1 Bakorinto 15:1-58

  • Lufutumuku ya Kristu (1-11)

  • Lukwikilu me simbama na lufutumuku (12-19)

  • Lufutumuku ya Kristu kele kipiku (20-34)

  • Nitu ya kinsuni, nitu ya kimpeve (35-49)

  • Nitu ya ke fwaka ve mpi nitu ya ke polaka ve (50-57)

  • Mambu mingi ya kusala na kisalu ya Mfumu (58)

15  Bampangi, mono ke yibusa beno nsangu ya mbote yina mono zabisaka beno,+ yina beno mpi ndimaka, mpi yina beno ke fula kulanda.  Beno ke guluka mpi na nzila na yo kana beno simba ngolo nsangu ya mbote yina mono zabisaka beno, kansi kana beno sala yo ve, tuba nde beno kumaka kukwikila sambu na mpamba.  Sambu mambu yai ya mono bakaka mpi kele na kati ya mambu ya ntete yina mono pesaka beno, nde Kristu fwaka sambu na masumu na beto mutindu Masonuku ke tubaka;+  nde bo zikaka yandi,+ ee, nde Nzambi futumunaka+ yandi na kilumbu ya tatu+ mutindu Masonuku ke tubaka;+  yandi monikaka na Sefasi,*+ mpi na nima na bantumwa 12.+  Na nima yandi monikaka na bampangi kuluta 500 na mbala mosi,+ mpi mingi na kati na bo kele kaka ti beto, kansi bankaka me fwaka.*  Ntangu yai, yandi monikaka na Yakobo,+ mpi na nima na bantumwa yonso.+  Kansi na nsuka na bo yonso, yandi monikaka mpi na mono+ bonso na muntu yina butukaka matsiombe.  Sambu mono kele muntu ya kuluta fioti na kati ya bantumwa, mpi yo me fwana ve nde bo binga mono ntumwa, sambu mono monisaka dibundu ya Nzambi mpasi.+ 10  Kansi sambu na ntima ya mbote ya nene ya Nzambi, mono kele mutindu mono kele. Mpi ntima ya mbote ya nene yina yandi me monisilaka mono kele ve ya mpamba, sambu mono salaka ngolo kuluta bo yonso; mono ve, kansi ntima ya mbote ya nene ya Nzambi yina kele ti mono. 11  Ebuna, yo vanda mono to bo, yo yina mambu ya beto ke longaka mpi yo yina mutindu beno kumaka kukwikila. 12  Ebuna, kana beto ke longaka nde Kristu me telamaka na bafwa,+ nki mutindu bantu ya nkaka na kati na beno ke tuba nde lufutumuku ya bafwa kele ve? 13  Kana ya kieleka lufutumuku ya bafwa kele ve, yo ke tendula nde Kristu futumukaka ve. 14  Kansi kana Kristu futumukaka ve, kisalu na beto ya kusamuna kele ya mpamba kibeni, mpi lukwikilu na beto kele ya mpamba. 15  Diaka, beto ke monana nde beto kele bambangi ya luvunu ya Nzambi,+ sambu beto taka kimbangi ya luvunu sambu na Nzambi ntangu beto tubaka nde yandi futumunaka Kristu,+ yina yandi futumunaka ve kana ya kieleka bafwa ta futumuka ve. 16  Sambu kana bafwa ta futumuka ve, Kristu mpi futumukaka ve. 17  Diaka, kana Kristu futumukaka ve, lukwikilu na beno kele na mfunu ve; beno kele kaka na masumu na beno.+ 18  Ebuna bantu yina me fwaka* na bumosi ti Kristu me fwaka kimakulu.+ 19  Kana beto me tulaka kivuvu na Kristu kaka na luzingu yai, beto kele bantu yina bo fwete wila mawa kuluta bantu yonso. 20  Kansi Kristu me telamaka na bafwa, yandi kele mbuma ya ntete ya bantu yina me fwaka.