Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bisalu

Bakapu

Mambu Yina Ke na Kati

 • 1

  • Mukanda na Teofile (1-5)

  • Bambangi tii na nsuka ya ntoto (6-8)

  • Yezu me tombuka na zulu (9-11)

  • Balongoki me vukana na bumosi (12-14)

  • Bo me sola Matiasi sambu na kuyinga Yudasi (15-26)

 • 2

  • Mpeve santu me tiamuka na Pantekoti (1-13)

  • Diskure ya Piere (14-36)

  • Bantu me sepela na diskure ya Piere (37-41)

   • Bantu 3 000 me baka mbotika (41)

  • Kinduku ya Bukristu (42-47)

 • 3

  • Piere me belula muntu ya makulu-kifu yina vandaka kulomba bima (1-10)

  • Diskure ya Piere na Ndonga ya Makunzi ya Salomo (11-26)

   • “Bo ta vutula bima yonso” (21)

   • Mbikudi bonso Moize (22)

 • 4

  • Bo me yula Piere ti Yoane bangiufula (1-4)

   • Bantu yina kwikilaka me kuma ntangu yai babakala 5 000 (4)

  • Lusambisu na ntwala ya Sanedreni (5-22)

   • ‘Beto lenda bika ve kutuba’ (20)

  • Kusamba sambu na kulomba kikesa (23-31)

  • Balongoki ke kabula bima ti bankaka (32-37)

 • 5

  • Ananiasi ti Safira (1-11)

  • Bantumwa me sala bidimbu mingi (12-16)

  • Bo me kotisa bo na boloko mpi wanzio me basisa bo (17-21a)

  • Bo me nata bo diaka na ntwala ya Sanedreni (21b-32)

   • ‘Kulemfukila Nzambi na kisika ya kulemfukila bantu’ (29)

  • Ndongisila ya Gamaliele (33-40)

  • Kusamuna nzo na nzo (41, 42)

 • 6

  • Bo me sola babakala nsambwadi sambu na kusala kisalu (1-7)

  • Bo me funda Etiene nde yandi me vweza (8-15)

 • 7

  • Diskure ya Etiene na ntwala ya Sanedreni (1-53)

   • Ntangu ya batata ya mabuta (2-16)

   • Kiyeka ya Moize; Izraele me sambila biteki (17-43)

   • Nzambi ke zingaka ve na batempelo ya bo me sala na maboko (44-50)

  • Bo me losila Etiene matadi (54-60)

 • 8

  • Saule muntu ya ke monisaka bantu mpasi (1-3)

  • Kisalu ya kusamuna ya Filipo me buta mbuma na Samaria (4-13)

  • Bo me tinda Piere ti Yoane na Samaria (14-17)

  • Simoni ke meka kusumba mpeve santu (18-25)

  • Tongu ya Etiopia (26-40)

 • 9

  • Saule na nzila ya Damasi (1-9)

  • Bo me tinda Ananiasi na kusadisa Saule (10-19a)

  • Saule ke longa mambu ya me tala Yezu na Damasi (19b-25)

  • Saule me kwenda na Yeruzalemi (26-31)

  • Piere me belula Eneyasi (32-35)

  • Bo me futumuna Dorkasi yina vandaka ti kikalulu ya kukaba (36-43)

 • 10

  • Mbona-meso ya Korneye (1-8)

  • Mbona-meso ya Piere ya bambisi ya bo me kumisa bunkete (9-16)

  • Piere me kwenda kutala Korneye (17-33)

  • Piere ke zabisa nsangu ya mbote na Bantu ya Makanda (34-43)

   • “Nzambi ke pona-ponaka ve” (34, 35)

  • Bantu ya Makanda me baka mpeve santu mpi me baka mbotika (44-48)

 • 11

  • Piere me pesa bantumwa nsangu (1-18)

  • Barnabasi ti Saule na Antioshe ya Siria (19-26)

   • Bo me binga balongoki Bakristu sambu na mbala ya ntete (26)

  • Agabusi me tubila nzala (27-30)

 • 12

  • Bo me fwa Yakobo; bo me tula Piere na boloko (1-5)

  • Piere me basika na boloko na mutindu ya kuyituka (6-19)

  • Wanzio me bula Erode (20-25)

 • 13

  • Bo me tinda Barnabasi ti Saule bonso bamisionere (1-3)

  • Kisalu ya kusamuna na Shipre (4-12)

  • Diskure ya Polo na Antioshe ya Pisidia (13-41)

