Bisalu 21:1-40

  • Bo ke kwenda na Yeruzalemi (1-14)

  • Bo me kuma na Yeruzalemi (15-19)

  • Polo me landa ndongisila ya bankuluntu (20-26)

  • Mavwanga na tempelo; bo me kanga Polo (27-36)

  • Bo me pesa Polo nswa ya kutuba na bantu (37-40)

21  Ntangu beto kabwanaka ti bo ata yo vandaka mpasi mpi beto kotaka na maswa, beto kwendaka mbala mosi mpi beto kumaka na Kosi; na kilumbu yina landaka beto kumaka na Roda, mpi katuka kuna beto kwendaka na Patara.  Ntangu beto monaka maswa mosi yina vandaka kukwenda na Fenisia, beto kotaka na maswa yina mpi beto kwendaka.  Ntangu beto kumaka pene-pene ya kisanga ya Shipre mpi beto yantikaka kumona yo, beto bikisaka yo na diboko ya kimama* mpi beto kwendaka na ndambu ya Siria, ebuna beto kumaka na Tire, sambu yo lombaka nde bo basisa bima yina vandaka na maswa pana.  Beto sosaka balongoki mpi monaka bo, ebuna beto bikalaka kuna bilumbu nsambwadi. Kansi na nzila ya mpeve bo vandaka kutubila Polo mbala na mbala na kutula ve dikulu na Yeruzalemi.+  Ntangu bilumbu na beto manaka, beto katukaka pana mpi beto yantikaka kukwenda, kansi bo yonso, ti bankento mpi bana, bo fidisaka beto tii na nganda ya mbanza. Beto fukamaka na dibungu, beto sambaka,  mpi pesanaka mbote. Na nima beto kotaka na maswa, mpi bo vutukaka na banzo na bo.  Beto katukaka na Tire mpi beto kumaka na Tolemaisi, ebuna beto pesaka bampangi mbote mpi beto lutisaka kilumbu mosi ti bo.  Beto katukaka kilumbu yina landaka, mpi beto kumaka na Sezarea, ebuna beto kotaka na nzo ya Filipo; yandi vandaka nsamuni mpi bakala mosi na kati ya babakala nsambwadi,+ mpi beto bikalaka ti yandi.  Yandi vandaka ti bana-bankento iya ya me kwelaka ntete ve;* bo vandaka kubikula.+ 10  Ntangu beto lutisaka bilumbu mingi pana, mbikudi mosi, zina na yandi Agabusi,+ katukaka na Yudea mpi kwisaka kukulumuka. 11  Yandi kwisaka kisika beto vandaka, yandi bakaka mukaba ya Polo, yandi kudikangaka makulu ti maboko, mpi yandi tubaka nde: “Mpeve santu ke tuba nde, ‘Munkwa mukaba yai, Bayuda ta kanga yandi mutindu yai na Yeruzalemi,+ mpi bo ta pesa yandi na maboko ya bantu ya makanda.’”+ 12  Ntangu beto waka mambu yai, beto ti bantu yina vandaka pana, beto yantikaka kubondila yandi na kukwenda ve na Yeruzalemi. 13  Ebuna Polo vutulaka nde: “Sambu na nki beno ke dila mpi beno ke meka kulembisa lukanu na mono?* Beno zaba nde, mono kele ya kuyilama kaka ve sambu bo kanga mono kansi mpi sambu na kufwa na Yeruzalemi sambu na zina ya Mfumu Yezu.”+ 14  Sambu beto monaka nde beto kukaka ve kundimisa yandi, beto yambulaka kutula ntembe* mpi beto tubaka nde: “Luzolo ya Yehowa* kusalama.” 15  Na nima ya bilumbu yai, beto yilamaka sambu na nzietelo mpi beto yantikaka kukwenda na Yeruzalemi. 16  Balongoki ya nkaka ya Sezarea kwendaka mpi ti beto, bo nataka beto na nzo ya Nazoni muntu ya Shipre, longoki mosi ya ntama. Beto zolaka kulala kuna. 17  Ntangu beto kumaka na Yeruzalemi, bampangi yambaka beto na kiese yonso. 18  Kansi na kilumbu yina landaka, Polo kwendaka ti beto sambu na kukutana ti Yakobo,+ mpi bankuluntu yonso vandaka pana. 19  Yandi pesaka bo mbote mpi yandi yantikaka kusonga bo na bunda mambu yina Nzambi salaka na kati ya makanda na nzila ya kisalu na yandi. 20  Ntangu bo waka mambu yai, bo yantikaka kupesa Nzambi nkembo, kansi bo tubilaka yandi nde: “Mpangi, nge ke mona nde na kati ya Bayuda kele ti mafunda mingi ya bantu yina ke kwikila, mpi bo yonso ke zitisaka Nsiku.+ 21  Kansi bo waka nde nge ke longa Bayuda yonso yina kele na kati ya makanda na kubikisa nsiku ya Moize, mpi nde nge ke songa bo na kuyotisa ve bana na bo mpi na kulanda ve binkulu yina bantu ke landaka.+ 22  Ebuna nki beto fwete sala? Ntembe kele ve nde bo ta wa nde nge me kwisa. 