Baroma 1:1-32

  • Bambote (1-7)

  • Nzala ya Polo ya kukwenda na Roma (8-15)

  • Muntu ya lunungu ta zinga sambu na lukwikilu (16, 17)

  • Bantu yina ke vwezaka Nzambi kele ve ti kima ya kutuba (18-32)

    • Bikalulu ya Nzambi ke monanaka na lugangu (20)

1  Polo, mpika ya Kristu Yezu, muntu yina bo me bingaka sambu na kuvanda ntumwa, mpi muntu ya bo me tulaka na kingenga sambu na kuzabisa nsangu ya mbote ya Nzambi;+  nsangu yina yandi silaka tuka ntama na nzila ya bambikudi na yandi na Masonuku ya santu,  sambu na Mwana na yandi, yina butukaka bonso muntu na bana* ya Davidi,+  kansi yina zabanaka nde yandi kele Mwana ya Nzambi+ na nsadisa ya ngolo ya mpeve santu. Diambu yai salamaka ntangu bo futumunaka yandi na bafwa+—ee, Yezu Kristu Mfumu na beto.  Na nzila na yandi beto bakaka ntima ya mbote ya nene mpi kintumwa+ ti lukanu ya bulemfu na nsadisa ya lukwikilu na kati ya makanda yonso+ sambu na zina na yandi.  Bo me bingaka beno mpi na kati ya makanda yina sambu beno vanda bantu ya Yezu Kristu—  na bantu yonso yina kele na Roma bonso bantu yina Nzambi ke zolaka, bantu yina bo me bingaka sambu na kuvanda basantu: Ntima ya mbote ya nene mpi ngemba ya Nzambi Tata na beto mpi ya Mfumu Yezu Kristu kuvanda ti beno.  Ntete, mono ke pesa matondo na Nzambi na mono na nzila ya Yezu Kristu sambu na beno yonso, sambu bo ke tubila lukwikilu na beno na nsi-ntoto ya mvimba.  Sambu Nzambi yina mono ke sadilaka kisalu ya santu na ntima ya mvimba ntangu mono ke zabisaka nsangu ya mbote ya Mwana na yandi, kele mbangi na mono nde mono ke tulaka beno ntangu yonso na bisambu na mono+ kukonda kuyambula, 10  mpi mono ke bondila kana mpila kele nde, nsuka-nsuka mono kwisa na beno kana yo kele luzolo ya Nzambi. 11  Sambu mono kele na nzala ya ngolo ya kumona beno, sambu mono pesa beno mwa dikabu ya kimpeve sambu beno kuma ngolo; 12  to na kutuba ya mbote, sambu beto pesana kikesa,+ na nzila ya lukwikilu na beto, lukwikilu na beno mpi ya mono. 13  Kansi bampangi, mono ke zola beno zaba nde, mbala mingi mono kanaka kukwisa kutala beno—kansi tii ntangu yai bo ke kanga mono nzila—sambu mono baka mpi mwa bambuma na kati na beno mutindu mono me baka mwa bambuma na kati ya makanda ya nkaka. 14  Mono kele na mfuka ya Bagreki mpi ya banzenza,* ya bantu ya mayele mpi ya bazoba; 15  yo yina mono kele ti nzala ya ngolo ya kuzabisa mpi nsangu ya mbote na beno bantu yina kele kuna na Roma.+ 16  Sambu mono ke wa ve nsoni na kuzabisa nsangu ya mbote;+ ya kieleka, yo kele ngolo ya Nzambi sambu na luguluku ya bantu yonso yina kele ti lukwikilu,+ ntete Bayuda,+ mpi na nima Bagreki.+ 17  Sambu na nzila na yo Nzambi ke monisa lunungu na yandi na nzila ya lukwikilu+ mpi sambu na lukwikilu, mutindu bo me sonikaka nde: “Kansi muntu ya lunungu ta zinga sambu na lukwikilu.”