Baroma 16:1-27

  • Polo me songa Febe, yina kele nsadi (1, 2)

  • Bambote na Bakristu ya Roma (3-16)

  • Lukebisu na bantu yina ke basisa kukabwana (17-20)

  • Bambote ya me katuka na banduku ya Polo ya kisalu (21-24)

  • Kinsweki ya santu me zabana ntangu yai (25-27)

16  Mono ke songa beno Febe mpangi na beto ya nkento, yina kele nsadi ya dibundu yina kele na Senkrea,+  sambu beno yamba yandi na Mfumu na mutindu yina me fwana na basantu, mpi sambu beno pesa yandi konso lusadisu yina yandi lenda vanda na yo mfunu,+ sambu yandi mpi me nwaninaka bampangi mingi ti mono mpi.  Beno pesa mbote na Prisila ti Akilasi,+ banduku na mono ya kisalu na Kristu Yezu;  bo tulaka luzingu na bo na kigonsa sambu na mono;*+ mono mpamba ve kansi mabundu yonso ya makanda mpi ke pesa bo matondo.  Beno pesa mpi mbote na dibundu yina kele na nzo na bo.+ Beno pesa mbote na mpangi na mono ya mono ke zolaka mingi Epainete, yandi kele na kati ya bantu ya ntete na Azia yina kumaka balongoki ya Kristu.  Beno pesa mbote na Maria, yina me salaka ngolo sambu na beno.  Beno pesa mbote na Andronikusi ti Yuniasi bantu ya dibuta na mono+ mpi banduku na mono ya boloko, bayina bantumwa me zaba mbote mpi bayina kele na bumosi ti Kristu tuka ntama kuluta mono.  Beno pesa mbote na Ampliatusi mpangi na mono ya mono ke zolaka mingi na Mfumu.  Beno pesa mbote na Urbano nduku na beto ya kisalu na Kristu, mpi Stakisi mpangi na mono ya mono ke zolaka mingi. 10  Beno pesa mbote na Apele, muntu yina me ndimamaka na Kristu. Beno pesa mbote na bantu ya nzo ya Aristobule. 11  Beno pesa mbote na Erodioni muntu ya dibuta na mono. Beno pesa mbote na bantu ya nzo ya Narsise, bayina kele na Mfumu. 12  Beno pesa mbote na Trifene ti Trifoze, bankento yina ke salaka kisalu ya ngolo na Mfumu. Beno pesa mbote na Perside mpangi na beto ya beto ke zolaka mingi, sambu yandi me salaka ngolo na Mfumu. 13  Beno pesa mbote na Rufusi, muntu yina bo me solaka na Mfumu, mpi na mama na yandi yina kele mpi mama na mono. 14  Beno pesa mbote na Asinkrite, Flegoni, Ermesi, Patrobasi, Ermasi, mpi bampangi yina kele ti bo. 15  Beno pesa mbote na Filologe mpi Yulia, Nereo mpi mpangi na yandi ya nkento, mpi Olimpasi, mpi basantu yonso yina kele ti bo. 16  Beno pesana mbote ti beze ya santu. Mabundu yonso ya Kristu me tindila beno mbote. 17  Bampangi, mono ke siamisa beno nde beno keba na bantu yina ke basisaka kukabwana mpi mambu ya ke budisaka sakuba yina ke wakana ve ti malongi yina beno me longukaka, mpi beno buya bo.+ 18  Sambu bantu ya mutindu yina kele ve bampika ya Mfumu na beto Kristu, kansi bo kele bampika ya banzala* na bo mosi, mpi bo ke kusaka bantima ya bantu yina me sala kima ve na masolo ya kuleba mpi bangogo ya sukadi. 19  Bantu yonso me zabaka bulemfu na beno, yo yina mono ke wa kiese sambu na beno. Kansi mono ke zola nde beno vanda mayele sambu na mambu ya mbote, kansi beno vanda bantu ya me sala kima ve sambu na mambu ya mbi.+ 20  Ntama mingi ve, Nzambi yina ke pesaka ngemba ta niata Satana+ na nsi ya makulu na beno. Ntima ya mbote ya nene ya Mfumu na beto Yezu kuvanda ti beno. 21  Timoteo nduku na mono ya kisalu me pesa beno mbote, mpi Lusiusi, Yazoni, ti Sosipatere bantu ya dibuta na mono+ me pesa beno mpi mbote. 22  Mono, Tertiusi, muntu yina me sonika mukanda yai, mono me pesa beno mbote na Mfumu. 23  Gayusi,+ muntu yina yambaka mono mpi yina yambaka dibundu ya mvimba, ke pesa beno mbote. Eraste, muntu yina ke bakaka mbongo* ya mbanza ke pesa beno mbote, Kwartusi mpangi na yandi ke pesa beno mpi mbote. 24  *—— 25  Ntangu yai, na muntu yina lenda kumisa beno ngolo na kuwakana ti nsangu ya mbote yina mono ke zabisa mpi kisalu ya kusamuna mambu ya Yezu Kristu, na kuwakana ti kusonga ya kinsweki ya santu+ yina bo me bumbaka tuka ntama kibeni 26  kansi yina bo me monisa ntangu yai mpi yina bo me zabisa na nzila ya Masonuku ya mbikudulu na kati ya makanda yonso, na kuwakana ti nsiku ya Nzambi ya mvula na mvula sambu na kusiamisa bulemfu na nzila ya lukwikilu; 27  nkembo kuvanda kimakulu na Nzambi, muntu mosi mpamba ya mayele,+ na nzila ya Yezu Kristu. Amen.

Banoti na nsi ya lutiti

To “moyo na mono.”
To “divumu.”
To “kapita.”