Bisalu 15:1-41

  • Kukonda kuwakana na Antioshe sambu na luyotisu (1, 2)

  • Bo me nata diambu na Yeruzalemi (3-5)

  • Bankuluntu ti bantumwa me vukana (6-21)

  • Mukanda ya nto-kimvuka (22-29)

  • Mukanda me pesa mabundu kikesa (30-35)

  • Polo ti Barnabasi me kabwana (36-41)

15  Ntangu yai, bantu ya nkaka kwisaka kukulumuka katuka na Yudea mpi yantikaka kulonga bampangi nde: “Kana bo yotisa beno ve mutindu nsiku ya Moize ke lomba,+ beno lenda guluka ve.”  Kansi ntangu ntembe ya ngolo mpi kukonda kuwakana basikaka na kati na bo mpi Polo ti Barnabasi, bo solaka Polo, Barnabasi, ti ndambu ya bantu ya nkaka na kati na bo sambu bo tombuka na bantumwa mpi na bankuluntu yina vandaka na Yeruzalemi+ sambu na diambu* yina.  Bampangi ya dibundu fidisaka bo tii na mwa kitamina, na nima bo lutaka na Fenisia mpi na Samaria, bo vandaka kukwenda kuzabisa na bunda mutindu bantu ya makanda vandaka kusoba bikalulu; mpi nsangu yina vandaka kupesa kiese mingi na bampangi yonso.  Ntangu bo kumaka na Yeruzalemi, dibundu, bantumwa, mpi bankuluntu yambaka bo mbote, ebuna bo zabisaka bo mambu yonso yina Nzambi salaka na nzila na bo.  Kansi bantu ya nkaka ya ka-dibundu ya Bafarize yina kumaka kukwikila telamaka mpi tubaka nde: “Beto fwete yotisa bo mpi beto fwete songa bo na kuzitisa Nsiku ya Moize.”+  Bantumwa ti bankuluntu vukanaka sambu na kutadila mambu yina.  Ntangu bo manisaka kutulana ntembe ya ngolo,* Piere telamaka mpi tubilaka bo nde: “Babakala, bampangi, beno me zaba mbote nde yantika bilumbu ya ntete Nzambi solaka mono na kati na beno sambu na nzila na mono bantu ya makanda kuwa ndinga ya nsangu ya mbote mpi bo kwikila.+  Ebuna Nzambi yina ke zabaka ntima ya bantu,+ taka kimbangi mutindu yandi pesaka bo mpeve santu,+ mpila yandi pesaka beto mpi.  Yandi salaka ve luswaswanu ata fioti na kati na beto ti bo,+ kansi yandi kumisaka bantima na bo bunkete sambu na lukwikilu na bo.+ 10  Ntangu yai, sambu na nki beno ke meka Nzambi mutindu beno ke tula kizitu ya nene na mapeka ya balongoki, kizitu+ yina ba-nkaka na beto mpi beto mosi ke monaka ve mpila ya kunata?+ 11  Kansi, beto ke kwikila nde beto ta guluka na nzila ya ntima ya mbote ya nene ya Mfumu Yezu;+ bo mpi ke kwikila na kuguluka mutindu mosi.”+ 12  Bantu yonso vandaka pima, mpi bo yantikaka kuwa Barnabasi ti Polo ntangu bo ke tubila bidimbu mpi mambu mingi ya kuyituka yina Nzambi salaka na nzila na bo na kati ya makanda. 13  Ntangu bo manisaka kutuba, Yakobo tubaka nde: “Babakala, bampangi, beno wa mono. 14  Simeoni*+ me tubila mbote-mbote mutindu Nzambi tulaka dikebi na mbala ya ntete na makanda sambu na kusola bantu na kati na bo sambu na kunata zina na yandi.+ 15  Mpi mambu yai ke kwenda nzila mosi ti mambu yina Bambikudi tubaka, mutindu bo me sonikaka nde: 16  ‘Na nima ya mambu yai mono ta vutuka mpi mono ta tedimisa diaka tenta* ya Davidi yina me bwaka; mono ta tunga diaka bisika na yo yina me bebaka mpi mono ta yidika yo, 17  sambu bantu yina ke bikala, kumosi ti bantu ya makanda yonso, bantu yina bo ke bingaka na zina na mono, kusosa Yehowa* na masonga yonso. Yehowa* muntu me tuba, yandi muntu ke sala mambu yai,+ 18  mambu yina me zabanaka tuka ntama.’+ 19  Yo yina, ngindu na mono kele nde beto yangisa ve bantu ya makanda yina me balula ntima na Nzambi,+ 20  kansi beto sonikila bo na kubuya bima yina bo me kumisa mvindu na biteki,+ pite,*+ bima yina bo me fwa na kukanga mungungu,* mpi menga.