Nkunga 119:1-176

 • Ntonda sambu na ndinga ya mbalu ya Nzambi

  • ‘Inki mutindu baleke lenda sala nde nzila na bo kulanda kuvanda bunkete?’ (9)

  • “Mono ke zolaka bangibusa na nge mingi” (24)

  • “Ndinga na nge kele kivuvu na mono” (74, 81, 114)

  • “Mono ke zolaka nsiku na nge mingi!” (97)

  • “Mayele mingi ya kubakisa mambu mbote-mbote kuluta balongi na mono yonso” (99)

  • “Ndinga na nge kele mwinda sambu na dikulu na mono” (105)

  • “Ndinga na nge ya mvimba kele kieleka” (160)

  • Ngemba sambu na bantu yina ke zolaka ndinga ya Nzambi (165)

א [Aleph] 119  Kiese na bantu yina me konda kifu* na luzingu na bo,Yina ke zitisaka nsiku ya Yehowa.+   Kiese na bantu yina ke zitisaka bangibusa na yandi,+Yina ke sosaka yandi na ntima na bo ya mvimba.+   Bo ke salaka ve ata diambu mosi ya kukonda lunungu;Bo ke tambulaka na banzila na yandi.+   Nge me pesaka nsikuNde bo zitisa mbote-mbote bansiku na nge.+   A kana mono lendaka kubikala kaka ngolo*+Sambu mono zitisa bansiku na nge!   Ebuna mono zolaka ve kubaka nsoni+Ntangu mono ke tadila bantuma na nge yonso.   Mono ta kumisa nge ti ntima ya kusungamaNtangu mono ke longuka balusambisu na nge ya lunungu.   Mono ta zitisa bansiku na nge. Kuyambula mono ve ata fioti kimakulu. ב [Beth]   Inki mutindu leke ya bakala lenda sala nde nzila na yandi kulanda kuvanda bunkete? Kana yandi ke kudikeba mpi ke sala mambu na kuwakana ti ndinga na nge.+ 10  Mono ke sosa nge na ntima na mono ya mvimba. Kubika ve nde mono yambula bantuma na nge.+ 11  Mono ke bumba mbote-mbote na ntima na mono mambu ya nge ke tubaka+Sambu mono sala ve disumu na ntwala na nge.+ 12  Bika nde nge baka lukumu, O YehowaLonga mono bansiku na nge. 13  Ti bikobo na mono, mono ke zabisaBalusambisu yonso yina nge me zengaka. 14  Mono ke waka kiese na bangibusa na nge+Kuluta bima yonso ya nkaka ya ntalu.+ 15  Mono ta yindulula* bantuma na nge+Mpi mono ta tala kaka banzila na nge.+ 16  Mono ke zolaka mingi bansiku na nge ya kusonika. Mono ta vila ve ndinga na nge.+ ג [Gimel] 17  Sadila nsadi na nge mambu ti ntima ya mbote,Sambu mono zinga mpi mono zitisa ndinga na nge.+ 18  Kangula meso na mono sambu mono mona pweleleMambu ya kuyituka yina me katuka na nsiku na nge. 19  Mono kele kaka munzenza na insi.+ Kubumbila mono ve bantuma na nge. 20  Mono* kele ti nzala ya ngolo kibeniYa balusambisu na nge ntangu yonso. 21  Nge ke nganinaka bantu ya lulendo,Bantu ya bo me singaka yina ke yambulaka bantuma na nge.+ 22  Katula na ntwala na mono* kusawula ti kuvweza,Sambu mono ke zitisaka bangibusa na nge. 23  Ata ntangu bamfumu ke vanda kumosi mpi ke tuba mambu ya mbi sambu na mono,Nsadi na nge ke yindulula* bansiku na nge. 24  Mono ke zolaka bangibusa na nge mingi;+Yo ke pesaka mono bandongisila.+ ד [Daleth] 25  Mono* me lala na mfututu luse na ntoto.+ Bikisa mono na luzingu na kuwakana ti ndinga na nge.+ 26  Mono zabisaka nge banzila na mono, mpi nge pesaka mono mvutu;Longa mono bansiku na nge.