Bisalu 13:1-52

  • Bo me tinda Barnabasi ti Saule bonso bamisionere (1-3)

  • Kisalu ya kusamuna na Shipre (4-12)

  • Diskure ya Polo na Antioshe ya Pisidia (13-41)

  • Mbikudulu ya kukwenda na bantu ya makanda (42-52)

13  Na dibundu ya Antioshe kuvandaka ti bambikudi mpi balongi yai:+ Barnabasi, Simeoni yina bo vandaka kubinga Ndombe,* Lusiusi ya bwala Sirene, Manaeni yina longukaka kisika mosi ti Erode mfumu ya distrike, mpi Saule.  Ntangu bo vandaka kusadila Yehowa* mpi kubuya madia, mpeve santu tubaka nde: “Beno tula Barnabasi ti Saule+ na lweka sambu na kisalu yina mono me sola bo.”+  Bo buyaka madia mpi bo sambaka, na nima bo tulaka bo maboko mpi bo bikaka bo na kukwenda.  Yo yina bantu yai, yina mpeve santu tindaka, kulumukaka na Selesia, mpi katuka kuna bo kotaka na maswa mpi kwendaka na Shipre.  Ntangu bo kumaka na Salamine, bo yantikaka kuzabisa ndinga ya Nzambi na basinagoga ya Bayuda. Yoane vandaka mpi ti bo sambu na kusadisa bo.+  Ntangu bo lutaka na kisanga yina ya mvimba tii na Pafosi, bo kutanaka ti Muyuda mosi, zina na yandi Bar-Yezu. Yandi vandaka nganga-ngombo mpi mbikudi ya luvunu.  Yandi vandaka ti guvernere Sergiusi Paulusi, muntu mosi ya ngangu. Sergiusi bingaka Barnabasi ti Saule sambu yandi vandaka ti nzala ya ngolo ya kuwa ndinga ya Nzambi.  Kansi nganga-ngombo Elimasi (yai ntendula ya zina na yandi) yantikaka kutula ntembe ti bo, mpi yandi vandaka kusosa kukanga guvernere nzila sambu yandi kwikila ve na Mfumu.  Saule, yina bo vandaka kubinga mpi Polo, fulukaka ti mpeve santu, talaka yandi mbote-mbote 10  mpi tubaka nde: “O nge muntu ya kele ya kufuluka ti mambu ya luvunu ya mutindu na mutindu mpi ti mambu ya mbi ya mutindu na mutindu, nge mwana ya Diabulu,+ nge mbeni ya mambu yonso ya lunungu, keti nge ta bika ve na kubebisa banzila ya kusungama ya Yehowa?* 11  Diboko ya Yehowa* kele na zulu na nge, mpi meso na nge ta fwa, nge ta mona ve nsemo ya mwini sambu na mwa ntangu.” Na mbala mosi lubungi ya ngolo mpi mudidi bwilaka yandi, ebuna yandi yantikaka kubaluka-baluka sambu na kusosa muntu yina lenda simba yandi na diboko sambu na kunata yandi. 12  Ntangu guvernere monaka mambu yina salamaka, yandi kumaka kukwikila, sambu yandi yitukaka mingi sambu na malongi ya Yehowa.* 13  Polo ti banduku na yandi kotaka na maswa na Pafosi mpi bo kumaka na Perga na provense ya Pamfilia. Kansi Yoane+ bikisaka bo mpi yandi vutukaka na Yeruzalemi.+ 14  Bo katukaka na Perga mpi bo kumaka na Antioshe ya Pisidia. Mpi na kilumbu ya kisabatu, bo kotaka na sinagoga+ mpi bo vandaka. 15  Ntangu bo manisaka kutanga Nsiku+ mpi mikanda ya Bambikudi na meso ya bantu, bantwadisi ya sinagoga tindilaka bo ndinga nde: “Babakala, bampangi, kana beno kele ti diambu ya kutuba sambu na kupesa bantu kikesa, beno tuba yo.” 16  Yo yina Polo telamaka, yandi salaka kidimbu na diboko na yandi, mpi tubaka nde: “Babakala, bantu ya Izraele mpi beno bantu ya nkaka ya ke waka Nzambi boma, beno wa. 17  Nzambi ya bantu yai Izraele solaka ba-nkaka na beto, mpi yandi tombulaka bo ntangu bo vandaka kuzinga bonso banzenza na ntoto ya Ezipte mpi yandi basisaka bo kuna ti diboko ya kunanguka.