+ 21  Sambu, tuka ntama, na konso mbanza, ke vandaka ti bantu yina ke longaka mambu yina kele na mikanda ya Moize, sambu konso kisabatu bo ke tangaka yo na ndinga ya ngolo na basinagoga.”+ 22  Ebuna bantumwa ti bankuluntu mpi dibundu ya mvimba, bakaka lukanu ya kutinda bantu yina bo solaka na kati na bo na Antioshe kumosi ti Polo mpi Barnabasi; bo tindaka Yudasi yina bo vandaka kubinga Barsabasi mpi Silasi,+ bayina vandaka bantwadisi na kati ya bampangi. 23  Bo sonikaka mambu yai mpi bo tindaka yo na nzila na bo: “Beto bantumwa ti bankuluntu, yina kele bampangi na beno, beto me tindila beno mbote, beno bampangi yina kele na Antioshe,+ na Siria, mpi na Silisia, bayina me katukaka na makanda! 24  Sambu beto waka nde bantu ya nkaka na kati na beto yangisaka beno na mambu yina bo tubaka,+ bo mekaka kuvwalangasa beno,* ata beto songaka bo kima ve, 25  na bumosi beto me baka lukanu ya kusola bantu mpi kutindila beno bo kumosi ti bampangi na beto ya beto ke zolaka mingi Barnabasi ti Polo, 26  bantu yina me tulaka luzingu* na bo na kigonsa sambu na zina ya Mfumu na beto Yezu Kristu.+ 27  Yo yina, beto ke tinda Yudasi ti Silasi, sambu bo mpi bo zabisa beno mambu ya mutindu mosi na munoko na bo.+ 28  Sambu mpeve santu+ mpi beto mosi me baka lukanu ya kuyika ve kizitu ya nkaka na zulu na beno, katula kaka mambu yai ya mfunu: 29  beno landa kubuya bima yina bo me pesaka bimenga na biteki,+ menga,+ bima yina bo me fwa na kukanga mungungu,*+ mpi pite.*+ Kana beno kuditanina mbote-mbote na mambu yai, beno ta vanda mbote. Beno bikala mbote!” 30  Yo yina, ntangu bantu yina kwendaka, bo kulumukaka na Antioshe, ebuna bo vukisaka kimvuka ya mvimba kisika mosi mpi pesaka bo mukanda yina. 31  Na nima ya kutanga yo, bo waka kiese sambu na bangogo yina vandaka kupesa kikesa. 32  Sambu Yudasi ti Silasi vandaka mpi bambikudi, bo tubaka mambu mingi sambu na kusiamisa bampangi mpi kupesa bo kikesa.+ 33  Na nima ya kulutisa mwa ntangu kuna, bampangi zodilaka bo nzietelo ya mbote, ebuna bo vutukaka na bantu yina tindaka bo. 34  *—— 35  Kansi Polo ti Barnabasi bikalaka na Antioshe; bo ti bantu mingi ya nkaka, bo vandaka kulonga mpi kuzabisa nsangu ya mbote ya ndinga ya Yehowa.* 36  Na nima ya mwa bilumbu, Polo tubilaka Barnabasi nde: “Beto vutuka sambu na kukwenda kutala bampangi na bambanza yonso yina beto zabisaka ndinga ya Yehowa,* sambu na kuzaba kana bo kele nki mutindu.”+ 37  Barnabasi vandaka ti lukanu ya kunata Yoane, yina bo vandaka kubinga Marko.+ 38  Kansi Polo buyaka nde bo nata yandi, sambu yandi bikisaka bo na Pamfilia mpi yandi kwendaka ve kusala ti bo.+ 39  Ebuna bo swanaka ngolo kibeni, yo yina bo kabwanaka; Barnabasi+ nataka Marko mpi bo kwendaka na maswa na Shipre. 40  Polo solaka Silasi, ebuna bampangi bikisaka yandi na maboko ya Yehowa* sambu yandi monisila yandi ntima ya mbote ya nene, na nima yandi kwendaka.+ 41  Yandi lutaka na Siria mpi na Silisia, yandi vandaka kupesa mabundu kikesa.

Banoti na nsi ya lutiti

To “kukonda kuwakana.”
To “kuswana ngolo.”
Zina ya nkaka ya Simoni (Piere).
To “kisasa; nzo.”
To “mbisi yina bo me fwa kansi bo me basisa ve menga na yo.”
Na Kigreki, por·neiʹa. Tala Bantendula ya Bangogo.
To “mioyo na beno.”
To “mioyo.”
Na Kigreki, por·neiʹa. Tala Bantendula ya Bangogo.
To “mbisi yina bo me fwa kansi bo me basisa ve menga na yo.”