Bisalu 17:1-34

  • Polo ti Silasi na Tesalonika (1-9)

  • Polo ti Silasi na Berea (10-15)

  • Polo na Atene (16-22a)

  • Diskure ya Polo na Areopage (22b-34)

17  Bo lutaka na Amfipolisi mpi na Apolonia, ebuna bo kumaka na Tesalonika.+ Sinagoga mosi ya Bayuda vandaka kuna.  Mutindu vandaka kikalulu ya Polo,+ yandi kotaka kisika bo vandaka, ebuna bilumbu tatu ya kisabatu, yandi vandaka kuyindula ti bo na nsadisa ya Masonuku,+  yandi vandaka kutendula mpi kumonisa na nzila ya mambu yina bo me sonikaka nde yo vandaka mfunu nde Kristu kumona mpasi+ mpi kutelama na bafwa;+ yandi vandaka kutuba nde: “Yezu yai ya mono ke zabisa beno kele Kristu.”  Yo yina bankaka na kati na bo kumaka kukwikila, mpi bo vukanaka ti Polo mpi Silasi.+ Bagreki mingi yina vandaka kusambila Nzambi mpi bankento mingi ya lukumu salaka mutindu mosi.  Kansi sambu Bayuda waka kimpala,+ bo vukisaka mwa bantu ya mbi, bayina vandaka kutambula-tambula na zandu kukonda kikuma, bo salaka kimvuka ya bantu, mpi bo yantikaka kutula mavwanga na mbanza. Bo kotaka na kingolo-ngolo na nzo ya Yazoni mpi bo vandaka kusosa Polo ti Silasi sambu na kubasisa bo na ntwala ya kimvuka yina ya bantu.  Sambu bo monaka bo ve, bo nataka Yazoni ti bampangi ya nkaka na bamfumu ya mbanza mpi bo tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Bantu yai ya me kumisa ntoto ya mvimba kisaka-saka* kele mpi awa,+  mpi Yazoni me yamba bo na nzo na yandi. Bantu yai yonso ke zitisaka ve bansiku ya Kaisali, mpi bo ke tuba nde kele ti ntotila ya nkaka, zina na yandi Yezu.”+  Ntangu bo waka mambu yai, kimvuka ya bantu mpi bamfumu ya mbanza kumaka kisaka-saka;  bo futisaka Yazoni ti bantu yina ya nkaka mbongo,* na nima bo bikisaka bo. 10  Ntangu mpimpa bwaka, bampangi tindaka Polo ti Silasi na Berea. Ntangu bo kumaka kuna, bo kwendaka na sinagoga ya Bayuda. 11  Bayuda yina vandaka na Berea vandaka ti mabanza ya mbote kuluta bayina vandaka na Tesalonika, sambu bo ndimaka nsangu ti nzala ya ngolo, mpi bo vandaka kufimpa Masonuku mbote-mbote konso kilumbu sambu na kuzaba kana mambu yina vandaka mutindu yina. 12  Yo yina, bantu mingi na kati na bo kumaka kukwikila; bankento mingi ya lukumu yina vandaka Bagreki mpi babakala ya nkaka salaka mpi mutindu mosi. 13  Kansi ntangu Bayuda ya Tesalonika waka nde Polo vandaka kuzabisa mpi nsangu ya Nzambi na Berea, bo kwisaka kuna sambu na kupusa bimvuka ya bantu na kukotisa mavwanga.+ 14  Yo yina bampangi songaka Polo na kukwenda nswalu na nzadi-mungwa,+ kansi Silasi ti Timoteo bikalaka pana. 15  Ata mpidina, bantu yina vandaka kunata Polo fidisaka yandi tii na Atene; Polo songaka bo na kuzabisa Silasi ti Timoteo+ nde bo landa yandi nswalu, ebuna bo vutukaka. 16  Ntangu Polo vandaka kuvingila bo na Atene, yandi waka makasi na kumona nde mbanza vandaka ya kufuluka ti biteki. 17  Yo yina yandi yantikaka kuyindula na sinagoga ti Bayuda mpi bantu ya nkaka yina vandaka kusambila Nzambi, mpi konso kilumbu na zandu, yandi vandaka kuyindula ti bantu yina vandaka pana. 18  Kansi bantu ya nkaka ya filozofi ya Epikire mpi ya Kistoika yantikaka kutula ntembe ti yandi, mpi bankaka vandaka kutuba nde: “Inki mambu muntu yai ya bituba-tuba ke zola kutuba?” Bankaka nde: “Yo ke monana nde yandi kele nsamuni ya banzambi ya nzenza.” Bo tubaka mutindu yina sambu yandi vandaka kuzabisa nsangu ya mbote ya Yezu mpi lufutumuku.