+ 27  Sadisa mono na kubakisa ntendula* ya bantuma na nge,Sambu mono yindulula* bisalu na nge ya kuyituka.+ 28  Mono* me konda mpongi sambu na mawa. Pesa mono ngolo na kuwakana ti ndinga na nge. 29  Katula nzila ya luvunu na ntwala na mono,+Mpi monisila mono ntima ya mbote na nsiku na nge. 30  Mono me solaka nzila ya kwikama.+ Mono me ndima nde balusambisu na nge kele mbote. 31  Mono me kangamaka na bangibusa na nge.+ O Yehowa, kubika ve nde mono lemba nitu.*+ 32  Mono ta landa na kikesa yonso* nzila ya bantuma na nge,Sambu nge me yidikila yo kisika na ntima na mono.* ה [He] 33  Longa mono, O Yehowa,+ nzila ya bansiku na nge,Ebuna mono ta landa yo tii na nsuka.+ 34  Pesa mono mayele ya kubakisa mambu,Sambu mono zitisa nsiku na ngeMpi mono tanina yo na nti- ma na mono ya mvimba. 35  Twadisa* mono na kati ya nzila ya bantuma na nge,+Sambu mono ke waka kiese na kati na yo. 36  Benda ntima na mono na bangibusa na nge,Kansi ve na luta* ya bwimi.+ 37  Katula meso na mono sambu yo tala ve mambu ya kukonda mfunu;+Bikisa mono na luzingu na nzila na nge. 38  Lungisa lusilu yina nge pesaka* nsadi na nge,Sambu bantu kuwa nge boma.* 39  Katula nsoni yina mono ke wa boma na yo,Sambu balusambisu na nge kele mbote.+ 40  Tala mutindu mono ke wa nzala ya ngolo ya bantuma na nge. Bikisa mono na luzingu na lunungu na nge. ו [Waw] 41  Bika mono mona zola na nge ya kwikama, O Ye- howa,+Luguluku na nge na kuwakana ti lusilu na nge;*+ 42  Ebuna mono ta pesa mvutu na muntu yina ke sosila mono,Sambu mono ke tulaka ntima na ndinga na nge. 43  Kukatula ve kimakulu ndinga ya kieleka na munoko na mono,Sambu mono ke tulaka kivuvu na* lusambisu na nge. 44  Mono ta taninaka nsiku na nge ntangu yonso,Mvula na mvula.+ 45  Mpi mono ta tambula-tambula na kisika ya lutaninu,*+Sambu mono ke sosa bantuma na nge. 46  Mono ta tubila bangibusa na nge na ntwala ya bantotila,Mpi mono ta wa ve nsoni.+ 47  Mono ke zolaka bantuma na nge mingi,Ee, mono ke zolaka yo.+ 48  Mono ta nangula maboko na mono sambu na bantuma na nge, yina mono ke zolaka,+Mpi mono ta yindulula* bansiku na nge.+ ז [Zayin] 49  Yibuka mambu* yina nge silaka nsadi na nge,Yina nge ke pesa mono kivuvu na nzila na yo.* 50  Yai kikesa ya mono ke baka na bampasi na mono,+Sambu mambu ya nge ke tubaka me tanina mono na luzingu. 51  Bantu ya lulendo ke vweza mono ngolo,Kansi mono ke yambula ve nsiku na nge.+ 52  Mono ke yibukaka balusambisu na nge katuka ntama,+ O Yehowa,Mpi yo ke lembikaka mono.+ 53  Mono me wa makasi ya ngolo sambu na bantu ya mbi,Yina ke yambula nsiku na nge.+ 54  Bansiku na nge kele bankunga sambu na monoKonso kisika yina mono ke zingaka.* 55  Mono ke yibukaka zina na nge na mpimpa, O Ye- howa,+Sambu mono zitisa nsiku na nge. 56  Yai kikalulu na monoSambu mono ke zitisaka bantuma na nge. ח [Heth] 57  Yehowa kele dikabu na mono;+Mono silaka na kuzitisa bangogo na nge.+ 58  Mono ke bondila nge* na ntima na mono ya mvimba;+Wila mono mawa+ na kuwakana ti lusilu na nge.