Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Bankunga

Bakapu

Mambu Yina Ke na Kati

 • 1

  • Banzila zole ya kuswaswana

   • Kiese na kutanga nsiku ya Nzambi (2)

   • Bantu ya lunungu kele bonso nti ya ke butaka mbuma (3)

   • Bantu ya mbi kele bonso mpusu ya ble yina mupepe ke nataka (4)

 • 2

  • Yehowa ti muntu yina yandi me tulaka mafuta

   • Yehowa ke seka makanda (4)

   • Yehowa me tula ntotila na yandi (6)

   • Beno pesa mwana lukumu (12)

 • 3

  • Kutudila Nzambi ntima ata kigonsa kele

   • ‘Sambu na nki bambeni mingi kibeni?’ (1)

   • “Luguluku kele ya Yehowa”  (8)

 • 4

  • Kisambu ya kutudila Nzambi ntima

   • “Beno wa makasi, kansi beno sala ve disumu” (4)

   • ‘Mono ta lala mpongi na ngemba’ (8)

 • 5

  • Yehowa, kitininu ya bantu ya lunungu

   • Nzambi ke mengaka mambu ya mbi (4, 5)

   • “Twadisa mono na lunungu na nge” (8)

 • 6

  • Kisambu sambu na kulomba nde Nzambi kuwa mawa

   • Bafwa ke pesaka ve Nzambi lukumu (5)

   • Nzambi ke waka ntangu bantu ke lombaka yandi na kuwila bo mawa (9)

 • 7

  • Yehowa kele Zuzi ya lunungu

   • “Sambisa mono, O Yehowa” (8)

 • 8

  • Nkembo ya Nzambi mpi lukumu ya muntu

   • “Zina na nge kele nene kibeni!” (1, 9)

   • ‘Keti muntu kele mfunu?’ (4)

   • Nzambi me pesaka muntu lukumu (5)

 • 9

  • Kuzabisa bisalu ya kuyituka ya Nzambi

   • Yehowa, kisika ya mbote ya kubumbana (9)

   • Kuzaba zina ya Nzambi ke tendula kutudila yandi ntima (10)

 • 10

  • Yehowa, nsadisi ya bantu ya me konda lusadisu

   • Muntu ya mbi ke kudikumisa nde: “Nzambi kele ve” (4)

   • Bantu ya me konda lusadisu ke kwendaka na Yehowa (14)

   • “Yehowa kele Ntotila mvula na mvula” (16)

 • 11

  • Kutina na Yehowa

   • “Yehowa kele na tempelo na yandi ya santu” (4)

   • Nzambi ke mengaka konso muntu yina ke zolaka mubulu (5)

 • 12

  • Yehowa me telama sambu na kusala diambu

   • “Mambu yina Yehowa ke tubaka kele bunkete” (6)

 • 13

  • Kuvanda ti nzala ya ngolo ya luguluku ya Yehowa

   • “O Yehowa, tii nki ntangu?” (1, 2)

   • Yehowa ke pesaka matabisi mingi kibeni (6)

 • 14

  • Mambu yina zoba ke salaka

   • “Yehowa kele ve” (1)

   • “Muntu mosi ve ke sala mambu ya mbote” (3)

 • 15

  • Nani lenda vanda munzenza na tenta ya Yehowa?

   • Yandi ke tubaka kieleka na ntima na yandi (2)

   • Yandi ke kusilaka ve bantu makambu (3)

   • Yandi ke lungisaka balusilu, ata kana yo ke pesa mpasi (4)

 • 16

  • Yehowa, Nto ya bumbote

   • “Yehowa kele dikabu na mono” (5)

   • ‘Bangindu na mono ke sungika mono na mpimpa’ (7)

   • ‘Yehowa kele na diboko na mono ya kitata’ (8)

   • “Nge ta bika mono ve na Maziamu” (10)

 • 17

  • Kisambu sambu na kulomba lutaninu

   • “Nge me fimpa ntima na mono” (3)

   • “Na kivudi ya mapapu na nge” (8)

 • 18

  • Kukumisa Nzambi sambu na luguluku

   • “Yehowa kele ditadi na mono” (2)

   • Yehowa ke vandaka ya kwikama na bantu ya kwikama (25)

   • Nzila ya Nzambi kele ya kukuka (30)

   • “Kudikulumusa na nge ke kumisa mono muntu ya nene” (35)

 • 19

  • Lugangu ya Nzambi mpi nsiku na yandi ke ta kimbangi

   • “Zulu ke zabisaka nkembo ya Nzambi” (1)

   • Nsiku ya kukuka ya Nzambi ke vutulaka ngolo (7)

   • “Masumu yina mono me zaba ve” (12)

 • 20

  • Luguluku ya ntotila yina Nzambi me tulaka mafuta

   • Bantu ya nkaka ke tulaka ntima na bapusu-pusu ti bampunda, “kansi beto, beto ke bingaka zina ya Yehowa” (7)

