Daniele 3:1-30

  • Kiteki ya wolo ya ntotila Nebukadenezare (1-7)

    • Bo me lomba bantu na kusambila kiteki (4-6)

  • Bo me funda Baebreo tatu nde bo me lemfuka ve (8-18)

    • “Beto ta sadila ve banzambi na nge” (18)

  • Bo me losa bo na fulu ya tiya ya ngolo (19-23)

  • Nzambi me gulusa bo na tiya na mutindu ya kuyituka (24-27)

  • Ntotila me pesa Nzambi ya Baebreo lukumu (28-30)

3  Ntotila Nebukadenezare salaka kiteki mosi ya wolo yina vandaka nda maboko* 60 katuka na ntoto tii na zulu mpi nene maboko* 6. Yandi tedimisaka yo na nseke ya Dura na provense* ya Babilone.  Ebuna ntotila Nebukadenezare tindaka ndinga sambu bo vukisa basatrape, bamfumu ya luyalu, bamfumu ya bambanza, bandongisi, bantu ya ke bumbaka mbongo, bazuzi, bazuzi ya mambu ya fioti-fioti, mpi bamfumu yonso ya baprovense,* sambu bo kwisa na nkinsi ya kukangula kiteki yina ntotila Nebukadenezare tedimisaka.  Yo yina, basatrape, bamfumu ya luyalu, bamfumu ya bambanza, bandongisi, bantu ya ke bumbaka mbongo, bazuzi, bazuzi ya mambu ya fioti-fioti, mpi bamfumu yonso ya baprovense* vukanaka sambu na nkinsi ya kukangula kiteki yina ntotila Nebukadenezare tedimisaka. Bo telamaka na ntwala ya kiteki yina Nebukadenezare tedimisaka.  Muntu yina vandaka kumwanga nsangu tubaka na ndinga ya ngolo nde: “O beno bantu, makanda, mpi bandinga, bo ke zabisa beno  nde ntangu beno ta wa makelele ya kibongo, ya musembu, ya sitare, ya kidare ya fioti, ya kima ya kubudila miziki yina kele ti bansinga, ya kornemizi, mpi ya bima yonso ya nkaka ya kubudila miziki, beno fwete fukama mpi kusambila kiteki ya wolo yina ntotila Nebukadenezare me tedimisa.  Konso muntu yina ta fukama ve mpi ta sambila ve, bo ta losa yandi mbala mosi na fulu ya tiya ya ngolo.”+  Yo yina, ntangu bantu yonso waka makelele ya kibongo, ya musembu, ya sitare, ya kidare ya fioti, ya kima ya kubudila miziki yina kele ti bansinga, mpi ya bima yonso ya nkaka ya kubudila miziki, bantu yonso, makanda yonso mpi bandinga yonso fukamaka mpi sambilaka kiteki ya wolo yina ntotila Nebukadenezare tedimisaka.  Na ntangu yina, bantu ya nkaka ya Kaldea kwisaka mpi fundaka Bayuda.*  Bo tubilaka ntotila Nebukadenezare nde: “O ntotila, bika nge zinga kimakulu. 10  O ntotila, nge tubaka nde konso muntu yina ke wa makelele ya kibongo, ya musembu, ya sitare, ya kidare ya fioti, ya kima ya kubudila miziki yina kele ti bansinga, ya kornemizi, mpi ya bima yonso ya nkaka ya kubudila miziki fwete fukama mpi kusambila kiteki ya wolo; 11  mpi nde konso muntu yina ta fukama ve mpi ta sambila ve, bo fwete losa yandi na fulu ya tiya ya ngolo.+ 12  Kansi kele ti Bayuda ya nkaka yina nge tulaka sambu na kutwadisa provense* ya Babilone: Shadraki, Meshaki, mpi Abedinego.+ Bantu yai me mona nge mpamba, O ntotila. Bo ke sadila ve banzambi na nge, mpi bo ke buya kusambila kiteki ya wolo yina nge me tedimisa.” 13  Ebuna Nebukadenezare waka makasi ya ngolo mpi yandi pesaka ntuma nde bo kwisa kunata Shadraki, Meshaki, mpi Abedinego. Yo yina bo kwisaka kunata bantu yai na ntwala na yandi. 14  Nebukadenezare tubilaka bo nde: “Shadraki, Meshaki, mpi Abedinego, keti yo kele kieleka nde beno ke sadila ve banzambi na mono+ mpi nde beno ke buya kusambila kiteki ya wolo yina mono me tedimisa? 15  Ntangu yai, kana beno wa makelele ya kibongo, ya musembu, ya sitare, ya kidare ya fioti, ya kima ya kubudila miziki yina kele ti bansinga, ya kornemizi, mpi ya bima yonso ya nkaka ya kubudila miziki, kana beno kele ya kuyilama na kufukama mpi kusambila kiteki ya wolo yina mono me sala, yo kele mbote. Kansi kana beno buya kusambila yo, bo ta losa beno mbala mosi na fulu ya tiya ya ngolo. Mpi inki nzambi lenda gulusa beno na maboko na mono?”