Ezekiele 33:1-33

  • Bisalu ya nkengidi (1-20)

  • Nsangu ya me tala kubwa ya Yeruzalemi (21, 22)

  • Nsangu na bantu yina ke zinga na bisika ya kubeba ya Yeruzalemi (23-29)

  • Bantu ke sala ve mambu na kuwakana ti nsangu (30-33)

    • Ezekiele “bonso nkunga mosi ya zola” (32)

    • “Mbikudi mosi vandaka na kati na bo” (33)

33  Mpi ndinga ya Yehowa kwisilaka mono nde:  “Mwana ya muntu, tubila bana ya bantu na nge,+ mpi songa bo nde, “‘Yindula nde mono me nata mbele ya bitumba na insi mosi buna,+ ebuna bantu yonso ya insi yina me baka muntu mosi mpi me tula yandi nkengidi na bo,  na nima yandi me mona mbele ya bitumba ke kwisa na insi yina mpi yandi me bula kibongo mpi me kebisa bantu.+  Kana muntu mosi kuwa makelele ya kibongo kansi yandi tula ve dikebi na lukebisu+ yina ebuna mbele ya bitumba kukwisa mpi kukatula luzingu na yandi,* menga na yandi ta vanda na ntu na yandi mosi.+  Yandi waka makelele ya kibongo, kansi yandi tulaka ve dikebi na lukebisu. Menga na yandi ta vanda na zulu na yandi mosi. Kana yandi waka lukebisu, luzingu* na yandi zolaka kuguluka.  “‘Kansi kana nkengidi kumona mbele ya bitumba ke kwisa mpi yandi bula ve kibongo+ mpi bantu kubaka ve lukebisu ebuna mbele ya bitumba kukwisa mpi kukatula luzingu* ya muntu mosi na kati na bo, muntu yina ta fwa sambu na kifu na yandi mosi, kansi mono ta lomba menga na yandi na nkengidi yina.’*+  “Kansi nge, mwana ya muntu, mono me tula nge nkengidi ya nzo ya Izraele; mpi ntangu nge ta wa mambu ya me katuka na munoko na mono, nge fwete pesa bo lukebisu ya me katuka na mono.+  Kana mono tuba na muntu ya mbi nde, ‘Muntu ya mbi, nge ta fwa kibeni!’+ kansi nge tuba ve sambu na kukebisa muntu yina ya mbi na kusoba nzila na yandi, yandi ta fwa sambu na kifu na yandi mosi+ sambu yandi kele muntu ya mbi, kansi mono ta lomba menga na yandi na nge.  Kansi kana nge kebisa muntu ya mbi na kuyambula nzila na yandi ebuna yandi buya kusoba nzila na yandi, yandi ta fwa sambu na kifu na yandi,+ kansi nge, nge ta gulusa kibeni luzingu* na nge mosi.+ 10  “Ebuna nge, mwana ya muntu, tubila nzo ya Izraele nde, ‘Beno me tuba nde: “Kukolama na beto mpi masumu na beto kele kilo mingi na zulu na beto, yo ke kondisa beto;+ ebuna inki mutindu beto ta landa kuzinga?”’+ 11  Songa bo nde, ‘“Ya kieleka mutindu mono kele na luzingu,” Yehowa Mfumu ya Kuluta Nene muntu me tuba, “Mono ke waka ve kiese na lufwa ya muntu ya mbi,+ kansi mono ke waka kiese kana muntu ya mbi kusoba nzila na yandi+ mpi kulanda kuzinga.+ Beno yambula, beno yambula banzila na beno ya mbi,+ sambu na nki beno fwete fwa, O nzo ya Izraele?”’+ 12  “Ebuna nge, mwana ya muntu, songa bana ya bantu na nge nde, ‘Lunungu ya muntu ya lunungu ta gulusa yandi ve kana yandi kolama;+ mambi ya muntu ya mbi mpi ta budisa yandi ve sakuba kana yandi yambula mambi na yandi;+ ata muntu ya lunungu mosi mpi ve ta kuka kubikala na luzingu sambu na lunungu na yandi kilumbu yandi ta sala disumu.+ 13  Kana mono tubila muntu ya lunungu nde: “Nge ta landa kuzinga kibeni,” ebuna yandi tula ntima na lunungu na yandi mosi mpi kusala mambu ya mbi,*+ bo ta yibuka ve ata kisalu na yandi mosi ya lunungu, kansi yandi ta fwa sambu na mbi yina yandi me sala.+ 14  “‘Kana mono tubila muntu ya mbi nde: “Nge ta fwa kibeni,” ebuna yandi yambula masumu na yandi mpi yandi sala mambu ya lunungu ti ya kusungama,+ 15  mpi muntu yina ya mbi kuvutula kima yina bo simbisaka yandi sambu na mfuka,+ yandi futa kima yina yandi bakaka na nzila ya muyibi,+ yandi zitisa bansiku ya ke pesaka luzingu mpi yandi sala ve mambu ya mbi, yandi ta landa kuzinga kibeni.+ Yandi ta fwa ve. 16  Bo ta tangila yandi* ve ata disumu mosi na kati ya masumu yina yandi salaka.