*+ 21  Sambu lufwa kwisaka na nzila ya muntu mosi,+ lufutumuku ya bafwa mpi ke kwisa na nzila ya muntu mosi.+ 22  Sambu, kaka mutindu na Adami bantu yonso ke fwaka,+ mutindu mosi mpi na Kristu bantu yonso ta baka luzingu.+ 23  Kansi, konso muntu na ndonga na yandi: Kristu mbuma ya ntete,+ na nima bayina kele bantu ya Kristu na nsungi ya kukala na yandi.+ 24  Ebuna, nsuka, ntangu yandi ta pesa Kimfumu na Nzambi na yandi mpi Tata, ntangu yandi ta fwa baluyalu yonso mpi biyeka yonso mpi ngolo.+ 25  Sambu yandi fwete yala bonso ntotila tii kuna Nzambi ta tula bambeni yonso na nsi ya makulu na yandi.+ 26  Yandi ta katula lufwa, mbeni ya nsuka.+ 27  Sambu Nzambi “tulaka bima yonso na nsi ya makulu na yandi.”+ Kansi ntangu yandi ke tuba nde ‘bo tulaka bima yonso na nsi na yandi,’+ yo kele pwelele nde yo ke tubila ve Muntu yina tulaka bima yonso na nsi ya kiyeka na yandi.+ 28  Kansi ntangu Nzambi ta tula bima yonso na nsi na yandi, Mwana yandi mosi mpi ta kuditula na nsi ya Muntu yina tulaka bima yonso na nsi na yandi,+ sambu Nzambi kuvanda bima yonso sambu na bantu yonso.+ 29  Kana ve, bantu yina ke baka mbotika sambu na kukuma bafwa ta sala inki?+ Kana bafwa ta futumuka ve ata fioti, sambu na nki bo mpi ke baka mbotika sambu na kukuma bafwa? 30  Sambu na nki beto kele na kigonsa konso ntangu?+ 31  Konso kilumbu mono ke kutanaka ti lufwa. Yo kele kieleka mutindu mosi ti kiese ya mingi yina mono ke waka sambu na beno bampangi, kiese yina mono kele na yo na Kristu Yezu Mfumu na beto. 32  Kana bonso bantu ya nkaka,* mono nwanaka ti bambisi ya makasi na Efezo,+ inki kele mfunu na yo sambu na mono? Kana bafwa ta futumuka ve, “beto dia mpi beto nwa, sambu mbasi beto ta fwa.”+ 33  Beno kudikusa ve. Banduku ya mbi ke bebisaka bikalulu ya mbote.+ 34  Beno vutukila mabanza na beno ya mbote na mutindu yina ke wakana ti lunungu mpi beno sala masumu ve, sambu bantu ya nkaka me zaba Nzambi ve. Mono ke tuba sambu na kupesa beno nsoni. 35  Kansi muntu ya nkaka ta tuba nde: “Inki mutindu bafwa ta futumuka? Ee, bo ke kwisa ti nitu ya nki mutindu?”+ 36  Nge zoba yai! Kima yina nge ke kuna ke vutukaka ve na luzingu kana yo me fwa ntete ve. 37  Sambu na kima ya nge ke kuna, nge ke kuna ve nitu yina ta yela, kansi kaka mbuma ya kukatula mpusu, yo lenda vanda ya ble to ya mbuma ya mutindu ya nkaka; 38  kansi Nzambi ke pesaka yo nitu mutindu yandi me zola, mpi yandi ke pesaka konso mbuma nitu na yo mosi. 39  Nsuni yonso kele ve nsuni ya mutindu mosi, kansi nsuni mosi kele nsuni ya bantu, ya nkaka kele nsuni ya bambisi ya bwala, ya nkaka mpi nsuni ya bandeke, mpi ya nkaka diaka nsuni ya bambisi ya masa. 40  Kele mpi ti banitu ya zulu,+ mpi banitu ya ntoto;+ kansi nkembo ya banitu ya zulu kele mutindu ya nkaka, mpi nkembo ya banitu ya ntoto kele mutindu ya nkaka. 