+ 18  Yandi kangaka ntima sambu na bo na nsungi ya bamvula kiteso ya 40 na ntoto ya zelo na zelo.+ 19  Na nima ya kufwa makanda nsambwadi na insi ya Kanana, yandi pesaka insi na bo na makanda ya Izraele bonso dikabu.+ 20  Mambu yai yonso salamaka na nsungi ya bamvula kiteso ya 450. “Na nima, yandi pesaka bo bazuzi tii na ntangu ya mbikudi Samuele.+ 21  Kansi na nima, bo lombaka ntotila,+ mpi Nzambi pesaka bo Saule mwana ya Kisi, muntu ya dikanda ya Benyamini;+ yandi yalaka bamvula 40. 22  Ntangu yandi katulaka yandi, yandi solaka Davidi na kuvanda ntotila+ na bo; yandi taka kimbangi sambu na Davidi nde: ‘Mono me mona Davidi+ mwana ya Yese, muntu yina ke pesa ntima na mono kiese;+ yandi ta sala mambu yonso ya mono ke zola.’ 23  Na kutadila lusilu na yandi, Nzambi natilaka Izraele ngulusi, Yezu,+ yina kele mosi na kati ya bana* ya muntu yai. 24  Na ntwala nde muntu yina kukwisa, Yoane vandaka kulonga bantu yonso ya Izraele na kubaka mbotika, sambu na kumonisa nde bo me balula ntima.+ 25  Kansi ntangu Yoane vandaka kumanisa kisalu na yandi, yandi vandaka kutuba nde: ‘Beno ke yindula nde mono kele nani? Mono kele ve muntu yina. Kansi muntu mosi ke kwisa na nima na mono, mpi mono me fwana ve na kukangula bansinga ya basandale na yandi.’+ 26  “Babakala, bampangi, beno bana ya dikanda ya Abrahami mpi beno bantu ya nkaka ya ke waka Nzambi boma, bo me tindila beto nsangu ya luguluku yai.+ 27  Bantu ya Yeruzalemi mpi bamfumu na bo zabaka ve muntu yai, kansi ntangu bo sambisaka yandi, bo lungisaka mambu yina Bambikudi tubaka,+ yina bo ke tangaka na ndinga ya ngolo konso kisabatu. 28  Ata bo monaka ve kikuma ya kufwa yandi,+ bo lombaka Pilate na kufwa yandi.+ 29  Mpi ntangu bo lungisaka mambu yonso yina bo me sonikaka sambu na yandi, bo katulaka yandi na nti mpi bo tulaka yandi na maziamu.*+ 30  Kansi Nzambi tedimisaka yandi na bafwa,+ 31  mpi bilumbu mingi, yandi vandaka kumonika na bantu yina katukaka ti yandi na Galilea mpi tombukaka na Yeruzalemi. Bo kele ntangu yai bambangi na yandi na ntwala ya bantu.+ 32  “Yo yina beto ke zabisa beno nsangu ya mbote ya mambu yina bo silaka na ba-nkaka na beto. 33  Nzambi lungisaka yo ya mvimba sambu na beto, bana na bo mutindu yandi futumunaka Yezu;+ mutindu bo me sonikaka na nkunga ya zole nde: ‘Nge kele mwana na mono; bubu yai mono me kuma tata na nge.’+ 34  Nzambi monisaka nde yandi futumunaka yandi na bafwa sambu yandi vanda diaka ve ti nitu yina ke polaka; yandi tubaka nde: ‘Mono ta sadila beno mambu ya ke monisa zola ya kwikama yina mono silaka Davidi, mambu yina kele ya kwikama.’