+ 16  Shadraki, Meshaki, mpi Abedinego vutudilaka ntotila nde: “O Nebukadenezare, beto kele ve na mfunu ya kupesa nge mvutu na diambu yai. 17  Kana yo fwete vanda mpidina, Nzambi na beto yina beto ke sadilaka ta kuka kugulusa beto na fulu ya tiya ya ngolo mpi na maboko na nge,+ O ntotila. 18  Kansi ata kana yandi sala yo ve, bika beto zabisa nge, O ntotila, nde beto ta sadila ve banzambi na nge mpi ta sambila ve kiteki ya wolo yina nge me tedimisa.”+ 19  Ebuna Nebukadenezare wilaka Shadraki, Meshaki, mpi Abedinego makasi mingi ebuna mutindu na yandi ya kutadila bo sobaka,* mpi yandi pesaka bantuma sambu bo tula tiya na fulu mbala nsambwadi kuluta mutindu bo ke tulaka ntete. 20  Yandi songaka ndambu ya bantu ya ngolo na kati ya basoda na yandi na kukanga Shadraki, Meshaki, mpi Abedinego bansinga mpi na kulosa bo na fulu ya tiya ya ngolo. 21  Yo yina bo kangaka bo bansinga ntangu bo vandaka me lwata bakazaka, bilele, ba-mpu, mpi bilele na bo yonso ya nkaka, ebuna bo losaka bo na fulu ya tiya ya ngolo. 22  Sambu nsiku ya ntotila vandaka ngolo kibeni mpi fulu vandaka tiya mingi kuluta, bantu yina tombulaka Shadraki, Meshaki, mpi Abedinego, bo bantu fwaka na baludimi ya tiya. 23  Kansi bantu yina tatu, Shadraki, Meshaki, mpi Abedinego, bwaka na fulu ya tiya ya ngolo ya kukanga na bansinga. 24  Ebuna ntotila Nebukadenezare waka boma, yandi telamaka nswalu, mpi yandi tubilaka bamfumu na yandi ya nene nde: “Keti beto kangaka ve bantu tatu bansinga mpi losaka bo na tiya?” Bo vutudilaka ntotila nde: “Ee, yo kele mutindu yina, O ntotila.” 25  Yandi tubaka nde: “Beno tala! Mono ke mona bantu iya ke tambula-tambula na kimpwanza na kati ya tiya, mpi bo ke pia ve tiya, mpi muntu ya iya ke monana bonso mwana ya banzambi.” 26  Nebukadenezare pusanaka pene-pene ya kielo ya fulu ya tiya ya ngolo mpi tubaka nde: “Shadraki, Meshaki, mpi Abedinego, beno bansadi ya Nzambi ya Kuluta Zulu,+ beno basika mpi beno kwisa awa!” Shadraki, Meshaki, mpi Abedinego basikaka na kati ya tiya. 27  Mpi basatrape, bamfumu ya luyalu, bamfumu ya bambanza, mpi bamfumu ya nene ya ntotila yina vukanaka pana+ monaka nde tiya salaka ve ata kima* na nitu ya bantu yina;+ ata lunsuki mosi ve ya ba-ntu na bo piaka tiya, bakazaka na bo bebaka ve, mpi bo vandaka ve ata ti nsudi ya tiya na nitu na bo. 28  Ebuna Nebukadenezare tubaka nde: “Lukumu kuvanda na Nzambi ya Shadraki, Meshaki, mpi Abedinego,+ yina tindaka wanzio na yandi mpi gulusaka bansadi na yandi. Bo tudilaka yandi ntima, bo kolamaka na nsiku ya ntotila, mpi bo ndimaka kufwa* na kisika ya kusadila to kusambila konso nzambi ya nkaka katula kaka Nzambi na bo.+ 29  Yo yina mono ke basisa nsiku nde konso muntu ya makanda mpi ya bandinga mingi yina ke tuba kima ya mbi sambu na Nzambi ya Shadraki, Meshaki, mpi Abedinego, bo fwete zenga yandi bitini-bitini, mpi nzo na yandi fwete kuma kabine* ya bantu yonso; sambu kele ve ti nzambi ya nkaka yina lenda gulusa bonso yandi.”+ 30  Ebuna ntotila tombulaka* Shadraki, Meshaki, mpi Abedinego na provense* ya Babilone.+

Banoti na nsi ya lutiti

Kiteso ya bametre 27. Tala Bangindu ya Ngika B14.
Kiteso ya bametre 2,7. Tala Bangindu ya Ngika B14.
To “distrike yina kele na nsi ya luyalu.”
To “badistrike yina kele na nsi ya luyalu.”
To “badistrike yina kele na nsi ya luyalu.”
To “kusilaka Bayuda makambu.”
To “distrike yina kele na nsi ya luyalu.”
To “nkadilu na yandi sobaka kibeni.”
To “vandaka ve na kiyeka.”
To “mpi bo pesaka banitu na bo.”
To mbala ya nkaka, “bisika ya kulosa bima ya mvindu; bita ya tufi.”
Na kisina, “salaka nde mambu kuvanda mbote sambu na.”
To “distrike yina kele na nsi ya luyalu.”