Kutanga 10:1-36

  • Bampungi ya arza (1-10)

  • Bo me katuka na Sinai mpi me kwenda (11-13)

  • Ndonga ya kulanda sambu na kukwenda (14-28)

  • Moize me lomba Obabi na kusonga Izraele nzila (29-34)

  • Kisambu ya Moize ntangu bo vandaka kukatula camp (35, 36)

10  Yehowa tubilaka Moize nde:  Kudisadila bampungi zole;+ sala yo na arza yina bo me tuta na marto, mpi sadila yo sambu na kubingila bantu ya Izraele mpi sambu na kukatula bacamp.  Kana bo bula bampungi yina zole, bo fwete binga bantu yonso ya Izraele sambu bo kwisa na nge na munoko ya tenta ya lukutakanu.+  Kana bo bula kaka mpungi mosi, bo ta binga kaka bamfumu, bamfumu ya mafunda ya Izraele na kukwisa kisika nge+ kele.  Kana beno bula mpungi ya ke basisa makelele yina ke tombuka mpi ke kulumuka, bacamp ya bantu yina kele na esti+ fwete kwenda.  Kana beno bula mpungi ya ke basisa makelele yina ke tombuka mpi ke kulumuka sambu na mbala ya zole, bacamp ya bantu yina kele na sudi+ fwete kwenda. Bo ta bula mpungi mutindu yina konso ntangu yina camp mosi ke kwenda.  Ebuna, ntangu beno ke binga dibundu, beno fwete bula bampungi,+ kansi ve ti makelele yina ke tombuka mpi ke kulumuka.  Bana ya Aroni, banganga-nzambi, fwete bula bampungi,+ mpi mutindu ya kusadila yo ta vanda nsiku ya mvula na mvula sambu na beno, na bandonga na beno yonso ya bantu.  Kana beno ke kwenda na bitumba na insi na beno sambu na kunwana ti muniokudi yina ke niokula beno, beno fwete bula bampungi+ sambu na kuvukisa basoda sambu na bitumba, mpi Yehowa Nzambi na beno ta yibuka beno mpi ta gulusa beno na bambeni na beno. 10  “Diaka, na bantangu+ na beno ya kiese, na bankinsi+ na beno mpi na luyantiku ya bangonda na beno, beno fwete bula bampungi na zulu ya makabu na beno ya kuyoka+ mpi ya bimenga na beno ya kinduku;+ yo ta sala nde Nzambi na beno kuyibuka beno. Mono kele Yehowa Nzambi na beno.”+ 11  Kansi na mvula ya zole, na ngonda ya zole, na kilumbu ya 20 ya ngonda,+ dituti katukaka na zulu ya nzo-tenta+ ya Kimbangi. 12  Yo yina, bantu ya Izraele katukaka na ntoto-makanga ya Sinai na ndonga yina bo tulaka sambu bo landa yo ntangu bo ke kwenda,+ mpi dituti kwendaka kutelama na ntoto-makanga ya Parani.+ 13  Yai mbala ya ntete ya bo kwendaka na kulanda nsiku yina Yehowa pesaka na nzila ya Moize.+ 14  Kimvuka ya makanda tatu ya camp ya bana ya Yuda kwendaka bantu ya ntete na kutadila bimvuka na bo,* mpi Nashoni+ mwana ya Aminadabi vandaka kutwadisa kimvuka yina. 15  Netanele+ mwana ya Suare vandaka kutwadisa kimvuka ya dikanda ya bana ya Isakare. 16  Eliabi+ mwana ya Heloni vandaka kutwadisa kimvuka ya dikanda ya bana ya Zebuloni. 17  Ntangu bo panzaka+ nzo-tenta, bana ya Gershoni+ mpi bana ya Merari,+ yina vandaka kunata nzo-tenta, kwendaka. 