Bisalu 20:1-38

  • Polo na Masedonia mpi na Grese (1-6)

  • Etike me futumuka na Troasi (7-12)

  • Katuka na Troasi tii na Mileti (13-16)

  • Polo me kutana ti bankuluntu ya Efezo (17-38)

    • Kulonga nzo na nzo (20)

    • “Kiese ke vandaka mingi na kupesa” (35)

20  Ntangu makelele yina kulumukaka, Polo tindaka bantu bo binga balongoki, ebuna na nima ya kupesa bo kikesa mpi ya kusonga bo na kubikala mbote, yandi yantikaka kukwenda na Masedonia.  Na nima ya kuluta na babwala yina mpi ya kutuba bangogo mingi yina vandaka kupesa kikesa na bampangi yina vandaka kuna, yandi kumaka na Grese.  Yandi salaka bangonda tatu kuna, kansi sambu Bayuda+ kanaka kufwa yandi ntangu yandi zolaka kukota na maswa sambu na kukwenda na Siria, yandi bakaka lukanu ya kuvutukila na nzila ya Masedonia.  Bantu yina vandaka kutambula ti yandi bo yai: Sopatere mwana ya Pirusi ya bwala Berea, Aristarke+ ti Sekundusi bantu ya Tesalonika, Gayusi muntu ya Derbe, Timoteo,+ mpi Tisike+ ti Trofime+ bayina katukaka na provense ya Azia.  Bantu yai kwendaka na ntwala mpi vandaka kuvingila beto na Troasi;  kansi beto kotaka na maswa na Filipi na nima ya bilumbu ya Mampa ya Kukonda Levire,+ mpi beto kwisaka kukuta bo na Troasi na nima ya bilumbu tanu, ebuna beto salaka bilumbu nsambwadi kuna.  Na kilumbu ya ntete ya mposo, ntangu beto vukanaka sambu na kudia, Polo yantikaka kutuba na bo, sambu yandi zolaka kukwenda na kilumbu yina landaka; mpi yandi landaka kutuba tii na midi ya mpimpa.  Minda vandaka mingi na suku ya zulu kisika beto vukanaka.  Leke mosi ya bakala, zina na yandi Etike, vandaka na nela mpi yandi lalaka mpongi ya ngolo ntangu Polo vandaka kaka kutuba. Sambu yandi vandaka na mpongi ya ngolo, yandi katukaka na etaze ya tatu, yandi bwaka na ntoto, ebuna yandi fwaka. 10  Kansi Polo kulumukaka, niekaka na zulu na yandi, bakaka yandi na maboko+ mpi tubaka nde: “Beno bika kutula milolo sambu yandi kele na moyo.”*+ 11  Yandi tombukaka na etaze mpi yandi yantikaka kudia.* Yandi landaka kusolula mwa mingi, tii na suka, mpi na nima yandi kwendaka. 12  Bo nataka mwana-bakala yina ya moyo mpi yo katulaka bo kibeni mawa. 13  Ntangu yai beto kwendaka na ntwala kisika maswa vandaka, beto kotaka na maswa mpi kwendaka na Asosi, kisika beto zolaka kubaka Polo, sambu na nima ya kupesa beto bantuma na diambu yai, yandi kanaka kukwenda kuna na makulu. 14  Yo yina, ntangu yandi kutaka beto na Asosi, beto bakaka yandi na maswa mpi beto kwendaka na Mitilene. 15  Na kilumbu yina landaka beto katukaka kuna, beto kumaka pene-pene ya kisanga ya Kio, kansi na kilumbu yina landaka, beto telamaka fioti na Samosi, mpi na kilumbu yina landaka diaka, beto kumaka na Mileti. 16  Polo bakaka lukanu ya kuluta mwa fioti na lweka ya Efezo,+ sambu yandi lutisa ve ntangu na provense ya Azia, sambu yandi vandaka kusala nswalu sambu na kukuma na Yeruzalemi+ na kilumbu ya Nkinsi ya Pantekoti, kana mpila kele. 17  Kansi, ntangu yandi vandaka na Mileti, yandi tindaka bantu na Efezo sambu bo kwenda kubinga bankuluntu ya dibundu. 