 • 21

  • Balusakumunu na ntotila yina ke tudilaka Yehowa ntima

   • Nzambi me pesa ntotila luzingu ya nda (4)

   • Bambeni ya Nzambi ta bela bitumba (8-12)

 • 22

  • Muntu ya kukonda kivuvu me kuma muntu ya lukumu

   • “Nzambi na mono, sambu na nki nge me yambula mono?” (1)

   • “Bo ke budila bilele na mono zeke” (18)

   • Kukumisa Nzambi na dibundu (22, 25)

   • Ntoto ya mvimba ta sambila Nzambi (27)

 • 23

  • “Yehowa kele Ngungudi na mono”

   • “Mono ta konda kima ve” (1)

   • “Yandi ke pesaka mono kikesa” (3)

   • “Dikopa na mono me fuluka meke” (5)

 • 24

  • L2Ntotila ya nkembo me kota na bakielo

   • ‘Ntoto kele ya Yehowa’ (1)

 • 25

  • Kisambu sambu na kulomba lutwadisu mpi ndolula

   • “Longa mono banzila na nge” (4)

   • “Kinduku ya ngolo ti Yehowa” (14)

   • “Lolula masumu na mono yonso” (18)

 • 26

  • Kutambula na kwikama

   • “Tala mono, O Yehowa” (2)

   • Kubuya kuvukana ti bantu ya mbi (4, 5)

   • ‘Mono ta tambula na nziunga ya mesa-kimenga ya Nzambi’ (6)

 • 27

  • Yehowa, kisika ya ngolo ya lutaninu ya luzingu na mono

   • Ntonda sambu na tempelo ya Nzambi (4)

   • Yehowa ke kebaka muntu ata bibuti kusala yo ve (10)

   • “Tula kivuvu na Yehowa” (14)

 • 28

  • Nzambi me wa kisambu ya muyimbi-bankunga

   • Yehowa, ngolo na mono mpi kitaninu na mono’ (7)

 • 29

  • Ndinga ya ngolo ya Yehowa

   • Kusambila ti bilele ya santu (2)

   • “Nzambi ya nkembo ke ngana bonso nzasi” (3)

   • Yehowa ke pesaka bantu na yandi ngolo (11)

 • 30

  • Kudila me kuma kiese

   • Nzambi ke monisilaka muntu ntima ya mbote luzingu ya mvimba (5)

 • 31

  • Tina na Yehowa

   • “Mono ke pesa mpeve na mono na maboko na nge” (5)

   • “Yehowa, Nzambi ya kieleka” (5)

   • Bumbote ya mingi ya Nzambi (19)

 • 32

  • Kiese na bantu yina bo me lolula

   • “Mono fungunaka disumu na mono na nge” (5)

   • Nzambi ke pesa nge mayele ya kubakisa mambu mbote-mbote (8)

 • 33

  • Lukumu na Ngangi

   • “Beno yimbila yandi nkunga ya mpa” (3)

   • Bima yonso salamaka na nzila ya ndinga mpi ya mpeve ya Yehowa (6)

   • Dikanda ya Yehowa kele na kiese (12)

   • Meso ya Yehowa ya ke kengilaka (18)

 • 34

  • Yehowa ke gulusaka bansadi na yandi

   • “Beto kumisa zina na yandi kumosi” (3)

   • Wanzio ya Yehowa ke taninaka (7)

   • “Beno meka mpi beno mona nde Yehowa kele mbote” (8)

   • “Bo me buka ve ata mukwa na yandi mosi” (20)

 • 35

  • Kisambu sambu na kuguluka na maboko ya bambeni

   • Bo ta kula bambeni (5)

   • Kukumisa Nzambi na kati ya bantu mingi (18)

   • HKimbeni kukonda kikuma (19)

 • 36

  • Zola ya kwikama mpi ya mbote ya Nzambi

   • Muntu ya mbi ke waka ve Nzambi boma (1)

   • Nzambi, nto ya luzingu (9)

   • “Na nzila ya nsemo na nge, beto lenda mona nsemo” (9)

 • 37

  • Bantu yina ke tudilaka Yehowa ntima ta toma

   • Kuwa ve makasi sambu na bantu ya mbi (1)

   • “Wa kiese mingi kibeni na Yehowa” (4)

   • “Pesa nzila na nge na Yehowa” (5)

   • “Bantu ya kudikulumusa ta baka ntoto” (11)

   • Muntu ya lunungu ta konda ve mampa (25)

   • Bantu ya lunungu ta zinga kimakulu na zulu ya ntoto (29)

 • 38

  • Kisambu ya muntu mosi ya me balula ntima mpi ya ke mona mpasi

   • “Mono ke kudiyangisa mpi mono me lemba nitu mingi kibeni” (6)

   • Yehowa ke waka bantu yina ke vingilaka yandi (15)

   • “Disumu na mono vandaka kuyangisa mono” (18)

 • 39

  • Luzingu kele nkufi

   • Muntu kele mupepe ya mpamba (5, 11)

   • “Kumona ve mpamba mansanga na mono” (12)