18  Na nima, kimvuka ya makanda tatu ya camp ya bana ya Rubeni kwendaka na kutadila bimvuka na bo,* mpi Elisure+ mwana ya Shedeure vandaka kutwadisa kimvuka yina. 19  Shelumiele+ mwana ya Surishadai vandaka kutwadisa kimvuka ya dikanda ya bana ya Simeoni. 20  Eliasafi+ mwana ya Deuele vandaka kutwadisa kimvuka ya dikanda ya bana ya Gadi. 21  Na nima, bana ya Kohati, bayina ke nataka bima ya kisika ya santu,+ kwendaka. Yo lombaka nde bo tedimisa nzo-tenta ntangu bo ta kuma. 22  Na nima, kimvuka ya makanda tatu ya camp ya bana ya Efrayimi kwendaka na kutadila bimvuka na bo,* mpi Elishama+ mwana ya Amihudi vandaka kutwadisa kimvuka yina. 23  Gamaliele+ mwana ya Pedasure vandaka kutwadisa kimvuka ya dikanda ya bana ya Manase. 24  Abidani+ mwana ya Gideoni vandaka kutwadisa kimvuka ya dikanda ya bana ya Benyamini. 25  Na nima, kimvuka ya makanda tatu ya camp ya bana ya Dani kwendaka na kutadila bimvuka na bo,* bo salaka kimvuka ya bantu yina vandaka kukengila bacamp yonso na nima, mpi Ahiezere+ mwana ya Amishadai vandaka kutwadisa kimvuka yina. 26  Pagiele+ mwana ya Okrani vandaka kutwadisa kimvuka ya dikanda ya bana ya Asere. 27  Ahira+ mwana ya Enani vandaka kutwadisa kimvuka ya dikanda ya bana ya Naftali. 28  Yai ndonga yina bantu ya Izraele mpi bimvuka na bo* vandaka kulanda ntangu bo vandaka kukwenda.+ 29  Ebuna Moize tubilaka Obabi mwana ya Rewele*+ muntu ya Madiani, bokilo na yandi ya bakala nde: “Beto ke kwenda na kisika yina Yehowa tubaka nde, ‘Mono ta pesa beno yo.’+ Kwisa ti beto,+ mpi beto ta sadila nge mambu ya mbote, sambu Yehowa me sila Izraele+ bima ya mbote.” 30  Kansi yandi tubilaka Moize nde: “Mono ta kwenda ve. Mono ta vutuka na insi na mono mpi na bampangi na mono.” 31  Ebuna Moize tubaka nde: “Pardo, kubikisa beto ve, sambu nge me zaba kisika beto fwete tula camp na ntoto-makanga, mpi nge lenda vanda muntu ya ke songa beto nzila.* 32  Kana nge kwisa ti beto,+ beto ta monisila nge kibeni bumbote yonso yina Yehowa ta monisila beto.” 33  Yo yina, bo katukaka na ngumba ya Yehowa+ mpi salaka nzietelo ya bilumbu tatu, mpi sanduku+ ya kuwakana ya Yehowa kwendaka na ntwala na bo na nzietelo yina ya bilumbu tatu sambu na kusosila bo kisika ya kupema.+ 34  Dituti ya Yehowa+ vandaka na zulu na bo na mwini ntangu bo katulaka camp na bo mpi kwendaka. 35  Konso ntangu yina bo vandaka kubaka Sanduku, Moize vandaka kutuba nde: “O Yehowa,+ telama, mpi bika nde bambeni na nge kupanzana, mpi bika nde bantu yina ke mengaka nge kutina na ntwala na nge.” 36  Mpi ntangu bo vandaka kutulula Sanduku, yandi vandaka kutuba nde: “O Yehowa, kwisa kuvutuka na mafunda ya Izraele+ yina bo lenda tanga ve.”*

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “na kutadila makesa na bo.”
Na kisina, “na kutadila makesa na bo.”
Na kisina, “na kutadila makesa na bo.”
Na kisina, “na kutadila makesa na bo.”
Na kisina, “na kutadila makesa na bo.”
Disongidila, Yetro.
To “vanda meso na beto.”
To “bamiriade ya mafunda ya Izraele.”