2 Piere 1:1-21

  • Bambote (1)

  • Beno sala nde kubinga yina bo me bingaka beno kuvanda ya kieleka (2-15)

    • Bikalulu ya kuyika na lukwikilu (5-9)

  • Ndinga ya mbikudulu me kuma kieleka kibeni (16-21)

1  Mono Simoni Piere, mpika mpi ntumwa ya Yezu Kristu, mono ke sonikila bantu yina me bakaka lukwikilu yina kele mfunu bonso ya beto* na nzila ya lunungu ya Nzambi na beto mpi ya Ngulusi Yezu Kristu:  Nzayilu ya sikisiki+ ya Nzambi mpi ya Mfumu na beto Yezu kupesa beno ntima ya mbote ya nene mingi mpi ngemba mingi,  sambu ngolo na yandi ya kinzambi me pesaka beto* bima yonso yina ke sadisaka beto na kuzinga ti kukangama na Nzambi na nsadisa ya nzayilu ya sikisiki ya Muntu yina bingaka beto+ na nkembo na yandi mpi na bikalulu na yandi ya mbote.  Yandi me pesaka beto* balusilu ya mfunu mpi ya nene kibeni+ na nzila ya mambu yai, sambu na nzila na yo beno kuma bampeve bonso Nzambi,+ sambu beno me tinaka mambu ya mbi ya nsi-ntoto yina ke katukaka na banzala ya mbi.  Yo yina, beno sala ngolo kibeni+ sambu beno yika na lukwikilu na beno bikalulu ya mbote,+ na bikalulu na beno ya mbote nzayilu,+  na nzayilu na beno kudiyala, na kudiyala+ na beno kukanga-ntima, na kukanga-ntima na beno kukangama na Nzambi,+  na kukangama na beno na Nzambi zola ya kimpangi, na zola na beno ya kimpangi zola.+  Sambu kana mambu yai kele na kati na beno mpi ke landa kukuma mingi, yo ta sadisa beno na kuvanda ve bamolo to bantu yina ke butaka ve mbuma+ na yina me tala nzayilu ya sikisiki ya Mfumu na beto Yezu Kristu.  Sambu muntu yina me konda mambu yai kele kifwa-meso, yandi ke kanga meso na nsemo,*+ mpi yandi me vila nde bo me katulaka masumu na yandi+ ya ntama. 10  Yo yina bampangi, beno sala ngolo kibeni sambu na kuzikisa beno mosi nde kubinga yina bo me bingaka beno+ mpi kusola yina bo me solaka beno kele ya kieleka, sambu kana beno ke landa kusala mambu yai, beno ta bwa ve ata fioti.+ 11  Ya kieleka, na mutindu yai bo ta kangudila beno nene nzila ya kukota na Kimfumu ya mvula na mvula+ ya Mfumu mpi Ngulusi na beto Yezu Kristu.+ 12  Yo yina mono ke zola kuyibusa beno mambu yai ntangu yonso, ata beno me zaba yo mpi beno me kangamaka ngolo na kieleka yina kele na kati na beno. 13  Kansi, mono ke mona nde yo kele mbote, ntangu yonso ya mono kele na nzo-tenta* yai,+ na kupesa beno bangibusa,+ 14  sambu mono me zaba nde kubika fioti bo ta katula nzo-tenta na mono, mutindu Mfumu na beto Yezu Kristu mpi tendudilaka mono.+ 15  Mono ta sala ntangu yonso ngolo kibeni sambu ntangu mono ta kwenda, beno kuka kuyibuka* mambu yai beno mosi. 16  Ya kieleka, ntangu beto zabisaka beno mambu ya ke tadila ngolo mpi kukala ya Mfumu na beto Yezu Kristu, beto salaka yo ve na kulanda masolo ya luvunu yina bantu me gangaka na mayele yonso, kansi beto monaka bunene na yandi na meso na beto mosi.+ 17  Sambu yandi bakaka na Nzambi, Tata na beto lukumu mpi nkembo ntangu bo tubilaka yandi mambu yai* na nkembo ya nene: “Yai Mwana na mono, ya mono ke zolaka mingi, yina mono mosi me ndima.”+ 18  Ya kieleka, beto waka mambu yai katuka na zulu ntangu beto vandaka ti yandi na ngumba ya santu. 19  Yo yina, beto kele ti ndinga ya mbikudulu yina me kuma kieleka kibeni, mpi beno ke sala mbote mutindu beno ke tudila yo dikebi bonso mwinda+ yina ke pela na kisika ya mpimpa (tii kuna ntongo ta tana mpi mbwetete ya suka+ ta basika) na bantima na beno. 20  Sambu beno me zaba ntete mambu yai, nde ata mbikudulu mosi ve ya Masonama ya Santu ke katukaka na ntendula ya muntu. 21  Sambu mbikudulu me kwisaka ve ata mbala mosi na luzolo ya muntu,+ kansi bantu tubaka mambu yina me katuka na Nzambi mutindu mpeve santu vandaka kutwadisa* bo.+

Banoti na nsi ya lutiti

To “lukwikilu yina bo ke bakaka kiteso mosi ti ya beto.”
To “me pesaka beto na ntima ya mvimba.”
To “me pesaka beto na ntima ya mvimba.”
To mbala ya nkaka, “kifwa-meso, yandi ke monaka ve ntama.”
To “tenta,” disongidila, nitu na yandi ya kinsuni.
To “kutubila.”
Na kisina, “ndinga ya mutindu yai.”
Na kisina, “kunata.”