 • 40

  • Kupesa matondo na Nzambi yina me fwanana ve ti muntu ya nkaka

   • Bisalu ya Nzambi kele mingi kuluta yina beto lenda tubila (5)

   • Bimenga kele ve bima ya ntete yina Nzambi ke tudilaka dikebi (6)

   • “Mono ke vandaka na kiese na kusala luzolo na nge” (8)

 • 41

  • Kisambu na mbeto ya maladi

   • Nzambi ke sadisaka muntu ya maladi (3)

   • Nduku mosi ya ngolo me teka yandi (9)

 • 42

  • Kukumisa Nzambi sambu yandi kele Ngulusi ya Nene

   • Mono ke wa nzala ya Nzambi mutindu kabuluku ke waka nzala ya masa (1, 2)

   • “Sambu na nki mono me konda kivuvu?” (5, 11)

   • “Vingila Nzambi” (5, 11)

 • 43

  • Nzambi yina kele Zuzi ke gulusaka

   • ‘Tinda nsemo na nge mpi kieleka’ (3)

   • “Sambu na nki mono me konda kivuvu?” (5)

   • “Vingila Nzambi” (5)

 • 44

  • Kisambu sambu na kulomba lusadisu

   • “Nge muntu gulusaka beto” (7)

   • “Bonso mameme yina bo fwete fwa” (22)

   • “Telama sambu na kusadisa beto!” (26)

 • 45

  • Makwela ya ntotila yina bo me tulaka mafuta

   • Yandi kele ti bangogo ya kitoko (2)

   • “Nzambi kele kiti na nge ya kimfumu mvula na mvula” (6)

   • Ntotila kele ti nzala ya ngolo ya kitoko ya nkento ya makwela (11)

   • Bana ta vanda bamfumu na ntoto ya mvimba (16)

 • 46

  • “Nzambi kele kitininu na beto”

   • Bisalu ya kuyituka ya Nzambi (8)

   • Nzambi me sukisa bitumba na ntoto ya mvimba (9)

 • 47

  • Nzambi, Ntotila ya ntoto ya mvimba

   • ‘Yehowa ke pesaka boma’ (2)

   • Beno yimba bankunga ya lukumu sambu na Nzambi (6, 7)

 • 48

  • Sioni, mbanza ya Ntotila ya Nene

   • Kiese ya ntoto ya mvimba (2)

   • Beno tala-tala mbanza ti banzo-zulu na yo (11-13)

 • 49

  • Buzoba ya kutula ntima na bimvwama

   • Muntu mosi ve lenda sumba diaka muntu ya nkaka (7, 8)

   • Nzambi ke sumbaka diaka muntu na Maziamu (15)

   • Kimvwama lenda gulusa ve muntu na lufwa (16, 17)

 • 50

  • Nzambi ke sambisaka muntu ya kwikama mpi muntu ya mbi

   • Kuwakana ya Nzambi na nsadisa ya kimenga (5)

   • “Nzambi yandi mosi kele Zuzi” (6)

   • Bambisi yonso kele ya Nzambi (10, 11)

   • Nzambi me monisa pwelele mambu ya bantu ya mbi (16-21)

 • 51

  • Kisambu ya muntu yina me balula ntima

   • Muntu ya masumu yantika bo bakaka divumu na yandi (5)

   • ‘Yobisa mono sambu na disumu na mono’ (7)

   • “Ganga ntima ya mpembe na kati na mono” (10)

   • Ntima ya ke niokwama ke pesaka Nzambi kiese (17)

 • 52

  • Kutula ntima na zola ya kwikama ya Nzambi

   • Lukebisu na bantu yina ke kudikumisa sambu na mambu ya mbi (1-5)

   • Bantu ya mbi ke tulaka ntima na bimvwama (7)

 • 53

  • Mambu yina bazoba ke salaka

   • “Yehowa kele ve” (1)

   • “Muntu mosi ve ke sala mambu ya mbote” (3)

 • 54

  • Kisambu sambu na kulomba lusadisu ntangu beto kele na kati ya bambeni

   • “Nzambi kele nsadisi na mono” (4)

 • 55

  • Kisambu ntangu nduku mosi me teka beto

   • Nduku mosi ya ngolo me sosila yandi (12-14)

   • “Losila Yehowa kizitu na nge” (22)

 • 56

  • Kisambu ntangu bo ke monisa beto mpasi

   • “Mono ke tulaka ntima na Nzambi” (4)

   • “Mansanga na mono na dibungu na nge ya mpusu ya mbisi” (8)

   • “Muntu lenda sala mono inki?” (4, 11)

 • 57

  • Kisambu sambu na kulomba nde Nzambi kumonisa ntima ya mbote

   • Kutina na nsi ya mapapu ya Nzambi (1)

   • Bambeni me bwa na mutambu na bo mosi (6)

 • 58

  • Kele ti Nzambi yina ke sambisaka ntoto

   • Kisambu sambu na kupesa bantu ya mbi ndola (6-8)