41  Nkembo ya ntangu kele mutindu ya nkaka, mpi nkembo ya ngonda kele mutindu ya nkaka,+ nkembo ya bambwetete kele mutindu ya nkaka; ya kieleka, mbwetete na mbwetete kele ti nkembo na yo. 42  Yo kele mutindu mosi ti lufutumuku ya bafwa. Nitu ya bo ke kuna kele nitu yina lenda pola; nitu yina bo ke tedimisa kele nitu yina lenda pola ve.+ 43  Bo ke kuna yo na lukumu ve; bo ke tedimisa yo na nkembo.+ Bo ke kuna yo na ngolo ve; bo ke tedimisa yo na ngolo.+ 44  Bo ke kuna yo nitu ya kinsuni; bo ke tedimisa yo nitu ya kimpeve. Kana nitu ya kinsuni kele, nitu ya kimpeve mpi kele. 45  Bo me sonikaka nde: “Muntu ya ntete Adami kumaka muntu* ya ke zinga.”+ Adami ya nsuka kumaka mpeve yina ke pesaka luzingu.+ 46  Kansi, nitu ya ntete kele ve ya kimpeve. Nitu ya ntete kele ya kinsuni, mpi na nima nitu ya kimpeve. 47  Muntu ya ntete katukaka na ntoto mpi bo salaka yandi na putulu;+ muntu ya zole katukaka na zulu.+ 48  Bantu yina bo salaka na putulu kele bonso muntu yina bo salaka na putulu; mpi bantu yina kele na zulu kele bonso muntu yina katukaka na zulu.+ 49  Mutindu beto me fwanana ti muntu yina bo salaka na putulu,+ beto ta fwanana mpi ti muntu yina katukaka na zulu.+ 50  Kansi bampangi, mono ke tubila beno nde, nsuni mpi menga lenda baka ve* Kimfumu ya Nzambi, kupola mpi lenda baka ve* kukonda kupola. 51  Mono ke songa beno kinsweki mosi ya santu: Beto yonso ta fwa ve,* kansi beto yonso ta soba,+ 52  na mbala mosi, na kubweta ya disu, na mpungi ya nsuka. Sambu mpungi ta bula,+ mpi bafwa ta futumuka ti nitu yina ke polaka ve, mpi beto ta soba. 53  Sambu nitu yai ya ke polaka fwete lwata kukonda kupola,+ mpi nitu yai ya ke fwaka fwete lwata kukonda kufwa.+ 54  Kansi ntangu nitu yai ya ke polaka ta lwata kukonda kupola mpi nitu yai ya ke fwaka ta lwata kukonda kufwa, mambu yai ya bo me sonikaka ta lungana: “Yandi me mina* lufwa kimakulu.”+ 55  “Lufwa, wapi kununga na nge? Lufwa, wapi ntunga na nge?”+ 56  Ntunga yina ke nataka lufwa kele disumu,+ mpi ngolo ya disumu ke katukaka na Nsiku.*+ 57  Kansi beto pesa matondo na Nzambi, sambu yandi me nungisa beto na nzila ya Mfumu na beto Yezu Kristu!+ 58  Yo yina, bampangi na mono ya mono ke zolaka mingi, beno kangama ngolo,+ beno nikana ve, beno vanda ntangu yonso ti mambu mingi ya kusala+ na kisalu ya Mfumu, sambu beno me zaba nde kisalu na beno ya ngolo na Mfumu kele ve ya mpamba.+

Banoti na nsi ya lutiti

Zina na yandi ya nkaka Piere.
Na kisina, “me lalaka na lufwa.”
Na kisina, “me lalaka na lufwa.”
Na kisina, “me lalaka na lufwa.”
To mbala ya nkaka, “na kutadila mabanza ya kimuntu.”
To “moyo.”
Na kisina, “baka ve dikabu ya.”
Na kisina, “baka ve dikabu ya.”
Na kisina, “ta lala ve na lufwa.”
To “me katula.”
To “mpi Nsiku ke pesaka disumu ngolo.”