Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bingana

Bakapu

Mambu Yina Ke na Kati

 • 1

  • Lukanu ya bingana (1-7)

  • Bigonsa ya kuvanda ti banduku ya mbi (8-19)

  • Mayele ya kieleka ke tuba na ndinga ya ngolo na bisika ya bantu yonso (20-33)

 • 2

  • Mfunu ya mayele (1-22)

   • Sosa mayele mutindu bo ke sosaka bimvwama yina me bumbanaka (4)

   • Mayele ya kuyindula, lutaninu (11)

   • Mansoni ke nataka mpasi (16-19)

 • 3

  • Vanda mayele mpi tudila Yehowa ntima (1-12)

   • Kumisa Yehowa ti bima ya ntalu (9)

  • Mayele ke pesaka kiese (13-18)

  • Mayele ke taninaka (19-26)

  • Bikalulu ya mbote na ntwala ya bantu ya nkaka (27-35)

   • Kana mpila kele, sadila bantu ya nkaka mambu ya mbote (27)

 • 4

  • Malongi ya mayele ya tata mosi (1-27)

   • Kuluta bima yonso, baka mayele (7)

   • Tina banzila ya bantu ya mbi (14, 15)

   • Nzila ya bantu ya lunungu kele bonso nsemo yina ke landa kukuma mingi (18)

   • “Tanina ntima na nge” (23)

 • 5

  • Lukebisu sambu na nkento ya mansoni (1-14)

  • Wa kiese ti nkento na nge (15-23)

 • 6

  • Keba na kundima kufuta mfuka (1-5)

  • “Kwenda na furmi, nge molo” (6-11)

  • Muntu ya kukonda mfunu mpi ya mbi (12-15)

  • Mambu nsambwadi yina Yehowa ke mengaka (16-19)

  • Keba na nkento ya mbi (20-35)

 • 7

  • Ndima bansiku ya Nzambi mpi zinga (1-5)

  • Bo me pukumuna leke mosi ya bakala ya kukonda mayele (6-27)

   • “Bonso ngombe ya bo ke kwenda kufwa” (22)

 • 8

  • Mayele ya bo ke tubila bonso muntu ke tuba (1-36)

   • ‘Mono kele kisalu ya ntete-ntete ya bisalu ya Nzambi’ (22)

   • ‘Bonso kapita ya kisalu na lweka ya Nzambi’ (30)

   • ‘Mono vandaka kuzola bana ya bantu’ (31)

 • 9

  • Mayele ya kieleka ke binga (1-12)

   • “Na nzila na mono, bilumbu na nge ta vanda mingi” (11)

  • Nkento mosi ya zoba ke binga bantu (13-18)

   • “Masa ya kuyiba ke vandaka kitoko” (17)

 • BINGANA YA SALOMO (10:1–24:34)

  • 10

   • Mwana ya mayele ke pesaka tata na yandi kiese (1)

   • Maboko ya ke salaka ngolo ke nataka bimvwama (4)

   • Kutuba mingi ke nataka mambu ya mbi (19)

   • Lusakumunu ya Yehowa ke kumisaka mvwama (22)

   • Boma ya Yehowa ke kumisaka luzingu nda (27)

  • 11

   • Mayele kele ti bantu ya kudikulumusa (2)

   • Muntu yina ke kwikilaka ve na Nzambi ke bwisaka bankaka (9)

   • “Mambu ke nungaka kana bandongisi kele mingi” (14)

   • Muntu yina ke kabaka ta toma (25)

   • Muntu yina ke tula ntima na bimvwama na yandi ta bwa (28)

  • 12

   • Muntu yina ke zolaka ve nde bo nganina yandi me konda mayele (1)

   • “Kutuba kukonda kuyindula kele bonso kulwadisa muntu na mbele ya bitumba” (18)

   • Kusiamisa ngemba ke pesaka kiese (20)

   • Munoko yina ke kusaka kele kima ya nzanzi na meso ya Yehowa (22)

   • Basusi ke lembisaka ntima (25)

  • 13

   • Bantu yina ke sosaka bandongisila kele mayele (10)

   • Kivuvu yina ke lungana ve nswalu ke salaka nde ntima kubela (12)

   • Muntu ya kwikama yina bo me tinda ke belulaka (17)

   • Kutambula ti bantu ya mayele ke kumisaka muntu mayele (20)

   • Ndola ke monisaka zola (24)

  • 14

   • Ntima ke zabaka bululu na yo (10)

   • Nzila yina ke monanaka ya kusungama lenda nata na lufwa (12)

   • Muntu ya me konda mayele ke ndimaka mambu yonso (15)

   • Mvwama ke vandaka ti banduku mingi (20)

   • Ntima ya pima ke pesaka nitu luzingu (30)

  • 15

   • Mvutu ya pima ke manisaka nganzi (1)

   • Meso ya Yehowa kele bisika yonso (3)

   • Kisambu ya muntu ya kusungama ke pesaka Nzambi kiese (8)

   • Balukanu ke nungaka ve kana kusolula kele ve (22)

   • Yindulula na ntwala ya kupesa mvutu (28)

  • 16

   • Yehowa ke talaka bikuma ya ke pusaka muntu na kusala mambu (2)

   • Pesa mambu na nge na Yehowa (3)

   • Bakilo ya masonga ke katukaka na Yehowa (11)

   • Lulendo ke nataka kubwa (18)

   • Nsuki ya mpembe, mpu ya kimfumu ya kitoko (31)

  • 17

   • Kuvutula ve mambi kana muntu kusadila nge mambote (13)

   • Katuka na ntwala nde kuswana kuyantika (14)