 • 59

  • Nzambi, kitaninu mpi kitininu

   • ‘Kuwila ve bayekudi mawa’ (5)

   • “Mono ta yimbila ngolo na nge” (16)

 • 60

  • Nzambi me bedisa bambeni

   • Luguluku yina ke katukaka na bantu kele mfunu ve (11)

   • “Beto ta baka ngolo na Nzambi” (12)

 • 61

  • Nzambi, nzo-zulu ya ngolo sambu na kuditanina na bambeni

   • “Mono ta vanda munzenza na tenta na nge” (4)

 • 62

  • Luguluku ya kieleka ke katukaka na Nzambi

   • “Mono ke vingila Nzambi na pima yonso” (1, 5)

   • ‘Beno kangula bantima na beno na ntwala ya Nzambi’ (8)

   • Bantu kele mupepe ya mpamba (9)

   • Kutula ve ntima na kimvwama (10)

 • 63

  • Kuwa nzala ya Nzambi

   • “Zola na nge ya kwikama kele mbote kuluta luzingu” (3)

   • ‘Kufuluka kitini ya kuluta kitoko’ (5)

   • Kuyindulula Nzambi na mpimpa (6)

   • ‘Mono ke kangama na Nzambi’ (8)

 • 64

  • Lutaninu na bigonsa ya kubumbana

   • “Nzambi ta losila bo batolo-tolo” (7)

 • 65

  • Nzambi ke kebaka ntoto

   • “Muntu ya ke waka kisambu” (2)

   • “Kiese na muntu yina nge me sola” (4)

   • Bumbote ya mingi ya Nzambi (11)

 • 66

  • Bisalu ya Nzambi ya ke pesaka boma

   • “Beno kwisa kumona bisalu ya Nzambi” (5)

   • “Mono ta lungisa balusilu na mono na nge” (13)

   • Nzambi ke waka kisambu (18-20)

 • 67

  • Ntoto ya mvimba ta wa Nzambi boma

   • Nzila ya Nzambi ta zabana (2)

   • ‘Bika bantu yonso kukumisa Nzambi’ (3, 5)

   • “Nzambi ta sakumuna beto” (6, 7)

 • 68

  • ‘Bika bambeni ya Nzambi kupanzana’

   • “Tata ya bana ya me konda batata” (5)

   • Nzambi ke pesaka bantu yina kele bo mosi nzo (6)

   • Bankento ke zabisa nsangu ya mbote (11)

   • Bantu bonso makabu (18)

   • ‘Yehowa ke nataka kilo na beto konso kilumbu’ (19)

 • 69

  • Kisambu sambu na kulomba luguluku

   • “Kikesa sambu na nzo na nge ke pela na kati na mono bonso tiya” (9)

   • “Pesa mono mvutu nswalu” (17)

   • “Bo pesaka mono masa ya ngani sambu na kunwa” (21)

 • 70

  • Kulomba lusadisu kukonda kusukinina

   • “Sala mambu nswalu sambu na mono” (5)

 • 71

  • Kikalulu ya kutula ntima ya minunu

   • Kutudila Nzambi ntima katuka kileke ((5)

   • “Ntangu ngolo na mono me mana” (9)

   • ‘Nzambi me longaka mono katuka kileke’ (17)

 • 72

  • Luyalu ya ngemba ya ntotila ya Nzambi

   • “Muntu ya lunungu ta yela bonso matiti ya mpa” (7)

   • Bantu katuka na nzadi-mungwa tii na nzadi-mungwa (8)

   • Kuguluka na mubulu (14)

   • Mbuma ta vanda mingi kibeni na ntoto (16)

   • Zina ya Nzambi ta zinga kimakulu (19)

 • 73

  • Muntu ya ke waka Nzambi boma me vutukila mabanza ya kimpeve

   • “Makulu na mono zolaka kuvila nzila” (2)

   • “Mono vandaka kudiyangisa kilumbu ya mvimba” (14)

   • ‘Tii ntangu mono kotaka na kisika ya santu ya Nzambi’ (17)

   • Bantu ya mbi na ntoto ya butesi (18)

   • Kupusana pene-pene ya Nzambi kele mbote (28)

 • 74

  • Kisambu sambu na kulomba nde Nzambi kuyibuka bantu na yandi

   • Bo me yibusa mutindu Nzambi ke gulusaka (12-17)

   • “Yibuka masota ya mbeni” (18)

 • 75

  • Nzambi ke sambisaka na lunungu

   • Bantu ya mbi ta nwa dikopa ya Yehowa (8)

 • 76

  • 76 Nzambi me nunga bambeni ya Sioni

   • Nzambi ke gulusaka bantu ya kudikulumusa (9)

   • Yandi ta kulumusa bambeni ya lulendo (12)

 • 77

  • Kisambu na ntangu ya mpasi

   • Kuyindulula bisalu ya Nzambi (11, 12)

   • ‘Nani kele nene bonso nge, O Nzambi?’ (13)

 • 78

  • Zola ya Nzambi mpi kukonda lukwikilu ya Izraele

   • Kutela mambu na ndonga ya bantu yina ke kwisa (2-8)

