Baroma 8:1-39

  • Luzingu mpi kimpwanza na nzila ya mpeve (1-11)

  • Mpeve ya ke ndimaka bantu bonso bana ke ta kimbangi (12-17)

  • Lugangu ke vingila kimpwanza ya bana ya Nzambi (18-25)

  • ‘Mpeve ke bondilaka sambu na beto’ (26, 27)

  • Mambu yina Nzambi kanaka na ntwala (28-30)

  • Kununga na nzila ya zola ya Nzambi (31-39)

8  Yo yina, bantu yina kele na bumosi ti Kristu Yezu bo ke bedisaka bo ve.  Sambu nsiku ya mpeve yina ke pesaka luzingu na bumosi ti Kristu Yezu me katulaka nge+ na kimpika ya nsiku ya disumu mpi ya lufwa.  Mambu yina Nsiku lungaka ve kusala+ sambu yo vandaka ngolo ve+ sambu na kukonda kukuka ya bantu, Nzambi salaka yo ntangu yandi tindaka Mwana na yandi+ mosi na kifwani ya bantu ya masumu sambu na kukatula disumu,+ na mutindu yina, yandi bedisaka disumu yina kele na nitu,  sambu mambu ya lunungu yina Nsiku ke lombaka, kulungana na beto+ bantu yina ke zingaka na kuwakana ti banzala ya nitu ve, kansi na kuwakana ti mpeve.+  Sambu bantu yina ke zingaka na kuwakana ti banzala ya nitu ke tulaka mabanza na bo na mambu ya kinsuni,+ kansi bantu yina ke zingaka na kuwakana ti mpeve ke tulaka mabanza na bo na mambu ya kimpeve.+  Sambu kutula mabanza na banzala ya nitu ke tendula lufwa,+ kansi kutula mabanza na mpeve ke tendula luzingu mpi ngemba;+  sambu kutula mabanza na banzala ya nitu ke tendula kimbeni ti Nzambi,+ sambu yo ke lemfukaka ve na nsiku ya Nzambi, nkutu yo lenda sala yo mpi ve.  Bantu yina ke zingaka na kuwakana ti banzala ya nitu lenda pesa ve Nzambi kiese.  Kansi beno, beno ke zingaka ve na kuwakana ti banzala ya nitu, kansi na kuwakana ti mpeve,+ kana mpeve ya Nzambi ke zingaka kibeni na beno. Kansi kana muntu kele ve ti mpeve ya Kristu, yandi kele ve muntu na yandi. 10  Kansi kana Kristu kele na bumosi ti beno,+ ata nitu na beno kele ya kufwa sambu na disumu, mpeve ke pesaka luzingu sambu na lunungu. 11  Ebuna, kana mpeve ya muntu yina tedimisaka Yezu na bafwa ke zingaka na beno, muntu yina tedimisaka Kristu Yezu na bafwa+ ta pesa mpi luzingu na nitu na beno yina ke fwaka+ na nzila ya mpeve na yandi yina ke zinga na kati na beno. 12  Yo yina, bampangi, beto fwete bika ve nde banzala ya nitu kuyala beto mpi beno fwete sala ve mambu yina yo ke zola;+ 13  sambu kana beno ke zinga na kuwakana ti banzala ya nitu, beno ta fwa kibeni; kansi kana beno fwa bisalu ya nitu+ na nzila ya mpeve, beno ta zinga.+ 14  Sambu bantu yonso yina mpeve ya Nzambi ke twadisaka, bo kele kibeni bana ya Nzambi.+ 15  Sambu beno bakaka ve mpeve ya kimpika yina ke pesa beno diaka boma, kansi beno bakaka mpeve yina Nzambi ke pesaka sambu na kundima beno bonso bana na yandi, na nzila ya mpeve yina beto ke tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Aba,* Tata!”+ 16  Mpeve yo mosi ke taka kimbangi ti mpeve na beto+ nde beto kele bana ya Nzambi.+ 17  Ebuna kana beto kele bana, beto kele mpi bantu yina ta baka dikabu—bantu yina ta baka kibeni dikabu yina Nzambi ke pesa, kansi beto ta baka dikabu+ ti Kristu—kaka kana beto mona mpasi+ bonso yandi sambu beto baka mpi nkembo kumosi ti yandi.+ 18  Sambu mono ke mona nde bampasi ya ntangu yai kele kima ve kana beto fwanisa yo ti nkembo yina ta monana na nzila na beto.+ 19  Sambu lugangu ke vingila ti nzala ya ngolo kumonana ya bana ya Nzambi.