Baroma 14:1-23

  • Beno sambisana ve (1-12)

  • Beno budisa ve bankaka sakuba (13-18)

  • Kusala sambu na ngemba mpi bumosi (19-23)

14  Beno yamba muntu yina kele ti lukwikilu ya ngolo ve,+ kansi beno sambisa ve muntu sambu yandi kele ti bangindu ya kuswaswana.  Muntu mosi ke kwikila nde yandi lenda dia bima yonso, kansi muntu yina kele ti lukwikilu ya ngolo ve ke diaka kaka ndunda.  Muntu yina ke dia fwete vweza ve muntu yina ke dia ve, mpi muntu yina ke dia ve fwete sambisa ve muntu yina ke dia,+ sambu Nzambi me yambaka yandi.  Nge kele nani sambu nge sambisa nsadi ya muntu ya nkaka?+ Kana yandi telama to yandi bwa, yo ke tadila mfumu na yandi mosi.+ Ya kieleka, yandi ta telama, sambu Yehowa* lenda sala nde yandi telama.  Muntu mosi ke monaka nde kilumbu mosi me luta kilumbu ya nkaka;+ muntu ya nkaka ke monaka nde kilumbu mosi kele mutindu mosi ti bilumbu yonso ya nkaka;+ konso muntu fwete ndima kibeni nde mambu yina yandi ke kwikila kele mbote.  Muntu yina ke zitisaka kilumbu, yandi ke zitisaka yo sambu na Yehowa.* Mpi muntu yina ke diaka, yandi ke diaka sambu na Yehowa,* sambu yandi ke pesaka matondo na Nzambi;+ muntu yina ke diaka ve, yandi ke diaka ve sambu na Yehowa,* kansi yandi ke pesaka matondo na Nzambi.+  Ya kieleka, muntu mosi ve na kati na beto ke zingaka sambu na yandi mosi,+ mpi muntu mosi ve ke fwaka sambu na yandi mosi.  Sambu kana beto ke zinga, beto ke zinga sambu na Yehowa,*+ mpi kana beto ke fwa, beto ke fwa sambu na Yehowa.* Yo yina, kana beto ke zinga mpi kana beto ke fwa, beto kele bantu ya Yehowa.*+  Kristu fwaka mpi vutukaka na luzingu sambu yandi vanda Mfumu ya bafwa mpi ya bantu yina kele na luzingu.+ 10  Kansi sambu na nki nge ke sambisa mpangi na nge?+ To sambu na nki nge ke vweza mpi mpangi na nge? Sambu beto yonso ta telama na ntwala ya kisika ya kusambisa ya Nzambi.+ 11  Sambu bo me sonikaka nde: “‘Ya kieleka mutindu mono kele na luzingu,’+ Yehowa* muntu me tuba, ‘konso dibolongo ta fukimina mono, mpi konso ludimi ta ndima pwelele nde mono kele Nzambi.’”+ 12  Yo yina, konso muntu na kati na beto ta samba na ntwala ya Nzambi sambu na yandi mosi.+ 13  Yo yina, beto bika kusambisana,+ kansi beto baka lukanu ya kutula ve kima mosi ya ke budisaka sakuba to sakuba na ntwala ya mpangi na beto.+ 14  Mono me zaba mpi mono ke ndima kibeni na Mfumu Yezu nde kima mosi ve kele ya mvindu sambu na yo mosi;+ kana muntu ke tadila kima mosi nde yo kele mvindu, yo me kuma mvindu sambu na yandi. 15  Kana mpangi na nge ke wa mpasi sambu na madia, nge ke tambula diaka ve na kuwakana ti zola.+ Sambu na madia na nge, kufwa ve muntu yina Kristu fwaka sambu na yandi.+ 16  Yo yina, beno bika ve nde mambu ya mbote ya beno ke sala, bantu kutuba nde yo kele mambu ya mbi. 17  Sambu Kimfumu ya Nzambi ke tendula ve kudia mpi kunwa,+ kansi yo ke tendula lunungu, ngemba, mpi kiese kumosi ti mpeve santu. 18  Sambu muntu yina ke sala bonso mpika sambu na Kristu na mutindu yai, Nzambi mpi bantu ke ndimaka yandi. 19  Yo yina, beto landa mambu yina ke kotisaka ngemba+ mpi mambu yina ke sadisaka na kupesana kikesa.+ 20  Beno bika kufwa kisalu ya Nzambi kaka sambu na madia.+ Ya kieleka, bima yonso kele bunkete, kansi yo kele mbi nde muntu kudia yo kana yo ta budisa muntu ya nkaka sakuba.+ 21  Yo kele mbote na kudia ve mbisi, na kunwa ve vinu, mpi na kusala ve konso kima yina ke budisa mpangi na nge sakuba.+ 22  Lukwikilu yina nge kele na yo, vanda na yo sambu na nge mosi na ntwala ya Nzambi. Kiese na muntu yina ke kudisambisaka ve na mambu yina yandi mosi ke ndimaka. 23  Kansi kana yandi kele na keti-keti, bo me bedisaka yandi ntama kana yandi dia, sambu yandi ke dia ve ti lukwikilu. Ya kieleka, konso kima yina muntu ke sala ve ti lukwikilu kele disumu.