18  Ntangu bo kumaka kisika yandi vandaka, yandi tubilaka bo nde: “Beno me zaba mbote mutindu mono vandaka kuditwadisa na kati na beno tuka kilumbu ya ntete yina mono kumaka na provense ya Azia,+ 19  mono sadilaka Mfumu bonso mpika na kudikulumusa yonso,*+ ti mansanga na meso, mpi ti mimekamu mingi ya mono kutanaka na yo sambu Bayuda kanaka kufwa mono, 20  mpi mono buyaka ve na kuzabisa beno mambu yonso yina vandaka mfunu* mpi na kulonga beno na meso ya bantu+ mpi nzo na nzo.+ 21  Kansi, mono taka kimbangi mbote-mbote na Bayuda mpi na Bagreki nde bo fwete balula ntima+ na Nzambi mpi kukwikila na Mfumu na beto Yezu.+ 22  Ntangu yai, mpeve ke pusa mono na kukwenda na Yeruzalemi, ata mono me zaba ve mambu yina ta kumina mono kuna, 23  katula kaka nde na konso mbanza, mpeve santu ke landa kukebisa mono nde boloko mpi bampasi ke vingila mono.+ 24  Ata mpidina mono ke mona ve nde luzingu* na mono kele mfunu, kansi mono ke zola kaka kubaka ntinu tii na nsuka mpi kumanisa kisalu+ yina Mfumu Yezu pesaka mono, ya kuta kimbangi mbote-mbote sambu na nsangu ya mbote ya ntima ya mbote ya nene ya Nzambi. 25  “Ntangu yai, mono me zaba nde ata muntu mosi ve na kati na beno yonso yina mono longaka Kimfumu ta mona diaka luse na mono. 26  Yo yina, mono ke baka beno bambangi bubu yai nde mono kele bunkete na menga ya bantu yonso,+ 27  sambu mono buyaka ve na kuzabisa beno mambu yonso yina Nzambi me kanaka.+ 28  Beno keba na beno mosi+ mpi na mameme yonso, yina mpeve santu me tulaka beno bankengi+ na zulu na yo, sambu na kugungula dibundu ya Nzambi,+ yina yandi sumbaka na menga ya Mwana na yandi mosi.+ 29  Mono me zaba nde kana mono kwenda, bibulu ya nku ta kota na kati na beno+ mpi bo ta sadila ve mameme mambu ti mawete, 30  mpi na kati na beno mosi, bantu ta basika mpi ta tuba mambu ya nioka-nioka sambu na kubenda balongoki na kulanda bo.+ 31  “Yo yina, beno kangula meso, mpi beno yibuka nde bamvula tatu,+ mpimpa ti mwini, mono yambulaka ve kulongisila konso muntu na kati na beno ti mansanga. 32  Ebuna ntangu yai mono ke pesa beno na maboko ya Nzambi mpi na nsangu ya ntima ya mbote na yandi ya nene, nsangu yina lenda kumisa beno ngolo mpi kupesa beno dikabu na kati ya bantu yonso yina Nzambi me santisaka.+ 33  Mono waka ve nzala ya arza, ya wolo, to ya bilele+ ya konso muntu. 34  Beno mosi me zaba nde maboko na mono salaka sambu na kulungisa banzala na mono+ mpi ya bantu yina vandaka ti mono. 35  Mono songaka beno na mambu yonso nde beno fwete sala ngolo mutindu yai+ sambu na kusadisa bantu yina kele ya kulemba, mpi beno fwete yibuka mambu yina Mfumu Yezu yandi mosi tubaka nde: ‘Kiese ke vandaka mingi na kupesa,+ kansi na kubaka kiese ke vandaka fioti.’” 36  Ntangu yandi tubaka mambu yai, yandi fukamaka ti bo yonso mpi sambaka. 37  Ebuna, bo yonso dilaka mingi, bo yambaka Polo* mpi pesaka yandi beze na mawete yonso, 38  sambu bo waka mawa, mingi-mingi sambu na mambu yina yandi tubilaka bo nde bo ta mona diaka ve luse na yandi.+ Ebuna bo kwendaka kufidisa yandi tii na maswa.

Banoti na nsi ya lutiti

To “sambu moyo na yandi kele na yandi.”
Na kisina, “zengaka mampa.”
To “mabanza ya kudikulumusa.”
To “sambu na mambote na beno.”
To “moyo.”
Na kisina, “bo bwaka na nkingu na yandi.”