Kuyantika 10:1-32

  • Bazina ya makanda (1-32)

    • Bana ya Yafeti (2-5)

    • Bana ya Kami (6-20)

      • Nimrodi me telamina Yehowa (8-12)

    • Bana ya Semi (21-31)

10  Yai disolo ya bana ya Noa, Semi,+ Kami, mpi Yafeti. Bo butaka bana na nima ya Mvula ya Ngolo.+  Bana ya Yafeti bo yai: Gomere,+ Magogi,+ Madai, Yavani, Tubale,+ Mesheki,+ mpi Tirasi.+  Bana ya Gomere bo yai: Ashkenazi,+ Rifati, mpi Togarma.+  Bana ya Yavani bo yai: Elishah,+ Tarsisi,+ Kitimi,+ mpi Dodanimi.  Bantu yina ke zingaka na bisanga katukaka na bana yai, mpi bo yalumukaka na bansi na bo, na kulanda bandinga na bo, mabuta na bo, mpi makanda na bo.  Bana ya Kami bo yai: Kushi, Misrayimi,+ Puti,+ mpi Kanana.+  Bana ya Kushi bo yai: Seba,+ Avila, Sabta, Raama,+ mpi Sabteka. Bana ya Raama bo yai: Sheba ti Dedani.  Kushi butaka Nimrodi. Yandi vandaka muntu ya ntete yina kumaka muntu ya ngolo na ntoto.  Yandi kumaka muntu ya ke zombaka ngolo, mbeni ya Yehowa. Yo yina bantu ke tubaka nde: “Kaka bonso Nimrodi, muntu ya ke zombaka ngolo, mbeni ya Yehowa.” 10  Luyantiku ya kimfumu na yandi vandaka* Babele,+ Ereki,+ Akadi, mpi Kalne, na insi ya Shinare.+ 11  Yandi katukaka na insi yina, kwendaka na Asiria+ mpi tungaka Ninive,+ Rehoboti-Ire, Kala, 12  mpi Reseni, na kati-kati ya Ninive mpi Kala: Yo kele mbanza ya nene.* 13  Misrayimi butaka Ludime,+ Anamimi, Lehabimi, Naftuhimi,+ 14  Patrusimi,+ Kasluhimi (bantu ya Filistia+ katukaka na yandi), mpi Kaftorimi.+ 15  Kanana butaka Sidoni,+ mwana na yandi ya ntete, mpi Heti,+ 16  mpi bantu ya Yebusi,+ bantu ya Amore,+ bantu ya Girgashi, 17  bantu ya Hivi,+ bantu ya Arka, bantu ya Sini, 18  bantu ya Arvadi,+ bantu ya Semare, mpi bantu ya Amati.+ Na nima, mabuta ya bantu ya Kanana panzanaka. 19  Ndilu ya bantu ya Kanana vandaka yantika na Sidoni tii na Gerare,+ pene-pene ya Gaza,+ tii na Sodome, Gomore,+ Adma, mpi Seboyimi,+ pene-pene ya Lasha. 20  Yai bana ya Kami na kulanda mabuta na bo, bandinga na bo, bansi na bo, mpi makanda na bo. 21  Semi mpi butaka bana; yandi vandaka nkaka ya bana yonso ya Ebere+ mpi mpangi ya Yafeti mwana ya ntete.* 22  Bana ya Semi bo yai: Elami,+ Ashure,+ Arpakshadi,+ Ludi, mpi Arami.+ 23  Bana ya Arami bo yai: Usi, Ule, Getere, mpi Mashi. 24  Arpakshadi butaka Shela,+ mpi Shela butaka Ebere. 25  Ebere butaka bana zole. Zina ya mwana mosi Pelegi,*+ sambu ntangu yandi vandaka na luzingu, ntoto* vandaka ya kukabwana. Zina ya mpangi na yandi Yoktani.+ 26  Yoktani butaka Almodadi, Shelefi, Asarmaveti, Yera,+ 27  Adorami, Uzale, Dikla, 28  Obale, Abimaele, Sheba, 29  Ofire,+ Avila, mpi Yobabi; bo yonso vandaka bana ya Yoktani. 30  Kisika na bo ya kuzinga vandaka katuka na Mesha tii na Sefare, ntoto ya bangumba ya Esti. 31  Yai bana ya Semi na kulanda mabuta na bo, bandinga na bo, bansi na bo, mpi makanda na bo.+ 32  Yai mabuta ya bana ya Noa na kulanda bandonga ya mabuta na bo mpi makanda na bo. Bo bantu butaka makanda yina yalumukaka na ntoto na nima ya Mvula ya Ngolo.+

Banoti na nsi ya lutiti

To “Bambanza ya ntete ya kimfumu na yandi vandaka.”
To mbala ya nkaka, “Yo ke sala mbanza ya nene.”
To mbala ya nkaka, “mpi yaya ya Yafeti.”
Yo ke tendula “Kukabwana.”
To “bantu yina vandaka na ntoto.”