1 Piere 4:1-19

  • Zinga sambu na luzolo ya Nzambi, bonso Kristu (1-6)

  • Nsuka ya bima yonso me finama (7-11)

  • Kumona mpasi sambu nge kele Mukristu (12-19)

4  Sambu Kristu monaka mpasi na nitu,+ beno mpi beno vanda ti mabanza* ya mutindu mosi; sambu muntu yina me monaka mpasi na nitu me yambulaka masumu,+  sambu ntangu yandi kele ntete na nitu, yandi zinga diaka ve sambu na banzala ya bantu,+ kansi sambu na luzolo ya Nzambi.+  Sambu na ntangu ya ntama beno lutisaka ntangu mingi na kulungisa luzolo ya makanda+ ntangu beno vandaka kusala mambu ya mbi kukonda nsoni,* beno vandaka ti banzala ya mbi, beno vandaka kulutisa ndilu na kunwa malafu, kusala bankinsi yina bantu ke salaka mambu ya kisaka-saka, kusala bankinsi yina bantu ke nwaka malafu mingi, mpi kusala lusambu ya nzanzi ya biteki.+  Bo ke yitukaka sambu beno ke kwendaka diaka ve ti bo na luzingu ya mansoni yina kele bonso poto-poto, yo yina bo ke fingaka beno.+  Kansi muntu yina kele ya kuyilama na kusambisa bantu yina kele na luzingu mpi bayina me fwaka ta sambisa bo.+  Ya kieleka, bo zabisaka mpi nsangu ya mbote na bafwa sambu na yo,+ sambu ata bo ke sambisa bo na kinsuni na kutadila mabanza ya bantu, bo zinga na kuwakana ti mpeve na kutadila dibanza ya Nzambi.  Kansi nsuka ya bima yonso me finama. Yo yina, beno vanda ti mabanza ya mbote,+ mpi beno kangula meso* ti lukanu ya kusala bisambu.+  Kuluta yonso, beno zolana ngolo,+ sambu zola ke fikaka masumu mingi.+  Beno yambana beno na beno kukonda kubokuta.+ 10  Na kiteso yina konso muntu me bakaka dikabu, beno sadila yo sambu na kusadilana bonso bakapita ya mbote ya ntima ya mbote ya nene ya Nzambi, yina ke monanaka na mitindu mingi.+ 11  Kana muntu ke tuba, yandi tuba bonso nde yandi ke tuba mambu yina me katuka na Nzambi; kana muntu ke sadila bankaka, yandi sala yo na nsadisa ya ngolo yina Nzambi ke pesaka;+ sambu na mambu yonso Nzambi kubaka nkembo+ na nzila ya Yezu Kristu. Nkembo mpi ngolo kele ya yandi mvula na mvula. Amen. 12  Bampangi ya mono ke zolaka mingi, beno yituka ve sambu na mimekamu ya ngolo yina beno ke kutana ti yo,+ bonso nde kima mosi ya kuyituka ke kumina beno. 13  Kansi, beno landa kuvanda na kiese+ sambu beno ke mona mpi bampasi yina Kristu monaka,+ sambu beno mona kiese mpi beno yangalala ntangu nkembo na yandi ta monana.+ 14  Kana bo ke finga beno sambu na zina ya Kristu, beno kele bantu ya kiese,+ sambu mpeve ya nkembo, disongidila mpeve ya Nzambi, kele na zulu na beno. 15  Kansi muntu mosi ve na kati na beno kumona mpasi bonso muntu ya ke fwaka bantu to muyibi to muntu ya ke salaka mambi to muntu ya ke kotaka na mambu ya bantu ya nkaka.+ 16  Kansi kana muntu ke mona mpasi sambu yandi kele Mukristu, bika nde yandi wa nsoni ve,+ kansi yandi landa kupesa Nzambi nkembo na ntangu yandi ke nata zina yina. 17  Sambu yo kele ntangu ya bo me tulaka sambu lusambisu kuyantika na nzo ya Nzambi.+ Ntangu yai, kana yo ke yantika ntete na beto,+ yo ta vanda inki mutindu sambu na bantu yina ke lemfukaka ve na nsangu ya mbote ya Nzambi?+ 18  “Mpi kana muntu ya lunungu ke guluka na mpasi, yo ta vanda inki mutindu sambu na muntu yina ke vwezaka Nzambi mpi nsumuki?”+ 19  Yo yina, bantu yina ke mona mpasi na kuwakana ti luzolo ya Nzambi fwete landa kupesa luzingu* na bo na Ngangi ya kwikama ntangu bo ke sala mambu ya mbote.+

Banoti na nsi ya lutiti

To “lukanu.”
Na kisina, “mambu ya poto-poto.” Ntalu-bumbidi ya ngogo ya Kigreki a·selʹgei·a. Tala Bantendula ya Bangogo.
To “beno keba; beno vanda ya kusikama.”
To “mioyo.”