   • “Bo tudilaka ve Nzambi lukwikilu” (22)

   • “Bambuma ya zulu” (24)

   • “Bo pesaka Santu ya Izraele mawa” (41)

   • Katuka na Ezipte tii na Ntoto ya Lusilu (43-55)

   • “Bo landaka kutula ntembe ti Nzambi” (56)

 • 79

  • Kisambu ntangu makanda kotilaka bantu ya Nzambi na ngolo

   • ‘Beto kele kima ya nsoni’ (4)

   • ‘Sadisa beto sambu na zina na nge’ (9)

   • “Futa bantu ya ke zingaka pene-pene na beto mbala nsambwadi” (12)

 • 80

  • Ngungudi ya Izraele sosaka kuvutula bantu na insi

   • “O Nzambi, vutula beto” (3)

   • Izraele kele bonso nti ya vinu ya Nzambi (8-15)

 • 81

  • Ndongisila sambu na kulemfuka

   • Kusambila ve banzambi ya banzenza (9)

   • ‘A kana beno wilaka mono’ (13)

 • 82

  • Bo ke binga bantu na kusambisa na lunungu

   • Nzambi ke sambisa na kati-kati ya “banzambi” (1)

   • “Nwanina muntu ya kukonda mfunu” (3)

   • “Beno kele banzambi” (6)

 • 83

  • Kisambu ntangu nge me kutana ti bambeni

   • “O Nzambi, kuvanda ve pima” (1)

   • Bambeni kele bonso nti ya bansende yina ke baluka (13)

   • Zina ya Nzambi kele Yehowa (18)

 • 84

  • Nzala ya ngolo sambu na nzo-tenta ya nene ya Nzambi

   • Nzala ya ngolo ya Mulevi ya kuvanda bonso ndeke (3)

   • “Kilumbu mosi na bibansala na nge” (10)

   • “Nzambi kele ntangu mpi kitaninu” (11)

 • 85

  • Kisambu sambu na kuvutuka na insi

   • Nzambi ta tubila ngemba na bantu ya kwikama (8)

   • Zola ya kwikama mpi kwikama ta kutana (10)

 • 86

  • Ata nzambi mosi ve kele bonso Yehowa

   • Yehowa kele ya kuyilama na kulolula (5)

   • Makanda yonso ta sambila Yehowa (9)

   • “Longa mono banzila na nge” (11)

   • “Pesa mono ntima ya kukonda kukabwana” (11)

 • 87

  • Sioni, mbanza ya Nzambi ya kieleka

   • Bayina butukaka na Sioni (4-6)

 • 88

  • Kisambu sambu na kuguluka na lufwa

   • “Luzingu na mono kele pene-pene ya Maziamu” (3)

   • ‘Konso suka mono ke sambaka nge’ (13)

 • 89

  • Kuyimbila zola ya kwikama ya Yehowa

   • Kuwakana ti Davidi (3)

   • Bana ya Davidi ta zinga kimakulu (4)

   • Muntu yina Nzambi me tulaka mafuta ke binga yandi “Tata” (26)

   • Kuwakana ya Davidi kele ya kieleka (34-37)

   • Muntu lenda tina ve Maziamu (48)

 • 90

  • Nzambi ya kukonda nsuka mpi muntu ya ke zingaka ntangu fioti

   • Bamvula funda kele kaka bonso mazono (4)

   • Muntu ke zingaka bamvula 70-80 (10)

   • “Longa beto mutindu ya kutanga bilumbu na beto” (12)

 • 91

  • Lutaninu na kisika ya kinsweki ya Nzambi

   • Kuguluka na maboko ya muntu ya ke kangaka bandeke (3)

   • Kutina na nsi ya mapapu ya Nzambi (4)

   • Na lutaninu ata mafunda kubwa (7)

   • Bawanzio me baka ntuma ya kutanina (11)

 • 92

  • Yehowa kele ya kunanguka kimakulu

   • Bisalu na yandi ya nene mpi mabanza na yandi ya mudindu (5)

   • ‘Muntu ya lunungu ta yela bonso nti’ (12)

   • Minunu ta landa kuyela (14)

 • 93

  • Luyalu ya nene ya Yehowa

   • “Yehowa me kuma Ntotila!” (1)

   • ‘Bangibusa na nge me fwana na kutudila ntima’ (5)

 • 94

  • Kisambu sambu na kulomba nde Nzambi kuvutula mbi

   • “Tii nki ntangu bantu ya mbi ta landa?” (3)

   • Kusungika ya Yah ke pesaka kiese (12)

   • Nzambi ta yambula ve bantu na yandi (14)

   • “Kubasisa mavwanga na zina ya nsiku” (20)

 • 95

  • Lusambu ya kieleka ke kwendaka nzila mosi ti bulemfu

   • “Bubu yai kana beno wa ndinga na yandi” (7)

   • “Beno kumisa ve ntima na beno ngolo” (8)

