1 Bakorinto 16:1-24

  • Kukongula mbongo sambu na Bakristu ya Yeruzalemi (1-4)

  • Nzietelo yina Polo ke kana kusala (5-9)

  • Nzietelo yina Timoteo mpi Apolo ke kana kusala sambu na kukwenda kutala bampangi (10-12)

  • Bandongisila mpi bambote (13-24)

16  Ntangu yai, sambu na kukongula mbongo sambu na basantu,+ beno lenda landa mambu yina mono songaka mabundu ya Galatia.  Na kilumbu ya ntete ya konso mposo, konso muntu na kati na beno fwete tula ndambu ya mbongo na lweka na kutadila bima na yandi, ebuna beno ta kongula ve mbongo ntangu mono ta kwisa.  Kansi ntangu mono ta kwisa, bantu yina beno ta ndima na mikanda na beno,+ mono ta tinda bo na Yeruzalemi sambu bo nata dikabu na beno ya ntima ya mbote.  Ata mpidina, kana yo monana mbote nde mono kwenda mpi kuna, bo ta kwenda kuna ti mono.  Kansi, mono ta kwisa na beno ntangu mono ta luta na Masedonia, sambu mono ta luta na Masedonia;+  mbala ya nkaka mono ta vanda ntangu fioti ti beno to mono ta lutisa nsungi ya madidi ti beno, sambu beno kwenda kufidisa mono na nzila konso kisika yina mono ta kwenda.  Sambu mono ke zola ve kumona beno kaka ntangu mono ke luta, sambu mono ke tula ntima nde mono ta lutisa mwa ntangu ti beno,+ kana Yehowa* kupesa nzila.  Kansi mono ke bikala na Efezo+ tii na Nkinsi ya Pantekoti,  sambu bo me kangudila mono kielo mosi ya nene ya ke nata na kisalu,+ kansi bambeni kele mingi. 10  Yo yina kana Timoteo+ kukwisa, beno sala na mpila nde ata kima mosi ve kupesa yandi boma ntangu yandi ta vanda na kati na beno, sambu yandi ke sala kisalu ya Yehowa,*+ bonso mono. 11  Yo yina, muntu mosi ve kuvweza yandi. Beno kwenda kufidisa yandi na nzila sambu yandi kwenda na ngemba, sambu yandi kwisa na mono, sambu mono ke kinga yandi ti bampangi. 12  Sambu na mpangi na beto Apolo,+ mono bondilaka yandi mingi sambu yandi kwisa kutala beno ti bampangi. Yandi kele ve ti dibanza ya kukwisa ntangu yai, kansi yandi ta kwisa kana yandi mona mpila. 13  Beno bikala ya kusikama,+ beno telama ngolo na lukwikilu,+ beno vanda kikesa,+ beno kuma ngolo.+ 14  Beno sala mambu yonso na zola.+ 15  Ntangu yai mono ke siamisa beno, bampangi: Beno me zaba nde bantu ya nzo ya Stefanasi kele bambuma ya ntete ya Akaya mpi nde bo kudipesaka na kusadila basantu. 16  Bika nde, beno mpi, beno landa kulemfukila bantu ya mutindu yina mpi bantu yonso yina ke salaka kumosi mpi ke salaka ngolo.+ 17  Kansi, mono kele na kiese sambu Stefanasi,+ Fortunatusi, mpi Akaikusi kele awa, sambu bo me yinga beno sambu beno kele ve awa. 18  Sambu bo me pesa mpeve na mono mpi ya beno kikesa. Yo yina, beno zitisa bantu ya mutindu yai. 19  Mabundu ya Azia me tindila beno mbote. Akilasi ti Prisila mpi dibundu yina kele na nzo na bo+ me pesa beno mbote na kiese yonso na Mfumu. 20  Bampangi yonso me pesa beno mbote. Beno pesana mbote ti beze ya santu. 21  Yai mbote na mono Polo; mono me sonika yo na diboko na mono mosi. 22  Kana muntu ke zolaka ve Mfumu, bika bo singa yandi. O Mfumu na beto, kwisa! 23  Ntima ya mbote ya nene ya Mfumu Yezu kuvanda ti beno. 24  Zola na mono kuvanda ti beno yonso na bumosi ti Kristu Yezu.

Banoti na nsi ya lutiti