+ Sambu yandi me sala mambu ya lunungu mpi ya kusungama, yandi ta landa kuzinga kibeni.’+ 17  “Kansi bantu na nge me tuba nde, ‘Mambu ya Yehowa ke salaka kele ya kukonda lunungu,’ kansi yo kele kibeni mambu ya bo ke salaka me konda lunungu. 18  “Kana muntu ya lunungu kuyambula lunungu na yandi mpi kusala mambu ya mbi, yandi fwete fwa sambu na yo.+ 19  Kansi kana muntu ya mbi kuyambula mambu na yandi ya mbi mpi kusala mambu ya lunungu mpi ya kusungama, yandi ta landa kuzinga sambu yandi ke sala mutindu yina.+ 20  “Kansi beno me tuba nde, ‘Mambu ya Yehowa ke salaka kele ya kukonda lunungu.’+ O nzo ya Izraele, mono ta sambisa konso muntu na kati na beno na kutadila banzila na yandi.” 21  Nsuka-nsuka na mvula ya 12 ya kimpika na beto, na ngonda ya kumi, na kilumbu ya tanu ya ngonda, muntu mosi yina tinaka Yeruzalemi kwisaka na mono+ mpi tubaka nde: “Mbanza me bwa!”+ 22  Kansi na nkokila, na ntwala nde muntu yina tinaka kukwisa, diboko ya Yehowa kwisaka na zulu na mono, mpi yandi kangulaka munoko na mono na ntwala nde muntu yina kukwisa na mono na suka. Ebuna munoko na mono kangukaka, mpi mono vandaka diaka ve baba.+ 23  Na nima ndinga ya Yehowa kwisilaka mono nde: 24  “Mwana ya muntu, bantu ya ke zingaka na bisika yai ya kubeba+ ke tuba sambu na insi ya Izraele nde, ‘Abrahami vandaka kaka yandi mosi, ata mpidina yandi bakaka insi yina.+ Kansi beto, beto kele mingi; ya kieleka bo me pesa beto insi yina sambu yo vanda ya beto.’ 25  “Yo yina, tubila bo nde, ‘Yehowa Mfumu ya Kuluta Nene me tuba nde: “Beno ke dia bima ti menga,+ beno ke tala na ndambu ya biteki na beno ya nzanzi,* mpi beno ke landa kutiamuna menga.+ Ebuna sambu na nki beno fwete baka insi yina? 26  Beno me tula ntima na mbele na beno ya bitumba,+ beno me kudipesa na mambu ya mbi, mpi konso muntu na kati na beno me bebisa nkento ya nkweno na yandi.+ Ebuna sambu na nki beno fwete baka insi yina?”’+ 27  “Nge fwete tubila bo nde, ‘Yehowa Mfumu ya Kuluta Nene me tuba nde: “Ya kieleka mutindu mono kele na luzingu, bantu yina ke zinga na bisika yina ya kubeba ta bwa na mbele ya bitumba; bayina ke zinga na nseke, mono ta pesa bo na bambisi ya mfinda sambu bo dia bo; mpi bayina ke zinga na bisika ya ngolo mpi na mabulu ta fwa na maladi.+ 28  Mono ta kumisa insi yina kisika ya me bikalaka mpamba kibeni,+ ebuna lulendo na yo ya ngolo ta suka, mpi bangumba ya Izraele ta bikala mpamba,+ ata muntu mosi ve ta lutila kuna. 29  Ebuna bo ta zaba nde mono kele Yehowa ntangu mono ta kumisa insi yina kisika ya me bikalaka mpamba kibeni+ sambu na mambu yonso ya nzanzi yina bo me salaka.”’+ 30  “Kansi nge, mwana ya muntu, bantu na nge ke tuba-tuba sambu na nge pene-pene ya bibaka mpi na bakielo ya banzo.+ Bo ke tuba bo na bo, konso muntu na mpangi na yandi nde, ‘Beno kwisa, beto wa mambu yina ke katuka na munoko ya Yehowa.’ 31  Bo ta kwisila nge na kimvuka sambu na kuvanda na ntwala na nge bonso bantu na mono; bo ta wa mambu ya nge ke tuba, kansi bo ta sadila yo ve.+ Sambu ti munoko na bo, bo ke leba nge, kansi ntima na bo kele ti lukasi ya kubaka luta na banzila ya luvunu. 32  Tala! Sambu na bo nge kele bonso nkunga mosi ya zola, yina bo me yimba na ndinga ya kitoko mpi ya bo me bula mbote-mbote ti kima ya kubudila miziki. Bo ta wa mambu ya nge ta tuba, kansi ata muntu mosi ve ta sadila yo. 33  Ebuna ntangu yo ta lungana—ee yo ta lungana—bo ta zaba nde mbikudi mosi vandaka na kati na bo.”+

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “kukatula yandi.”
To “moyo.”
To “moyo.”
To “mono ta lomba nkengidi na kuvutula munoko sambu na menga na yandi.”
To “moyo.”
To “kusala mambu ya kukonda lunungu.”
Na kisina, “ta yibuka.”
Ngogo ya Kiebreo ya bo me sadila awa lenda vanda na kuwakana ti ngogo “tufi” mpi bo me sadila yo sambu na kuvweza.