   • “Bo ta kota ve na kupema na mono” (11)

 • 96

  • “Beno yimbila Yehowa nkunga ya mpa”

   • Yehowa me fwana kibeni nde bo kumisa yandi (4)

   • Banzambi ya bantu kele ya kukonda mfunu (5)

   • Kusambila ti bilele ya santu (9)

 • 97

  • Yehowa kele na zulu kibeni ya banzambi ya nkaka

   • “Yehowa me kuma Ntotila!” (1)

   • Zola Yehowa, menga mambu ya mbi (10)

   • Nsemo sambu na muntu ya lunungu (11)

 • 98

  • Yehowa, Ngulusi mpi Zuzi ya lunungu

   • Yehowa me zabisa nde yandi ke gulusaka (2, 3)

 • 99

  • Yehowa, Ntotila ya santu

   • Yandi me vanda na kiti ya kimfumu na zulu ya basherube (1)

   • Nzambi yina ke lolulaka mpi ke pesaka ndola (8)

 • 100

  • Kupesa matondo na Ngangi

   • “Beno sadila Yehowa na kiese” (2)

   • ‘Nzambi muntu salaka beto’ (3)

 • 101

  • Mfumu mosi ya ke sala mambu na kwikama

   • ‘Mono ta ndima ve muntu ya lulendo’ (5)

   • “Mono ta tala bantu ya kwikama” (6)

 • 102

  • Kisambu ya muntu ya bo ke niokula yina me konda kivuvu

   • “Mono kele bonso ndeke yina kele yo mosi” (7)

   • ‘Bilumbu na mono kele kivudi yina ke vila’ (11)

   • “Yehowa ta tunga diaka Sioni” (16)

   • Yehowa ta bikala kimakulu (26, 27)

 • 103

  • “Bika mono kumisa Yehowa”

   • Nzambi ke tulaka masumu na beto ntama (12)

   • Nzambi ke wilaka bantu mawa bonso tata (13)

   • Nzambi ke yibukaka nde beto kele mfututu (14)

   • Kiti ya kimfumu ya Yehowa mpi kimfumu na yandi (19)

   • Bawanzio ke zitisaka ndinga ya Nzambi (20)

 • 104

  • Kukumisa Nzambi sambu na bima ya kuyituka ya lugangu

   • Ntoto ta bikalaka mvula na mvula (5)

   • Vinu ti mampa sambu na muntu (15)

   • “Bisalu na nge kele mingi kibeni!” (24)

   • ‘Kana nge katula mpeve, bo ke fwaka’ (29)

 • 105

  • Mambu ya kwikama yina Yehowa ke sadilaka bantu na yandi

   • Nzambi me yibuka kuwakana na yandi (8-10)

   • “Beno simba ve bantu ya mono me tulaka mafuta” (15)

   • Nzambi sadilaka Yozefi yina kumaka mpika (17-22)

   • Bimangu ya Nzambi na Ezipte (23-36)

   • Kubasika ya Izraele na Ezipte (37-39)

   • Nzambi me yibuka lusilu ya Abrahami (42)

 • 106

  • Izraele monisaka ve ntonda

   • Bo vilaka nswalu mambu yina Nzambi salaka (13)

   • Bo yingisaka nkembo ya Nzambi na kiteki ya ngombe (19, 20)

   • Bo tulaka ve ntima na lusilu ya Nzambi (24)

   • Bo vukanaka na lusambu ya Baale (28)

   • Bo tambikaka bana na bademo (37)

 • 107

  • Pesa Nzambi matondo sambu na bisalu na yandi ya kuyituka

   • Yandi tambusaka bo na nzila ya mbote (7)

   • Yandi pesaka masa na muntu yina kele na kiwina mpi madia na muntu yina kele na nzala (9)

   • Yandi basisaka bo na mudidi (14)

   • Yandi tindaka ndinga na yandi sambu na kubelula bo (20)

   • Yandi ke taninaka nsukami sambu bo monisa yandi ve mpasi (41)

 • 108

  • Kisambu sambu bo me nunga bambeni

   • Luguluku yina ke katukaka na bantu kele na mfunu ve (12)

   • “Beto ta baka ngolo na Nzambi” (13)

 • 109

  • Kisambu ya muntu yina kele na mpasi

   • ‘Bika muntu ya nkaka kubaka kisika na yandi’ (8)

   • Nzambi ke telamaka na lweka ya nsukami (31)

 • 110

  • Ntotila mpi nganga-nzambi bonso Melkizedeki

   • ‘Yala na kati ya bambeni na nge’ (2)

   • Baleke ya luzolo ya mbote bonso matonsi ya malulu ya suka-suka (3)

 • 111

  • Kumisa Yehowa sambu na bisalu na yandi ya nene

   • Zina ya Nzambi kele santu mpi yo ke pesaka boma (9)

   • Boma ya Yehowa kele mayele (10)

 • 112

  • Muntu ya lunungu ke waka Yehowa boma

   • Muntu yina ke defisaka na ntima ya mvimba ta toma (5)

