Kubasika 28:1-43

  • Bilele ya banganga-nzambi (1-5)

  • Efodi (6-14)

  • Lele ya ntulu (15-30)

    • Urimi mpi Tumimi (30)

  • Kazaka ya kukonda maboko (31-35)

  • Tirbani ti kinzanza ya wolo (36-39)

  • Bilele ya nkaka ya banganga-nzambi (40-43)

28  “Nge ta binga mpangi na nge Aroni, ti bana na yandi ya babakala, na kati ya bantu ya Izraele, sambu yandi vanda nganga-nzambi na mono+—Aroni,+ kumosi ti Nadabi mpi Abihu,+ Eleazare mpi Itamare,+ bana ya Aroni.+  Nge ta sala bilele ya santu sambu na Aroni mpangi na nge, sambu na nkembo mpi kitoko.+  Nge ta tubila bantu yonso yina me zaba kisalu mbote,* bayina mono me pesa mayele,+ ebuna bo ta sala bilele ya Aroni sambu na kusantisama na yandi na mpila nde yandi vanda nganga-nzambi na mono.  “Yai bilele ya bo ta sala: lele ya ntulu,+ efodi,+ kazaka ya kukonda maboko,+ mvwela ya kare-kare, tirbani,+ mpi mukaba;+ bo ta sala bilele yai ya santu sambu na mpangi na nge Aroni mpi bana na yandi, sambu yandi vanda nganga-nzambi na mono.  Bantu yina me zaba kisalu mbote ta sadila wolo, nsinga ya ble, lene ya mbwaki-ble, lele ya mbwaki mingi, mpi lino ya kitoko.  “Bo ta sala efodi na wolo, na nsinga ya ble, na lene ya mbwaki-ble, na lele ya mbwaki mingi, mpi na lino ya kitoko ya kudimba-dimba, mpi bo fwete tula yo bifwanisu.+  Yo fwete vanda ti bitini ya lele zole ya kukangisa na mapeka yina ke kutana ti yo na bansongi na yo yonso zole.  Mukaba*+ yina bo ta kangisa na efodi sambu na kukanga yo ngolo, bo fwete sala yo ti bima ya kiteso mosi: wolo, nsinga ya ble, lene ya mbwaki-ble, lele ya mbwaki mingi, mpi lino ya kitoko ya kudimba-dimba.  “Nge ta baka matadi zole ya oniksi+ mpi ta sonika bazina ya bana ya Izraele+ na zulu na yo, 10  bazina sambanu na zulu ya ditadi mosi mpi bazina sambanu yina me bikala na zulu ya ditadi ya nkaka, na ndonga ya kubutuka na bo. 11  Muntu yina ke sonikaka na zulu ya matadi ta sonika bazina ya bana ya Izraele na zulu ya matadi yina zole mutindu yandi ke sonikaka na kashe.+ Ebuna nge ta tula yo na zulu ya bima ya wolo. 12  Nge ta tula matadi yonso zole na zulu ya bitini ya lele ya efodi na mapeka sambu yo vanda matadi yina bana ya Izraele ta yibukaka,+ mpi Aroni fwete nata bazina na bo na ntwala ya Yehowa na zulu ya bitini ya lele yina zole ya mapeka na yandi sambu na kuyibukaka yo. 13  Nge ta sala bima ya wolo 14  mpi bashene zole ya wolo ya kukonda kuvukisa ti kima ya nkaka mpi ya kudimba-dimba bonso nsinga,+ mpi nge fwete kangisa bashene ya bo me kanga bonso nsinga na bima yina ya wolo.+ 15  “Nge ta lomba muntu yina ke tulaka bifwanisu na bilele na kusala lele ya ntulu sambu na kusambisa.+ Bo fwete sala yo bonso efodi, na wolo, na nsinga ya ble, na lene ya mbwaki-ble, na lele ya mbwaki mingi, mpi na lino ya kitoko ya kudimba-dimba.+ 16  Bandambu na yo yonso fwete vanda kiteso mosi kana bo konika yo na ndambu zole, nda na yo fwete vanda kitamina ya misapi* mpi nene na yo kitamina ya misapi. 17  Nge fwete tula na zulu na yo matadi ya bo me kangisa ngolo, bandonga iya ya matadi. Na ndonga ya ntete: rubi, topaze, mpi emerode. 18  Na ndonga ya zole: tirkwazi, safire, mpi yaspe. 19  Na ndonga ya tatu: ditadi ya lesheme,* agate, mpi ametiste. 20  Na ndonga ya iya: krisolite, oniksi, mpi yade. Bo fwete tula yo na kati ya bima ya wolo. 21  Matadi yina ta fwanana ti bazina ya bana 12 ya Izraele. Bo fwete sonika zina na konso ditadi bonso na kashe, konso zina ta monisa dikanda mosi na kati ya makanda 12. 22  “Nge ta sala bashene ya kutunga na zulu ya lele ya ntulu, bonso bansinga ya wolo ya kukonda kuvukisa ti kima ya nkaka.+ 23  Nge ta sala mitaku zole ya wolo sambu na lele ya ntulu mpi ta kangisa mitaku yina zole na bansongi yina zole ya lele ya ntulu. 24  Nge ta kotisa bansinga yina zole ya wolo na mitaku yina zole ya kele na bansongi ya lele ya ntulu. 