Bisalu 23:1-35

  • Polo ke tuba na ntwala ya Sanedreni (1-10)

  • Mfumu me pesa Polo kikesa (11)

  • Komplo sambu na kufwa Polo (12-22)

  • Bo me nata Polo na Sezarea (23-35)

23  Polo talaka mbote-mbote bantu ya Sanedreni, ebuna yandi tubaka nde: “Babakala, bampangi, mono me kuditwadisaka ti kansansa+ ya mbote kibeni na meso ya Nzambi tii bubu yai.”  Ebuna nganga-nzambi ya nene Ananiasi songaka bantu yina telamaka pene-pene ya Polo na kubula yandi na munoko.  Ebuna Polo tubilaka yandi nde: “Nzambi ta bula nge, nge kibaka ya bo me pakula mukubu ya mpembe. Keti nge me vanda sambu na kusambisa mono na kuwakana ti mambu yina Nsiku ke tubaka, mpi kaka na ntangu yina nge ke fwa Nsiku na mutindu nge me songa bantu nde bo bula mono?”  Bantu yina telamaka pene-pene ya Polo tubaka nde: “Keti nge ke finga nganga-nzambi ya nene ya Nzambi?”  Polo tubaka nde: “Bampangi, mono zabaka ve nde yandi kele nganga-nzambi ya nene. Sambu bo me sonikaka nde, ‘Nge fwete tuba ve mambu ya mbi sambu na mfumu ya bantu na nge.’”+  Polo zabaka nde bantu ya nkaka ya Sanedreni vandaka Basaduse kansi bankaka Bafarize, yo yina yandi tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Babakala, bampangi, mono kele Mufarize,+ mwana ya Bafarize. Bo ke sambisa mono sambu na kivuvu ya lufutumuku ya bafwa.”  Sambu yandi tubaka mambu yina, ntembe basikaka na kati ya Bafarize ti Basaduse, ebuna kimvuka yina kabwanaka.  Sambu, Basaduse ke tubaka nde lufutumuku, bawanzio, mpi bampeve ke vandaka ve, kansi Bafarize ke ndimaka mambu yai yonso.+  Bo yantikaka kutula makelele ya ngolo, mpi bansekudi ya nkaka ya kimvuka ya Bafarize telamaka mpi bo yantikaka kutula ntembe ya ngolo nde: “Beto me mona ve mambu ya mbi na muntu yai, kansi kana mpeve to wanzio mosi tubilaka yandi+—.” 10  Ntangu ntembe kumaka ngolo, komanda ya basoda waka boma nde bo ta zenga Polo bitini-bitini, ebuna yandi songaka basoda na kukulumuka sambu bo katula yandi na kati na bo mpi bo nata yandi na banzo ya basoda. 11  Kansi na mpimpa yina landaka, Mfumu telamaka pene-pene na yandi mpi tubaka nde: “Vanda kikesa!+ Sambu, mutindu nge me ta kimbangi mbote-mbote sambu na mono na Yeruzalemi, mutindu yina mpi nge fwete ta kimbangi na Roma.”+ 12  Ntangu ntongo tanaka, Bayuda salaka komplo mpi bo diaka ndefi* nde bo ta dia ve mpi bo ta nwa ve kana bo me fwa ntete ve Polo. 13  Bantu salaka komplo yina mpi diaka ndefi vandaka bantu kuluta 40. 14  Bo kwendaka kutubila bamfumu ya banganga-nzambi mpi bankuluntu nde: “Beto me dia ndefi nde beto ta dia ve ata kima mosi kana beto me fwa ntete ve Polo. 15  Ntangu yai, beno ti bantu ya Sanedreni, beno fwete zabisa komanda ya basoda nde yandi fwete natila beno Polo, bonso nde beno ke zola kutadila mambu na yandi mbote-mbote. Kansi na ntwala nde yandi kuma pene-pene, beto ta vanda ya kuyilama sambu na kufwa yandi.” 16  Kansi, mwana-mpangi ya Polo waka mambu yina bo kanaka na kusala, ebuna yandi kwendaka kukota na banzo ya basoda mpi yandi zabisaka Polo diambu yina. 17  Ebuna Polo bingaka mfumu mosi ya basoda mpi tubilaka yandi nde: “Nata leke yai ya bakala na komanda ya basoda, sambu yandi kele ti diambu ya kuzabisa yandi.” 