Kuyantika 36:1-43

  • Bana ya Ezau (1-30)

  • Bantotila mpi bamfumu ya makanda ya Edomi (31-43)

36  Yai disolo ya Ezau, disongidila Edomi.+  Ezau kwelaka bankento na yandi na kati ya bana-bankento ya Kanana: Ada+ mwana ya Eloni muntu ya Heti;+ Oholibama+ mwana ya Ana, mutekolo ya Sibeoni muntu ya Hivi;  mpi Basemati,+ mwana ya Ismaele, mpangi ya Nebayoti.+  Ada butilaka Ezau Elifazi, mpi Basemati butaka Rewele,  ebuna Oholibama butaka Yeushi, Yalami, mpi Kora.+ Yai bana ya Ezau, yina yandi butaka na insi ya Kanana.  Na nima, Ezau bakaka bankento na yandi, bana na yandi ya babakala ti ya bankento, bantu* yonso ya nzo na yandi, bitwisi na yandi mpi bambisi na yandi yonso ya nkaka, mpi kimvwama yonso yina yandi bakaka+ na insi ya Kanana, ebuna yandi kwendaka na insi ya nkaka mwa ntama ti mpangi na yandi Yakobi.+  Bo lendaka ve kuzinga kisika mosi sambu bo kumaka ti bima mingi kibeni, mpi insi yina bo vandaka kuzinga* vandaka fioti sambu bo vandaka na bitwisi mingi.  Yo yina Ezau kwendaka kuzinga na ntoto ya bangumba ya Seire.+ Ezau kele Edomi.+  Yai disolo ya Ezau tata ya Edomi na ntoto ya bangumba ya Seire.+ 10  Yai bazina ya bana ya Ezau: Elifazi mwana ya Ada, nkento ya Ezau; Rewele mwana ya Basemati, nkento ya Ezau.+ 11  Bana ya Elifazi bo yai: Temani,+ Omare, Sefo, Gatami, mpi Kenazi.+ 12  Timna kumaka makangu ya Elifazi, mwana ya Ezau. Na nima yandi butilaka Elifazi, Amaleki.+ Yai bana ya Ada, nkento ya Ezau. 13  Bana ya Rewele bo yai: Nahati, Zera, Shamah, mpi Miza. Yai bana ya Basemati,+ nkento ya Ezau. 14  Bana ya Oholibama mwana ya Ana ya nkento, mutekolo ya Sibeoni, nkento ya Ezau, yina yandi butilaka Ezau bo yai: Yeushi, Yalami, mpi Kora. 15  Bamfumu ya bana ya Ezau bo yai: Bana ya Elifazi, mwana ya ntete ya Ezau:+ Mfumu Temani, Mfumu Omare, Mfumu Sefo, Mfumu Kenazi,+ 16  Mfumu Kora, Mfumu Gatami, mpi Mfumu Amaleki. Bayai kele bamfumu ya makanda ya Elifazi+ na insi ya Edomi. Bayai kele bana ya Ada. 17  Bana ya Rewele, mwana ya Ezau, bo yai: Mfumu Nahati, Mfumu Zera, Mfumu Shamah, mpi Mfumu Miza. Yai bamfumu ya makanda ya Rewele na insi ya Edomi.+ Bayai kele bana ya Basemati, nkento ya Ezau. 18  Nsuka-nsuka, bana ya Oholibama, nkento ya Ezau, bo yai: Mfumu Yeushi, Mfumu Yalami, mpi Mfumu Kora. Yai bamfumu ya makanda ya Oholibama mwana ya Ana, nkento ya Ezau. 19  Yai bana ya Ezau, mpi yai bamfumu ya makanda na bo. Yandi kele Edomi.+ 20  Bana ya Seire muntu ya Ori, bantu ya insi yina, bo yai:+ Lotani, Shobale, Sibeoni, Ana,+ 21  Dishoni, Esere, mpi Dishani.+ Yai bamfumu ya makanda ya bantu ya Ori, bana ya Seire, na insi ya Edomi. 22  Bana ya Lotani vandaka Hori ti Emami, mpi Timna+ vandaka mpangi ya Lotani ya nkento. 23  Bana ya Shobale bo yai: Alvani, Manahati, Ebale, Shefo, mpi Onami. 24  Bana ya Sibeoni+ bo yai: Aiya mpi Ana. Yai Ana yina monaka banto ya masa ya tiya na ntoto-makanga ntangu yandi vandaka kukeba bampunda ya tata na yandi Sibeoni. 25  Bana ya Ana bo yai: Dishoni mpi Oholibama mwana ya Ana ya nkento. 26  Bana ya Dishoni bo yai: Emdani, Eshbani, Yitrani, mpi Kerani.+ 27  Bana ya Esere bo yai: Bilani, Zaavani, mpi Akane. 28  Bana ya Dishani bo yai: Usi mpi Arani.+ 29  Bamfumu ya makanda ya bantu ya Ori bo yai: Mfumu Lotani, Mfumu Shobale, Mfumu Sibeoni, Mfumu Ana, 30  Mfumu Dishoni, Mfumu Esere, mpi Mfumu Dishani.+ Yai bamfumu ya makanda ya bantu ya Ori na kutadila bamfumu na bo ya makanda na insi ya Seire. 31  Kansi, yai bantotila yina yalaka na insi ya Edomi+ na ntwala nde ata ntotila mosi kuyala bantu ya Izraele.*+ 32  Bela mwana ya Beore yalaka na Edomi, mpi zina ya mbanza na yandi Dinaba. 33  Ntangu Bela fwaka, Yobabi mwana ya Zera muntu ya Bosra yantikaka kuyala na kisika na yandi. 34  Ntangu Yobabi fwaka, Ushami muntu ya insi ya bantu ya Temani yantikaka kuyala na kisika na yandi. 35  Ntangu Ushami fwaka, Adadi mwana ya Bedadi, yina bedisaka bantu ya Madiani+ na ntoto* ya Moabi, yantikaka kuyala na kisika na yandi, mpi zina ya mbanza na yandi Aviti. 36  Ntangu Adadi fwaka, Samla muntu ya Masreka yantikaka kuyala na kisika na yandi. 37  Ntangu Samla fwaka, Shaule muntu ya Rehoboti na lweka ya Nzadi yantikaka kuyala na kisika na yandi. 38  Ntangu Shaule fwaka, Baale-anani mwana ya Akbore yantikaka kuyala na kisika na yandi. 39  Ntangu Baale-anani mwana ya Akbore fwaka, Adare yantikaka kuyala na kisika na yandi. Zina ya mbanza na yandi Pau, mpi zina ya nkento na yandi Mehetabele, mwana ya Matredi mwana ya Mezahabi. 40  Yo yina, yai bazina ya bamfumu ya makanda ya Ezau na kutadila mabuta na bo, na kutadila bisika na bo, na kulanda bazina na bo: Mfumu Timna, Mfumu Alva, Mfumu Yeteti,+ 41  Mfumu Oholibama, Mfumu Ela, Mfumu Pinoni, 42  Mfumu Kenazi, Mfumu Temani, Mfumu Mibsare, 43  Mfumu Magdiele, mpi Mfumu Irami. Yai bamfumu ya makanda ya Edomi na kutadila babwala na bo na insi na bo.+ Yai Ezau tata ya Edomi.+

Banoti na nsi ya lutiti

To “mioyo.”
To “kuzinga bonso banzenza.”
Na kisina, “bana ya Izraele.”
Na kisina, “nseke.”