  • Mbikudulu ya kukwenda na bantu ya makanda (42-52)

 • 14

  • Kuyela ya dibundu mpi bampasi na Ikoniumi (1-7)

  • Bantu me mona bo bonso banzambi na Listre (8-18)

  • Bo me losila Polo matadi kansi yandi me fwa ve (19, 20)

  • Kupesa mabundu kikesa (21-23)

  • Kuvutuka na Antioshe ya Siria (24-28)

 • 15

  • Kukonda kuwakana na Antioshe sambu na luyotisu (1, 2)

  • Bo me nata diambu na Yeruzalemi (3-5)

  • Bankuluntu ti bantumwa me vukana (6-21)

  • Mukanda ya nto-kimvuka (22-29)

  • Mukanda me pesa mabundu kikesa (30-35)

  • Polo ti Barnabasi me kabwana (36-41)

 • 16

  • Polo me sola Timoteo (1-5)

  • Mbona-meso ya muntu ya Masedonia (6-10)

  • Lidia me kuma Mukristu na Filipi (11-15)

  • Polo ti Silasi na boloko (16-24)

  • Muntu ya ke kengilaka boloko ti bantu ya nzo na yandi me baka mbotika (25-34)

  • Polo me lomba nde mfumu ya mbanza kulomba ndolula (35-40)

 • 17

  • Polo ti Silasi na Tesalonika (1-9)

  • Polo ti Silasi na Berea (10-15)

  • Polo na Atene (16-22a)

  • Diskure ya Polo na Areopage (22b-34)

 • 18

  • Kisalu ya kusamuna ya Polo na Korinto (1-17)

  • Kuvutuka na Antioshe ya Siria (18-22)

  • Polo me kwenda na Galatia mpi na Frizia (23)

  • Bo me sadisa Apolo yina zabaka kutuba mbote (24-28)

 • 19

  • Polo na Efezo; bantu ya nkaka me baka diaka mbotika (1-7)

  • Kisalu ya kulonga ya Polo (8-10)

  • Polo ke nunga ata bademo kele (11-20)

  • Mavwanga na Efezo (21-41)

 • 20

  • Polo na Masedonia mpi na Grese (1-6)

  • Etike me futumuka na Troasi (7-12)

  • Katuka na Troasi tii na Mileti (13-16)

  • Polo me kutana ti bankuluntu ya Efezo (17-38)

   • Kulonga nzo na nzo (20)

   • “Kiese ke vandaka mingi na kupesa” (35)

 • 21

  • Bo ke kwenda na Yeruzalemi (1-14)

  • Bo me kuma na Yeruzalemi (15-19)

  • Polo me landa ndongisila ya bankuluntu (20-26)

  • Mavwanga na tempelo; bo me kanga Polo (27-36)

  • Bo me pesa Polo nswa ya kutuba na bantu (37-40)

 • 22

  • Polo ke samba na ntwala ya bantu (1-21)

  • Polo me sadila nswa na yandi ya muntu ya Roma (22-29)

  • Sanedreni me vukana (30)

 • 23

  • Polo ke tuba na ntwala ya Sanedreni (1-10)

  • Mfumu me pesa Polo kikesa (11)

  • Komplo sambu na kufwa Polo (12-22)

  • Bo me nata Polo na Sezarea (23-35)

 • 24

  • Bo me funda Polo (1-9)

  • Polo ke samba na ntwala ya Feliksi (10-21)

  • Bo me tula diambu ya Polo na lweka bamvula zole (22-27)

 • 25

  • Bo ke sambisa Polo na ntwala ya Festusi (1-12)

   • “Mono ke lomba nde Kaisali kusambisa mono!” (11)

  • Festusi me lomba dibanza ya ntotila Agripa (13-22)

  • Polo na ntwala ya Agripa (23-27)

 • 26

  • Polo ke samba na ntwala ya Agripa (1-11)

  • Polo ke tendula mutindu yandi kumaka kukwikila (12-23)

  • Mvutu ya Festusi mpi ya Agripa (24-32)

 • 27

  • Polo ke kwenda na Roma na maswa (1-12)

  • Mupepe ya ngolo me bula na maswa (13-38)

  • Maswa me beba (39-44)

 • 28

  • Bo me kuma na mukidi na Malta (1-6)

  • Polo me belula tata ya Publiusi (7-10)

  • Na nzila ya kukwenda na Roma (11-16)

  • Polo ke tubila Bayuda na Roma (17-29)

  • Polo me samuna ti kikesa bamvula zole (30, 31)