Kutanga 26:1-65

  • Bo me tanga ntalu ya makanda ya Izraele na mbala ya zole (1-65)

26  Na nima ya mpasi yina,+ Yehowa tubilaka Moize mpi Eleazare mwana ya nganga-nzambi Aroni nde:  Beno tanga ntalu ya kimvuka ya mvimba ya bantu ya Izraele yantika na bamvula 20 mata, na kutadila banzo ya batata na bo, bantu yonso yina lenda sala kisalu ya kisoda na Izraele.”+  Ebuna Moize mpi nganga-nzambi Eleazare+ solulaka ti bo na ntoto ya zelo na zelo ya Moabi+ na lweka ya Yordani pene-pene ya Yeriko+ nde:  Beno tanga ntalu na bo yantika na bamvula 20 mata, kaka mutindu Yehowa songaka Moize.”+ Bana ya Izraele yina basikaka na insi ya Ezipte vandaka:  Rubeni,+ mwana ya ntete ya Izraele; bana ya Rubeni+ bo yai: na Anoki, dibuta ya bana ya Anoki; na Palu, dibuta ya bana ya Palu;  na Esroni, dibuta ya bana ya Esroni; na Karmi, dibuta ya bana ya Karmi.  Yai mabuta ya bana ya Rubeni, mpi bantu na bo yina bo sonikaka bazina vandaka 43 730.+  Mwana ya Palu vandaka Eliabi.  Bana ya Eliabi vandaka Nemuele, Datani, ti Abirami. Datani ti Abirami yai vandaka bantu yina bo solaka na kati ya bantu ya Izraele bayina telaminaka Moize+ ti Aroni, kumosi ti kimvuka ya Kora+ ntangu bo nwanisaka Yehowa.+ 10  Ebuna ntoto kangukaka* mpi minaka bo. Kansi Kora, yandi fwaka ti bantu yina vandaka kukotila yandi ntangu tiya yokaka bantu 250.+ Mpi bo kumaka mbandu ya ke kebisa.+ 11  Kansi, bana ya Kora fwaka ve.+ 12  Bana ya Simeoni+ na kutadila mabuta na bo, bo yai: na Nemuele, dibuta ya bana ya Nemuele; na Yamini, dibuta ya bana ya Yamini; na Yakini, dibuta ya bana ya Yakini; 13  na Zera, dibuta ya bana ya Zera; na Shaule, dibuta ya bana ya Shaule. 14  Yai mabuta ya bana ya Simeoni, mpi ntalu ya bantu na bo yina bo sonikaka bazina vandaka 22 200.+ 15  Bana ya Gadi+ na kutadila mabuta na bo, bo yai: na Sefoni, dibuta ya bana ya Sefoni; na Agi, dibuta ya bana ya Agi; na Shuni, dibuta ya bana ya Shuni; 16  na Ozni, dibuta ya bana ya Ozni; na Eri, dibuta ya bana ya Eri; 17  na Arodi, dibuta ya bana ya Arodi; na Areli, dibuta ya bana ya Areli. 18  Yai mabuta ya bana ya Gadi, mpi bantu na bo yina bo sonikaka bazina vandaka 40 500.+ 19  Bana ya Yuda+ vandaka Ere ti Onani.+ Kansi, Ere ti Onani fwaka na insi ya Kanana.+ 20  Mpi bana ya Yuda na kutadila mabuta na bo, bo yai: na Shela,+ dibuta ya bana ya Shela; na Peresi,+ dibuta ya bana ya Peresi; na Zera,+ dibuta ya bana ya Zera. 21  Bana ya Peresi bo yai: na Esroni,+ dibuta ya bana ya Esroni; na Amule,+ dibuta ya bana ya Amule. 22  Yai mabuta ya bana ya Yuda, mpi bantu na bo yina bo sonikaka bazina vandaka 76 500.