25  Nge ta kotisa bansongi yonso zole ya bansinga yina zole na bima yina zole, mpi nge fwete kangisa yo na bitini ya lele ya efodi na mapeka, na ntwala. 26  Nge ta sala mitaku zole ya wolo mpi ta tula yo na bansongi yina zole na ndilu ya kati ya lele ya ntulu, yina ke talana ti efodi.+ 27  Nge fwete sala mitaku zole ya nkaka ya wolo na ntwala ya efodi, na nsi ya bitini zole ya lele ya mapeka, pene-pene ti kisika yina yo ke kutana, na zulu ya mukaba* ya efodi.+ 28  Nsinga ya ble fwete sala nde lele ya ntulu kubikala na kisika na yo, mpi yo kangisa mitaku na yo ti mitaku ya efodi. Yo ta sala nde lele ya ntulu kubikala kaka na kisika na yo na zulu ya efodi, na zulu ya mukaba.* 29  “Aroni fwete nataka bazina ya bana ya Izraele na zulu ya lele ya ntulu sambu na kusambisa. Yandi ta nata yo na zulu ya ntima na yandi ntangu yandi ta kotaka na Kisika ya Santu sambu na kuyibukaka ntangu yonso na ntwala ya Yehowa. 30  Nge ta tula Urimi mpi Tumimi*+ na kati ya lele ya ntulu sambu na kusambisa, mpi yo fwete vanda na zulu ya ntima ya Aroni ntangu yandi ke kota na ntwala ya Yehowa, mpi Aroni fwete vanda kaka ti bima yai na zulu ya ntima na yandi na ntwala ya Yehowa ntangu yonso sambu na kusambisa bana ya Izraele. 31  “Nge ta sala kazaka ya kukonda maboko ya kulwata na nsi ya efodi, yonso ti nsinga ya ble.+ 32  Yo ta vanda ti dibulu na zulu* na kati-kati na yo. Dibulu na yo ta vanda ti ndilu yina muntu ya ke tungaka bilele ta tunga na nziunga na yo. Yo fwete vanda bonso dibulu ya kinkutu ya kibende, mpidina yo ta pasuka ve. 33  Nge fwete sala bagrenade na nsinga ya ble, na lene ya mbwaki-ble, mpi na lele ya mbwaki mingi na nziunga ya ndilu na yo, kumosi ti tu-bangunga ya wolo na kati-kati na yo. 34  Nge fwete landisa ka-ngunga mosi ya wolo ti grenade mosi, ka-ngunga mosi ya wolo ti grenade mosi, na nziunga ya ndilu ya nsi ya kazaka ya kukonda maboko. 35  Aroni fwete lwata yo sambu yandi sala kisalu, mpi makelele na yo fwete wakana ntangu yandi ke kota na kisika ya santu na ntwala ya Yehowa mpi ntangu yandi ke basika, mpidina yandi ta fwa ve.+ 36  “Nge fwete sala kinzanza mosi ya ke sema na wolo ya kukonda kuvukisa ti kima ya nkaka mpi kusonika na zulu na yo mutindu bo ke sonikaka na kashe: ‘Busantu kele ya Yehowa.’+ 37  Nge fwete kangisa yo na tirbani+ ti nsinga ya ble; yo fwete vanda ntangu yonso na ntwala ya tirbani. 38  Yo ta vanda na mbunzu ya Aroni, mpi Aroni ta nata makambu kana muntu mosi me sala kifu na yina me tala bima ya santu,+ yina bantu ya Izraele ke santisa ntangu bo ke pesa yo bonso makabu ya santu. Yo fwete vanda ntangu yonso na mbunzu na yandi sambu Yehowa kundima bo. 39  “Nge ta tunga mvwela mosi ya kare-kare na lino ya kitoko, ta sala tirbani na lino ya kitoko, mpi ta sala mukaba.+ 40  “Nge ta sala mpi bamvwela, mikaba, mpi lele ya kulwata na ntu sambu na bana ya Aroni,+ sambu na nkembo mpi kitoko.+ 41  Nge ta lwatisa mpangi na nge Aroni ti bana na yandi ya babakala bilele, mpi nge ta tula bo mafuta,+ nge ta tula bo na kisalu*+ mpi ta santisa bo, ebuna bo ta vanda banganga-nzambi na mono. 42  Diaka, sadila bo bakupe* ya lino sambu na kufika kinkonga na bo.+ Yo ta katuka na luketo tii na bambendi. 43  Aroni ti bana na yandi ya babakala fwete lwata yo ntangu bo ke kota na tenta ya lukutakanu to ntangu bo ke pusana na mesa-kimenga sambu na kusala na kisika ya santu, sambu bo nata ve makambu mpi bo fwa. Yo kele nsiku ya ntangu yonso sambu na yandi mpi bana* na yandi.

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “yina kele na mayele ya ntima.”
To “Lele ya kukanga na luketo.”
Disongidila, kitamina ya misapi ya diboko, kiteso ya basantimetre 22,2. Tala Bangindu ya Ngika B14.
Ditadi mosi ya ntalu ya me zabana ve, ziku yo ke tubila ambre, yasente, opale, turmaline.
To “lele ya kukanga na luketo.”
To “lele ya kukanga na luketo.”
To “sambu na kukotisa ntu.”
Na kisina, “mpi ta fulusa diboko na bo.”
To “bilele ya kati.”
Na kisina, “nkuna.”