+ 19  Bo kangaka yandi mpi bo nataka yandi na Areopage, mpi bo tubaka nde: “Keti beto lenda zaba nki kele dilongi yai ya mpa ya nge ke longa? 20  Sambu nge ke tuba mambu ya nkaka yina beto me waka ntete ve, mpi beto ke zola kuzaba kana mambu yai ke tendula inki.” 21  Ya kieleka, bantu yonso ya Atene mpi banzenza yina vandaka kuzinga kuna vandaka kulutisa ntangu na bo yonso ya kupema kaka na kutubila to kuwa diambu mosi ya mpa. 22  Ebuna Polo telamaka na kati-kati ya Areopage+ mpi tubaka nde: “Babakala ya Atene, mono ke mona nde na mambu yonso beno ke kudipesaka mingi na boma ya banzambi* kuluta bantu ya nkaka.+ 23  Mu mbandu, ntangu mono vandaka kuluta mpi kutala mbote-mbote bima yina beno ke sambilaka, mono monaka mpi mesa-kimenga mosi yina bo me sonikaka na zulu na yo nde, ‘Na Nzambi Yina Me Zabanaka Ve.’ Yo yina, muntu yina beno ke sambila kukonda kuzaba, yandi yina mono ke zabisa beno. 24  Nzambi yina salaka nsi-ntoto mpi bima yonso yina kele na kati na yo, yandi kele Mfumu ya zulu ti ya ntoto,+ yandi ke zingaka ve na batempelo yina bantu me tungaka na maboko;+ 25  yandi ke vingilaka mpi ve nde bantu kusadila yandi bonso nde yandi kele ti mfunu ya kima mosi,+ sambu yandi muntu ke pesaka bantu yonso luzingu, mpema,+ mpi bima yonso. 26  Mpi na nzila ya muntu mosi,+ yandi salaka makanda yonso ya bantu sambu na kuzinga na ntoto ya mvimba,+ mpi yandi me tulaka bantangu ya bo me tulaka mpi bandilu ya bisika yina bantu lenda zinga,+ 27  sambu bo sosa Nzambi, kana bo sala bikesa na kusosa yandi mpi bo mona yandi kibeni,+ sambu ya kieleka, yandi kele ntama ve ti konso muntu na kati na beto. 28  Sambu, na nzila na yandi beto kele na luzingu, beto ke tambulaka, mpi beto ke zingaka, mutindu bapoete na beno ya nkaka tubaka, ‘Sambu beto kele mpi bana na yandi.’ 29  “Yo yina, sambu beto kele bana ya Nzambi,+ beto fwete yindula ve nde Nzambi kele bonso wolo, arza, ditadi, to kima mosi yina bantu me yindulaka mpi me salaka.+ 30  Ya kieleka, Nzambi kangaka meso na bantangu yina bantu zabaka ve mambu;+ kansi ntangu yai yandi ke zabisa bantu ya bisika yonso nde bo fwete balula ntima. 31  Sambu yandi me tulaka kilumbu yina yandi ke kana kusambisa ntoto ya mvimba+ na lunungu, na nzila ya muntu yina yandi me tulaka, mpi yandi me pesaka bantu yonso kipiku na mutindu yandi me futumunaka yandi na bafwa.”+ 32  Ntangu bo waka mambu ya lufutumuku ya bafwa, bankaka yantikaka kuseka,+ mpi bantu ya nkaka tubaka nde: “Beto ta wa nge diaka sambu na mambu yai.” 33  Ebuna Polo bikisaka bo, 34  kansi bantu ya nkaka vukanaka ti yandi mpi bo kumaka kukwikila. Na kati na bo kuvandaka Dionisiusi, zuzi ya tribinale ya Areopage, mpi nkento mosi, zina na yandi Damarisi, mpi bantu ya nkaka.

Banoti na nsi ya lutiti

To “me tula mavwanga na ntoto ya mvimba.”
To “Yazoni ti bantu ya nkaka simbisaka bo mbongo.”
To “beno ke zolaka mambu ya Nzambi mingi.”