23  Yo yina, sala mambu yai ya beto ke songa nge: Beto kele ti babakala iya yina me kuditula na nsi ya lusilu. 24  Baka bantu yai, kwenda kudikumisa bunkete ti bo mutindu nsiku ke lombaka, mpi futa mbongo yonso sambu na bo, sambu bo kulula bo nsuki. Ebuna bantu yonso ta zaba nde mambu yina bo waka sambu na nge kele ya kieleka ve, kansi nde nge ke tambula na mutindu yina me fwana, mpi nde nge ke zitisaka mpi Nsiku.+ 25  Sambu na bantu ya ke kwikilaka yina kele na kati ya makanda, beto tindilaka bo mukanda sambu na kusonga bo lukanu yina beto bakaka nde bo fwete buya bima yina bo me pesaka bimenga na biteki,+ menga,+ bima yina bo me fwa na kukanga mungungu,*+ mpi pite.”*+ 26  Na kilumbu yina landaka, Polo bakaka bantu yina mpi yandi kudikumisaka bunkete ti bo mutindu nsiku ke lombaka,+ ebuna yandi kotaka na tempelo sambu na kutuba ntangu yina bilumbu ya kudikumisa bunkete zolaka kumana mpi kilumbu yina bo ta pesa dikabu sambu na konso muntu. 27  Ntangu bilumbu nsambwadi yina zolaka kumana, Bayuda ya Azia monaka yandi na tempelo ebuna bo yantikaka kupusa kimvuka yina ya mvimba ya bantu na kusala mavwanga, mpi bo kangaka Polo, 28  bo vandaka kutuba na ndinga ya ngolo nde: “Bantu ya Izraele, beno kwisa kusadisa beto! Yai muntu yina ke longa bantu yonso na bisika yonso mambu yina ke vweza bantu na beto, Nsiku na beto, mpi kisika yai. Diaka, yandi me kotisa nkutu Bagreki na tempelo mpi yandi me kumisa kisika yai ya santu mvindu.”+ 29  Bo tubaka diambu yai sambu bo monaka ntete Trofime,+ muntu ya Efezo, ke tambula ti Polo na mbanza, ebuna bo yindulaka nde Polo kotisaka yandi na tempelo. 30  Mbanza ya mvimba kumaka kisaka-saka, mpi bantu vandaka kukwisa ntinu ebuna bo kangaka Polo, bo bendaka yandi na nganda ya tempelo, mpi na mbala mosi bo kangaka bakielo. 31  Ntangu bo vandaka kusosa kufwa yandi, bantu kwendaka kusonga komanda ya kimvuka ya basoda nde Yeruzalemi ya mvimba me kuma kisaka-saka; 32  na mbala mosi yandi bakaka basoda mpi bamfumu ya basoda, ebuna bo kwendaka ntinu na kisika bo vandaka. Ntangu bo monaka komanda ya basoda mpi basoda, bo bikisaka kubula Polo. 33  Komanda ya basoda pusanaka pene-pene, kangaka yandi mpi songaka basoda nde bo kanga yandi miniololo zole;+ na nima yandi yulaka kana yandi kele nani mpi nki yandi salaka. 34  Kansi bantu ya nkaka na kati ya kimvuka ya bantu yantikaka kutuba kima mosi na ndinga ya ngolo, mpi bankaka vandaka kutuba kima ya nkaka. Sambu yandi kukaka ve kubakisa ata kima mosi sambu na makelele yina, yandi songaka basoda na kunata yandi na banzo ya basoda. 35  Kansi ntangu yandi kumaka na kimatilu, yo lombaka nde basoda kunata yandi sambu na mubulu yina kimvuka ya bantu vandaka kusala, 36  sambu kimvuka mosi ya bantu vandaka kaka kulanda bo mpi kutuba na ndinga ya ngolo nde: “Fwa yandi!” 37  Ntangu bo zolaka kukotisa yandi na banzo ya basoda, Polo tubilaka komanda ya basoda nde: “Keti mono kele ti nswa ya kusonga nge diambu mosi?” Yandi tubaka nde: “Keti nge ke tubaka Kigreki? 38  Keti nge kele ve muntu ya Ezipte yina pusaka bantu na kukolama mwa bilumbu me luta, mpi yina nataka na ntoto ya zelo na zelo bantu 4 000 yina vandaka ti bambele?” 39  Polo tubaka nde: “Na kutuba ya kieleka, mono kele Muyuda,+ ya Tarse+ na Silisia, muntu ya mbanza yina bantu mingi me zaba. Yo yina, mono ke bondila nge, pesa mono nswa ya kutuba na bantu yai.” 40  Ntangu yandi pesaka Polo nswa, Polo telamaka na kimatilu mpi yandi salaka bantu kidimbu na diboko na yandi. Ntangu bantu yonso vandaka pima, yandi tubilaka bo na ndinga ya Kiebreo+ nde:

Banoti na nsi ya lutiti

To “diboko ya kimama ya dibungu.”
Na kisina, “bamwense iya.”
To “kulembisa mono ntima.”
Na kisina, “beto kumaka pima.”
To “mbisi yina bo me fwa kansi bo me basisa ve menga na yo.”
Na Kigreki, por·neiʹa. Tala Bantendula ya Bangogo.