1 Batesalonika 2:1-20

  • Kisalu ya kusamuna ya Polo na Tesalonika (1-12)

  • Batesalonika ndimaka ndinga ya Nzambi (13-16)

  • Polo kele na nzala ya ngolo ya kumona bantu ya Tesalonika (17-20)

2  Bampangi, beno me zaba mbote nde ntangu beto kwisaka kutala beno, yo kondaka ve kubuta mbuma.+  Sambu ata bo monisaka beto ntete mpasi mpi bo sadilaka beto mambu kukonda luzitu na Filipi,+ mutindu beno me zaba, beto bakaka kikesa na nzila ya Nzambi na beto sambu na kuzabisa beno nsangu ya mbote ya Nzambi+ na kati ya kimbeni* mingi.  Sambu kusiamisa ya beto ke siamisa beno ke katuka ve na bangindu ya kifu, na mambu ya mvindu, to na luvunu,  kansi mutindu Nzambi me ndimaka beto mpi yandi me pesaka beto kisalu ya kuzabisa nsangu ya mbote, mutindu mosi mpi beto ke tubaka ve sambu na kupesa bantu kiese, kansi beto ke tubaka sambu na kupesa Nzambi kiese, yandi muntu ke fimpaka bantima na beto.+  Ya kieleka, beno me zaba nde beto sadilaka ve ata fioti bangogo ya kuleba mpi beto lwataka ve luse ya luvunu sambu na kubumba bangindu ya lukasi;+ Nzambi kele mbangi na beto!  Beto sosaka mpi ve nkembo na bantu, yo vanda na beno to na bantu ya nkaka, ata beto lendaka kuvanda kizitu ya nene sambu beto kele bantumwa ya Kristu.+  Kansi, beto sadilaka beno mambu na mawete, mutindu mama yina ke nwisa ke kebaka bana na yandi na zola yonso.  Yo yina, sambu beto vandaka ti lutondo sambu na beno, beto vandaka ti lukanu* ya kupesa beno kaka nsangu ya mbote ya Nzambi ve, kansi mpi luzingu* na beto mosi,+ sambu beno kumaka bantu ya beto ke zolaka mingi.+  Ya kieleka, bampangi, beno ke yibuka kisalu na beto ya ngolo mpi ya ke lembisa. Beto vandaka kusala mpimpa ti mwini sambu beto vanda ve kizitu ya nene ata na muntu mosi na kati na beno+ ntangu beto vandaka kuzabisa beno nsangu ya mbote ya Nzambi. 10  Beno kele bambangi, Nzambi mpi kele mbangi, nde beto vandaka bantu ya kwikama, ya lunungu, mpi ya kukonda kifu na meso na beno bantu ya ke kwikilaka. 11  Beno me zaba mbote nde beto landaka kusiamisa beno, kulembika beno, mpi kuta kimbangi na konso muntu na kati na beno,+ mutindu tata+ ke salaka na bana na yandi, 12  sambu beno landa kutambula na mutindu yina me fwana na Nzambi+ yina ke binga beno na Kimfumu+ mpi na nkembo+ na yandi. 13  Ya kieleka, beto ke pesaka mpi Nzambi matondo ntangu yonso sambu na yo,+ sambu ntangu beno ndimaka ndinga ya Nzambi, yina beno waka na beto, beno ndimaka yo ve bonso ndinga ya bantu, kansi mutindu yo kele kibeni, bonso ndinga ya Nzambi, yina ke salaka mpi na beno bantu ya ke kwikilaka. 14  Sambu bampangi, beno kumaka kulanda mbandu ya mabundu ya Nzambi yina kele na Yudea mpi yina kele na bumosi ti Kristu Yezu, sambu bantu ya bwala na beno+ monisaka beno mpasi ya mutindu mosi ti mpasi yina Bayuda ke monisa bo; 15  Bayuda yina fwaka nkutu Mfumu Yezu+ ti bambikudi, mpi bo monisaka beto mpasi.+ Diaka, bo ke pesaka ve Nzambi kiese, kansi bo kele bambeni ya bantu yonso, 16  sambu bo ke sosaka kukanga beto nzila ya kuzabisa bantu ya makanda nsangu yina lenda sadisa bo na kuguluka.+ Na mutindu yina bo ke fulusaka ntangu yonso masumu na bo. Kansi nsuka-nsuka makasi na yandi me kwisila bo.+ 17  Kansi bampangi, ntangu beto vandaka ya kukabwana* ti beno kaka sambu na ntangu fioti (na meso, kansi na bantima na beto ve), sambu na nzala na beto ya ngolo, beto salaka bikesa mingi sambu na kumona beno na meso.* 18  Yo yina beto vandaka ti nzala ya kukwisa na beno, ee, mono Polo, mono mekaka mbala zole; kansi Satana kangaka beto nzila. 19  Sambu nki kele kivuvu, kiese, to mpu na beto ya kimfumu ya lukumu na ntwala ya Mfumu na beto Yezu? Keti yo kele ve beno?+ 20  Ya kieleka, beno kele nkembo mpi kiese na beto.

Banoti na nsi ya lutiti

To mbala ya nkaka, “bitumba.”
Na kisina, “vandaka na kiese.”
To “mioyo.”
To “beto vandaka ve.”
Na kisina, “kumona beno meso na meso.”