* 59  Mono me tadila banzila na mono,Sambu mono vutula makulu na mono na bangibusa na nge.+ 60  Mono ke sala nswalu mpi mono ke sukinina veNa kuzitisa bantuma na nge.+ 61  Bansinga ya bantu ya mbi me ziunga mono,Kansi mono ke vila ve nsiku na nge.+ 62  Mono ke telama na midi ya mpimpa sambu na kupesa nge matondo+Sambu na balusambisu na nge ya lunungu. 63  Mono kele nduku ya bantu yonso yina ke waka nge boma,Mpi ya bantu yina ke zitisaka bantuma na nge.+ 64  Zola na nge ya kwikama, O Yehowa, me fulusa ntoto;+Longa mono bansiku na nge. ט [Teth] 65  Nge me sadila nsadi na nge mambu ya mbote,O Yehowa, na kuwakana ti ndinga na nge. 66  Longa mono mabanza ya mbote mpi nzayilu,+Sambu mono me tulaka ntima na bantuma na nge. 67  Na ntwala nde mono mona mpasi, mono vandaka kuvila nzila,*Kansi ntangu yai mono ke zitisa mambu ya nge ke tubaka.+ 68  Nge kele mbote+ mpi bisalu na nge kele mbote. Longa mono bansiku na nge.+ 69  Bantu ya lulendo me bebisa lukumu na mono na mambu ya luvunu,Kansi mono ke zitisa bantuma na nge na ntima na mono ya mvimba. 70  Ntima na bo kele ngolo,*+Kansi mono ke zolaka nsiku na nge mingi.+ 71  Yo kele mbote mutindu mono monaka mpasi,+Sambu mono longuka bansiku na nge. 72  Nsiku yina nge me zabisaka kele mbote sambu na mono,+Yo kele mbote mingi kuluta mafunda ya wolo mpi ya arza.+ י [Yod] 73  Maboko na nge gangaka mono mpi salaka mono. Pesa mono mayele ya kubakisa mambu,sambu mono longuka bantuma na nge.+ 74  Bantu yina ke waka nge boma ke mona mono mpi ke yangalala,Sambu ndinga na nge kele kivuvu na mono.*+ 75  O Yehowa, mono me zaba nde balusambisu na nge kele ya lunungu,+Mpi nde nge monisaka mono mpasi na kwikama na nge.+ 76  Pardo bika zola na nge ya kwikama+ kulembika mono,Na kutadila mambu yina nge silaka* na nsadi na nge. 77  Wila mono mawa, sambu mono landa kuzinga,+Sambu mono ke zolaka nsiku na nge mingi.+ 78  Bika bantu ya lulendo kuwa nsoni,Sambu bo ke sala mono mbi kukonda kikuma.* Kansi mono ta yindulula* bantuma na nge.+ 79  Bika bantu yina ke waka nge boma kuvutukila mono,Bantu yina me zaba bangibusa na nge. 80  Bika ntima na mono kuvanda ya kukonda kifu na kulanda bansiku na nge,+Sambu mono wa ve nsoni.+ כ [Kaph] 81  Mono kele na nzala ya ngolo ya* luguluku na nge,+Sambu ndinga na nge kele kivuvu na mono.* 82  Meso na mono kele na nzala ya ngolo ya mambu ya nge ke tubaka+Ntangu mono ke tuba nde: “Inki ntangu nge ta lembika mono?”+ 83  Sambu mono kele bonso dibungu ya mpusu ya mbisi yina ke yuma na midinga,Kansi mono ke vila ve bansiku na nge.+ 84  Nsadi na nge fwete vingila bilumbu ikwa? Inki ntangu nge ta pesa ndola na bantu yina ke monisa mono mpasi?+ 85  Bantu ya lulendo me timuna mabulu sambu na mono,Bayina ke zitisaka ve nsiku na nge. 86  Bantuma na nge yonso me fwana na kutudila ntima. Bantu ke monisa mono mpasi kukonda kikuma; sadisa mono!+ 87  Yo bikalaka fioti nde bo katula mono kimakulu na ntoto,Kansi mono yambulaka ve bantuma na nge. 88  Bikisa mono na luzingu sambu na zola na nge ya kwikama,Sambu mono zitisa bangibusa yina nge me pesaka. ל [Lamed] 89  Ndinga na nge ta bikala na zuluKimakulu, O Yehowa.