Kubasika 22:1-31

 • Bankanu sambu na Izraele (1-31)

  • Sambu na muyibi (1-4)

  • Sambu na bilanga ya muntu ya nkaka yina bo me bebisa (5, 6)

  • Sambu na kufuta bima, mpi kuvanda munkwa-bima (7-15)

  • Sambu na bakala yina me pukumuna nkento (16, 17)

  • Sambu na lusambu mpi kusambisa mambu ya luzingu na lunungu (18-31)

22  “Kana muntu mosi me yiba ngombe to dimeme ebuna yandi me fwa yo to me teka yo, yandi fwete futa bangombe tanu sambu na ngombe yina mpi mameme iya sambu na dimeme yina.+  (“Kana bo kanga muyibi+ ke buka nzo sambu na kuyiba ebuna bo bula yandi mpi yandi fwa, muntu yina me fwa yandi kele ve na mfuka ya menga.  Kansi kana yo salama na nima ya kubasika ya ntangu, muntu yina me fwa yandi kele na mfuka ya menga.) “Yandi fwete futa. Kana yandi kele na kima ve, bo fwete teka yandi sambu na bima yina yandi yibaka.  Kana bo kuta bima yina yandi yibaka ya moyo na maboko na yandi, yo vanda ngombe, mpunda, to dimeme, yandi fwete futa yo mbala zole.  “Kana muntu kubasisa bambisi na yandi sambu yo dia matiti na kilanga to na kilanga ya vinu, ebuna yandi bikisa yo yo dia na kilanga ya muntu ya nkaka, yandi fwete futa yo ti bambuma ya kuluta mbote ya bilanga na yandi to ti bambuma ya kuluta mbote ya kilanga na yandi ya vinu.  “Kana tiya kupela ebuna yo panzana na tu-banti ya bansende mpi yo yoka bita ya matiti, bambuma yina bo me katula ntete ve, to kilanga, muntu yina tulaka tiya yina fwete futa bima yina me pia tiya.  “Kana muntu me pesa nkweno na yandi mbongo to bima sambu yandi bumbila yandi ebuna bo yiba bima yina na nzo ya nkweno na yandi, kana bo me kanga muyibi yina, yandi fwete futa yo mbala zole.+  Kana bo me kanga muyibi yina ve, bo fwete nata munkwa-nzo na ntwala ya Nzambi ya kieleka+ sambu na kuzaba kana yandi tulaka diboko na yandi na bima ya nkweno na yandi to ve.  Kana bantu zole ke swana sambu na ngombe, mpunda, dimeme, lele, to konso kima yina vilaka, sambu muntu mosi na kati na bo ke tuba nde, ‘Yo kele ya mono!’ bo ta nata mambu na bo na ntwala ya Nzambi ya kieleka.+ Muntu yina Nzambi ta tuba nde yandi me sala mbi fwete futa muntu yina ya nkaka mbala zole.+ 10  “Kana muntu kupesa nkweno na yandi mpunda, ngombe, dimeme, to konso mbisi ya bwala sambu na kubumba, ebuna yo fwa, yo lwala, to bo nata yo ntama kansi ata muntu mosi ve ke mona, 11  muntu yina fwete dia ndefi na ntwala ya Yehowa nde yandi tulaka ve diboko na bima ya nkweno na yandi; mpi munkwa-bima fwete ndima yo. Muntu yina ya nkaka ta futa+ ve. 12  Kansi kana bo yibaka mbisi yina na maboko na yandi, yandi fwete futa yo na munkwa na yo. 13  Kana mbisi ya mfinda pasulaka yo, yandi fwete nata yo bonso nzikisa. Yandi fwete futa ve sambu na kima yina mbisi ya mfinda me pasula. 14  “Kansi kana muntu mosi kudefa mbisi ya nkweno na yandi, ebuna yo lwala to yo fwa ntangu munkwa na yo kele ve pana ti yo, muntu yina defaka yo fwete futa. 15  Kana munkwa na yo kele pana ti yo, yandi fwete futa ve. Kana bo futaka sambu na yo, mbongo yina bo futaka sambu na kubaka yo, me lunga. 16  “Ntangu yai, kana bakala mosi kupukumuna mwense yina bo me sila ve na makwela ebuna yandi lala ti yandi, yandi fwete futa mbongo ya makwela sambu yandi kuma nkento na yandi.+ 17  Kana tata ya mwense yina kubuya kibeni na kupesa yandi na bakala yina, bakala yina fwete futa mbongo na ntalu ya mbongo ya makwela. 18  “Nge fwete bika ve+ ndoki ya nkento na luzingu. 19  “Konso muntu yina ke vukisa nitu ti mbisi bo fwete fwa+ yandi kibeni. 20  “Konso muntu yina ke pesa bimenga na banzambi ya nkaka, na kisika ya kupesa yo kaka na Yehowa, bo fwete fwa+ yandi. 21  “Nge fwete monisa ve munzenza mpasi to kuniokula yandi,+ sambu beno vandaka banzenza na insi ya Ezipte.+ 22  “Beno fwete monisa ve nkento yina kele mufwidi to mwana ya me konda tata mpasi.*+ 23  Kana nge monisa yandi mpasi ata ya fioti, ebuna yandi didila mono, mono ta wa kibeni bidilu na yandi;+ 24  mono ta wa makasi, mpi mono ta fwa beno na mbele ya bitumba, ebuna bankento na beno ta kuma mifwidi, mpi bana na beno ta konda batata. 25  “Kana nge defisa mbongo na muntu ya kele nsukami* na kati ya bantu na mono, muntu yina ke zinga ti nge, nge fwete kuma ve na meso na yandi bonso muntu yina ke defisaka mbongo.* Beno fwete lomba yandi luta ve.+ 26  “Kana nge kanga lele ya nkweno na nge bonso kidimbu sambu na mfuka,*+ nge fwete vutudila yandi yo na kudinda ya ntangu. 27  Sambu yo kele kima na yandi mosi kaka ya kudifika, lele na yandi sambu na kufika nitu* na yandi; yandi ta lala na zulu ya inki?+ Ntangu yandi ta didila mono, mono ta wa kibeni, sambu mono ke fwilaka bantu nkenda.*+ 28  “Nge fwete singa* ve Nzambi,+ nge fwete singa mpi ve mfumu* na kati ya bantu na nge.+ 29  “Nge fwete vanda ve ti keti-keti na kupesa makabu ya me katuka na bima na nge ya mingi ya bilanga mpi na bima ya me lutana na bikamuninu*+ na nge. Nge fwete pesa mono+ mwana na nge ya ntete ya bakala na kati ya bana na nge ya babakala. 30  Yai kele mambu ya nge fwete sala sambu na ngombe na nge mpi dimeme na nge:+ Yo ta vanda bilumbu nsambwadi ti mama na yo. Na kilumbu ya nana nge ta pesa mono+ yo. 31  “Beno fwete kudimonisa bantu ya santu na ntwala na mono,+ mpi beno fwete dia ve musuni ya konso kima yina mbisi ya mfinda+ me pasula na nseke. Beno fwete losila yo bambwa.

Banoti na nsi ya lutiti

To “mwana-nsiona.”
To “muntu ya ke defisaka sambu na kubaka mbongo mingi na zulu.”
To “muntu ya ke mona mpasi.”
To “bonso kipiku.”
Na kisina, “mpusu ya nitu.”
To “ke sadilaka bantu mambu na luzitu yonso.”
To “finga.”
To “muntu ya ke yala.”
Disongidila, bikamuninu ya mafuta mpi bikamuninu ya bambuma ya vinu.