+ 20  Sambu bo kumisaka lugangu kima ya mpamba,+ na luzolo na yo mosi ve, kansi na nzila ya muntu yina kumisaka yo mutindu yina, sambu na kivuvu 21  nde lugangu yo mosi mpi ta katuka na kimpika+ ya disumu mpi ya lufwa mpi ta baka kimpwanza ya nkembo ya bana ya Nzambi. 22  Sambu beto me zaba nde tii ntangu yai lugangu yonso ke landa kudila kumosi mpi kumona mpasi kumosi. 23  Sambu na yina kaka ve, kansi beto mosi mpi bantu yina kele ti bambuma ya ntete, disongidila, mpeve, ee, beto mosi beto ke dila na ntima na beto+ ntangu beto ke vingila ti nzala ya ngolo nde Nzambi kundima beto bonso bana,+ yandi katula beto na kimpika ya nitu na nsadisa ya nkudulu. 24  Sambu bo gulusaka beto ntangu beto vandaka ti kivuvu yai; kansi kivuvu yina ke monanaka kele ve kivuvu, sambu kana muntu ke mona kima mosi, keti yandi ta tula kivuvu ya kubaka yo? 25  Kansi kana beto ke tula kivuvu+ na kima yina beto ke mona ve,+ beto ke landa kuvingila yo ti nzala ya ngolo mpi kukanga-ntima.+ 26  Mutindu mosi, mpeve mpi ke sadisaka beto ntangu beto kele ngolo ve;+ sambu ntangu beto ke vandaka ti mfunu ya kusamba, beto ke zabaka ve diambu ya beto fwete lomba na kisambu, kansi mpeve yo mosi ke bondilaka sambu na beto ti kudila yina beto ke basisaka ve.* 27  Muntu yina ke fimpaka bantima+ me zaba mambu yina mpeve ke lombaka, sambu yo ke bondilaka sambu na basantu na kuwakana ti luzolo ya Nzambi. 28  Beto me zaba nde Nzambi ke salaka nde bisalu na yandi yonso kusala kumosi sambu na mambote ya bantu yina ke zolaka yandi, bantu yina yandi me bingaka na kuwakana ti lukanu na yandi;+ 29  sambu bantu yina yandi ndimaka ntete, yandi kanaka mpi na ntwala nde bo fwete fwanana ti Mwana na yandi,+ sambu yandi vanda mwana ya ntete+ na kati ya bampangi mingi.+ 30  Diaka, bantu yina yandi ponaka na ntwala+ kele bantu yina yandi bingaka;+ mpi bantu yina yandi bingaka kele bantu yina yandi ndimaka mpi bonso bantu ya lunungu.+ Na nsuka, bantu yina yandi ndimaka bonso bantu ya lunungu kele bantu yina yandi pesaka mpi nkembo.+ 31  Ebuna beto ta tuba nki na mambu yai? Kana Nzambi kele sambu na beto, nani ta nwanisa beto?+ 32  Sambu yandi kangaka ve nzila nde Mwana na yandi kumona mpasi kansi yandi bikaka nde yandi fwa sambu na beto yonso,+ keti yandi ta pesa beto mpi ve na luzolo yonso bima yonso ya nkaka kumosi ti yandi? 33  Nani ta funda bantu yina Nzambi me solaka?+ Nzambi Muntu ke ndimaka bo bonso bantu ya lunungu.+ 34  Nani ta bedisa bo? Sambu Kristu Yezu fwaka mpi Nzambi tedimisaka yandi na bafwa; yandi kele na diboko ya kitata ya Nzambi,+ mpi yandi ke bondilaka sambu na beto.+ 35  Nani ta kabula beto na zola ya Kristu?+ Keti bampasi to mawa to mbangika to nzala to kinkonga to kigonsa to mbele ya bitumba?+ 36  Mutindu bo me sonikaka nde: “Bo ke fwa beto kilumbu ya mvimba sambu na nge; bo ke mona beto bonso mameme yina bo fwete fwa.”+ 37  Kansi, na mambu yai yonso beto ke nungaka+ kibeni na nzila ya muntu yina zolaka beto. 38  Sambu mono ke ndima nde yo vanda lufwa to luzingu to bawanzio to baluyalu to bima ya ntangu yai to bima yina ta kwisa to bangolo+ 39  to bima yina kele na zulu to bima yina kele na nsi to konso kima ya nkaka yina Nzambi salaka, ata kima mosi ve ta kuka kukabula beto na zola ya Nzambi yina kele na Mfumu na beto Kristu Yezu.

Banoti na nsi ya lutiti

Ngogo ya Kiarami yina ke tendula “O Tata!”
To “ke tubaka ve.”