+ 90  Kwikama na nge kele na bandonga yonso ya bantu.+ Nge me tulaka ntoto ngolo, sambu yo bikala kaka mutindu yina.+ 91  Na kuwakana ti balusambisu na nge, yo* kele kaka tii bubu yai,Sambu yo yonso kele bansadi na nge. 92  Kana mono vandaka kuzola ve nsiku na nge mingi,Mono zolaka kufwa na mpasi na mono.+ 93  Mono ta vila ve ata fioti bantuma na nge,Sambu nge me taninaka mono na luzingu na nzila na yo.+ 94  Mono kele muntu na nge; gulusa mono,+Sambu mono ke sosa bantuma na nge.+ 95  Bantu ya mbi ke vingila na kufwa mono,Kansi mono ke tula dikebi ya mingi na bangibusa na nge. 96  Mono me monaka nsuka ya bima yonso ya kukuka,Kansi bantuma na nge kele na nsuka ve.* מ [Mem] 97  Mono ke zolaka nsiku na nge mingi!+ Mono ke yindululaka* yo kilumbu ya mvimba.+ 98  Ntuma na nge ke kumisa mono mayele kuluta bambeni na mono,+Sambu mono ke vandaka ti yo kimakulu. 99  Mono kele ti mayele mingi ya kubakisa mambu mbote-mbote kuluta balongi na mono yonso,+Sambu mono ke yindululaka* bangibusa na nge. 100  Mono ke salaka mambu ti mayele ya kubakisa kuluta bambuta,Sambu mono ke zitisaka bantuma na nge. 101  Mono ke buyaka kutambula na konso nzila yina ya mbi,+Mpidina mono lenda zitisa ndinga na nge. 102  Mono ke bikisaka ve balusambisu na nge,Sambu nge me longaka mono. 103  Ndinga na nge kele sukadi mingi na kitini ya zulu ya munoko na mono,Kuluta bwiki na munoko na mono!+ 104  Bantuma na nge ke sadisaka mono na kusala mambu ti mayele ya kubakisa mambu.+ Yo yina mono ke mengaka banzila yonso ya luvunu.+ נ [Nun] 105  Ndinga na nge kele mwinda sambu na dikulu na mono,Mpi nsemo sambu na nzila na mono.+ 106  Mono diaka ndefi, mpi mono ta lungisa yo,Sambu na kuzitisa balusambisu na nge ya lunungu. 107  Mono me mona mpasi mingi kibeni.+ O Yehowa, bikisa mono na luzingu na kuwakana ti ndinga na nge.+ 108  O Yehowa, pardo, wa kiese na makabu ya luzolo ya mbote ya mono ke pesa sambu na kupesa lukumu,*+Mpi longa mono balusambisu na nge.+ 109  Luzingu na mono kele ntangu yonso na kigonsa,*Kansi mono me vila ve nsiku na nge.+ 110  Bantu ya mbi me tudila mono mutambu,Kansi mono me yambulaka ve bantuma na nge.+ 111  Mono ke bakaka bangibusa na nge bonso kima na mono ya kimakulu,*Sambu yo kele kiese ya ntima na mono.+ 112  Mono me bakaka lukanu ya* kuzitisa bansiku na ngeNtangu yonso, tii na nsuka. ס [Samekh] 113  Mono ke mengaka bantu ya kele ntima-zole,*+Kansi mono ke zolaka nsiku na nge.+ 114  Nge kele kisika na mono ya lutaninu mpi kitaninu na mono,+Sambu ndinga na nge kele kivuvu na mono.*+ 115  Beno bantu ya mbi, beno vanda ntama ti mono,+Sambu mono zitisa bantuma ya Nzambi na mono. 116  Sadisa mono mutindu nge silaka,*+Sambu mono landa kuzinga;Kubika ve nde kivuvu na mono kulembisa mono nitu.*+ 117  Sadisa mono sambu mono guluka;+Ebuna mono ta talaka bansiku na nge ntangu yonso.