Kulonga 1:1-46

  • Bo me katuka na Ngumba ya Orebi (1-8)

  • Bo me tula bamfumu ti bazuzi (9-18)

  • Bantu me kolama na Kadeshi-barnea (19-46)

    • Izraele me buya kukota na insi (26-33)

    • Bo me kuka ve kununga Kanana (41-46)

1  Yai mambu yina Moize tubilaka Izraele ya mvimba pene-pene ya Yordani na ntoto-makanga, na ntoto ya zelo na zelo yina kele na ntwala ya Sufi, na kati-kati ya Parani, Tofele, Labani, Azeroti, mpi Dizahabi.  Katuka na Orebi tii na Kadeshi-barnea,+ na nzila ya Ngumba ya Seire, nge ta sala bilumbu 11.  Na mvula ya 40,+ na ngonda ya 11, na kilumbu ya ntete ya ngonda, Moize tubilaka bantu ya Izraele* mambu yonso yina Yehowa songaka yandi na kutubila bo.  Yo vandaka na nima ya kubedisa Sihoni+ ntotila ya bantu ya Amore, yina vandaka kuzinga na Eshboni, mpi Ogi+ ntotila ya Bashani, yina vandaka kuzinga na Ashtaroti, na Edrei.+  Pene-pene ya Yordani, na insi ya Moabi, Moize yantikaka kutendula Nsiku+ yai:  Yehowa Nzambi na beto songaka beto na Orebi nde, ‘Beno me vanda mingi na ntoto yai ya bangumba.+  Beno baluka mpi beno kwenda na ntoto ya bangumba ya bantu ya Amore+ mpi na ndambu ya bantu yonso yina ke zingaka pene-pene na bo na Araba,+ na ntoto ya bangumba, na Shefela, na Negebi, mpi na lweka ya nzadi-mungwa,+ na insi ya bantu ya Kanana, mpi na Libani,*+ tii na nzadi ya nene, nzadi ya Efrate.+  Tala, mono me tula insi yina na ntwala na beno. Beno kota mpi beno baka insi yina Yehowa zengaka kieleka na kupesa batata na beno, Abrahami, Izaki,+ ti Yakobi,+ mpi bana* na bo.’+  Na ntangu yina, mono songaka beno nde, ‘Mono ta kuka ve kunata beno mono mosi.+ 10  Yehowa Nzambi na beno me kumisa beno mingi, mpi tala bubu yai beno me kuma mingi bonso bambwetete ya zulu.+ 11  Bika Yehowa, Nzambi ya ba-nkaka na beno, kukumisa beno mingi+ mbala funda kuluta mutindu beno kele, mpi bika yandi sakumuna beno kaka mutindu yandi silaka beno.+ 12  Nki mutindu mono lenda nata mono mosi kizitu na beno, kilo na beno, mpi kuswana+ na beno? 13  Beno pona na makanda na beno babakala ya mayele, ya ngangu, mpi ya me zaba mambu mingi, ebuna mono ta tula bo sambu bo vanda bamfumu na beno.’+ 14  Beno vutudilaka mono nde, ‘Mambu ya nge me songa beto na kusala kele mbote.’ 15  Yo yina mono bakaka bamfumu ya makanda na beno, babakala ya mayele mpi ya me zaba mambu mingi, mpi mono tulaka bo sambu bo vanda bamfumu na beno, bamfumu ya mafunda, bamfumu ya bankama, bamfumu ya makumi tanu, bamfumu ya makumi, mpi bakapita ya makanda+ na beno. 16  “Na ntangu yina, mono longaka bazuzi na beno nde, ‘Ntangu beno ke widikila dikambu mosi ya kele na kati ya bampangi na beno, beno fwete sambisa na lunungu+ muntu mosi ti mpangi na yandi to munzenza.+ 17  Beno fwete pona-pona ve ntangu beno ke sambisa.+ Beno fwete widikila muntu ya kukonda mfunu mutindu beno ke widikila muntu ya mfunu.+ Beno fwete wa ve bantu boma,+ sambu Nzambi muntu ke sambisaka;+ kana diambu mosi kele mpasi mingi sambu na beno, beno fwete natila mono yo, ebuna mono ta wa yo.’+ 18  Na ntangu yina, mono longaka beno mambu yonso yina beno fwete sala. 19  “Ebuna beto katukaka na Orebi mpi tambulaka na ntoto-makanga+ yina yonso ya nene mpi ya ke pesa boma yina beno monaka ntangu beno vandaka kukwenda na ntoto ya bangumba ya bantu ya Amore,+ kaka mutindu Yehowa Nzambi na beto songaka beto, mpi nsuka-nsuka beto kwisaka kukuma na Kadeshi-barnea.+ 20  Ebuna mono tubilaka beno nde, ‘Beno me kuma na ntoto ya bangumba ya bantu ya Amore, yina Yehowa Nzambi na beto ke pesa beto. 21  Tala, Yehowa Nzambi na beno me pesa beno insi yai. Beno telama, beno baka yo, kaka mutindu Yehowa, Nzambi ya ba-nkaka na beno, me songa beno.+ Beno wa boma ve, beno tekita mpi ve.’ 22  “Kansi, beno yonso kwisaka kutubila mono nde, ‘Beto tinda bantu na ntwala sambu bo kwenda kutadila beto insi yina mbote-mbote mpi bo kwisa kunatila beto nsangu sambu beto zaba nzila yina beto fwete baka mpi bambanza ya nki mutindu beto ta mona.’