+ 23  Bana ya Isakare+ na kutadila mabuta na bo, bo yai: na Tola,+ dibuta ya bana ya Tola; na Puva, dibuta ya bana ya Puni; 24  na Yashubi, dibuta ya bana ya Yashubi; na Shimroni, dibuta ya bana ya Shimroni. 25  Yai mabuta ya bana ya Isakare, mpi bantu na bo yina bo sonikaka bazina vandaka 64 300.+ 26  Bana ya Zebuloni+ na kutadila mabuta na bo, bo yai: na Seredi, dibuta ya bana ya Seredi; na Eloni, dibuta ya bana ya Eloni; na Yaleele, dibuta ya bana ya Yaleele. 27  Yai mabuta ya bana ya Zebuloni, mpi bantu na bo yina bo sonikaka bazina vandaka 60 500.+ 28  Bana ya Yozefi+ na kutadila mabuta na bo, bo yai: Manase mpi Efrayimi.+ 29  Bana ya Manase+ vandaka: na Makire,+ dibuta ya bana ya Makire; mpi Makire butaka Gileadi;+ na Gileadi, dibuta ya bana ya Gileadi. 30  Yai bana ya Gileadi: na Yezere, dibuta ya bana ya Yezere; na Eleki, dibuta ya bana ya Eleki; 31  na Asriele, dibuta ya bana ya Asriele; na Shekemi, dibuta ya bana ya Shekemi; 32  na Shemida, dibuta ya bana ya Shemida; na Hefere, dibuta ya bana ya Hefere. 33  Kansi, Selofehadi mwana ya Hefere vandaka ve ti bana-babakala, kaka bana-bankento,+ mpi bazina ya bana-bankento ya Selofehadi+ vandaka Mala, Noa, Ogla, Milka, mpi Tirsa. 34  Yai mabuta ya bana ya Manase, mpi bantu na bo yina bo sonikaka bazina vandaka 52 700.+ 35  Bana ya Efrayimi+ na kutadila mabuta na bo, bo yai: na Shutela, dibuta ya bana ya Shutela;+ na Bekere, dibuta ya bana ya Bekere; na Tahani, dibuta ya bana ya Tahani. 36  Mpi yai bana ya Shutela: na Erani, dibuta ya bana ya Erani. 37  Yai mabuta ya bana ya Efrayimi, mpi bantu na bo yina bo sonikaka bazina vandaka 32 500.+ Yai bana ya Yozefi na kutadila mabuta na bo. 38  Bana ya Benyamini+ na kutadila mabuta na bo, bo yai: na Bela,+ dibuta ya bana ya Bela; na Ashbele, dibuta ya bana ya Ashbele; na Ahirami, dibuta ya bana ya Ahirami; 39  na Shefufami, dibuta ya bana ya Shufami; na Ufami, dibuta ya bana ya Ufami. 40  Bana ya Bela vandaka Ardi mpi Namani:+ na Ardi, dibuta ya bana ya Ardi; na Namani, dibuta ya bana ya Namani. 41  Yai bana ya Benyamini na kutadila mabuta na bo, mpi bantu na bo yina bo sonikaka bazina vandaka 45 600.+ 42  Bana ya Dani+ na kutadila mabuta na bo, bo yai: na Shuhami, dibuta ya bana ya Shuhami. Yai mabuta ya Dani na kutadila mabuta na bo. 43  Mabuta yonso ya bana ya Shuhami, na bantu na bo yina bo sonikaka bazina, vandaka 64 400.+ 44  Bana ya Asere+ ya babakala na kutadila mabuta na bo, bo yai: na Yimna, dibuta ya bana ya Yimna; na Yishvi, dibuta ya bana ya Yishvi; na Beria, dibuta ya bana ya Beria; 45  na bana ya Beria: na Hebere, dibuta ya bana ya Hebere; na Malkiele, dibuta ya bana ya Malkiele. 46  Zina ya mwana ya Asere ya nkento vandaka Sera. 47  Yai mabuta ya bana ya Asere, mpi bantu na bo yina bo sonikaka bazina vandaka 53 400.