwa, mpi bampika na nge ta kulumusa kibeni nsuki ya mpembe ya mpika na nge tata na beto na Maziamu* ti mawa. 32  Mpika na nge pesaka kipiku na tata na mono sambu na mwana, mpi yandi tubaka nde, ‘Kana mono vutudila nge yandi ve, mono ta sala disumu na ntwala ya tata na mono kimakulu.’+ 33  Ntangu yai, pardo bika nde mpika na nge kubikala na kisika ya mwana bonso mpika ya mfumu na mono, sambu mwana kuvutuka ti bampangi na yandi. 34  Inki mutindu mono lenda vutuka na tata na mono kana mwana yai kele ve ti mono? Mono ta kuka ve kutala ntangu mpasi yai ke bwila tata na mono!”

Banoti na nsi ya lutiti

To “Sheole,” disongidila, maziamu ya bantu yonso. Tala Bantendula ya Bangogo.
To “moyo.”
To “moyo.”
To “Sheole,” disongidila, maziamu ya bantu yonso. Tala Bantendula ya Bangogo.