Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Kuyantika

Bakapu

Mambu Yina Ke na Kati

 • 1

  • Nzambi me ganga zulu ti ntoto (1, 2)

  • Bilumbu sambanu ya kuyidika ntoto (3-31)

   • Kilumbu ya 1: nsemo; mwini ti mpimpa (3-5)

   • Kilumbu ya 2: mpwasa ya nene (6-8)

   • Kilumbu ya 3: ntoto ya kuyuma mpi matiti (9-13)

   • Kilumbu ya 4: bima ya zulu ya ke pesaka nsemo (14-19)

   • Kilumbu ya 5: bambisi ya masa ti bandeke (20-23)

   • Kilumbu ya 6: bambisi ya bwala ti ya mfinda mpi bantu (24-31)

 • 2

  • Nzambi me pema na kilumbu ya nsambwadi (1-3)

  • Yehowa Nzambi, Muntu yina salaka zulu ti ntoto (4)

  • Bakala mpi nkento na kilanga ya Edeni (5-25)

   • Nzambi me ganga muntu na mfututu ya ntoto (7)

   • Nti ya kuzaba mambu, yina Nzambi buyisaka (15-17)

   • Nzambi me ganga nkento (18-25)

 • 3

  • Kisina ya disumu ya muntu (1-13)

   • Luvunu ya ntete (4, 5)

  • Yehowa me zengila bankolami nkanu (14-24)

   • Nzambi me tubila na ntwala mwana yina nkento ta buta (15)

   • Nzambi me kula bantu na Edeni (23, 24)

 • 4

  • Kaini ti Abele (1-16)

  • Bana ya Kaini (17-24)

  • Seti ti mwana na yandi Enosi (25, 26)

 • 5

  • Yantika na Adami tii na Noa (1-32)

   • Adami butaka bana ya babakala mpi ya bankento (4)

   • Enoki tambulaka ti Nzambi (21-24)

 • 6

  • Bana ya Nzambi me baka bankento na ntoto (1-3)

  • Banefilimi me butuka (4)

  • Mambi ya bantu me pesa Yehowa mawa (5-8)

  • Nzambi me pesa Noa kisalu ya kutunga maswa (9-16)

  • Nzambi me zabisa nde Mvula ya Ngolo ta noka (17-22)

 • 7

  • Kukota na maswa (1-10)

  • Mvula ya Ngolo na ntoto ya mvimba (11-24)

 • 8

  • Masa ya mvula ya ngolo me yuma (1-14)

   • Noa me tinda pizio na nganda (8-12)

  • Kubasika na maswa (15-19)

  • Lusilu ya Nzambi sambu na ntoto (20-22)

 • 9

  • Bantuma sambu na bantu yonso (1-7)

   • Nsiku sambu na menga (4-6)

  • Kuwakana ya nkongolo (8-17)

  • Bambikudulu sambu na bana ya Noa (18-29)

 • 10

  • Bazina ya makanda (1-32)

   • Bana ya Yafeti (2-5)

   • Bana ya Kami (6-20)

    • Nimrodi me telamina Yehowa (8-12)

   • Bana ya Semi (21-31)

 • 11

  • Nzo-zulu ya Babele (1-4)

  • Yehowa me vwalangasa ndinga (5-9)

  • Yantika na Semi tii na Abrami (10-32)

   • Dibuta ya Tera (27)

   • Abrami me katuka na Ure (31)

 • 12

  • Abrami me katuka na Arani sambu na kukwenda na Kanana (1-9)

   • Lusilu ya Nzambi na Abrami (7)

  • Abrami ti Sarai na Ezipte (10-20)

 • 13

  • Abrami me vutuka na Kanana (1-4)

  • Abrami me kabwana ti Loti (5-13)

  • Nzambi me vutukila lusilu na yandi na Abrami (14-18)

 • 14

  • Abrami me gulusa Loti (1-16)

  • Melkizedeki me sakumuna Abrami (17-24)

 • 15

  • Kuwakana ya Nzambi ti Abrami (1-21)