+ 48  Bana ya Naftali+ na kutadila mabuta na bo, bo yai: na Yaseele, dibuta ya bana ya Yaseele; na Guni, dibuta ya bana ya Guni; 49  na Yesere, dibuta ya bana ya Yesere; na Shilemi, dibuta ya bana ya Shilemi. 50  Yai mabuta ya Naftali na kutadila mabuta na bo, mpi bantu na bo yina bo sonikaka bazina vandaka 45 400.+ 51  Ntalu ya bantu yonso ya Izraele yina bo sonikaka bazina kele 601 730.+ 52  Na nima, Yehowa tubilaka Moize nde: 53  “Na kati ya bantu yai, bo fwete kabisa insi bonso dikabu na kutadila lisiti ya bazina.*+ 54  Sambu na bimvuka ya nene, nge fwete kumisa dikabu nene, mpi sambu na bimvuka ya fioti, nge fwete fiotuna dikabu.+ Nge fwete pesa konso kimvuka dikabu na yo na kutadila ntalu ya bantu yina bo sonikaka bazina. 55  Kansi, bo fwete bula zeke sambu na kukabisa ntoto.+ Bo fwete baka dikabu na bo na kutadila bazina ya makanda ya batata na bo. 56  Bo ta bula zeke sambu na kuzaba konso dikabu, mpi kukabisa yo na kati ya bimvuka ya nene mpi ya fioti.” 57  Yai Balevi+ yina bo sonikaka bazina na kutadila mabuta na bo: na Gershoni, dibuta ya bana ya Gershoni; na Kohati,+ dibuta ya bana ya Kohati; na Merari, dibuta ya bana ya Merari. 58  Yai mabuta ya Balevi: dibuta ya bana ya Libni,+ dibuta ya bana ya Ebroni,+ dibuta ya bana ya Mali,+ dibuta ya bana ya Mushi,+ dibuta ya bana ya Kora.+ Kohati butaka Amrami.+ 59  Zina ya nkento ya Amrami vandaka Yokebedi,+ mwana ya Levi, yina nkento ya Levi butilaka yandi na Ezipte. Mpi Yokebedi butilaka Amrami Aroni ti Moize, mpi mpangi na bo ya nkento Miriami.+ 60  Na nima, Aroni butaka Nadabi, Abihu, Eleazare, mpi Itamare.+ 61  Kansi Nadabi ti Abihu fwaka sambu bo pesaka na ntwala ya Yehowa+ tiya yina nsiku pesaka ve nswa. 62  Ntalu ya bantu yonso yina bo sonikaka bazina vandaka 23 000, babakala yonso yantika na ngonda mosi mata.+ Bo sonikaka ve bazina na bo na kati ya bantu ya Izraele,+ sambu yo lombaka ve nde bo pesa bo dikabu na kati ya bantu ya Izraele.+ 63  Yai bantu yina Moize ti nganga-nzambi Eleazare sonikaka bazina ntangu bo sonikaka bazina ya bantu ya Izraele na ntoto ya zelo na zelo ya Moabi na lweka ya Yordani pene-pene ya Yeriko. 64  Kansi na kati na bo kuvandaka ve ti bantu yina Moize ti nganga-nzambi Aroni sonikaka bazina ntangu bo tangaka ntalu ya bantu ya Izraele na ntoto-makanga ya Sinai.+ 65  Sambu Yehowa tubaka mambu yai sambu na bo: “Bo ta fwa kibeni na ntoto-makanga.”+ Yo yina, ata muntu mosi ve bikalaka na kati na bo katula kaka Kalebi mwana ya Yefune mpi Yozue mwana ya Nuni.+

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “kangulaka munoko na yo.”
To “na kutadila ntalu ya bazina yina bo sonikaka.”