18  Yandi nataka yandi na komanda ya basoda mpi yandi tubaka nde: “Polo yina kele na boloko me binga mono mpi yandi me lomba mono na kunatila nge leke yai ya bakala sambu yandi kele ti diambu ya kusonga nge.” 19  Komanda ya basoda simbaka yandi na diboko, yandi nataka yandi na kingenga, ebuna yandi yulaka yandi nde: “Inki nge ke zola kusonga mono?” 20  Yandi tubaka nde: “Bayuda me wakana na kulomba nge nde nge nata Polo na Sanedreni mbasi, bonso nde bo ke zola kuzaba diambu na yandi mbote-mbote.+ 21  Kansi kubika ve nde bo ndimisa nge, sambu bantu kuluta 40 ta bumbana sambu na kuvingila yandi, mpi bo me dia ndefi* nde bo ta dia ve mpi bo ta nwa ve kana bo me fwa yandi ntete ve;+ bo kele ya kuyilama ntangu yai, mpi bo ke vingila kaka lusilu na nge.” 22  Komanda ya basoda songaka leke yina ya bakala nde: “Kuzabisa ve ata muntu mosi nde nge me songa mono mambu yai.” Ebuna yandi bikaka leke yina yandi kwenda. 23  Ntangu yai, yandi bingaka bamfumu zole ya basoda mpi yandi tubaka nde: “Beno baka basoda 200 yina ke tambulaka na makulu, mpi bantu 70 yina ke tambusaka bampunda ti basoda 200 yina ke nwanaka na makonga. Bo vanda ya kuyilama sambu na kukwenda na Sezarea na ngunga ya tatu ya mpimpa.* 24  Diaka, beno yidika bampunda sambu Polo kumata na zulu na yo, sambu na kunata yandi mbote na guvernere Feliksi.” 25  Mpi yandi sonikaka mukanda yai: 26  “Mono Klode Liziasi, mono ke sonikila nge Mfumu, Guvernere Feliksi: Mbote! 27  Bayuda kangaka muntu yai mpi bo zolaka kufwa yandi, kansi mono kwisaka nswalu ti basoda na mono mpi mono gulusaka yandi,+ sambu bo songaka mono nde yandi kele muntu ya Roma.+ 28  Sambu mono zolaka kuzaba kikuma ya bo vandaka kufunda yandi, mono nataka yandi na Sanedreni na bo.+ 29  Mono monaka nde bo vandaka kufunda yandi sambu na mambu ya ke tadila Nsiku+ na bo, kansi bo fundaka yandi ve ata na diambu mosi ya ke lomba nde bo fwa yandi to bo tula yandi na boloko. 30  Kansi sambu bo zabisaka mono+ diambu ya mbi ya bo kanaka kusala yandi, mono ke tindila nge yandi kukonda kusukinina, mpi mono ke lomba bantu yina ke funda yandi na kukwisa kufunda yandi na meso na nge.” 31  Yo yina, basoda yina bakaka Polo+ mutindu bo songaka bo mpi bo nataka yandi na mpimpa na Antipatrisi. 32  Na kilumbu yina landaka, bo bikisaka bantu yina ke tambusaka bampunda na kukwenda ti yandi, kansi bo, bo vutukaka na banzo ya basoda. 33  Bantu yina ke tambusaka bampunda kotaka na Sezarea mpi bo pesaka mukanda yina na guvernere, ebuna bo pesaka mpi Polo na maboko na yandi. 34  Yandi tangaka mukanda yina mpi yandi yulaka kana Polo kele muntu ya nki provense, mpi bo songaka yandi nde yandi kele muntu ya Silisia.+ 35  Yandi tubaka nde: “Mono ta wa nge mbote-mbote ntangu bantu yina fundaka nge ta kwisa.”+ Ebuna yandi songaka bo nde bo kengila yandi na nzo ya Erode.

Banoti na nsi ya lutiti

“Diambu yai ke tendula nde bo vandaka kukwikila nde bo ta singa bo kana ndefi yina kulungana ve.”
Tala verse 12, noti.
Disongidila, pene-pene ya 9:00 ya mpimpa.