+ 23  Mono monaka ngindu yina mbote, yo yina mono solaka babakala 12 na kati na beno, bakala mosi na konso dikanda.+ 24  Bo katukaka mpi tombukaka na ntoto ya bangumba+ mpi kumaka na Muwanda* ya Eshkole mpi talaka yo na mayele. 25  Bo bakaka ndambu ya bambuma ya insi yina mpi natilaka beto yo, ebuna bo natilaka beto nsangu nde, ‘Insi yina Yehowa Nzambi na beto ke pesa beto kele mbote.’+ 26  Kansi beno buyaka na kutombuka, mpi beno kolamaka na nsiku ya Yehowa Nzambi na beno.+ 27  Beno landaka kubokuta na batenta na beno mpi beno vandaka kutuba nde, ‘Yehowa ke mengaka beto, yo yina yandi basisaka beto na insi ya Ezipte sambu na kupesa beto na maboko ya bantu ya Amore sambu bo manisa beto. 28  Kisika yina beto ke kwenda kele nki mutindu? Bampangi na beto lembisaka beto nitu+ ntangu bo tubaka nde, “Bo kele bantu ya nene mpi ya nda kuluta beto, mpi bambanza na bo kele nene mpi kele ti bibaka tii na zulu,*+ mpi beto monaka bana ya Anaki+ kuna.”’ 29  “Yo yina mono tubilaka beno nde, ‘Beno tekita ve, beno wa bo mpi boma ve.+ 30  Yehowa Nzambi na beno ta kwenda na ntwala na beno mpi ta nwana sambu na beno,+ mutindu yandi salaka na Ezipte na meso na beno.+ 31  Na ntoto-makanga beno monaka mutindu Yehowa Nzambi na beno vandaka kunata beno konso kisika yina beno vandaka kukwenda mutindu muntu ke nataka mwana na yandi, tii kuna beno kwisaka kukuma na kisika yai.’ 32  Ata mpidina, beno tulaka ve lukwikilu na Yehowa Nzambi na beno,+ 33  yina vandaka kukwenda na ntwala na beno sambu na kutala na mayele kisika yina beno ta sala camp. Yandi vandaka kumonana na nzila ya tiya na mpimpa mpi na nzila ya dituti na mwini sambu na kusonga beno nzila yina beno fwete tambula.+ 34  “Na ntangu yina yonso, Yehowa waka mambu yina beno vandaka kutuba, yo yina yandi waka makasi mpi zengaka kieleka+ na masonga yonso nde, 35  ‘Ata muntu mosi ve na kati ya ndonga ya bantu yai ya mbi ta mona insi ya mbote yina mono zengaka kieleka na kupesa na batata na beno,+ 36  katula kaka Kalebi mwana ya Yefune. Yandi ta mona yo, mpi mono ta pesa yandi ti bana na yandi insi yina yandi niataka sambu yandi me landa Yehowa na ntima ya mvimba.*+ 37  (Nkutu Yehowa wilaka mono makasi sambu na beno mpi yandi tubaka nde, “Nge mpi, nge ta kota ve kuna.+ 38  Yozue mwana ya Nuni, yina me telama na ntwala na nge,+ muntu ta kota na insi yina.+ Kumisa yandi ngolo,*+ sambu yandi ta twadisa Izraele na kubaka yo.”) 39  Diaka bana na beno yina beno tubaka nde bo ta kuma bonso bima ya bo me botula na bitumba+ mpi bana na beno yina ke zaba ve mambu ya mbote to ya mbi bubu yai, bo bantu ta kota, ebuna mono ta pesa bo yo sambu bo baka yo.+ 40  Kansi beno, beno vutuka mpi beno kwenda na ntoto-makanga na nzila ya Nzadi-Mungwa ya Mbwaki.’+ 41  “Ebuna beno tubilaka mono nde, ‘Beto me sala disumu na ntwala ya Yehowa. Ntangu yai, beto ta tombuka mpi beto ta nwana kaka mutindu Yehowa Nzambi na beto me songa beto!’ Ebuna konso muntu na kati na beno lwataka binwaninu na yandi ya bitumba, mpi beno yindulaka nde kutombuka na ngumba+ ta vanda diambu mosi ya pete. 42  Kansi Yehowa tubilaka mono nde, ‘Songa bo nde: “Beno fwete tombuka ve sambu na kunwana, sambu mono ta vanda ve ti beno.+ Kana beno tombuka, bambeni na beno ta bedisa beno.”’ 43  Mono tubilaka beno mpidina kansi beno wilaka mono ve. Beno zitisaka ve nsiku ya Yehowa mpi na lulendo yonso, beno sosaka kutombuka na ngumba. 44  Ebuna bantu ya Amore yina vandaka kuzinga na ngumba yina basikaka sambu na kukutana ti beno mpi bo kulaka beno mutindu baniosi ke salaka, mpi bo panzaka beno na Seire tii na Orma. 45  Yo yina beno vutukaka mpi yantikaka kudila na ntwala ya Yehowa, kansi Yehowa widikilaka beno ve mpi tudilaka beno ve dikebi. 46  Yo yina beno landaka kuzinga na Kadeshi bilumbu mingi.

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “bana ya Izraele.”
Yo ke monana nde yo kele ndonga ya bangumba ya Libani.
Na kisina, “nkuna.”
Tala Bantendula ya Bangogo.
Disongidila, ti bibaka ya nda.
Na kisina, “mbote-mbote; kibeni.”
To mbala ya nkaka, “Nzambi me kumisa yandi ngolo.”