+ 118  Nge ke buyaka bantu yonso yina ke bikisaka bansiku na nge,+Sambu bo kele bantu ya luvunu mpi ya ke kusaka. 119  Nge ke losaka bantu yonso ya mbi ya ntoto bonso nde bo kele mvindu ya mpamba.+ Yo yina mono ke zolaka bangibusa na nge. 120  Boma na nge ke salaka nde nitu* na mono kutekita;Mono ke waka balusambisu na nge boma. ע [Ayin] 121  Mono me sala mambu ya mbote mpi ya lunungu. Kubikisa mono ve na maboko ya bantu yina ke niokula mono! 122  Sila nde nge ta sadisa nsadi na nge;Kubika ve nde bantu ya lulendo kuniokula mono. 123  Meso na mono me lemba na kuvingila luguluku na nge+Mpi lusilu na nge ya lunungu.*+ 124  Monisila nsadi na nge zola ya kwikama,+Mpi longa mono bansiku na nge.+ 125  Mono kele nsadi na nge; pesa mono mayele ya kubakisa mambu,+Sambu mono zaba bangibusa na nge. 126  Ntangu me lunga sambu Yehowa kusala,+Sambu bo me fwa nsiku na nge. 127  Yo yina mono ke zolaka bantuma na ngeKuluta wolo, ata wolo ya mbote.*+ 128  Yo yina mono ke monaka konso nsiku yina ke katukaka na nge nde yo kele ya mbote;+Mono ke mengaka konso nzila ya luvunu.+ פ [Pe] 129  Bangibusa na nge kele ya kuyituka. Yo yina mono* ke zitisaka yo. 130  Kana bo zabisa bangogo na nge, yo ke nataka nsemo,+Yo ke pesaka mayele ya kubakisa mambu na bantu yina me konda mayele.+ 131  Mono ke kangula munoko nene mpi ke dila,*Sambu mono kele na nzala ya ngolo ya bantuma na nge.+ 132  Tala mono mpi wila mono mawa,+Na kulanda mayele na nge ya kutadila mambu sambu na bantu yina ke zolaka zina na nge.+ 133  Twadisa bitambi na mono na lutaninu* na mambu ya nge ke tubaka;Bika nde kima mosi ve ya mbi kuyala mono.+ 134  Gulusa* mono na maboko ya bantu ya nku,Ebuna mono ta zitisa bantuma na nge. 135  Sala nde luse na nge kusema* na zulu ya nsadi na nge,+Mpi longa mono bansiku na nge. 136  Mansanga ke kulumuka na meso na monoSambu bantu ke zitisa ve nsiku na nge.+ צ [Tsade] 137  Nge kele muntu ya lunungu, O Yehowa,+Mpi balusambisu na nge kele mbote.+ 138  Bangibusa ya nge ke pesaka kele ya lununguMpi yo me fwana kibeni na kutudila ntima. 139  Kikesa na mono ke pela na kati na mono bonso tiya,+Sambu bambeni na mono me vila mambu ya nge ke tubaka. 140  Mambu ya nge ke tubaka kele bunkete kibeni,+Mpi nsadi na nge ke zolaka yo.+ 141  Mono kele muntu ya kukonda mfunu mpi ya bo ke vwezaka;+Ata mpidina, mono me vilaka ve bantuma na nge. 142  Lunungu na nge kele lunungu ya kukonda nsuka,+Mpi nsiku na nge kele kieleka.+ 143  Ata mawa ti mpasi me bwila mono,Mono ke landa kuzola bantuma na nge mingi. 144  Lunungu ya bangibusa na nge kele ya kukonda nsuka. Pesa mono mayele ya kubakisa mambu,+ sambu mono landa kuzinga. ק [Qoph] 145  Mono ke binga na ntima na mono ya mvimba. O Yehowa, ndima. Mono ta zitisa bansiku na nge. 146  Mono ke binga nge; gulusa mono! Mono ta zitisa bangibusa na nge. 147  Mono me telama na ntwala nde ntongo kutana* sambu mono dila sambu na kulomba lusadisu,+Sambu mambu ya nge ke tubaka kele kivuvu na mono.