   • Nzambi me tubila na ntwala bamvula 400 ya mpasi (13)

   • Nzambi me vutukila lusilu na yandi na Abrami (18-21)

 • 16

  • Agare ti Ismaele (1-16)

 • 17

  • Abrami fwete kuma tata ya makanda mingi (1-8)

   • Zina ya Abrami me kuma Abrahami (5)

  • Kuwakana ya luyotisu (9-14)

  • Zina ya Sarai me kuma Sara (15-17)

  • Nzambi me sila lubutuku ya Izaki (18-27)

 • 18

  • Bawanzio tatu me kwenda kutala Abrahami (1-8)

  • Nzambi me sila Sara mwana ya bakala; Sara me seka (9-15)

  • Abrahami ke bondila Nzambi sambu na Sodome (16-33)

 • 19

  • Bawanzio me kwenda kutala Loti (1-11)

  • Bawanzio me siamisa Loti ti dibuta na yandi na kubasika (12-22)

  • Bo me fwa Sodome ti Gomore (23-29)

   • Nkento ya Loti me kuma dikunzi ya mungwa (26)

  • Loti ti bana na yandi ya bankento (30-38)

   • Kisina ya bantu ya Moabi mpi ya Amoni (37, 38)

 • 20

  • Nzambi me gulusa Sara na maboko ya Abimeleki (1-18)

 • 21

  • Lubutuku ya Izaki (1-7)

  • Ismaele ke seka Izaki (8, 9)

  • Bo me kula Agare ti Ismaele (10-21)

  • Kuwakana ya Abrahami ti Abimeleki (22-34)

 • 22

  • Nzambi me lomba Abrahami na kutambika Izaki (1-19)

   • Lusakumunu sambu na bana ya Abrahami (15-18)

  • Dibuta ya Rebeka (20-24)

 • 23

  • Lufwa ya Sara mpi maziamu na yandi (1-20)

 • 24

  • Bo me sosila Izaki nkento (1-58)

  • Rebeka ke kwenda kukutana ti Izaki (59-67)

 • 25

  • Abrahami me kwela diaka (1-6)

  • Lufwa ya Abrahami (7-11)

  • Bana ya Ismaele (12-18)

  • Lubutuku ya Yakobi ti Ezau (19-26)

  • Ezau me teka nswa na yandi ya mwana-ntete (27-34)

 • 26

  • Izaki ti Rebeka na Gerare (1-11)

   • Nzambi me ndimisa lusilu na yandi na Izaki (3-5)

  • Kuswana sambu na mabulu ya masa (12-25)

  • Kuwakana ya Izaki ti Abimeleki (26-33)

  • Ezau me kwela bankento zole ya Heti (34, 35)

 • 27

  • Izaki me sakumuna Yakobi (1-29)

  • Ezau me sosa lusakumunu kansi yandi me balula ve ntima (30-40)

  • Ezau me kangila Yakobi kimbeni (41-46)

 • 28

  • Izaki me tinda Yakobi na Padani-arami (1-9)

  • Ndosi ya Yakobi na Betele (10-22)

   • Nzambi me ndimisa lusilu na yandi na Yakobi (13-15)

 • 29

  • Yakobi me kutana ti Rashele (1-14)

  • Yakobi me zola Rashele (15-20)

  • Yakobi me kwela Lea ti Rashele (21-29)

  • Bana iya yina Yakobi butaka ti Lea: Rubeni, Simeoni, Levi, mpi Yuda (30-35)

 • 30

  • Bila me buta Dani mpi Naftali (1-8)

  • Zilpa me buta Gadi mpi Asere (9-13)

  • Lea me buta Isakare mpi Zebuloni (14-21)

  • Rashele me buta Yozefi (22-24)

  • Bitwisi ya Yakobi me kuma mingi (25-43)

 • 31

  • Yakobi me vutuka na Kanana na kinsweki (1-18)

  • Labani me kuta Yakobi (19-35)

  • Kuwakana ya Yakobi ti Labani (36-55)

 • 32

  • Bawanzio me kutana ti Yakobi (1, 2)

