Kusonga 2:1-29

  • Bansangu na Efezo (1-7), na Simirne (8-11), na Pergame (12-17), na Tiatira (18-29)

2  “Sonikila wanzio+ ya dibundu yina kele na Efezo+ nde: Muntu yina me simba bambwetete nsambwadi na diboko na yandi ya kitata mpi yina ke tambula na kati ya bima ya wolo nsambwadi ya kutudila minda,+ ke tuba nde:  ‘Mono me zaba bisalu na nge, kisalu na nge ya ngolo, ti kukanga-ntima na nge, mpi nde nge lenda ndima ve bantu ya mbi, mpi nde nge me mekaka bantu yina ke tubaka nde bo kele bantumwa,+ kansi bo kele bantumwa ve, mpi nge me monaka nde bo kele bantu ya luvunu.  Nge ke kangaka mpi ntima, nge me kwaminaka sambu na zina na mono,+ mpi nge me lembaka ve.+  Kansi, mono ke mona nge mbi na diambu yai: Nge me bikisaka zola yina nge vandaka na yo ntete.  “‘Yo yina, yibuka kisika yina nge vandaka na ntwala nde nge bwa, balula ntima,+ mpi sala bisalu yina nge vandaka kusala ntete. Kana ve, mono ta kwisa na nge, mpi mono ta katula kima na nge ya kutudila mwinda+ na kisika na yo, katula kaka kana nge balula ntima.+  Kansi, nge kele ti diambu yai ya mbote: nge ke mengaka bisalu ya ka-dibundu ya Nikola,+ yina mono mpi ke mengaka.  Bika muntu yina kele ti makutu kuwa mambu yina mpeve ke tuba na mabundu:+ Muntu yina ta nunga,+ mono ta pesa yandi nswa ya kudia bambuma ya nti ya luzingu,+ yina kele na paladisu ya Nzambi.’  “Sonikila wanzio ya dibundu yina kele na Simirne nde: ‘Muntu ya Ntete mpi Muntu ya Nsuka,’+ yina fwaka mpi vutukaka na luzingu, ke tuba nde:+  ‘Mono me zaba bampasi na nge mpi kinsukami na nge—kansi nge kele mvwama+—mpi kuvweza ya bantu yina ke kudibingaka Bayuda, kisi bo kele ve Bayuda, kansi bo kele sinagoga ya Satana.+ 10  Kuwa boma ve sambu na mambu yina nge ke zola kukutana ti yo.+ Wa! Diabulu ta landa kulosa bantu ya nkaka na kati na beno na boloko sambu beno mekama mbote-mbote, mpi beno ta mona mpasi bilumbu kumi. Vanda ya kwikama tii na lufwa, ebuna mono ta pesa nge mpu ya kimfumu ya luzingu.+ 11  Bika muntu yina kele ti makutu kuwa+ mambu yina mpeve ke tuba na mabundu: Muntu yina ta nunga,+ lufwa ya zole ta sala yandi mbi ve ata fioti.’+ 12  “Sonikila wanzio ya dibundu yina kele na Pergame nde: Muntu yina kele ti mbele ya bitumba ya bo me tula makasi, ya nda, mpi ya makasi zole,+ ke tuba nde: 13  ‘Mono me zaba kisika nge ke zingaka, disongidila, kisika kiti ya kimfumu ya Satana kele; kansi nge ke simba kaka ngolo zina na mono,+ mpi nge buyaka ve lukwikilu yina nge kele na yo na mono+ ata na bilumbu ya Antipasi, mbangi na mono ya kwikama,+ yina bo fwaka+ na lweka na beno, kisika Satana ke zingaka. 14  “‘Ata mpidina, mono ke mona nge mbi na mwa mambu yai: Nge kele kuna ti bantu yina ke landaka malongi ya Balami,+ yina longaka Balaki+ na kutula kima ya ke budisa sakuba na ntwala ya bana ya Izraele, sambu bo dia bima yina bo pesaka bimenga na biteki mpi bo sala pite.*+ 15  Mutindu mosi, nge mpi nge kele ti bantu yina ke landaka malongi ya ka-dibundu ya Nikola.+ 16  Yo yina, balula ntima. Kana ve, mono ke kwisa nswalu na nge, ebuna mono ta nwanisa bo ti mbele ya bitumba ya nda ya munoko na mono.+ 17  “‘Bika muntu yina kele ti makutu kuwa mambu yina mpeve ke tuba na mabundu:+ Muntu yina ta nunga,+ mono ta pesa yandi ndambu ya mana ya bo me bumbaka,+ mpi mono ta pesa yandi ditadi ya mpembe, mpi na zulu ya ditadi yina bo me sonikaka zina mosi ya mpa yina ata muntu mosi ve me zaba, katula kaka muntu yina ke baka yo.’ 18  “Sonikila wanzio ya dibundu yina kele na Tiatira+ nde: Mwana ya Nzambi, yina kele ti meso bonso tiya ya ke pela,+ mpi yina makulu na yandi kele bonso kwivre ya bunkete,+ ke tuba nde: 19  ‘Mono me zaba bisalu na nge, zola na nge, lukwikilu na nge, kisalu na nge, mpi kukanga-ntima na nge, mpi nde bisalu na nge ya ntangu yai kele mingi kuluta yina nge salaka ntete. 20  “‘Ata mpidina, mono ke mona nge mbi na diambu yai: Nge ke ndima nkento yai Yezabele,+ yina ke kudibingaka mbikudi; yandi ke longa mpi ke kusa bampika na mono na kusala pite*+ mpi na kudia bima yina bo me pesaka bimenga na biteki. 21  Mono pesaka yandi ntangu sambu yandi balula ntima, kansi yandi ke zola ve kubalula ntima na pite* na yandi. 22  Wa! Mono ke zola kulosa yandi na mbeto ya maladi, mpi kulosa bantu yina ke sala bizumba ti yandi na mpasi ya nene, katula kaka kana bo balula ntima na bisalu yina yandi pusaka bo na kusala. 23  Mono ta fwa bana na yandi ti maladi yina ke fwaka, ebuna mabundu yonso ta zaba nde mono kele muntu yina ke fimpaka bangindu ya kati kibeni* mpi ntima, mpi mono ta pesa konso muntu na kati na beno na kutadila bisalu na yandi.+ 24  “‘Kansi, mono ke tubila beno bantu ya nkaka yina kele na Tiatira, bantu yonso yina ke landa ve malongi yai, bantu yina me zaba ve mambu ya bo ke bingaka “mambu ya mudindu ya Satana”:+ Mono ke tula ve kizitu ya nkaka na zulu na beno. 25  Kansi, beno simba ngolo mambu yina beno kele na yo tii kuna mono ta kwisa.+ 26  Mpi muntu yina ta nunga mpi ta landa bisalu na mono tii na nsuka, mono ta pesa yandi kiyeka na zulu ya makanda,+ 27  mpi yandi ta gungula bantu ti nti ya kibende+ ebuna bo ta pasuka bonso mabungu ya ntoto, mutindu mono me bakaka kiyeka na Tata na mono. 28  Mpi mono ta pesa yandi mbwetete ya suka.+ 29  Bika muntu yina kele ti makutu kuwa mambu yina mpeve ke tuba na mabundu.’

Banoti na nsi ya lutiti

Na Kigreki, por·neiʹa. Tala Bantendula ya Bangogo.
To “mawi na mono ya kati kibeni.” Na kisina, “bapiku na mono.”