* 148  Meso na mono me kanguka na ntwala ya bansungi ya kukengila na mpimpa,Mpidina mono lenda yindulula* mambu yina nge ke tubaka.+ 149  Wa ndinga na mono sambu na zola na nge ya kwi- kama.+ O Yehowa, bikisa mono na luzingu na kuwakana ti lunungu na nge. 150  Bantu yina me kudipesaka na mambu ya nsoni* me finama;Bo kele ntama ti nsiku na nge. 151  Nge kele pene-pene, O Yehowa,+Mpi bantuma na nge yonso kele kieleka.+ 152  Katuka ntama mono me zabaka bangibusa na nge,Nde nge me tulaka yo sambu yo zinga kimakulu.+ ר [Resh] 153  Tala mpasi na mono mpi gulusa mono,+Sambu mono me vilaka ve nsiku na nge. 154  Nwanina mono* mpi gulusa mono;+Bikisa mono na luzingu na kuwakana ti lusilu na nge.* 155  Luguluku kele ntama ti bantu ya mbi,Sambu bo me sosa ve bansiku na nge.+ 156  Mawa na nge kele mingi, O Yehowa.+ Bikisa mono na luzingu na kuwakana ti lunungu na nge. 157  Bantu yina ke monisa mono mpasi mpi bambeni na mono kele mingi;+Kansi mono me yambulaka ve bangibusa na nge. 158  Mono ke talaka bayekudi na nzanzi,Sambu bo ke zitisaka ve mambu yina nge ke tubaka.+ 159  Tala mutindu mono ke zolaka bantuma na nge! O Yehowa, bikisa mono na luzingu sambu na zola na nge ya kwikama.+ 160  Ndinga na nge ya mvimba kele kieleka,+Mpi balusambisu na nge ya lunungu ke zingaka kimakulu. ש [Sin] to [Shin] 161  Bamfumu ke monisa mono mpasi+ kukonda kikuma,Kansi ntima na mono ke wa mambu ya nge ke tubaka boma.+ 162  Mono ke waka kiese na mambu ya nge ke tubaka+Bonso muntu yina me botula bima mingi. 163  Mono ke buyaka luvunu+—mono ke mengaka yo ngolo—Mono ke zolaka nsiku na nge.+ 164  Mono ke kumisaka nge mbala nsambwadi konso kilumbuSambu na balusambisu na nge ya lunungu. 165  Bantu yina ke zolaka nsiku na nge kele na ngemba mingi;+Kima mosi ve lenda budisa bo sakuba.* 166  Mono ke vingila nde nge gulusa mono, O Yehowa,Mpi mono ke zitisa bantuma na nge. 167  Mono* ke zitisaka bangibusa na nge,Mpi mono ke zolaka yo mingi.+ 168  Mono ke zitisaka bantuma na nge mpi bangibusa na nge,Sambu nge me zaba mambu yonso ya mono ke salaka.+ ת [Taw] 169  Bika nde kudila na mono sambu na kulomba lusadisu kukumina nge, O Yehowa.+ Na kuwakana ti ndinga na nge, sadisa mono na kubakisa.+ 170  Bika nde diambu ya mono ke lomba sambu nge monisila mono ntima ya mbote kukuma na ntwala na nge. Gulusa mono, mutindu nge silaka.* 171  Bika munoko na mono kufuluka ti nkunga ya lukumu,+Sambu nge ke longaka mono bansiku na nge. 172  Bika ludimi na mono kuyimba mambu ya nge ke tubaka,+Sambu bantuma na nge yonso kele ya lunungu. 173  Bika diboko na nge kuvanda ya kuyilama na kusadisa mono,+Sambu mono me solaka na kulemfukila bantuma na nge.+ 174  Mono kele na nzala ya ngolo ya luguluku na nge, O Yehowa,Mpi mono ke zolaka nsiku na nge mingi.+ 175  Bika mono vanda na luzingu sambu mono kumisa nge;+Bika balusambisu na nge kusadisa mono. 176  Mono me yungana bonso dimeme yina+ me vila. Sosa nsadi na nge,Sambu mono me vilaka ve bantuma na nge.+

Banoti na nsi ya lutiti

To “ke taninaka kwikama.”