  • Yakobi ke yilama sambu na kukutana ti Ezau (3-23)

  • Yakobi me nwana ti wanzio (24-32)

   • Zina ya Yakobi me kuma Izraele (28)

 • 33

  • Yakobi me kutana ti Ezau (1-16)

  • Yakobi me kwenda na Shekemi (17-20)

 • 34

  • Bo me ladisa Dina na kingolo-ngolo (1-12)

  • Bana ya Yakobi me sala mambu na luvunu yonso (13-31)

 • 35

  • Yakobi me katula banzambi ya banzenza (1-4)

  • Yakobi me vutuka na Betele (5-15)

  • Lubutuku ya Benyamini; lufwa ya Rashele (16-20)

  • Bana 12 ya Izraele (21-26)

  • Lufwa ya Izaki (27-29)

 • 36

  • Bana ya Ezau (1-30)

  • Bantotila mpi bamfumu ya makanda ya Edomi (31-43)

 • 37

  • Bandosi ya Yozefi (1-11)

  • Yozefi ti bampangi na yandi yina wilaka yandi kimpala (12-24)

  • Bo me teka Yozefi na kimpika (25-36)

 • 38

  • Yuda ti Tamare (1-30)

 • 39

  • Yozefi na nzo ya Potifare (1-6)

  • Yozefi me telamina nkento ya Potifare (7-20)

  • Yozefi na boloko (21-23)

 • 40

  • Yozefi me tendula bandosi ya bantu ya boloko (1-19)

   • ‘Nzambi muntu ke tendulaka mambu’ (8)

  • Nkinsi ya kilumbu ya kubutuka ya Farao (20-23)

 • 41

  • Yozefi me tendula bandosi ya Farao (1-36)

  • Farao me pesa Yozefi lukumu (37-46a)

  • Yozefi ke twadisa mambu ya me tala madia (46b-57)

 • 42

  • Bampangi ya Yozefi me kwenda na Ezipte (1-4)

  • Yozefi me kutana ti bampangi na yandi mpi yandi me meka bo (5-25)

  • Bampangi na yandi me vutuka na Yakobi (26-38)

 • 43

  • Bampangi ya Yozefi me kwenda na mbala ya zole na Ezipte; bo me nata Benyamini (1-14)

  • Yozefi me kutana diaka ti bampangi na yandi (15-23)

  • Yozefi me sala nkinsi ti bampangi na yandi (24-34)

 • 44

  • Dikopa ya arza ya Yozefi na saki ya Benyamini (1-17)

  • Yuda me bondila sambu bo yambula Benyamini (18-34)

 • 45

  • Yozefi me kudimonisa na bampangi na yandi (1-15)

  • Bampangi ya Yozefi me vutuka sambu na kubaka Yakobi (16-28)

 • 46

  • Yakobi ti bantu ya nzo na yandi me kwenda na Ezipte (1-7)

  • Bazina ya bantu yina kwendaka na Ezipte (8-27)

  • Yozefi me kutana ti Yakobi na Goshene (28-34)

 • 47

  • Yakobi me kutana ti Farao (1-12)

  • Yozefi me twadisa mambu na mayele yonso (13-26)

  • Izraele me kuma kuzinga na Goshene (27-31)

 • 48

  • Yakobi me sakumuna bana ya Yozefi zole (1-12)

  • Efrayimi me baka lusakumunu ya mingi (13-22)

 • 49

  • Bambikudulu ya Yakobi na ntwala nde yandi kufwa (1-28)

   • Shilo ta basika na dibuta ya Yuda (10)

  • Bantuma sambu na mutindu ya kuzika Yakobi (29-32)

  • Lufwa ya Yakobi (33)

 • 50

  • Yozefi me zika Yakobi na Kanana (1-14)

  • Yozefi me ndimisa ndolula na yandi (15-21)

  • Bilumbu ya nsuka ya Yozefi mpi lufwa na yandi (22-26)

   • Ntuma ya Yozefi sambu na mikwa na yandi (25)