   • “Bo ta yibukaka muntu ya lunungu kimakulu” (6)

   • Muntu ya ke kabaka ke pesaka bima na bansukami (9)

 • 113

  • Nzambi ya zulu ke nangulaka muntu ya kukonda mfunu

   • Zina ya Yehowa kubaka lukumu kimakulu (2)

   • Nzambi ke niekaka (6)

 • 114

  • Luguluku ya Izraele na Ezipte

   • Nzadi-mungwa tinaka (5)

   • Bangumba pumbukaka bonso mameme ya babakala (6)

   • Ditadi ya sileksi kumaka nto ya masa (8)

 • 115

  • Beto fwete pesa nkembo kaka na Nzambi

   • Biteki ya kukonda luzingu (4-8)

   • Nzambi me pesaka ntoto na bantu (16)

   • “Bafwa ke kumisaka ve Yah” (17)

 • 116

  • Nkunga ya kumonisa ntonda

   • “Inki mono ta pesa Yehowa?” (12)

   • “Mono ta baka dikopa ya luguluku” (13)

   • “Mono ta lungisa balusilu na mono na Yehowa” (14, 18)

   • Lufwa ya bantu ya kwikama kele na mfunu (15)

 • 117

  • Bo me binga makanda yonso na kukumisa Yehowa

   • Zola ya kwikama ya Nzambi kele nene (2)

 • 118

  • Kupesa matondo sambu Yehowa me nunga

   • ‘Mono bingaka Yah, mpi yandi ndimaka’ (5)

   • “Yehowa kele na lweka na mono” (6, 7)

   • Ditadi yina bo losaka ta kuma ditadi ya kinkonko ya ntete-ntete (22)

   • “Muntu yina ke kwisa na zina ya Yehowa” (26)

 • 119

  • Ntonda sambu na ndinga ya mbalu ya Nzambi

   • ‘Inki mutindu baleke lenda sala nde nzila na bo kulanda kuvanda bunkete?’ (9)

   • “Mono ke zolaka bangibusa na nge mingi” (24)

   • “Ndinga na nge kele kivuvu na mono” (74, 81, 114)

   • “Mono ke zolaka nsiku na nge mingi!” (97)

   • “Mayele mingi ya kubakisa mambu mbote-mbote kuluta balongi na mono yonso” (99)

   • “Ndinga na nge kele mwinda sambu na dikulu na mono” (105)

   • “Ndinga na nge ya mvimba kele kieleka” (160)

   • Ngemba sambu na bantu yina ke zolaka ndinga ya Nzambi (165)

 • 120

  • Nzala ya ngolo yina munzenza kele na yo sambu na ngemba

   • ‘Gulusa mono na ludimi ya ke kusaka’ (2)

   • “Mono kele sambu na ngemba” (7)

 • 121

  • Yehowa ke taninaka bantu na yandi

   • “Lusadisu na mono ke katukaka na Yehowa” (2)

   • Yehowa ke lalaka ve ata fioti (3, 4)

 • 122

  • Kisambu sambu na kulomba ngemba ya Yeruzalemi

   • Kiese ya kukwenda na nzo ya Yehowa (1)

   • Mbanza yina bo me vukisa bonso kima mosi (3)

 • 123

  • Kutala Yehowa sambu yandi monisa ntima ya mbote

   • ‘Bonso bansadi, beto ke talaka Yehowa’ (2)

   • “Beto me baka dikabu na beto ya mvimba ya kuvweza” (3)

 • 124

  • “Kana Yehowa vandaka ve ti beto”

   • Kutina mutambu ya kubukana (7)

   • ‘Zina ya Yehowa kele lusadisu na beto’ (8)

 • 125

  • Yehowa ke taninaka bantu na yandi

   • “Mutindu bangumba ke ziungaka Yeruzalemi” (2)

   • “Bika ngemba kuvanda na Izraele” (5)

 • 126

  • Sioni ta vutuka na kiese na insi

   • ‘Yehowa me sala mambu ya nene’ (3)

   • Yantika na kudila tii na kiese (5, 6)

 • 127

  • Kana Nzambi kele ve, mambu yonso kele mpamba

   • “Kana Yehowa me tunga ve nzo” (1)

   • Bana, matabisi ya me katuka na Nzambi (3)

 • 128

  • Kiese na kuwa Yehowa boma

   • Nkento bonso nti ya vinu yina ke butaka mingi (3)

   • “Bika nge mona mutindu Yeruzalemi ke toma” (5)

 • 129

  • Bo me nwanisa kansi bo me bedisa ve

   • Bantu yina ke mengaka Sioni me wa nsoni (5)

 • 130

  • “Mono ke binga nge katuka na bisika ya mudindu”

   • “Kana nge vandaka kutala bifu” (3)

   • Yehowa ke lolulaka na masonga yonso (4)

   • “Mono ke vingila Yehowa ti nzala ya ngolo” (6)

 • 131

  • Ndima yina nge kele na yo bonso mwana yina bo me katula na mabele

   • Kuvanda ve na nzala ya bima ya nene-nene (1)