Na kisina, “Bika nde banzila na mono kutelama ngolo.”
To “ta longuka.”
To “Moyo na mono.”
Na kisina, “Katula na zulu na mono.”
To “ke longuka.”
To “Moyo na mono.”
Na kisina, “nzila.”
To “longuka.”
To “Moyo na mono.”
To “bo pesa mono nsoni.”
Na kisika, “ta baka ntinu na.”
To mbala ya nkaka, “nge ke salaka nde ntima na mono kuvanda ti kivuvu.”
To “Tambusa.”
To “na balufutu.”
To “mambu yina nge tubilaka.”
To mbala ya nkaka, “Yina bo salaka na bantu yina ke waka nge boma.”
To “mambu yina nge tubaka.”
To “ke vingilaka.”
To “na kisika mosi ya nene.”
To “ta longuka.”
To “lusilu.”
To “Yina nge me sala nde mono vingila.”
To “Na nzo yina mono ke zingaka bonso munzenza.”
To “Mono ke lembika (ke sosa kumweta ya) luse na nge.”
To “ti mambu yina nge tubaka.”
To “mono vandaka kusala masumu kukonda kukana.”
Na kisina, “kele ve na mawi, bonso mafuta.”
To “mono ke vingila ndinga na nge.”
To “mambu yina nge tubilaka.”
To mbala ya nkaka, “ti luvunu.”
To “ta longuka.”
To “Moyo na mono ke zolaka mingi.”
To “mono ke vingila ndinga na nge.”
Disongidila, bisalu na yandi yonso ya yandi me gangaka.
Na kisina, “kele mingi kibeni.”
To “ke longukaka.”
To “ke longukaka.”
Na kisina, “makabu ya luzolo ya mbote ya munoko na mono.”
To “Moyo na mono kele na diboko na mono ntangu yonso.”
To “dikabu na mono ya kukonda nsuka.”
Na kisina, “me benda ntima na mono na.”
To “bantu ya kele ti ntima ya kukabwana.”
To “mono ke vingila ndinga na nge.”
To “na kuwakana ti ndinga na nge.”
To “kuwa nsoni.”
Na kisina, “nsuni.”
To “mambu ya lunungu yina nge tubaka.”
To “ya bunkete.”
To “moyo na mono.”
Na kisina, “ke nwa mpema.”
To “Kumisa bitambi na mono ngolo.”
Na kisina, “Sumbulula.”
To “kumweta.”
To “na suka na ntwala nde ntangu kubasika.”
To “mono ke vingila mambu ya nge ke tubaka.”
To “longuka.”
To “mansoni.”
To “Samba diambu na mono.”
To “ti mambu ya nge tubaka.”
To “Sambu na bo kima kele ve ya kubudisa sakuba.”
To “Moyo na mono.”
To “na kuwakana ti mambu yina nge tubaka.”