Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

1 Bantotila

Bakapu

Mambu Yina Ke na Kati

 • 1

  • Davidi ti Abishagi (1-4)

  • Adoniya me sosa kubaka kimfumu (5-10)

  • Natani ti Bat-sheba me kwenda kusolula ti Davidi (11-27)

  • Davidi me pesa ntuma ya kutula Salomo mafuta (28-40)

  • Adoniya me tina na mesa-kimenga (41-53)

 • 2

  • Davidi me pesa Salomo bantuma (1-9)

  • Davidi me fwa; Salomo na kiti ya kimfumu (10-12)

  •  Komplo ya Adoniya me nata yandi na lufwa (13-25)

  • Bo me kula Abiatare; bo me fwa Yoabi (26-35)

  • Bo me fwa Shimei (36-46)

 • 3

  • Salomo me kwela mwana ya Farao (1-3)

  • Yehowa me monana na Salomo na ndosi (4-15)

   • Salomo me lomba mayele (7-9)

  • Salomo me zenga makambu ya bamama zole (16-28)

 •  4

  • Bantu yina vandaka kutwadisa mambu na kimfumu ya Salomo (1-19)

  • Mambu ya mbote na nsi ya luyalu ya Salomo (20-28)

   • Lutaninu na nsi ya nti ya vinu mpi ya bafige (25)

  • Mayele ya Salomo mpi bingana na yandi (29-34)

 • 5

  • Ntotila Hirami me pesa bima ya kutungila (1-12)

  • Bantu yina Salomo bingaka na kusala bisalu ya ngolo (13-18)

 • 6

  • Salomo me tunga tempelo (1-38)

   • Suku ya kati kibeni (19-22)

   • Basherube (23-28)

   • Kutula bifwanisu na zulu ya bima, bakielo, kibansala ya kati (29-36)

   • Tempelo me mana na nsungi ya bamvula nsambwadi (37, 38)

 • 7

  • Nzo ya ntotila Salomo (1-12)

  • Hirami muntu ya mayele, me sadisa Salomo (13-47)

   • Makunzi zole ya kwivre (15-22)

   • Bo me lamba kibende na tiya mpi bo me sala Nzadi-Mungwa (23-26)

   • Bapusu-pusu kumi mpi malonga ya nene kumi ya kwivre (27-39)

  • Bo me manisa kusala bima ya wolo (48-51)

 • 8

  • Bo me nata Sanduku na tempelo (1-13)

  • Salomo me tuba na bantu (14-21)

  • Kisambu ya Salomo sambu na kupesa tempelo na Nzambi (22-53)

  • Salomo me sakumuna bantu (54-61)

  • Nkinsi ya bimenga mpi ya kudipesa na Nzambi (62-66)

 • 9

  • Yehowa me monana diaka na Salomo (1-9)

  • Dikabu yina Salomo pesaka ntotila Hirami (10-14)

  • Bisalu ya mutindu na mutindu yina Salomo salaka (15-28)

 • 10

  • Ntotila-nkento ya Sheba me kwisa kutala Salomo (1-13)

  • Kimvwama ya mingi ya Salomo (14-29)

 • 11

  • Bankento ya Salomo me benda ntima na yandi (1-13)

  • Bambeni me telamina Salomo (14-25)

  • Bo me sila na kupesa Yeroboami makanda kumi (26-40)

  • Salomo me fwa mpi bo me kumisa Rehoboami ntotila (41-43)

 • 12

  • Mvutu ya makasi ya Rehoboami (1-15)

  • Makanda kumi me kolama (16-19)

  • Bo me kumisa Yeroboami ntotila ya Izraele (20)

  • Rehoboami fwete nwana ve ti Izraele (21-24)

  • Lusambu ya mwana-ngombe yina Yeroboami salaka (25-33)

 • 13

  • Mbikudulu na Betele sambu na mesa-kimenga (1-10)

   • Mesa-kimenga me bwa (5)

  • Muntu ya Nzambi me kolama (11-34)

 • 14

  • Mbikudulu ya Ahiya sambu na Yeroboami (1-20)

  • Rehoboami me yala Yuda (21-31)

   • Shishaki me nwanisa Yeruzalemi (25, 26)

 • 15

  • Abiyame, ntotila ya Yuda (1-8)

  • Aza, ntotila ya Yuda (9-24)

  • Nadabi, ntotila ya Izraele (25-32)

  • Basha, ntotila ya Izraele (33, 34)

 • 16

  • Lusambisu ya Yehowa sambu na Basha (1-7)

  • Ela, ntotila ya Izraele (8-14)

  • Zimri, ntotila ya Izraele (15-20)

  • Omri, ntotila ya Izraele (21-28)

  • Ahabi, ntotila ya Izraele (29-33)

  • Yele me tunga diaka Yeriko (34)

 • 17

  • Profete Eliya me bikula nde mvula ta noka ve (1)

  • Bakwanga-kwanga me pesa Eliya madia (2-7)

  • Eliya me kwenda kutala mufwidi mosi ya nkento na Sarefati (8-16)

  • Mwana ya mufwidi ya nkento me fwa mpi Eliya me futumuna yandi (17-24)

 • 18

  • Eliya me kutana ti Obadia mpi Ahabi (1-18)

  •  Eliya ti bambikudi ya Baale na Karmele (19-40)

   • ‘Kutenga-tenga na bangindu zole’ (21)

  • Bamvula tatu ti ndambu yina mvula nokaka ve me mana (41-46)

 • 19

  • Eliya me tina makasi ya Yezabele (1-8)

  • Yehowa me monana na Eliya na Orebi (9-14)

  • Eliya fwete tula Azaele, Yehu, mpi Elisha mafuta (15-18)

  • Nzambi me sola Elisha sambu na kuyinga Eliya (19-21)

 • 20

  • Bantu ya Siria me nwanisa Ahabi (1-12)

  • Ahabi me bedisa bantu ya Siria (13-34)

  • Mbikudulu sambu na Ahabi (35-43)

 • 21

  • Ahabi me lula kilanga ya vinu ya Naboti (1-4)

  • Yezabele me sala na mpila nde bo fwa Naboti (5-16)

  • Nsangu yina Eliya pesaka Ahabi (17-26)

  • Ahabi me kudikulumusa (27-29)

 • 22

  • Kuwakana ya Yehoshafati ti Ahabi (1-12)

  • Mikaya me bikula nde bo ta bela na bitumba (13-28)

   • Mpeve mosi ya luvunu sambu na kukusa Ahabi (21, 22)

  • Bo me fwa Ahabi na Ramoti-gileadi (29-40)

  • Luyalu ya Yehoshafati na Yuda (41-50)

  • Ahazia, ntotila ya Izraele (51-53)