+ 18  Sambu makasi ya Nzambi+ ke katuka na zulu mpi ke kwisila mambu yonso ya ke vwezaka Nzambi mpi kukonda lunungu ya bantu yina ke kanga kieleka+ nzila na mutindu ya kukonda lunungu, 19  sambu mambu yina bantu lenda zaba sambu na Nzambi ke monana pwelele na kati na bo, sambu Nzambi me monisilaka bo yo pwelele.+ 20  Sambu bikalulu na yandi ya ke monikaka ve ke monanaka pwelele tuka lugangu ya nsi-ntoto, sambu yo ke monanaka na bima yina yandi salaka,+ disongidila ngolo na yandi ya kukonda nsuka+ mpi Kinzambi na yandi,+ yo yina bo kele ve ti kima ya kutuba. 21  Sambu ata bo zabaka Nzambi, bo pesaka yandi ve nkembo mpi bo tondaka yandi ve, kansi bangindu na bo kumaka ya mpamba mpi bantima na bo ya buzoba kumaka mpimpa.+ 22  Ata bo ke tubaka nde bo kele bantu ya mayele, bo me kuma bazoba 23  mpi bo me kumisa nkembo ya Nzambi yina ke polaka ve bonso kiteki ya muntu yina ke polaka, ya bandeke, ya bigangwa ya kele ti makulu iya, mpi ya bambisi yina ke tambulaka divumu na ntoto.+ 24  Yo yina, na kutadila banzala ya bantima na bo, Nzambi me bikaka bo na kusala mambu ya mvindu, sambu bo pesa nitu na bo mosi nsoni na kati na bo. 25  Bo me solaka kundima luvunu na kisika ya kundima kieleka ya Nzambi; bo me sambilaka mpi bo me sadilaka lugangu kisalu ya santu na kisika ya kusambila mpi kusadila Ngangi, yina bo fwete pesa lukumu mvula na mvula. Amen. 26  Yo yina Nzambi pesaka bo na nzala ya ngolo ya kuvukisa nitu ya bo ke yalaka ve,+ sambu bankento na bo me bikaka mutindu yina me fwana ya kuvukisa nitu mpi bo me kumaka kuvukisa nitu na mutindu yina me fwana ve;+ 27  mutindu mosi mpi, babakala me bikaka mutindu yina me fwana ya kuvukisa nitu ti nkento mpi bo me fulukaka ti nzala ya ngolo ya kuvukisa nitu bo na bo, babakala ti babakala,+ bo ke salaka mambu ya nsoni mpi bo ke baka ndola* ya kukuka, yina me fwana sambu na mambu na bo ya mbi.+ 28  Sambu bo buyaka kundima Nzambi,* yandi me bikaka bo na kulanda mabanza yina yandi ke ndimaka ve, sambu bo sala mambu yina me fwana ve.+ 29  Mpi bo vandaka ya kufuluka ti mambu yonso ya kukonda lunungu,+ ya mbi, ya lukasi,*+ mpi masumu, bo me fulukaka ti kulula,+ kufwa bantu,+ kuswana, kukusa,+ mpi mayele ya mbi,+ bo kele songi-songi,* 30  bo ke tongaka,+ bo ke mengaka Nzambi, bo kele luzitu ve, bo kele lulendo, bo ke kudisongaka, bo ke kanaka mambu ya mbi,* bo ke lemfukaka ve na bibuti,+ 31  bo kele ve ti mayele ya kubakisa mambu,+ bo ke lungisaka ve balusilu na bo, bo kele na zola ve sambu na bantu, mpi bo me kondaka mawa. 32  Ata bantu yai me zaba mbote nsiku ya lunungu ya Nzambi—nde bantu yina ke salaka mambu ya mutindu yai me fwana na kufwa+—bo ke landaka kaka ve na kusala mambu yina, kansi mpi ke ndimaka bantu yina ke salaka yo.

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “nkuna.”
To “bantu yina kele ve Bagreki.” Na kisina, “ba barbare.”
To “lufutu.”
To “bo buyaka kuzaba Nzambi mbote-mbote.”
To “kuyuma ntima.”
To “bo ke tongaka.”
To “bo ke gangaka mambu ya mbi.”