 • 132

  • 132 Bo me solaka Davidi mpi Sioni

   • “Kubuya ve muntu yina nge me tulaka mafuta” (10)

   • Banganga-nzambi ya Sioni me lwata luguluku (16)

 • 133

  • Kuzinga kumosi na bumosi

   • Bonso mafuta na ntu ya Aroni (2)

   • Bonso malulu ya Ermoni (3)

 • 134

  • Kukumisa Nzambi na mpimpa

   • “Beno nangula maboko na beno na busantu yonso” (2)

 • 135

  • Kumisa Yah sambu na bunene na yandi

   • Bidimbu ti bimangu na Ezipte (8, 9)

   • “Zina na nge ke zingaka kimakulu” (13)

   • Biteki ya kukonda luzingu (15-18)

 • 136

  • Zola ya kwikama ya Yehowa ke zingaka kimakulu

   • Nzambi salaka zulu ti ntoto na mayele yonso (5, 6)

   • Farao fwaka na Nzadi-Mungwa ya Mbwaki (15)

   • Nzambi ke yibukaka bantu yina ke niokwama (23)

   • Nzambi ke pesaka madia na bima yonso ya kele na moyo (25)

 • 137

  • Pene-pene ya banzadi ya Babilone

   • Bo yimbaka ve bankunga ya Sioni (3, 4)

   • Bo ta bebisa Babilone (8)

 • 138

  • Ata Nzambi kele ya kunanguka, yandi ke kebaka bantu

   • ‘Nge ndimaka kisambu na mono’ (3)

   • ‘Ata na kati ya kigonsa, nge ke gulusaka mono’ (7)

 • 139

  • Nzambi me zaba bansadi na yandi mbote

   • Kisika ya kutina mpeve ya Nzambi kele ve (7)

   • ‘Mono me salamaka na mutindu ya kuyituka’ (14)

   • ‘Nge monaka mono ntangu mono vandaka na kati ya divumu’ (16)

   • “Twadisa mono na nzila ya mvula na mvula” (24)

 • 140

  • Yehowa, Ngulusi ya ngolo

   • Bantu ya mbi kele bonso banioka (3)

   • Bantu ya mubulu ta fwa (11)

 • 141

  • Kisambu sambu na kulomba lutaninu

   • “Bika kisambu na mono kuvanda bonso ndumbu” (2)

   • Kusungika ya muntu ya lunungu kele bonso mafuta (5)

   • Bantu ya mbi ta bwa na babukondi na bo mosi (10)

 • 142

  • Kisambu sambu na kuguluka na maboko ya bantu yina ke monisaka bantu ya nkaka mpasi

   • “Kele ve ata ti kisika mosi ya mono lenda tina” (4)

   • ‘Nge kele yonso ya mono kele na yo’ (5)

 • 143

  • Kuvanda na nzala ya Nzambi bonso ntoto ya kuyuma

   • ‘Mono ke yindulula bisalu na nge’ (5)

   • “Longa mono na kusala luzolo na nge” (10)

   • ‘Bika mpeve na nge ya mbote kutwadisa mono’ (10)

 • 144

  • Kisambu sambu na kununga

   • “Muntu kele nani?”(3)

   • ‘Bika bambeni kupanzana’ (6)

   • Kiese na bansadi ya Yehowa (15)

 • 145

  • Kukumisa Nzambi, Ntotila ya nene

   • ‘Mono ta zabisa bunene ya Nzambi’ (6)

   • “Yehowa kele mbote sambu na bigangwa yonso” (9)

   • “Bantu na nge ya kwikama ta kumisa nge” (10)

   • Kimfumu ya kukonda nsuka ya Nzambi (13)

   • Diboko ya Nzambi ke lungisa nzala ya bantu yonso (16)

 • 146

  • Tula ntima na Nzambi, kansi na bantu ve

   • Kana muntu kufwa, mabanza na yandi ke vilaka (4)

   • Nzambi ke tedimisaka bantu yina me fumbama (8)

 • 147

  • Kukumisa bisalu ya zola mpi bisalu ya ngolo ya Nzambi

   • Yandi ke belulaka bantu yina kele na mawa (3)

   • Yandi ke bingaka bambwete yonso na zina na yo (4)

   • Yandi ke tindaka mvula ya mpembe bonso lene (16)

 • 148

  • Bigangwa yonso fwete kumisa Yehowa

   • “Beno kumisa yandi, beno bawanzio na yandi yonso” (2)

   • ‘Beno kumisa yandi, ntangu, ngonda, mpi bambwetete’ (3)

   • Baleke ti minunu fwete kumisa Nzambi (12, 13)

 • 149

  • Nkunga ya kukumisa kununga ya Nzambi

   • Nzambi ke zolaka bantu na yandi (4)

   • Lukumu kele ya bantu ya kwikama ya Nzambi (9)

 • 150

  • Bika konso kima ya ke pema kukumisa Yah

   • Aleluya! (1, 6)