   • Nduku ya kieleka ke zolaka konso ntangu (17)

   • “Ntima ya kiese kele nkisi ya mbote” (22)

   • Muntu ya luswasukusu ke yalaka bangogo na yandi (27)

  • 18

   • Kudivandila kele bwimi mpi kukonda mayele (1)

   • Zina ya Yehowa kele nzo-zulu ya ngolo (10)

   • Kimvwama ke pesaka lutaninu kaka na mabanza (11)

   • Mayele ya kuwidikila bantu zole yina kele na makambu (17)

   • Nduku ke kangamaka ngolo kuluta mpangi (24)

  • 19

   • Mayele ya kubakisa mambu mbote-mbote ke kulumusaka makasi ya muntu (11)

   • Nkento yina kele makelele mingi kele bonso ludi yina ke nokisaka masa (13)

   • Nkento ya mayele ke katukaka na Yehowa (14)

   • Pesa mwana ndola ntangu kivuvu kele (18)

   • Mayele ya kuwa ndongisila (20)

  • 20

   • Vinu ke sekaka bantu (1)

   • Molo ke bundulaka ve ntoto na nsungi ya madidi (4)

   • Bangindu ya muntu kele bonso bamasa ya mudindu (5)

   • Lukebisu na yina me tala kusala lusilu nswalu-nswalu (25)

   • Nkembo ya baleke kele ngolo na bo (29)

  • 21

   • Yehowa ke twadisaka ntima ya ntotila (1)

   • Lunungu kele mbote kuluta kimenga (3)

   • Kusala ngolo ke nataka na kununga (5)

   • Muntu yina ke widikila ve muntu ya kukonda mfunu, bo ta widikila yandi ve (13)

   • Kele ve ti mayele na kimbeni ti Yehowa (30)

  • 22

   • Zina ya mbote kele mbote kuluta kimvwama mingi (1)

   • Malongi ya bo ke pesaka na kileke ta zinga luzingu ya mvimba (6)

   • Molo ke waka boma ya ntambu yina kele na nganda (13)

   • Ndola ke katulaka buzoba (15)

   • Nsadi ya me zaba kisalu mbote ke sadilaka bantotila (29)

  • 23

   • Vanda mayele ntangu nge me ndima nde bo yamba nge (2)

   • Kulanda ve bimvwama (4)

   • Kimvwama lenda pumbuka mpi kutina nge (5)

   • Kuvanda ve na kati ya bantu yina ke nwaka mingi (20)

   • Malafu ya ke lawusaka ta tatika bonso nioka (32)

  • 24

   • Kulula ve bantu ya mbi (1)

   • Mayele ke tungaka nzo (3)

   • Muntu ya lunungu lenda bwa, kansi yandi ta telama (16)

   • Kuvutula ve mbi na mbi (29)

   • Kulala mwa fioti ke nataka kinsukami (33, 34)

 • BINGANA YA SALOMO YINA BANSADI YA NTOTILA EZEKIASI SONIKAKA (25:1–29:27)

  • 25

   • Kinsweki (9)

   • Bangogo ya bo me sola mbote (11)

   • Kukwendaka ve mbala na mbala na nzo ya bantu (17)

   • Kutula makala ya tiya na zulu ya ntu ya mbeni (21, 22)

   • Nsangu ya mbote kele bonso masa ya madidi (25)

  • 26

   • Mambu yina bamolo ke salaka (13-16)

   • Kukota ve na kuswana ya bantu (17)

   • Buya kusala nsaka ya mbi na bangogo (18, 19)

   • Kana bankuni kele ve, tiya ta vanda ve (20, 21)

   • Bangogo ya muntu yina ke kusilaka bantu makambu kele bonso madia ya ntomo (22)

  • 27

   • Kunganina ya nduku ke vandaka mbote (5, 6)

   • Mwana na mono, pesa ntima na mono kiese (11)

   • Kibende ke tulaka kibende makasi (17)

   • Zaba bitwisi na nge (23)

   • Kimvwama ke zingaka ve kimakulu (24)

  • 28

   • Kisambu ya muntu yina ke lemfukaka ve kele kima ya nzanzi (9)

   • Bo ke wilaka muntu yina me funguna mambi mawa (13)

   • Muntu yina ke sosaka kimvwama ntinu-ntinu ke bwisaka makambu (20)

   • Kunganina kele mbote kuluta kuleba (23)

   • Muntu yina ke kabaka ke kondaka kima ve (27)

  • 29

   • Mwana yina bo me pesa nzila ya kusala mambu yonso ke pesaka nsoni (15)

   • Kana mbona-meso kele ve, bantu ke salaka mambu ya mbi (18)

   • Muntu yina ke waka makasi ke basisaka kuswana (22)

   • Muntu ya kudikulumusa ke bakaka nkembo (23)

   • Kuwa bantu boma kele mutambu (25)

 • 30

  • BANGOGO YA AGURE (1-33)

   • Kupesa mono ve kinsukami, kimvwama mpi ve (8)

   • Bima yina ke fulukaka ve ata fioti (15, 16)

   • Bima yina ke bikaka bitambi ve (18, 19)

   • Nkento ya bizumba (20)

   • Bambisi yina kele ti mayele ya kubutukila (24)

 • 31

  • BANGOGO YA NTOTILA LEMUELE (1-31)

   • Nani lenda zwa nkento yina me fwana? (10)

   • Nkento yina kele kikesa mpi ke salaka kisalu ya ngolo (17)

   • Ntima ya mbote kele na ludimi na yandi (26)

   • Bana na yandi mpi bakala na yandi ke kumisaka yandi (28)

   • Kitoko lenda vila nswalu (30)