*+ 35  Yo ke tuba mpi na nkunga ya nkaka nde: ‘Nge ta bika ve nde muntu na nge ya kwikama kupola.’+ 36  Davidi sadilaka Nzambi kisalu ya santu* luzingu na yandi ya mvimba, yandi fwaka,* bo zikaka yandi ti ba-nkaka na yandi, mpi yandi polaka.+ 37  Kansi, muntu yina Nzambi futumunaka polaka ve.+ 38  “Yo yina bampangi, beno zaba nde, bo ke zabisa beno nde Nzambi ta lolula masumu ya bantu na nzila ya muntu yai,+ 39  mpi nde na mambu yonso yina Nsiku ya Moize+ lendaka ve kukumisa beno bantu ya lunungu, konso muntu yina ke kwikila, Nzambi ke binga yandi muntu ya lunungu na nzila ya muntu yai.+ 40  Yo yina, beno keba sambu mambu yina bo ke tuba na mikanda ya Bambikudi kubwila beno ve: 41  ‘Beno bantu yina ke vwezaka, beno tala yo, beno yituka, mpi beno fwa, sambu mono ke sala kisalu mosi na bilumbu na beno, kisalu yina beno ta kwikila ve ata fioti, ata kana muntu kuzabisa beno yo na bunda.’”+ 42  Ntangu bo vandaka kubasika, bantu bondilaka Polo ti Barnabasi na kukwisa kutubila bo mambu yina na Kisabatu yina ke landa. 43  Yo yina, ntangu bantu basikaka na sinagoga, Bayuda mingi mpi bantu mingi yina kumaka bantu ya dibundu ya Bayuda* mpi yina vandaka kusambila Nzambi, landaka Polo ti Barnabasi. Ntangu bo vandaka kusolula ti bantu yina, Polo ti Barnabasi longisilaka bo na kubikala na ntima ya mbote ya nene ya Nzambi.+ 44  Na Kisabatu yina landaka, kiteso ya mbanza ya mvimba vukanaka sambu na kuwa ndinga ya Yehowa.* 45  Ntangu Bayuda monaka bimvuka yina ya bantu, bo waka kimpala mingi mpi bo yantikaka kubuya ti kuvweza yonso mambu yina Polo vandaka kutuba.+ 46  Ebuna Polo ti Barnabasi tubilaka bo na kikesa yonso nde: “Yo vandaka mfunu nde bo zabisa ntete ndinga ya Nzambi na beno.+ Kansi sambu beno ke buya yo mpi ke mona nde beno me fwana ve na kubaka luzingu ya mvula na mvula, beto ke kwenda na bantu ya makanda.+ 47  Sambu Yehowa* songaka beto nde: ‘Mono me tula nge na kuvanda nsemo ya makanda, sambu nge gulusa tii na nsuka ya ntoto.’”+ 48  Ntangu bantu ya makanda waka mambu yai, bo yantikaka kuwa kiese mpi kupesa ndinga ya Yehowa* nkembo, mpi bantu yonso yina vandaka ti nkadilu ya mbote sambu na kubaka luzingu ya mvula na mvula kumaka kukwikila. 49  Diaka, ndinga ya Yehowa* vandaka kumwangana na insi ya mvimba. 50  Kansi Bayuda pusaka bankento ya lukumu yina vandaka kuwa Nzambi boma mpi babakala ya lukumu ya mbanza, mpi bo vandaka na kisina ya mpasi yina Polo ti Barnabasi monaka,+ mpi bo losaka bo na nganda ya mbanza na bo. 51  Bo pupulaka mfututu ya makulu na bo mpi bo kwendaka na Ikoniumi.+ 52  Balongoki landaka kufuluka na kiese+ mpi mpeve santu.

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “Nigere.”
Na kisina, “nkuna.”
To “maziamu ya kuyibuka.”
To “ya bo lenda tudila ntima.”
To “salaka luzolo ya Nzambi.”
Na kisina, “yandi lalaka na lufwa.”
Na kisina, “baprozelite.”